[grisbi-cvs] [SCM] grisbi branch, master, updated. upstream_version_0_9_5-157-g5567e7b

Pierre Biava nobody at users.sourceforge.net
Wed Oct 10 21:39:07 CEST 2012


This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "grisbi".

The branch, master has been updated
    via 5567e7b72a36e2e31704264e56b4027f7ff61371 (commit)
   from 80fc9b809350eb553d4db6a73aeec99acf8b7b66 (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
commit 5567e7b72a36e2e31704264e56b4027f7ff61371
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Wed Oct 10 21:38:24 2012 +0200

  update lv lang

-----------------------------------------------------------------------

Changes:
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index 1e05e84..3a60d1d 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-10-10 21:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-08 20:02+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-10 21:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-01 18:49+0300\n"
 "Last-Translator: Valdis Vītoliņš <valdis.vitolins at odo.lv>\n"
 "Language-Team: LATVIAN <info at odo.lv>\n"
 "Language: \n"
@@ -95,27 +95,23 @@ msgstr "Saskaņotā bilance"
 
 #: ../src/accueil.c:797 ../src/accueil.c:1037
 msgid "Current balance"
-msgstr "Pašreizējā bilanance"
+msgstr "Pašreizējā bilance"
 
 #: ../src/accueil.c:1024
-#, fuzzy
 msgid "Partial balance: "
 msgstr "Daļēja bilance:"
 
 #: ../src/accueil.c:1026
-#, fuzzy
 msgid "Partial balances: "
 msgstr "Daļējas bilances:"
 
 #: ../src/accueil.c:1108
-#, fuzzy
 msgid "Global balance: "
-msgstr "Pilna bilance:"
+msgstr "Kopējā bilance:"
 
 #: ../src/accueil.c:1112
-#, fuzzy
 msgid "Global balances: "
-msgstr "Pilnas bilances:"
+msgstr "Kopējā bilance:"
 
 #: ../src/accueil.c:1171
 #, c-format
@@ -142,7 +138,7 @@ msgid ""
 "accounts with the balance under desired and authorised minimal :\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"kontus saskaņo ar vēlamo un atļauto minimālo atlikumu :\n"
+"kontus saskaņo ar vēlamo un atļauto minimālo atlikumu:\n"
 "\n"
 
 #: ../src/accueil.c:1734
@@ -173,7 +169,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/accueil.c:1978
 msgid "Configuration of the main page"
-msgstr "Konfigurācijas galvenā lapa"
+msgstr "Iestatījumu galvenā lapa"
 
 #. Take into account the planned operations in the calculation of balances
 #: ../src/accueil.c:1999
@@ -239,9 +235,8 @@ msgid "Fonts"
 msgstr "Fonti"
 
 #: ../src/affichage.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
-msgstr "Pielāgot fontu darījumiem"
+msgstr "Izmantot darījumiem pielāgotus fontus:"
 
 #. change colors
 #: ../src/affichage.c:210
@@ -280,9 +275,8 @@ msgstr "Faila nosaukums"
 
 #. label account name
 #: ../src/affichage.c:415 ../src/gsb_assistant_file.c:286
-#, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
-msgstr "Kontu failu nosaukumi:"
+msgstr "Kontu failu virsraksti:"
 
 #: ../src/affichage.c:428
 msgid "Addresses"
@@ -290,16 +284,14 @@ msgstr "Adrese"
 
 #. Common address
 #: ../src/affichage.c:431
-#, fuzzy
 msgid "Common address: "
-msgstr "Kopējā adrese:"
+msgstr "Standarta adrese:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
 #: ../src/affichage.c:450
-#, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
-msgstr "Sekundārā adrese:"
+msgstr "Otrā adrese:"
 
 #: ../src/affichage.c:564
 msgid "Select a new logo"
@@ -309,11 +301,11 @@ msgstr "Izvēlēties jaunu logo"
 #: ../src/affichage.c:710
 #, fuzzy
 msgid "Headings bar"
-msgstr "Rādīt pozīcijas joslas"
+msgstr "Virsraksta josla"
 
 #: ../src/affichage.c:713
 msgid "Display headings bar"
-msgstr "Rādīt pozīcijas joslas"
+msgstr "Rādīt virsrakstu joslu"
 
 #. Navigation pane
 #: ../src/affichage.c:720
@@ -331,11 +323,11 @@ msgstr "Rīkjoslas"
 
 #: ../src/affichage.c:733
 msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Rādīt rīkjoslas pogas, kas"
+msgstr "Rādīt rīkjoslas pogas:"
 
-#: ../src/affichage.c:735
+ ../src/affichage.c:735
 msgid "Text"
-msgstr "Teksts"
+msgstr "Tekstu"
 
 #: ../src/affichage.c:746
 msgid "Icons"
@@ -343,22 +335,19 @@ msgstr "Ikonas"
 
 #: ../src/affichage.c:757
 msgid "Both"
-msgstr "Abi"
+msgstr "Abus"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:127
-#, fuzzy
 msgid "In one line visible, show the line: "
-msgstr "Kad redzama viena rinda, rādīt rindas:"
+msgstr "Kad izvēlēta viena rinda, rādīt rindas:"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:128
-#, fuzzy
 msgid "In two lines visibles, show the lines: "
-msgstr "Kad redzamas divas rindas, rādīt rindas:"
+msgstr "Kad izvēlētas divas rindas, rādīt rindas:"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:129
-#, fuzzy
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
-msgstr "Kad redzamas trīs rindas, rādīt rindas:"
+msgstr "Kad izvēlētas trīs rindas, rādīt rindas:"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:141
 msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
@@ -369,18 +358,16 @@ msgid "Sort by value date and then by date"
 msgstr "Šķirot pēc vērtības (pēc tam dienas)"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:145
-#, fuzzy
 msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "Kārtot pēc datuma un darījuma numura"
+msgstr "Kārtot pēc darījuma numura"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:146
 msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
+msgstr "Kārtot pēc summas lieluma (kredīta, debeta)"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:147
-#, fuzzy
 msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "Kārtot pēc datuma un darījuma numura"
+msgstr "Kārtot pēc partnera (un, ja neizdodas, pēc darījuma numura)"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:148
 #, fuzzy
@@ -406,19 +393,20 @@ msgstr "Uzsver darījumus, kas rada līdsvaru šodien"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
-msgstr ""
+msgstr "Pirmais kārtošanas līmenis"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
-msgstr ""
+msgstr "Otrs kārtošanas līmenis"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Konta diferencēšana"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:273
+#, fuzzy
 msgid "Remember display settings for each account separately"
-msgstr "Atcerēties displeja uzstādījumus par katru kontu atsevišķi"
+msgstr "Atcerēties displeja iestatījumus par katru kontu atsevišķi"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
@@ -462,28 +450,27 @@ msgstr "Veidlapu aizpildīšana"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:568
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
-msgstr "Automātiski aizpildīt darījumu no partnera info"
+msgstr "Automātiski aizpildīt darījumu no partnera"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:578
 msgid "Erase the credit and debit fields"
 msgstr ""
 
 #: ../src/affichage_liste.c:590
-#, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
-msgstr "Startējot automātiski ielādēt pēdējo failu"
+msgstr "Automātiski izveidot saistīto darījumu"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:602
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
-msgstr "Limitēt partnera datus, kas attiecas uz norēķina kontu"
+msgstr "Atļaut tikai ar partneriem, kas pieder tekošajam kontam"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Mix credit/debit categories"
-msgstr "Apvienot kredit/debit kategorijas"
+msgstr "Apvienot kredīta/debeta kategorijas"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:616
 msgid "Case sensitive completion"
-msgstr "Lietas pabeigšana"
+msgstr "Pabeigt, ievērojot lielos burtus"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:622
 msgid "Don't allow new payee creation"
@@ -494,9 +481,8 @@ msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr "Neatļaut jaunu kategoriju/budžeta izveidi"
 
 #: ../src/affichage_liste.c:637
-#, fuzzy
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
-msgstr "Maksimālos ierakstus parāda nolaižamajā izvēlnē (0 bez ierobežojuma):"
+msgstr "Maksimālais ierakstu skaits nolaižamajā izvēlnē (0 bez ierobežojuma):"
 
 #. à la base, on met une vbox
 #: ../src/affichage_liste.c:803 ../src/parametres.c:450
@@ -526,7 +512,7 @@ msgstr "Gads"
 
 #: ../src/bet_config.c:118 ../src/parametres.c:591
 msgid "General Options"
-msgstr "Vispārīgas opcijas"
+msgstr "Vispārīgi iestatījumi"
 
 #. Calculation of period
 #: ../src/bet_config.c:122
@@ -535,18 +521,16 @@ msgstr "Parasti dati"
 
 #. option pour les comptes de caisse
 #: ../src/bet_config.c:130
-#, fuzzy
 msgid "Option for cash accounts"
-msgstr "Izvēlēties kases kontus"
+msgstr "Skaidras naudas kontu iestatījumi"
 
 #: ../src/bet_config.c:132
-#, fuzzy
 msgid "Add the forecast tab for cash accounts"
-msgstr "Pievienot darījumu kontā"
+msgstr "Pievienot prognozes cilni skaidras naudas kontiem"
 
 #: ../src/bet_config.c:169
 msgid "Beginning of period"
-msgstr "Perjoda sākums"
+msgstr "Perioda sākums"
 
