[grisbi-cvs] [git push]UNNAMED PROJECT branch master updated. upstream_version_1_1_1-117-g90fcfe3

Pierre Biava noreply at sourceforge.net
Sun Feb 10 07:58:54 CET 2013


This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "UNNAMED PROJECT".

The branch, master has been updated
    via 90fcfe3323f17f3a84f46043da9aff954d34598c (commit)
    via 74cdd1c606993b27e03acea00e8fa0f3905b0d34 (commit)
   from d70b3aea71a38a05f6cdd5dba3c1ca1a09d2b4ff (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
http://grisbi.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=grisbi/code;a=commitdiff;h=

commit 90fcfe3323f17f3a84f46043da9aff954d34598c
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Fri Feb 8 20:55:08 2013 +0100

  update all strings

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index f0b6127..1a7782f 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-20 20:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-08 20:23+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-19 01:39+0100\n"
 "Last-Translator: Markus7cz <markus7cz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -93,7 +93,7 @@ msgstr "Další zůstatek"
 msgid "Additional balances"
 msgstr "Další zůstatky"
 
-#: ../src/accueil.c:943 ../src/bet_finance_ui.c:1639
+#: ../src/accueil.c:943 ../src/bet_finance_ui.c:1648
 msgid " at "
 msgstr " v "
 
@@ -126,22 +126,22 @@ msgstr "Celkem: "
 msgid " in %s"
 msgstr " v %s"
 
-#: ../src/accueil.c:1599 ../src/accueil.c:1723 ../src/accueil.c:2186
+#: ../src/accueil.c:1600 ../src/accueil.c:1725 ../src/accueil.c:2191
 #, c-format
 msgid "%s credited on %s"
 msgstr "%s kredit na účtu %s"
 
-#: ../src/accueil.c:1609 ../src/accueil.c:1733 ../src/accueil.c:2190
+#: ../src/accueil.c:1610 ../src/accueil.c:1735 ../src/accueil.c:2195
 #, c-format
 msgid "%s debited on %s"
 msgstr "%s debet na účtu %s"
 
-#: ../src/accueil.c:1961
+#: ../src/accueil.c:1965
 #, c-format
 msgid "balance of account %s is under desired and authorised minima!"
 msgstr "zůstatek účtu %s je pod požadovaným a povoleným minimem!"
 
-#: ../src/accueil.c:1965
+#: ../src/accueil.c:1969
 #, fuzzy
 msgid ""
 "accounts with the balance under desired and authorised minimal:\n"
@@ -150,12 +150,12 @@ msgstr ""
 "účty se zůstatkem pod požadovaným a povoleným minimem:\n"
 "\n"
 
-#: ../src/accueil.c:1994
+#: ../src/accueil.c:1998
 #, c-format
 msgid "balance of account %s is under authorised minimum!"
 msgstr "zůstatek účtu %s je pod povoleným a minimem!"
 
-#: ../src/accueil.c:2004
+#: ../src/accueil.c:2008
 #, fuzzy
 msgid ""
 "accounts with the balance under authorised minimal:\n"
@@ -164,12 +164,12 @@ msgstr ""
 "účty se zůstatkem pod povoleným minimem:\n"
 "\n"
 
-#: ../src/accueil.c:2036
+#: ../src/accueil.c:2040
 #, c-format
 msgid "balance of account %s is under desired minimum!"
 msgstr "zůstatek účtu %s je pod požadovaným minimem!"
 
-#: ../src/accueil.c:2046
+#: ../src/accueil.c:2050
 #, fuzzy
 msgid ""
 "accounts with the balance under desired minimal:\n"
@@ -178,7 +178,7 @@ msgstr ""
 "účty se zůstatkem pod požadovaným minimem:\n"
 "\n"
 
-#: ../src/affichage.c:118 ../src/parametres.c:665
+#: ../src/affichage.c:118 ../src/parametres.c:664
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Písma a loga"
 
@@ -196,7 +196,7 @@ msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Kliknutím na náhled změníte logo"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:178 ../src/print_report.c:108 ../src/print_report.c:412
+#: ../src/affichage.c:178 ../src/print_report.c:115 ../src/print_report.c:419
 #: ../src/print_transactions_list.c:262 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Písma"
@@ -218,7 +218,7 @@ msgstr "Výběr barvy"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Zpět k výchozím"
 