 #: ../src/bet_config.c:178
 msgid "1st day of month"
@@ -576,20 +560,17 @@ msgstr "Datu vēstures avoti"
 
 #. Data for the credit
 #: ../src/bet_config.c:303
-#, fuzzy
 msgid "Credit Data"
-msgstr "Kredītkarte"
+msgstr "Kredīta dati"
 
 #. set the choice of account
 #: ../src/bet_config.c:339 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:403
-#, fuzzy
 msgid "Account: "
 msgstr "Konts:"
 
 #: ../src/bet_config.c:353
-#, fuzzy
 msgid "Use the budget module"
-msgstr "Ievadiet budžeta pozīciju"
+msgstr "Izmantot budžeta moduli"
 
 #. partie mensuelle
 #: ../src/bet_config.c:422
@@ -661,37 +642,32 @@ msgstr "Kategorija"
 #: ../src/gsb_form_widget.c:448 ../src/gsb_transactions_list.c:173
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:165 ../src/meta_budgetary.c:64
 msgid "Budgetary line"
-msgstr "Budžēta pozīcija"
+msgstr "Budžeta pozīcija"
 
 #: ../src/bet_config.c:1284
-#, fuzzy
 msgid "Loan Capital: "
-msgstr "Kontu ielādēšana:"
+msgstr "Aizņemtais kapitāls:"
 
 #. Duration
 #: ../src/bet_config.c:1304 ../src/bet_finance_ui.c:288
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1114 ../src/bet_finance_ui.c:1556
-#, fuzzy
 msgid "Duration: "
-msgstr "Tabulogramma:"
+msgstr "Ilgums:"
 
 #: ../src/bet_config.c:1313 ../src/bet_finance_ui.c:763
-#, fuzzy
 msgid "year"
 msgstr "gads"
 
 #: ../src/bet_config.c:1322
-#, fuzzy
 msgid "Date of first Repayment: "
-msgstr "maksāšanas veids:"
+msgstr "Pirmās atmaksas datums:"
 
 #. taux
 #. Annuel rate interest
 #: ../src/bet_config.c:1335 ../src/bet_finance_ui.c:1100
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1542
-#, fuzzy
 msgid "Annuel rate interest: "
-msgstr "Gada budžets:"
+msgstr "Gada procentu likme:"
 
 #. Local Variables:
 #. c-basic-offset: 4
@@ -701,92 +677,85 @@ msgstr "Gada budžets:"
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1551 ../src/ui/bet_graph.ui.h:2
 #, no-c-format
 msgid "%"
-msgstr ""
+msgstr "%"
 
 #: ../src/bet_config.c:1353
 msgid "Fees per month: "
-msgstr ""
+msgstr "Mēneša maksājums"
 
 #: ../src/bet_config.c:1376 ../src/bet_finance_ui.c:409
-#, fuzzy
 msgid "Rate Type: "
-msgstr "Tips:"
+msgstr "Procentu veids:"
 
 #: ../src/bet_config.c:1380 ../src/bet_finance_ui.c:413
 msgid "CAGR"
-msgstr ""
+msgstr "Saliktie procenti"
 
 #: ../src/bet_config.c:1384 ../src/bet_finance_ui.c:416
 msgid "Proportional rate"
-msgstr ""
+msgstr "Fiksētie procenti"
 
 #: ../src/bet_config.c:1395
 msgid "Apply"
-msgstr ""
+msgstr "Pielietot"
 
 #: ../src/bet_config.c:1450 ../src/bet_finance_ui.c:1666
-#, fuzzy
 msgid " year "
-msgstr "gadā %d"
+msgstr "gads"
 
 #: ../src/bet_config.c:1452 ../src/bet_finance_ui.c:1668
-#, fuzzy
 msgid " years "
-msgstr "gads"
+msgstr "gadi"
 
 #: ../src/bet_config.c:1502 ../src/bet_finance_ui.c:691
 msgid "You must enter at least one value for the capital"
-msgstr ""
+msgstr "Jums ir jāievada vismaz vienu kapitāla vērtību"
 
 #: ../src/bet_config.c:1573
+#, fuzzy
 msgid "Account with deferred debit card"
-msgstr ""
+msgstr "Kredītkarte"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:221 ../src/fenetre_principale.c:293
 #: ../src/navigation.c:1223 ../src/navigation.c:1960
-#, fuzzy
 msgid "Credits simulator"
-msgstr "Kredītkarte"
+msgstr "Kredīta kalkulators"
 
 #. capital
 #: ../src/bet_finance_ui.c:232 ../src/bet_finance_ui.c:1532
-#, fuzzy
 msgid "Loan capital: "
-msgstr "Darbības vieta:"
+msgstr "Aizņemtais kapitāls:"
 
 #. taux
 #: ../src/bet_finance_ui.c:268
-#, fuzzy
 msgid "Annual interest: "
-msgstr "Gada budžets:"
+msgstr "Procenti gadā:"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:335
 msgid "Between 3 and 18 months"
-msgstr ""
+msgstr "No 3 līdz 18 mēnešiem"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:336
 msgid "Between 1 and 15 years"
-msgstr ""
+msgstr "No 1 līdz 15 gadiem"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:337
 msgid "Between 15 and 30 years"
-msgstr ""
+msgstr "No 15 līdz 30 gadiem"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:381
-#, fuzzy
 msgid "Fees: "
 msgstr "Maksa:"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:396
 msgid " of borrowed capital"
-msgstr ""
+msgstr "no aizņemtā kapitāla"
 
 #. create columns
 #. Duration
 #: ../src/bet_finance_ui.c:483
-#, fuzzy
 msgid "Duration"
-msgstr "Tabulogramma"
+msgstr "Ilgums"
 
 #. Number of periods
 #: ../src/bet_finance_ui.c:502
@@ -794,6 +763,8 @@ msgid ""
 "Number\n"
 "of periods"
 msgstr ""
+"Periodu\n"
+"skaits"
 
 #. Loan capital
 #: ../src/bet_finance_ui.c:521
@@ -801,6 +772,8 @@ msgid ""
 "Loan\n"
 "capital"
 msgstr ""
+"Aizņemtais\n"
+"kapitāls"
 
 #. Annuel rate interest
 #: ../src/bet_finance_ui.c:540
@@ -808,6 +781,8 @@ msgid ""
 "Annuel\n"
 "rate interest"
 msgstr ""
+"Gada\n"
+"procentu likme"
 
 #. Amount without fees
 #: ../src/bet_finance_ui.c:559
@@ -815,28 +790,27 @@ msgid ""
 "Amount\n"
 "without fees"
 msgstr ""
+"Summa\n"
+"bez procentiem"
 
 #. Fees
 #: ../src/bet_finance_ui.c:578
-#, fuzzy
 msgid "Fees"
 msgstr "Maksa"
 
 #. Monthly paid
 #: ../src/bet_finance_ui.c:597 ../src/bet_finance_ui.c:1294
-#, fuzzy
 msgid "Monthly paid"
 msgstr "Ik mēnesi"
 
 #. Total cost
 #: ../src/bet_finance_ui.c:616
-#, fuzzy
 msgid "Total cost"
-msgstr "Kopā %s"
+msgstr "Kopējās izmaksas"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:628
 msgid "Approximate cost"
-msgstr ""
+msgstr "Aptuvenā cena"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:765 ../src/gsb_scheduler_list.c:2116
 msgid "years"
@@ -844,45 +818,42 @@ msgstr "gads"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:989 ../src/bet_finance_ui.c:1795
 msgid "View amortization table"
-msgstr ""
+msgstr "Skatīt amortizācijas tabulu"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:997 ../src/bet_finance_ui.c:1810
 msgid "View credits simulator"
-msgstr ""
+msgstr "Skatīt kredīta kalkulatoru"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1013 ../src/bet_finance_ui.c:1946
 msgid "Show amortization schedule to date"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīt amortizāciju laikam"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1015 ../src/bet_finance_ui.c:1827
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1948
 msgid "Show amortization schedule from the beginning"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīt amortizācijas plānu no sākuma"
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
 #: ../src/bet_hist.c:1934 ../src/bet_tab.c:1735 ../src/bet_tab.c:2977
-#, fuzzy
 msgid "Print the array"
-msgstr "Printēt"
+msgstr "Drukāt tabulu"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_hist.c:1947 ../src/bet_tab.c:1745
-#, fuzzy
 msgid "Export the array"
-msgstr "Eksportēt budžeta sarakstus"
+msgstr "Eksportēt tabulu"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1079 ../src/bet_finance_ui.c:1520
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1639
 msgid "Amortization Table"
-msgstr ""
+msgstr "Amortizācijas tabula"
 
 #. capital
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1090
-#, fuzzy
 msgid "Loan amount: "
-msgstr "Kontu ielādēšana:"
+msgstr "Aizņēmuma summa:"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1187 ../src/bet_future.c:758 ../src/bet_tab.c:863
 #: ../src/etats_affiche.c:2408 ../src/export_csv.c:784
@@ -900,39 +871,34 @@ msgstr "Numurs"
 #. Capital restant dû
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1218
 msgid "Capital remaining"
-msgstr ""
+msgstr "Atlikušais kapitāls"
 
 #. Interests
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1237
-#, fuzzy
 msgid "Interests"
 msgstr "Procenti"
 
 #. Capital repaid
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1256
 msgid "Capital repaid"
-msgstr ""
+msgstr "Nomaksātais kapitāls"
 
 #. Fees
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1275
-#, fuzzy
 msgid "Insurance"
-msgstr "Israel"
+msgstr "Apdrošināšana"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1777 ../src/bet_finance_ui.c:1780
-#, fuzzy
 msgid "Calculate"
-msgstr "visi datumi"
+msgstr "Rēķināt"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1791 ../src/bet_finance_ui.c:1823
-#, fuzzy
 msgid "Amortization"
-msgstr "Importa apvienības"
+msgstr "Amortizācija"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1806
-#, fuzzy
 msgid "Credits"
-msgstr "Kredīts (ieņēmumi)"
+msgstr "Kredīti"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_hist.c:1931 ../src/bet_tab.c:2974
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:381
@@ -946,14 +912,13 @@ msgid "Export"
 msgstr "Eksports"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1891
-#, fuzzy
 msgid "credit.csv"
-msgstr "Kredīts (ieņēmumi)"
+msgstr "kredits.csv"
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_hist.c:2041 ../src/bet_tab.c:3113
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
-msgstr "Nevar saglabāt failu"
+msgstr "Neizdevās saglabāt failu."
 
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1984 ../src/gsb_scheduler_list.c:2116
 msgid "months"
@@ -964,12 +929,13 @@ msgid ""
 "Error: the frequency defined by the user or the amount is not specified or "
 "the date is invalid."
 msgstr ""
-"Kļūda: biežumu nosaka lietotājs, apmērs nav precizēts, vai datums ir nederīgs"
+"Kļūda: biežumu nosaka lietotājs, apmērs nav precizēts, vai datums ir "
+"nepareizs."
 
 #: ../src/bet_future.c:217 ../src/bet_future.c:1849 ../src/bet_future.c:2760
 #: ../src/bet_future.c:3041 ../src/gsb_currency.c:743
 msgid "One field is not filled in"
-msgstr "Viens lauks netiek aizpildīts"
+msgstr "Viens lauks nav aizpildīts"
 
 #. Create the dialog
 #: ../src/bet_future.c:247
@@ -1077,7 +1043,7 @@ msgstr "Izvēlēties maksājuma veidu"
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:512 ../src/gsb_transactions_list.c:172
 #: ../src/import.c:3337 ../src/import_csv.c:83 ../src/meta_payee.c:78
 msgid "Payee"
-msgstr "Darījuma partneris"
+msgstr "Partneris"
 
 #. Debit method_ptr
 #: ../src/bet_future.c:783 ../src/bet_tab.c:897 ../src/categories_onglet.c:762
@@ -1087,7 +1053,7 @@ msgstr "Darījuma partneris"
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:1084 ../src/gsb_transactions_list.c:174
 #: ../src/import_csv.c:92 ../src/imputation_budgetaire.c:800
 msgid "Debit"
-msgstr "Debets (izdevumi)"
+msgstr "Debets"
 
 #. Credit method_ptr
 #: ../src/bet_future.c:790 ../src/bet_tab.c:915 ../src/categories_onglet.c:762
@@ -1097,13 +1063,13 @@ msgstr "Debets (izdevumi)"
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:1080 ../src/gsb_transactions_list.c:175
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:800
 msgid "Credit"
-msgstr "Kredīts (ieņēmumi)"
+msgstr "Kredīts"
 
 #: ../src/bet_future.c:797 ../src/bet_future.c:2152 ../src/bet_future.c:2304
 #: ../src/bet_future.c:2583 ../src/bet_future.c:2646 ../src/gsb_form.c:1334
 #: ../src/gsb_form_widget.c:440
 msgid "Categories : Sub-categories"
-msgstr "Kategorijas : Sub-kategorijas"
+msgstr "Kategorijas: apakškategorijas"
 
 #. Notes
 #: ../src/bet_future.c:811 ../src/etats_affiche.c:2450 ../src/export_csv.c:820
@@ -1123,7 +1089,7 @@ msgstr "Piezīmes"
 #: ../src/gsb_data_payment.c:758 ../src/gsb_form.c:2313 ../src/import.c:2766
 #: ../src/import.c:2784 ../src/plugins/ofx/ofx.c:434
 msgid "Transfer"
-msgstr "Pārvietošana"
+msgstr "Pārskaitījums"
 
 #: ../src/bet_future.c:1941 ../src/gsb_account_property.c:695
 #: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:230
@@ -1139,7 +1105,7 @@ msgstr "Kases konts"
 #: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:222
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
-msgstr "Pasīvu konts"
+msgstr "Saistību konts"
 
 #: ../src/bet_future.c:2003
 msgid "Partial balance"
@@ -1152,9 +1118,8 @@ msgstr "Izvēlēties kontu"
 
 #. list of accounts
 #: ../src/bet_future.c:2059
-#, fuzzy
 msgid "List of accounts"
-msgstr "%s konts"
+msgstr "Kontu saraksts"
 
 #. Account with deferred debit card
 #: ../src/bet_future.c:2084
@@ -1183,9 +1148,8 @@ msgstr "Bankas konts"
 
 #. Effective Date
 #: ../src/bet_future.c:2201
-#, fuzzy
 msgid "Effective date: "
-msgstr "Aktivizēts:"
+msgstr "Sākuma datums:"
 
 #: ../src/bet_future.c:2214
 #, fuzzy
@@ -1207,13 +1171,12 @@ msgid "You must create at least one cash account"
 msgstr "Ir jāatlasa vismaz divi konti."
 
 #: ../src/bet_future.c:2750 ../src/bet_future.c:3031
-#, fuzzy
 msgid "Error: You must select an account."
-msgstr "Ir jāatlasa vismaz divi konti."
+msgstr "Kļūda: jums ir jānorāda konts."
 
 #: ../src/bet_future.c:2751 ../src/bet_future.c:3032
 msgid "Missing data"
-msgstr ""
+msgstr "Trūkstošie dati"
 
 #: ../src/bet_future.c:2759 ../src/bet_future.c:3040
 msgid "Error: a date is not present or a field is in error."
@@ -1230,6 +1193,8 @@ msgid ""
 "Error: is missing one or more links between currencies.\n"
 "You need to fix it and start over."
 msgstr ""
+"Kļūda: trūkst viena vai vairākas saites starp valūtām\n"
+"Jums tas ir jāizlabo un jāmēģina atkal"
 
 #: ../src/bet_future.c:2995
 msgid ""
@@ -1240,21 +1205,18 @@ msgstr ""
 #: ../src/bet_future.c:2999
 #, fuzzy
 msgid "Error of configuration"
-msgstr "Galvenā konfigurācija"
+msgstr "Iestatījumu kļūda"
 
 #: ../src/bet_graph.c:323
 #, fuzzy
 msgid "total amount: "
-msgstr "Kontu ielādēšana:"
+msgstr "Aizņēmuma summa:"
 
 #: ../src/bet_graph.c:343
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\">Display subdivisions items of budgetary: %s</span>"
 msgstr ""
-"<izmērīt ietekmi=\"noteikts\" priekšplāns=\"saraksts\">Parole nav pareiza!</ "
-"noteikt mēru>\n"
-"\n"
 
 #: ../src/bet_graph.c:348
 #, fuzzy, c-format
@@ -1278,7 +1240,7 @@ msgstr "Dzēst atlasīto budžeta sarakstu"
 #: ../src/bet_graph.c:547
 #, fuzzy
 msgid "The selected category has no subcategory"
-msgstr "Rediģēt izvēlēto kategoriju"
+msgstr "Rediģēt izvēlēto apakškategoriju"
 
 #: ../src/bet_graph.c:654 ../src/tiers_onglet.c:1064
 msgid "Options"
@@ -1337,9 +1299,8 @@ msgid "Average"
 msgstr "Vidējais"
 
 #: ../src/bet_hist.c:624
-#, fuzzy
 msgid "Current fyear"
-msgstr "Pašreizējais gads"
+msgstr "Pašreizējais finanšu gads"
 
 #: ../src/bet_hist.c:643
 msgid "Amount retained"
@@ -1352,7 +1313,7 @@ msgstr "Summa, ko patur"
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
 #: ../src/bet_hist.c:1062
 msgid "12 months rolling"
-msgstr "12 mēnešu perjods"
+msgstr "12 mēnešu periods"
 
 #. Add last amount menu
 #: ../src/bet_hist.c:1477
@@ -1365,9 +1326,9 @@ msgid "Copy the average amount"
 msgstr "Kopēt vidējo summu"
 
 #: ../src/bet_hist.c:1795
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid "Amounts by %s on 12 months rolling for the account: «%s»"
-msgstr ""
+msgstr "Valūtas kontu:"
 
 #: ../src/bet_hist.c:1800
 #, fuzzy, c-format
@@ -1380,8 +1341,9 @@ msgid "Data graph"
 msgstr "Datu grupēšana"
 
 #: ../src/bet_hist.c:1961
+#, fuzzy
 msgid "display the data graph"
-msgstr ""
+msgstr "Parādīt dienas padomus"
 
 #: ../src/bet_hist.c:2017
 #, fuzzy
@@ -1399,7 +1361,6 @@ msgstr "Bilance perioda sākumā"
 