-#: ../src/affichage.c:362 ../src/parametres.c:683
+#: ../src/affichage.c:362 ../src/parametres.c:682
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adresy a názvy"
 
@@ -351,238 +351,243 @@ msgstr "Chování seznamu transakcí"
 msgid "Display modes"
 msgstr "Mód zobrazení"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:215
+#: ../src/affichage_liste.c:217
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Vybírat transakce jednoduchým kliknutím"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:222
+#: ../src/affichage_liste.c:224
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr "Zvýraznit transakce, které dávají dnešní součet"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:229
+#: ../src/affichage_liste.c:231
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr "Řadit primárně podle"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:249
+#: ../src/affichage_liste.c:251
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr "Následně řadit podle"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:269
+#: ../src/affichage_liste.c:271
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Rozdílné nastavení účtů"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:273
+#: ../src/affichage_liste.c:275
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Pamatovat si nastavení pro každý účet zvlášť"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:516
+#: ../src/affichage_liste.c:518
 msgid "Form behavior"
 msgstr "Chování formuláře"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:521
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Stisknutí ENTERu na formuláři transakce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:522
+#: ../src/affichage_liste.c:524
 msgid "selects next field"
 msgstr "přesune na následující pole"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:523
+#: ../src/affichage_liste.c:525
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "ukončí transakakci"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:528
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Automatický fiskální rok je nastaven"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:529
+#: ../src/affichage_liste.c:531
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "podle data transakce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:530
+#: ../src/affichage_liste.c:532
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "podle data pohybu transakce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:536
+#: ../src/affichage_liste.c:538
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Automatický oddělovač částky"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:539
+#: ../src/affichage_liste.c:541
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr "Automagicky přidat oddělovač do polí částek, pokud není zadán"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:564
+#: ../src/affichage_liste.c:566
 msgid "Form completion"
 msgstr "Doplňování ve formuláři"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:568
+#: ../src/affichage_liste.c:570
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Automaticky vyplnit transakci podle plátce/příjemce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:580
 msgid "Erase the credit and debit fields"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:590
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Automaticky opravit detaily připojené transakce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:602
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr "Omezit výběr plátců/příjemců na ty, kteří příslušejí danému účtu"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:610
+#: ../src/affichage_liste.c:612
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Sloučit kategorie kreditu / debetu"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:616
+#: ../src/affichage_liste.c:618
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr "Doplňovat s rozlišením velikosti písmen"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:622
+#: ../src/affichage_liste.c:624
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr "Nepovolit vytvoření nového plátce/příjemce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:628
+#: ../src/affichage_liste.c:630
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr "Nepovolit vytvoření nové kategorie / rozpočtu"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:637
+#: ../src/affichage_liste.c:639
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr "Maximum položek v rozbalovacích seznamech (0 bez limitu): "
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:803 ../src/parametres.c:729
+#: ../src/affichage_liste.c:805 ../src/parametres.c:728
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Chování seznamu transakcí"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:806
+#: ../src/affichage_liste.c:808
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Chování seznamu transakcí"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:839
+#: ../src/affichage_liste.c:841
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Obsah seznamu transakcí"
 
-#: ../src/bet_config.c:97 ../src/etats_prefs_private.h:47
+#: ../src/bet_config.c:99 ../src/etats_prefs_private.h:47
 msgid "Month"
 msgstr "Měsíc"
 
-#: ../src/bet_config.c:98 ../src/etats_prefs_private.h:48
+#: ../src/bet_config.c:100 ../src/etats_prefs_private.h:48
 msgid "Year"
 msgstr "Rok"
 
-#: ../src/bet_config.c:118 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/bet_config.c:120 ../src/parametres.c:869
 msgid "General Options"
 msgstr "Obecné volby"
 
 #. Calculation of period
-#: ../src/bet_config.c:122
+#: ../src/bet_config.c:124
 msgid "Common data"
 msgstr "Běžná data"
 
 #. option pour les comptes de caisse
-#: ../src/bet_config.c:130
+#: ../src/bet_config.c:132
 msgid "Option for cash accounts"
 msgstr "Možnosti účtů hotovosti"
 
-#: ../src/bet_config.c:132
+#: ../src/bet_config.c:134
 msgid "Add the forecast tab for cash accounts"
 msgstr "Přidat záložku prognóz k hotovostním účtům"
 
-#: ../src/bet_config.c:169
+#: ../src/bet_config.c:171
 msgid "Beginning of period"
 msgstr "Začátek období"
 