 #. set the start date and the automatic change of month
 #: ../src/bet_tab.c:746
-#, fuzzy
 msgid "Start date: "
 msgstr "Sākuma datums:"
 
@@ -1431,15 +1392,15 @@ msgid ""
 "and account: %s"
 msgstr ""
 "Pārsūtīšana starp kontu: %s\n"
-" un kontu : %s"
+" un kontu: %s"
 
 #: ../src/bet_tab.c:1571
 msgid "Subtract to the balance"
-msgstr "Atņemt bilanci"
+msgstr "Atņemt no bilances"
 
 #: ../src/bet_tab.c:1578
 msgid "Adding to the balance"
-msgstr "Pievienot bilanci"
+msgstr "Pievienot bilancei"
 
 #. Insert Row
 #: ../src/bet_tab.c:1595
@@ -1449,29 +1410,29 @@ msgstr "Ievietot rindas"
 #: ../src/bet_tab.c:1611 ../src/bet_tab.c:1625 ../src/bet_tab.c:1646
 #: ../src/bet_tab.c:1705
 msgid "Delete selection"
-msgstr "Dzēst atlasi"
+msgstr "Dzēst atlasīto"
 
 #: ../src/bet_tab.c:1636
 msgid "Change selection"
-msgstr "Mainīt atlasi"
+msgstr "Mainīt atlasīto"
 
 #: ../src/bet_tab.c:1657
 msgid "Delete all occurences of the selection"
-msgstr "Dzēst visu atlasi"
+msgstr "Dzēst visu atlasīto"
 
 #: ../src/bet_tab.c:1672
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
-msgstr "Pārvērst atlasi uz plānoto darījumu"
+msgstr "Pārvērst atlasīto uz plānoto darījumu"
 
 #: ../src/bet_tab.c:1695
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a deferred debit account"
-msgstr "Nevar izdot darījumu uz slēgtā konta."
+msgstr "Ievadiet skaidras naudas bilanci"
 
 #. redo item
 #: ../src/bet_tab.c:1721
 msgid "Reset data"
-msgstr "Atiestatīt datumu"
+msgstr "Atstatīt datumu"
 
 #: ../src/bet_tab.c:2063
 msgid " (still available)"
@@ -1501,19 +1462,16 @@ msgid "No budgetary line"
 msgstr "Nav budžet pozīcijas"
 
 #: ../src/bet_tab.c:2990 ../src/bet_tab.c:3089
-#, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
-msgstr "Eksportēt budžeta sarakstus"
+msgstr "Eksportēt prognozes tabulu"
 
 #: ../src/bet_tab.c:3047
-#, fuzzy
 msgid "Balance at "
-msgstr "Bilance"
+msgstr "Bilance uz"
 
 #: ../src/bet_tab.c:3096
-#, fuzzy
 msgid "forecast.csv"
-msgstr "Prognoze"
+msgstr "prognoze.csv"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:170 ../src/etats_config.c:692
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:598
@@ -1529,7 +1487,7 @@ msgstr "Eksportēt kategorijas"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:397
 msgid "Categories.cgsb"
-msgstr "Kategorijas .cgsb"
+msgstr "Kategorijas.cgsb"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:431
 msgid "Import categories"
@@ -1554,8 +1512,8 @@ msgid ""
 "File already contains categories. If you decide to continue, existing "
 "categories will be merged with imported ones."
 msgstr ""
-"Fails jau ir kategorijas. Ja izvēlēsieties turpināt, pašreizējās kategorijas "
-"tiks apvienotas kopā ar importēto."
+"Fails jau satur kategorijas. Ja izvēlēsieties turpināt, pašreizējās "
+"kategorijas tiks apvienotas kopā ar importēto."
 
 #: ../src/categories_onglet.c:472
 msgid ""
@@ -1564,7 +1522,7 @@ msgid ""
 "undo for this.\n"
 "You may also decide to replace existing categories with imported ones."
 msgstr ""
-"Failā nav kategorijas. Ja izvēlēsieties turpināt, pašreizējās kategorijas "
+"Failā nav kategoriju. Ja izvēlēsieties turpināt, pašreizējās kategorijas "
 "tiks apvienotas kopā ar importēto. Pēc tam kad darbība būs atsaukta jūs "
 "varēsiet aizvietot esošās kategorijas ar importētajām."
 
@@ -1653,14 +1611,14 @@ msgstr "Apakškategorijas skats"
 #: ../src/categories_onglet.c:654 ../src/gsb_transactions_list.c:577
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:694 ../src/tiers_onglet.c:462
 msgid "Complete view"
-msgstr "Pilnīgs skats"
+msgstr "Detalizēts skats"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:700 ../src/categories_onglet.c:704
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:737 ../src/imputation_budgetaire.c:742
 #: ../src/tiers_onglet.c:641
 #, c-format
 msgid "Properties for %s"
-msgstr "Ipašības %s"
+msgstr "Īpašības %s"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:702
 msgid "No sub-category defined"
@@ -1676,7 +1634,7 @@ msgid ""
 "You tried to rename current sub-category to '%s' but this sub-category "
 "already exists. Please choose another name."
 msgstr ""
-"Sāda apakškategorija '%s' jau pastāv, lūdzu izvēlieties citu nosaukumu."
+"Šāda apakškategorija '%s' jau pastāv, lūdzu izvēlieties citu nosaukumu."
 
 #: ../src/categories_onglet.c:804
 #, c-format
@@ -1687,7 +1645,7 @@ msgstr "Šāda kategorija '%s' jau pastāv, lūdzu izvēlieties citu nosaukumu."
 
 #: ../src/categories_onglet.c:809
 msgid "Category already exists"
-msgstr "Kategorija jau eksistē"
+msgstr "Kategorija jau pastāv"
 
 #. * Find a unique name for category
 #: ../src/categories_onglet.c:916 ../src/meta_categories.c:309
@@ -1697,22 +1655,19 @@ msgstr "Jauna apakškategorija"
 #: ../src/categories_onglet.c:1072
 #, fuzzy
 msgid "Transfers the identical transactions in another sub-category"
-msgstr "Pārsūtīt darījumus uz %s"
+msgstr "Pārvieto vienādos darījumus uz apakškategoriju"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:1094
-#, fuzzy
 msgid "Edit selected sub-category"
-msgstr "Rediģēt izvēlēto kategoriju"
+msgstr "Rediģēt izvēlēto apakškategoriju"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:1116
-#, fuzzy
 msgid "Manage sub-categories"
-msgstr "Rādīt apakškategorijas"
+msgstr "Pārvaldīt apakškategorijas"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:1119
-#, fuzzy
 msgid "Transfer all transactions in another sub-category"
-msgstr "Pārsūtīt darījumus uz %s"
+msgstr "Pārvietot visus darījumus uz citu apakškategoriju"
 
 #: ../src/dialog.c:55
 msgid "Security feature not implemented"
@@ -1723,8 +1678,7 @@ msgid ""
 "This file contains security information, which processing is not implemented "
 "at this moment."
 msgstr ""
-"Šis fails satur informāciju par drošību, kas apstrādē šobrīd netiek "
-"izmantots."
+"Šis fails satur slepenu informāciju, kura apstrādē šobrīd nav realizēta."
 
 #: ../src/dialog.c:60
 msgid "Encryption is irreversible."
@@ -1748,12 +1702,11 @@ msgid "Account file is world readable."
 msgstr "Konta fails ir visiem lasāms"
 
 #: ../src/dialog.c:68
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your account file should not be readable by anybody else, but it is. You "
 "should change its permissions."
 msgstr ""
-"Jūsu konta fails ir piejams citiem. Jums vajadzētu mainīt pieejas atļauju. "
+"Jūsu konta fails ir pieejams citiem. Jums vajadzētu mainīt pieejas atļauju. "
 "Vai mainīt tagad?"
 
 #: ../src/dialog.c:72
@@ -1762,7 +1715,6 @@ msgid "File \"%s\" is already opened"
 msgstr "Fails \"%s\" jau ir atvērts"
 
 #: ../src/dialog.c:73
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Either this file is already opened by another user or it wasn't closed "
 "correctly (maybe Grisbi crashed?).\n"
@@ -1770,7 +1722,7 @@ msgid ""
 "files\" option in setup."
 msgstr ""
 "Iespējams, ka šo failu ir atvēris cits lietotājs un nav pareizi aizvēris. "
-"Grisbi nevar saglabāt failu,ja vien jūs aktivizētu \"bloķēta faila piespiedu "
+"Grisbi neizdevās saglabāt failu, ja neaktivizēsiet \"bloķēta faila piespiedu "
 "saglabāšana\" opciju iestatījumos."
 
 #: ../src/dialog.c:78
@@ -1784,14 +1736,14 @@ msgstr "Grisbi konstatēja, ka konts ir saskaņā ar vajadzīgo bilanci: %s"
 
 #: ../src/dialog.c:82
 msgid "No budgetary line was entered"
-msgstr "Neviena budžeta pozīcija nav iekļauta"
+msgstr "Nav ievadīta neviena budžeta pozīcija"
 
 #: ../src/dialog.c:83
 msgid ""
 "This transaction has no budgetary line entered. You should use them to "
 "easily produce budgets and make reports on them."
 msgstr ""
-"Šis darījums nav budžeta pozīciju sarakstā. Jums tos vajadzētu izmantot lai "
+"Šis darījums nav budžeta sarakstā. Jums tos vajadzētu izmantot lai "
 "izstrādātu budžetu un lai sniegtu ziņojumus par tiem"
 
 #: ../src/dialog.c:87
@@ -1839,7 +1791,7 @@ msgstr ""
 "Iepriekšējās Grisbi versijās nebija bilances saskaņošanas, izņemot sākuma un "
 "beigu datums. tagad tas ir izdarīts un Grisbi mēģinās uzminēt vērtību no "
 "jūsu kontiem. Tas nevar kaitēt datu saskaņošanai, viltus vērtības var "
-"uzminēt. Lūdzu pārbaudiet informāciju uzstādījumu logā."
+"uzminēt. Lūdzu pārbaudiet informāciju iestatījumu logā."
 
 #: ../src/dialog.c:109
 #, c-format
@@ -1847,15 +1799,14 @@ msgid "You are running Grisbi version %s"
 msgstr "Jūs izmantojat Grisbi versiju %s"
 
 #: ../src/dialog.c:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Warning, please be aware that the version you run is a DEVELOPMENT version. "
 "Never use your original file grisbi: you could make it unusable.\n"
 "Make a copy now."
 msgstr ""
-"Brīdinājums, lūdzu, ņemiet vērā, ka šī versija ir ATTĪSTĪBAS versija. Nekādā "
-"gadījumā nedrīkst strādāt šajā versijā ar sākotnējās uzskaites failiem. "
-"(faila formāts var mainīties un kļūt nesaderīgs ar iepriekšējām versijām)."
+"Brīdinājums, lūdzu, ņemiet vērā, ka šī versija ir IZSTRĀDES versija. Nekādā "
+"gadījumā nedrīkst strādāt šajā versijā ar darba datiem (faila formāts var "
+"mainīties un kļūt nesaderīgs ar vecākām versijām)."
 
 #: ../src/dialog.c:335 ../src/dialog.c:534 ../src/gsb_scheduler_list.c:2023
 msgid "Do not show this message again"
@@ -1866,20 +1817,20 @@ msgid ""
 "Hi, you are in the middle of nowhere, between two lines of code. Grisbi is "
 "expected to crash very soon. Have a nice day."
 msgstr ""
-"Sveiki, jūs starp diviām versijām. Ir paredzams, ka Grisbi kļūdu ir ļoti "
-"daudz. Lai jums jauka diena."
+"Sveiki, jūs esat starp divām koda rindām. Ir paredzams, ka Grisbi drīz vien "
+"salūzīs. Lai jums jauka diena."
 
 #: ../src/dialog.c:669
 msgid "Serious brain damage expected."
-msgstr "Iespējams nopietns bojājums."
+msgstr "Iespējams nopietns smadzeņu bojājums."
 
 #: ../src/dialog.c:680
 msgid ""
 "Bad things will happen soon. Be sure to save any modification in a separate "
 "file in case Grisbi would corrupt files."
 msgstr ""
-"Var notikt neparedzamas lietas. Saglabājiet katru modifikāciju atsevišķā "
-"failā, jo Grizbi var sabojāt failu."
+"Var notikt neparedzamas lietas. Saglabājiet katras izmaiņas atsevišķā failā, "
+"jo Grisbi var sabojāt failu."
 
 #: ../src/dialog.c:682
 msgid "Cannot allocate memory"
@@ -1903,11 +1854,12 @@ msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi veido rezerves failu '%s'."
 
 #: ../src/erreur.c:144
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
-"Lūdzu rakstiet par šīm problēmām uz <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</"
-"tt>. "
+"Lūdzu rakstiet par šīm problēmām uz <t>htp://www.grisbi.org/bugtracking/</"
+"t>. "
 
 #: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
@@ -1937,20 +1889,20 @@ msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr "Nepareizs atkļūdošanas līmenis. pārbaudiet GRISBI_ATKĻŪDOŠANU"
 
 #: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:592
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
-msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %s\n"
+msgstr "%s, %2f: %s - %s:%d:%s - %s\n"
 
 #: ../src/erreur.c:296
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
-msgstr "%s : %s - %s:%d:%s\n"
+msgstr "%s, %2f: %s - %s:%d:%s\n"
 
 #. on affiche dans la console le message
 #: ../src/erreur.c:341
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
-msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %d\n"
+msgstr "%s, %2f: %s - %s:%d:%s - %d\n"
 
 #: ../src/erreur.c:477
 #, c-format
@@ -1961,11 +1913,13 @@ msgstr "Lai labotu kļūdu rakstiet uz %s. Lūdzu nosūtiet šo kļūdas ziņoju
 
 #. début du mode débogage
 #: ../src/erreur.c:502
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
-msgstr "%s : %s - %s:%d:%s\n"
+msgstr ""
+"%s, %2f: Debug - %s:%d:%s\n"
+"\n"
 
 #: ../src/erreur.c:554
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
@@ -1985,22 +1939,20 @@ msgstr "Kopā %s (%d darijumi)"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:190 ../src/etats_affiche.c:425
 #: ../src/etats_affiche.c:650
-#, fuzzy
 msgid "Total "
 msgstr "Kopā"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:198
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Category total (%d transaction): "
 msgstr "Kategorijā kopā (%d darījumu):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:200
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Category total (%d transactions): "
 msgstr "Kategorijā kopā (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:204
-#, fuzzy
 msgid "Category total: "
 msgstr "Kategorijā kopā:"
 
@@ -2020,12 +1972,12 @@ msgid "%s (%d transactions)"
 msgstr "%s (%d darījumi)"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:306 ../src/etats_affiche.c:532
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Total %s: %s (%d transaction): "
 msgstr "Kopā %s: %s (%d darījumu):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:308 ../src/etats_affiche.c:534
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Total %s: %s (%d transactions): "
 msgstr "Kopā %s: %s (%d darījumi):"
 
@@ -2035,62 +1987,58 @@ msgid "Total %s: %s"
 msgstr "Kopā %s: %s"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:321
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Sub-categories total (%d transaction): "
 msgstr "Apakškategorijās kopā (%d darījumu):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:323
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Sub-categories total (%d transactions): "
 msgstr "Apakškategorijās kopā (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:327
-#, fuzzy
 msgid "Sub-categories total: "
 msgstr "Apakškategorijās kopā:"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:433
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Budgetary lines total: (%d transaction): "
 msgstr "Budžeta pozīcijās kopā: (%d darījumu)"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:435
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Budgetary lines total: (%d transactions): "
 msgstr "Budžeta pozīcijās kopā: (%d darījumi)"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:439
-#, fuzzy
 msgid "Budgetary lines total: "
 msgstr "Budžeta pozīcijās kopā:"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:547
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Sub-budgetary lines total: (%d transaction): "
 msgstr "Apakšbudžeta pozīcijās kopā: (%d darījumu):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:549
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Sub-budgetary lines total: (%d transactions): "
 msgstr "Apakšbudžeta pozīcijās kopā: (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:553
-#, fuzzy
 msgid "Sub-budgetary lines total: "
 msgstr "Apakšbudžeta pozīcijās kopā:"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:658
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Account total: (%d transaction): "
 msgstr "Kontā kopā: (%d darījumu):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:660
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Account total: (%d transactions): "
 msgstr "Kontā kopā: (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:664
-#, fuzzy
 msgid "Account total: "
 msgstr "Kontā kopā:"
 
@@ -2100,80 +2048,78 @@ msgid "Total %s"
 msgstr "Kopā %s"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:766
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Payee total: (%d transaction): "
-msgstr "Darījuma partnerim kopā: (%d darījumu):"
+msgstr "Partnerim kopā: (%d darījumu):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:768
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Payee total: (%d transactions): "
-msgstr "Darījuma partnerim kopā: (%d darījumi):"
+msgstr "Partnerim kopā: (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:772
-#, fuzzy
 msgid "Payee total: "
-msgstr "Darījuma partnerim kopā:"
+msgstr "Partneri kopā:"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:931 ../src/etats_affiche.c:1029
 #: ../src/etats_affiche.c:1191
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result of %s (%d transaction): "
 msgstr "Rezultāts no %s (%d darījumu):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:933 ../src/etats_affiche.c:1031
 #: ../src/etats_affiche.c:1193
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result of %s (%d transactions): "
 msgstr "Rezultāts no %s (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:937 ../src/etats_affiche.c:1035
 #: ../src/etats_affiche.c:1199
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result of %s: "
-msgstr "Rezultāts no %s:"
+msgstr "Kopā no %s:"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:992
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result from %s to %s (%d transaction): "
-msgstr "Rezultāts no %s līdz %s (%d darījumu)"
+msgstr "Kopā no %s līdz %s (%d darījums)"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:994
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result from %s to %s (%d transactions): "
-msgstr "Rezultāts no %s līdz %s (%d darījumi)"
+msgstr "Kopā no %s līdz %s (%d darījumi)"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1005
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result from %s to %s: "
-msgstr "Rezultāts no %s līdz %s"
+msgstr "Kopā no %s līdz %s"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1056
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result for %s (%d transaction): "
-msgstr "Rezultāts par %s (%d darījumu):"
+msgstr "Kopā par %s (%d darījums):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1058
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result for %s (%d transactions): "
-msgstr "Rezultāts par %s (%d darījumi):"
+msgstr "Kopā par %s (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1062
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result for %s: "
-msgstr "Rezultāts par %s:"
+msgstr "Kopā par %s:"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1209
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result without financial year (%d transaction): "
 msgstr "Rezultāti bez finanšu gada (%d darījumu):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1211
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Result without financial year (%d transactions): "
 msgstr "Rezultāti bez finanšu gada (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1215
-#, fuzzy
 msgid "Result without financial year: "
 msgstr "Rezultāti bez finanšu gada:"
 