-#: ../src/bet_config.c:178
+#: ../src/bet_config.c:180
 msgid "1st day of month"
 msgstr "první den v měsíci"
 
-#: ../src/bet_config.c:184
+#: ../src/bet_config.c:186
 msgid "date today"
 msgstr "dnešní datum"
 
-#: ../src/bet_config.c:204
+#: ../src/bet_config.c:206
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr "Poznámka: toto nastavení platí pro prognózy bez počátečního data"
 
-#: ../src/bet_config.c:261 ../src/parametres.c:879
+#: ../src/bet_config.c:264 ../src/parametres.c:878
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Detaily účtu"
 
+#. set the choice of account
+#: ../src/bet_config.c:269
+msgid "Select an account"
+msgstr "Vyberte účet"
+
 #. Data for the forecast
-#: ../src/bet_config.c:288
+#: ../src/bet_config.c:292
 msgid "Data for the forecast"
 msgstr "Data pro prognózu"
 
 #. Sources of historical data
-#: ../src/bet_config.c:293
+#: ../src/bet_config.c:297
 msgid "Sources of historical data"
 msgstr "Zdroje historických dat"
 
 #. Data for the credit
-#: ../src/bet_config.c:303
+#: ../src/bet_config.c:307
 msgid "Credit Data"
 msgstr "Data půjčky"
 
 #. set the choice of account
-#: ../src/bet_config.c:339 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:403
+#: ../src/bet_config.c:343 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:403
 msgid "Account: "
 msgstr "Účet: "
 
-#: ../src/bet_config.c:353
+#: ../src/bet_config.c:357
 msgid "Use the budget module"
 msgstr "Použít modul rozpočtů"
 
 #. partie mensuelle
-#: ../src/bet_config.c:422
+#: ../src/bet_config.c:428
 #, fuzzy
 msgid "Duration estimation:"
 msgstr "Odhad trvání"
 
-#: ../src/bet_config.c:585
+#: ../src/bet_config.c:594
 #, fuzzy
 msgid "Labels for transactions:"
 msgstr "Popisky transakcí"
 
-#: ../src/bet_config.c:590 ../src/bet_config.c:609 ../src/bet_config.c:627
+#: ../src/bet_config.c:599 ../src/bet_config.c:618 ../src/bet_config.c:636
 msgid "By default"
 msgstr "Výchozí"
 
-#: ../src/bet_config.c:591 ../src/bet_config.c:610 ../src/bet_config.c:628
-#: ../src/bet_config.c:692 ../src/bet_hist.c:182 ../src/bet_hist.c:2108
-#: ../src/bet_hist.c:2114 ../src/categories_onglet.c:365
+#: ../src/bet_config.c:600 ../src/bet_config.c:619 ../src/bet_config.c:637
+#: ../src/bet_config.c:701 ../src/bet_hist.c:183 ../src/bet_hist.c:2117
+#: ../src/bet_hist.c:2123 ../src/categories_onglet.c:365
 #: ../src/etats_prefs.c:675 ../src/etats_prefs.c:2016
-#: ../src/fenetre_principale.c:297 ../src/navigation.c:1962
-#: ../src/ui/etats_prefs.ui.h:11
+#: ../src/fenetre_principale.c:297 ../src/navigation.c:1961
+#: ../src/ui/etats_prefs.ui.h:45
 msgid "Categories"
 msgstr "Kategorie"
 
-#: ../src/bet_config.c:592 ../src/bet_config.c:611 ../src/bet_config.c:629
-#: ../src/bet_config.c:701 ../src/bet_hist.c:191 ../src/bet_hist.c:2112
+#: ../src/bet_config.c:601 ../src/bet_config.c:620 ../src/bet_config.c:638
+#: ../src/bet_config.c:710 ../src/bet_hist.c:192 ../src/bet_hist.c:2121
 #: ../src/etats_prefs.c:680 ../src/etats_prefs.c:2068 ../src/export_csv.c:823
 #: ../src/fenetre_principale.c:302 ../src/import_csv.c:88
-#: ../src/imputation_budgetaire.c:366 ../src/navigation.c:1966
-#: ../src/ui/etats_prefs.ui.h:9
+#: ../src/imputation_budgetaire.c:366 ../src/navigation.c:1965
+#: ../src/ui/etats_prefs.ui.h:51
 msgid "Budgetary lines"
 msgstr "Rozpočty"
 
-#: ../src/bet_config.c:604
+#: ../src/bet_config.c:613
 #, fuzzy
 msgid "Labels for scheduled transactions:"
 msgstr "Popisky plánovaných transakcí"
 
-#: ../src/bet_config.c:622
+#: ../src/bet_config.c:631
 #, fuzzy
 msgid "Labels for futur data:"
 msgstr "Popisek budoucích dat"
 
-#: ../src/bet_config.c:636
+#: ../src/bet_config.c:645
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Order by default if the data are not zero:\n"
@@ -591,12 +596,12 @@ msgstr ""
 "Výchozí řazení, pokud jsou neprázdná data: poznámky, plátce/příjemce, "
 "kategorie a rozpočet."
 
-#: ../src/bet_config.c:716 ../src/bet_hist.c:211
+#: ../src/bet_config.c:725 ../src/bet_hist.c:212
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Zvolte fiskální rok nebo pohyblivých 12 měsíců"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:930 ../src/bet_hist.c:566 ../src/bet_hist.c:1646
+#: ../src/bet_config.c:939 ../src/bet_hist.c:569 ../src/bet_hist.c:1651
 #: ../src/categories_onglet.c:178 ../src/etats_affiche.c:2436
 #: ../src/etats_config.c:2911 ../src/export_csv.c:814
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:181 ../src/import_csv.c:86
@@ -604,130 +609,140 @@ msgstr "Zvolte fiskální rok nebo pohyblivých 12 měsíců"
 msgid "Category"
 msgstr "Kategorie"
 
-#: ../src/bet_config.c:943 ../src/bet_future.c:862 ../src/bet_future.c:2401
+#: ../src/bet_config.c:952 ../src/bet_future.c:862 ../src/bet_future.c:2401
 #: ../src/bet_future.c:2552 ../src/bet_future.c:2819 ../src/bet_future.c:2885
-#: ../src/bet_hist.c:1639 ../src/etats_affiche.c:2443
-#: ../src/etats_config.c:2915 ../src/gsb_form.c:1339
+#: ../src/bet_hist.c:1644 ../src/etats_affiche.c:2443
+#: ../src/etats_config.c:2915 ../src/gsb_form.c:1340
 #: ../src/gsb_form_widget.c:448 ../src/gsb_transactions_list.c:173
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:178 ../src/meta_budgetary.c:64
 msgid "Budgetary line"
 msgstr "Rozpočet"
 
-#: ../src/bet_config.c:1284
+#: ../src/bet_config.c:1428
 msgid "Loan Capital: "
 msgstr "Výše jistiny: "
 
 #. Duration
-#: ../src/bet_config.c:1304 ../src/bet_finance_ui.c:288
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1114 ../src/bet_finance_ui.c:1556
+#: ../src/bet_config.c:1444 ../src/bet_finance_ui.c:289
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1121 ../src/bet_finance_ui.c:1567
 msgid "Duration: "
 msgstr "Trvání: "
 
-#: ../src/bet_config.c:1313 ../src/bet_finance_ui.c:763
+#: ../src/bet_config.c:1453 ../src/bet_finance_ui.c:762
 msgid "year"
 msgstr "rok"
 
-#: ../src/bet_config.c:1322
+#: ../src/bet_config.c:1462
 #, fuzzy
 msgid "Date of first repayment: "
 msgstr "Datum první splátky: "
 
 #. taux
 #. Annuel rate interest
-#: ../src/bet_config.c:1335 ../src/bet_finance_ui.c:1100
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1542
+#: ../src/bet_config.c:1475 ../src/bet_finance_ui.c:1107
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1553
 msgid "Annuel rate interest: "
 msgstr "Roční úroková míra: "
 
-#. Local Variables:
-#. c-basic-offset: 4
-#. End:
-#: ../src/bet_config.c:1345 ../src/bet_finance_ui.c:283
-#: ../src/bet_finance_ui.c:396 ../src/bet_finance_ui.c:1109
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1551 ../src/ui/bet_graph.ui.h:2
+#: ../src/bet_config.c:1485 ../src/bet_finance_ui.c:284
+#: ../src/bet_finance_ui.c:393 ../src/bet_finance_ui.c:1116
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1562 ../src/ui/bet_graph.ui.h:22
 #, no-c-format
... 156544 lines suppressed ...


hooks/post-receive
-- 
UNNAMED PROJECT


More information about the cvs mailing list