@@ -2181,58 +2127,55 @@ msgstr "Rezultāti bez finanšu gada:"
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3863
 #, c-format
 msgid "Transfer to %s"
-msgstr "Pārvietot uz %s"
+msgstr "Pārskaitījums uz %s"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1404 ../src/gsb_scheduler_list.c:1228
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3866
 #, c-format
 msgid "Transfer from %s"
-msgstr "Pārvietot no %s"
+msgstr "Pārskaitījums no %s"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1677
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Total expenses (%d transaction): "
 msgstr "Kopā izdevumi (%d darījumu):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1679
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Total expenses (%d transactions): "
 msgstr "Kopā izdevumi (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1683
-#, fuzzy
 msgid "Total expenses: "
 msgstr "Kopā izdevumi:"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1691
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Total income (%d transaction): "
 msgstr "Kopā ieņēmumi (%d darījumu):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1693
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Total income (%d transactions): "
 msgstr "Kopā ieņēmumi (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1697
-#, fuzzy
 msgid "Total income: "
 msgstr "Kopā ieņēmumi:"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1746
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "General total (%d transaction): "
-msgstr "Kopumā pavisam (%d darījumu):"
+msgstr "Pavisam kopā (%d darījums):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1748
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "General total (%d transactions): "
-msgstr "Kopumā pavisam (%d darījumi):"
+msgstr "Pavisam kopā (%d darījumi):"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1752
-#, fuzzy
 msgid "General total: "
-msgstr "Kopumā pavisam:"
+msgstr "Pavisam kopā:"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1856 ../src/export_csv.c:595
 #: ../src/gsb_data_category.c:1057 ../src/gsb_form.c:734
@@ -2301,7 +2244,7 @@ msgstr "Visi"
 
 #: ../src/etats_config.c:195
 msgid "Total to now"
-msgstr "Tagad kopā"
+msgstr "Šobrīd kopā"
 
 #: ../src/etats_config.c:196
 msgid "Current month"
@@ -2386,7 +2329,7 @@ msgstr "Datumi"
 #: ../src/etats_config.c:510 ../src/etats_config.c:513
 #: ../src/etats_config.c:2716
 msgid "Transfers"
-msgstr "Transfers"
+msgstr "Pārskaitījumi"
 
 #. mise en place de la paddingbox des comptes
 #: ../src/etats_config.c:519 ../src/etats_config.c:522
@@ -2452,18 +2395,18 @@ msgid ""
 "Grisbi can't parse date. For a list of date formats that Grisbi can use, "
 "refer to Grisbi manual."
 msgstr ""
-"Grisbi nevar mainīt datumu. Var izmantot datuma formātu no saraksta, skatiet "
+"Grisbi neizdevās noteikt datumu. Par iespējamiem datuma formātiem, skatiet "
 "rokasgrāmatu."
 
 #: ../src/etats_config.c:1329
 #, c-format
 msgid "Invalid initial date '%s'"
-msgstr "Nederīgs sākuma datums '%s'"
+msgstr "Nepareizs sākuma datums '%s'"
 
 #: ../src/etats_config.c:1338
 #, c-format
 msgid "Invalid final date '%s'"
-msgstr "Nederīgs beigu datums '%s'"
+msgstr "Nepareizs beigu datums '%s'"
 
 #: ../src/etats_config.c:1514 ../src/etats_config.c:1573
 #: ../src/etats_config.c:1722 ../src/etats_config.c:1901
@@ -2492,8 +2435,8 @@ msgid ""
 "All payees have been selected. Grisbi will run faster without the \"Detail "
 "payees used\" option activated."
 msgstr ""
-"Visi darījuma partneri ir atlasīti. Grisbi darbosies ātrāk bez \"Detalizēti "
-"darījuma partneri\" varianta aktivizēšanas."
+"Visi partneri ir atlasīti. Grisbi darbosies ātrāk bez \"Detalizēti partneri"
+"\" varianta aktivizēšanas."
 
 #: ../src/etats_config.c:1902
 msgid ""
@@ -2517,11 +2460,11 @@ msgstr "Izmantot finanšu gadu"
 
 #: ../src/etats_config.c:2221
 msgid "All financial years"
-msgstr "Viss finanšu gads"
+msgstr "Visi finanšu gadi"
 
 #: ../src/etats_config.c:2230
 msgid "Current financial year"
-msgstr "Kārtējais finanšu gads"
+msgstr "Tekošais finanšu gads"
 
 #: ../src/etats_config.c:2239
 msgid "Former financial year"
@@ -2535,17 +2478,15 @@ msgstr "Detalizēts finanšu gads"
 #: ../src/etats_config.c:2309 ../src/gsb_assistant_archive.c:235
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:415
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:213
-#, fuzzy
 msgid "Initial date: "
-msgstr "Sākuma datums :"
+msgstr "Sākuma datums:"
 
 #. set the final date
 #: ../src/etats_config.c:2339 ../src/gsb_assistant_archive.c:247
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:426
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:227
-#, fuzzy
 msgid "Final date: "
-msgstr "Beigu datums :"
+msgstr "Beigu datums:"
 
 #: ../src/etats_config.c:2466
 msgid "Account selection"
@@ -2558,9 +2499,8 @@ msgid "Select transactions only for given accounts"
 msgstr "izvēlēties darījumus, ņemot vērā pārskatu"
 
 #: ../src/etats_config.c:2499
-#, fuzzy
 msgid "Select the accounts included in the report: "
-msgstr "Izvēlēties kontus, kas iekļauti ziņojumā:"
+msgstr "Izvēlieties pārskatā iekļaujamos kontus:"
 
 #: ../src/etats_config.c:2557 ../src/etats_config.c:2812
 #: ../src/etats_config.c:3094 ../src/etats_config.c:3901
@@ -2576,7 +2516,7 @@ msgstr "Izvēlēties visus"
 #: ../src/etats_config.c:4106 ../src/etats_config.c:7337 ../src/export.c:608
 #: ../src/import.c:2271 ../src/tiers_onglet.c:1219 ../src/tiers_onglet.c:1430
 msgid "Unselect all"
-msgstr "Noņemt visus"
+msgstr "Neatzīmēt nevienu"
 
 #: ../src/etats_config.c:2587 ../src/etats_config.c:2842
 msgid "Select bank accounts"
@@ -2596,33 +2536,32 @@ msgstr "Izvēlēties aktīvu kontus"
 
 #: ../src/etats_config.c:2722
 msgid "Do not include transfers"
-msgstr "Neietver pārskaitījumus"
+msgstr "Neiekļaut pārskaitījumus"
 
 #: ../src/etats_config.c:2731
 msgid "Include transfers from or to assets or liabilities accounts"
-msgstr "Ietver pārskaitījumus no vai uz aktīvu vai pasīvu kontiem"
+msgstr "Iekļaut pārskaitījumus no vai uz aktīvu vai pasīvu kontiem"
 
 #: ../src/etats_config.c:2744
 msgid "Include transfers from or to accounts not in this report"
-msgstr "Ietver pārskaitījumus no vai uz kontiem, kas nav šai ziņojumā"
+msgstr "Iekļaut pārskaitījumus no vai uz kontiem, kas nav šai pārskatā"
 
 #: ../src/etats_config.c:2757
 msgid "Include transfers from or to these accounts"
-msgstr "Ietver pārskaitījumus uz vai no šiem kontiem"
+msgstr "Iekļaut pārskaitījumus uz vai no šiem kontiem"
 
 #. on rajoute le bouton exclure les opé non virement
 #: ../src/etats_config.c:2910
 msgid "Exclude the transactions which are not transfers"
-msgstr "Izslēgt darījumus kuri nav pārskaitīti"
+msgstr "Neiekļaut darījumus kuri nav pārskaitīti"
 
 #: ../src/etats_config.c:3014
 msgid "Detail categories"
 msgstr "Kategorijas detalizējums"
 
 #: ../src/etats_config.c:3050
-#, fuzzy
 msgid "Select categories to include: "
-msgstr "Izvēlēties iekļautu kategoriju:"
+msgstr "Izvēlieties iekļautu kategoriju:"
 
 #: ../src/etats_config.c:3124
 msgid "Income categories"
@@ -2669,9 +2608,8 @@ msgid "Detail budgetary lines"
 msgstr "Detalizēt budžeta pozīcijas"
 
 #: ../src/etats_config.c:3857
-#, fuzzy
 msgid "Select the budgetary lines to include in the report: "
-msgstr "Izvēlētās budžeta pozīcijas iekļaut ziņojumā:"
+msgstr "Izvēlieties pārskatā iekļaujamos budžetus:"
 
 #: ../src/etats_config.c:3931
 msgid "Income budget lines"
@@ -2685,16 +2623,15 @@ msgstr "Izejošās budžeta pozīcijas"
 #: ../src/etats_config.c:3991 ../src/navigation.c:1956
 #: ../src/tiers_onglet.c:212 ../src/tiers_onglet.c:571
 msgid "Payees"
-msgstr "Darījumu partneri"
+msgstr "Partneri"
 
 #: ../src/etats_config.c:4003
 msgid "Detail payees"
 msgstr "Partnera dati"
 
 #: ../src/etats_config.c:4040
-#, fuzzy
 msgid "Select payees to include in this report: "
-msgstr "Iekļaut šai atskaitē darījuma partneri:"
+msgstr "Izvēlieties pārskatā iekļaujamos partnerus:"
 
 #: ../src/etats_config.c:4173
 msgid "Transaction content"
@@ -2705,12 +2642,10 @@ msgid "Select transactions according to content"
 msgstr "Atbilstoši saturam izvēlēties darījumu"
 
 #: ../src/etats_config.c:4506
-#, fuzzy
 msgid "Transactions whose "
-msgstr "Kuru darījumu"
+msgstr "Kurus darījumus"
 
 #: ../src/etats_config.c:4654
-#, fuzzy
 msgid "is "
 msgstr "ir"
 
@@ -2726,12 +2661,12 @@ msgstr "Pievienot"
 
 #: ../src/etats_config.c:4763 ../src/etats_config.c:5656
 msgid "Remove"
-msgstr "Noņemt"
+msgstr "Dzēst"
 
 #: ../src/etats_config.c:4841 ../src/etats_config.c:6652
 #: ../src/etats_config.c:6732 ../src/meta_payee.c:79
 msgid "payee"
-msgstr "darījuma partneris"
+msgstr "partneris"
 
 #: ../src/etats_config.c:4869
 msgid "payee information"
@@ -2913,7 +2848,7 @@ msgstr "Grupas darījumi pēc konta"
 
 #: ../src/etats_config.c:6229
 msgid "Group transactions by payee"
-msgstr "Grupas darījumi pēc partneriem"
+msgstr "Grupēt darījumus pēc partneriem"
 
 #: ../src/etats_config.c:6232
 msgid "Group transactions by category"
@@ -2948,9 +2883,8 @@ msgid "Separation by period"
 msgstr "Atdalīts pa periodu"
 
 #: ../src/etats_config.c:6356
-#, fuzzy
 msgid "Separation by time period: "
-msgstr "Atdalīšana pēc termiņa:"
+msgstr "Atdalīšana pēc laika vienības:"
 
 #: ../src/etats_config.c:6373
 msgid "Day"
@@ -2962,12 +2896,10 @@ msgstr "Nedēļa"
 
 #. add beginning day of the week
 #: ../src/etats_config.c:6392
-#, fuzzy
 msgid "Beginning of week: "
 msgstr "Nedēļas sākums:"
 
 #: ../src/etats_config.c:6548
-#, fuzzy
 msgid "Report name: "
 msgstr "Pārskata nosaukums:"
 
@@ -2977,7 +2909,7 @@ msgstr "Darījumu skaits ar kopsummām"
 
 #: ../src/etats_config.c:6596
 msgid "Consider the payees of this report as a multiple payee."
-msgstr "Aplūkot darījuma partnerus, jo šajā pārskatā tie ir vairāki."
+msgstr "Uzskatīt šī pārskata partnerus kā atsevišķus partnerus."
 
 #: ../src/etats_config.c:6619
 msgid "Transactions display"
@@ -3014,7 +2946,7 @@ msgstr "maksāšanas veids"
 
 #: ../src/etats_config.c:6673 ../src/etats_config.c:6767
 msgid "cheque/transfer number"
-msgstr "pārveduma numura pārbaude"
+msgstr "čeka/pārskaitījuma numurs"
 
 #: ../src/etats_config.c:6679 ../src/etats_support.c:141
 msgid "financial year"
@@ -3056,29 +2988,24 @@ msgid "Totals currencies"
 msgstr "Kopsumma valūtā"
 
 #: ../src/etats_config.c:6851
-#, fuzzy
 msgid "General totals currency: "
-msgstr "Galvenā kopsumma valūtā:"
+msgstr "Kopsummas valūta:"
 
 #: ../src/etats_config.c:6880
-#, fuzzy
 msgid "Payees currency: "
-msgstr "Darījuma partneri valūtā:"
+msgstr "Partneru valūta:"
 
 #: ../src/etats_config.c:6909
-#, fuzzy
 msgid "Categories currency: "
-msgstr "Valūtas kategorijas:"
+msgstr "Kategoriju valūta:"
 
 #: ../src/etats_config.c:6939
-#, fuzzy
 msgid "Budgetary lines currency: "
-msgstr "Valūta budžeta pozīcijām:"
+msgstr "Budžetu valūta:"
 
 #: ../src/etats_config.c:6968
-#, fuzzy
 msgid "Amount comparison currency: "
-msgstr "Valūtas salīdzinājuma summa:"
+msgstr "Summu salīdzinājuma valūta:"
 
 #. on permet d'afficher le name du compte
 #: ../src/etats_config.c:7005
@@ -3098,7 +3025,7 @@ msgstr "Rādīt saņēmēja vārdu"
 
 #: ../src/etats_config.c:7052
 msgid "Display a sub-total for each payee"
-msgstr "Rādīt starpsummu katram darījuma partnerim"
+msgstr "Rādīt starpsummu katram partnerim"
 
 #. affichage possible du name de la categ
 #: ../src/etats_config.c:7070
@@ -3137,7 +3064,7 @@ msgstr "Rādīt starpsummu katram budžeta ierakstam"
 #. mise en place du bouton pour afficher les sous categ
 #: ../src/etats_config.c:7177
 msgid "Display sub-budget lines"
-msgstr "Rādīt starpbudžēta ierakstus"
+msgstr "Rādīt starpbudžeta ierakstus"
 
 #: ../src/etats_config.c:7190
 msgid "Display a sub-total for each sub-budget line"
@@ -3154,16 +3081,17 @@ msgid "Select the transactions by method of payment"
 msgstr "Atlasīt darbības pēc maksājuma metodes"
 
 #: ../src/etats_config.c:7263
-#, fuzzy
 msgid "Select methods of payment to include: "
-msgstr "Atlasīt maksājumu metodes, lai iekļautu:"
+msgstr "Iekļaut maksājumu veidus:"
 
 #: ../src/etats_csv.c:175 ../src/export_csv.c:418
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Unable to create file \"%s\" :\n"
 "%s"
-msgstr "Nevar izveidot tmp failu; %s\n"
+msgstr ""
+"Neizdevās izveidot failu \"%s\":\n"
+"%s"
 
 #: ../src/etats_html.c:296
 msgid "Make sure file exists and is writable."
@@ -3172,7 +3100,7 @@ msgstr "Pārliecinieties, vai fails pastāv un vai tajā var rakstīt."
 #: ../src/etats_html.c:297
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s' for writing"
-msgstr "Failu '%s'nevar atvērt rakstīšanai"
+msgstr "Neizdevās atvērt failu '%s' rakstīšanai"
 
 #: ../src/etats_onglet.c:119 ../src/fenetre_principale.c:308
 #: ../src/navigation.c:1256 ../src/navigation.c:1972
@@ -3264,7 +3192,7 @@ msgstr "Noguldījumu čeki"
 #. Monthly outgoings by payee
 #: ../src/etats_onglet.c:301 ../src/etats_onglet.c:678
 msgid "Monthly outgoings by payee"
-msgstr "Ikmēneša maksa caur darījuma partneriem"
+msgstr "Ikmēneša izdevumi pa partneriem"
 
 #. Search
 #: ../src/etats_onglet.c:302 ../src/etats_onglet.c:767
@@ -3360,7 +3288,6 @@ msgid "Export report"
 msgstr "Eksportēt pārskatu"
 
 #: ../src/etats_onglet.c:1137
-#, fuzzy
 msgid "File format: "
 msgstr "Faila formāts:"
 
@@ -3474,7 +3401,7 @@ msgstr ""
 "Šis vednis palīdzēs eksportēt Grisbi kontus uz QIF vai CSV failu.\n"
 "\n"
 "Par cik QIF un CSV neatbalsta valūtas, visas darbības, kas tiks konvertētas "
-"uz. valūtas attiecīgo kontu."
+"uz. valūtas atiecīgo kontu."
 
 #: ../src/export.c:176
 msgid "Select accounts to export"
@@ -3528,9 +3455,8 @@ msgstr ""
 "katru no tiem."
 
 #: ../src/export.c:457 ../src/gsb_assistant_archive_export.c:300
-#, fuzzy
 msgid "Export format: "
-msgstr "Eksportēšanas formāts:"
+msgstr "Eksporta formāts:"
 
 #: ../src/export_csv.c:294
 msgid "Initial balance"
@@ -3583,7 +3509,7 @@ msgstr "Vēsturiskie dati"
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:269
 msgid "Amortization array"
-msgstr ""
+msgstr "Amortizācijas tabula"
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:283 ../src/navigation.c:1952
 #: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1110
@@ -3599,6 +3525,7 @@ msgid "Grisbi file obfuscation"
 msgstr "Grisbi failu slēpšana"
 
 #: ../src/file_obfuscate.c:93
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This assistant produces anonymized copies of account files, with all "
 "personal data replaced with harmless random data, in order to attach an "
@@ -3621,7 +3548,7 @@ msgstr ""
 "Lūdzu pārbaudiet vai kļūdu esat iesniedzis. Joprojām ir spēkā anonīma failu "
 "versija.\n"
 "\n"
-"Lai izvairītos no problēmām, saglabājiet modificēto failu. Ja fails nav "
+"Lai izvairītos no problēmām, saglabājiet mainīto failu. Ja fails nav "
 "saglabāts, pārtrauciet tālākās darbības. Saglabājiet failu un tad sākiet "
 "failu paslēpšanas procesu.\n"
 "\n"
@@ -3647,7 +3574,7 @@ msgid ""
 "Grisbi couldn't save the file\n"
 "'%s'"
 msgstr ""
-"Grisbi nevarēja saglabāt failu\n"
+"Grisbi neizdevās saglabāt failu\n"
 "'%s'"
 
 #: ../src/file_obfuscate.c:355
@@ -3660,7 +3587,7 @@ msgstr "Izdarīt"
 
 #: ../src/file_obfuscate.c:385
 msgid "Select features to hide :\n"
-msgstr "Atlasiet funkcijas lai paslēptu :\n"
+msgstr "Izvēlieties slēpjamās iespējas:\n"
 
 #: ../src/file_obfuscate.c:387
 msgid "Hide everything"
@@ -3680,7 +3607,7 @@ msgstr "Paslēpt summas"
 
 #: ../src/file_obfuscate.c:411
 msgid "Hide payees names"
-msgstr "Paslēpt partnera nosaukumu"
+msgstr "Slēpt partnera nosaukumu"
 
 #: ../src/file_obfuscate.c:417
 msgid "Hide categories names"
@@ -3707,7 +3634,7 @@ msgid "Hide reconcile names and amounts"
 msgstr "Paslēpt saskaņotos vārdus un summas"
 
 #: ../src/file_obfuscate.c:505
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Please press the 'Close' button to obfuscate your file\n"
 "\n"
@@ -3727,7 +3654,7 @@ msgstr ""
 "fails.\n"
 "\n"
 "Pārbaudiet, vai tas vēl aizvien ir tur. Ja ir kļūda tad nosūtiet to uz "
-"bugsreports at listes.grisbi.org vai http://grisbi.tuxfamily.org/mantis/"
+"bugsreports at listes.grisbi.org vai htp://grisbi.tuxfamily.org/mantis/"
 "main_page.php\n"
 "Konts tiek saglabāts tekstā, to var pārbaudīt teksta redaktorā. Ja nav "
 "personīgas informācijas, pēc faila slēpšanas saglabāšanas Grisbi tas vairs "
@@ -3742,6 +3669,7 @@ msgid "Grisbi QIF obfuscation"
 msgstr "Grisbi QIF paslēpšana"
 
 #: ../src/file_obfuscate_qif.c:71
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This assistant produces anonymized copies of qif files, with all personal "
 "data replaced with harmless random data, in order to attach an anonimized "
@@ -3771,7 +3699,7 @@ msgstr "QIF faili (*.qif)"
 
 #: ../src/file_obfuscate_qif.c:153
 msgid "Cannot open the QIF file."
-msgstr "Nevar atvērt šo QIF failu."
+msgstr "Neizdevās atvērt šo QIF failu."
 
 #: ../src/file_obfuscate_qif.c:159
 msgid ""
@@ -3789,7 +3717,7 @@ msgstr "Fails '%s' ir veiksmīgi saglabāts"
 #: ../src/file_obfuscate_qif.c:251
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be saved"
-msgstr "Failu '%s' nevar saglabāt"
+msgstr "Failu '%s' neizdevās saglabāt"
 
 #: ../src/go-charmap-sel.c:181
 msgid "Arabic"
@@ -4197,7 +4125,7 @@ msgstr "Izvēlne"
 
 #: ../src/go-optionmenu.c:249
 msgid "The menu of options"
-msgstr "Opciju izvēlne"
+msgstr "Iestatījumu izvēlne"
 
 #: ../src/go-optionmenu.c:255
 msgid "Indicator Size"
@@ -4221,6 +4149,7 @@ msgid "Delete account \"%s\"?"
 msgstr "Vai dzēst kontu \"%s\"?"
 
 #: ../src/gsb_account.c:172
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This will irreversibly remove this account and all operations that were "
 "previously contained. There is no undo for this. Usually it's a better way "
@@ -4235,17 +4164,14 @@ msgid "Account details"
 msgstr "Konta dati"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:242 ../src/import.c:1284 ../src/import.c:1309
-#, fuzzy
 msgid "Account name: "
 msgstr "Konta nosaukums:"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:263 ../src/import.c:1237
-#, fuzzy
 msgid "Account type: "
-msgstr "Konta tips:"
+msgstr "Konta veids:"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:281 ../src/import.c:1339
-#, fuzzy
 msgid "Account currency: "
 msgstr "Konta valūta:"
 
@@ -4260,12 +4186,10 @@ msgid "Account holder"
 msgstr "Konta īpašnieks"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:316
-#, fuzzy
 msgid "Holder name: "
 msgstr "Īpašnieka nosaukums:"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:348
-#, fuzzy
 msgid "Holder's own address: "
 msgstr "Īpašnieka adrese:"
 
@@ -4275,35 +4199,29 @@ msgid "Bank"
 msgstr "Banka"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:382
-#, fuzzy
 msgid "Financial institution: "
 msgstr "Finanšu iestāde:"
 
 #. Bank BIC code item
 #: ../src/gsb_account_property.c:406 ../src/gsb_bank.c:718
-#, fuzzy
 msgid "BIC code: "
 msgstr "BIC kods:"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:420
-#, fuzzy
 msgid "IBAN number: "
 msgstr "IBAN numurs:"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:449
-#, fuzzy
 msgid "Bank sort code: "
 msgstr "Bankas kods:"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:463
-#, fuzzy
 msgid "Bank branch code: "
 msgstr "Bankas filiāles kods:"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:484
-#, fuzzy
 msgid "Account number / Key: "
-msgstr "Konta numurs / Taustiņš:"
+msgstr "Konta numurs/atslēga:"
 
 #. création de la ligne du solde initial
 #: ../src/gsb_account_property.c:516
@@ -4314,17 +4232,14 @@ msgstr "Bilance"
 #: ../src/gsb_account_property.c:521
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:437 ../src/gsb_reconcile.c:217
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:251
-#, fuzzy
 msgid "Initial balance: "
-msgstr "sākuma bilance:"
+msgstr "Sākuma bilance:"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:537
-#, fuzzy
 msgid "Minimum authorised balance: "
 msgstr "Minimālā atļautā bilance:"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:554
-#, fuzzy
 msgid "Minimum desired balance: "
 msgstr "Minimālā vēlamā bilance:"
 
@@ -4386,7 +4301,7 @@ msgstr "Zināms arhīvs"
 
 #: ../src/gsb_archive_config.c:177
 msgid "Archive modification"
-msgstr "Arhīva modifikācija"
+msgstr "Arhīva izmaiņas"
 
 #. set the name
 #. Bank name item
@@ -4400,7 +4315,6 @@ msgstr "Arhīva modifikācija"
 #: ../src/gsb_currency_config.c:360 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1713
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:199
-#, fuzzy
 msgid "Name: "
 msgstr "Nosaukums:"
 
@@ -4428,7 +4342,7 @@ msgstr "Brīdināt, ja ir vairāk nekā"
 
 #: ../src/gsb_archive_config.c:274
 msgid " transactions are not archived."
-msgstr "darījumi netiek arhivēti"
+msgstr "darījumi netika arhivēti"
 
 #: ../src/gsb_archive_config.c:464
 #, c-format
@@ -4444,7 +4358,7 @@ msgstr ""
 "Brīdinājums, jūs gatavojaties izdzēst arhīvu \"%s\".\n"
 "\n"
 "Ja jūs turpināsiet, visi darījumi, kas saistīti ar šo arhīvu zaudēs saiti, "
-"un sākot no jauna netiek arhivēti.\n"
+"un sākot no jauna netiks arhivēti.\n"
 "Visa informācija par šo arhīvu tiks iznīcināta.\n"
 "\n"
 "Vai vēlaties turpināt?"
@@ -4491,7 +4405,7 @@ msgid ""
 "All that you do here can be changed later in the account configuration page."
 msgstr ""
 "Šis vednis palīdz izveidot jaunu kontu.\n"
-"Visu, ko dari šeit, var mainīt vēlāk konta konfigurācijas lapā."
+"Visu, ko dari šeit, var mainīt vēlāk konta iestatījumu lapā."
 
 #: ../src/gsb_assistant_account.c:162
 msgid ""
@@ -4515,7 +4429,7 @@ msgid ""
 "Special account to represent a debt, like a long-term loan."
 msgstr ""
 "Saistības konts\n"
-"Īpašs konts, lai attēlotu parādu kā ilgtermiņa aizdevumu."
+"Īpašs konts, lai atēlotu parādu kā ilgtermiņa aizdevumu."
 
 #: ../src/gsb_assistant_account.c:165
 msgid ""
@@ -4544,9 +4458,8 @@ msgstr ""
 
 #. choose the currency
 #: ../src/gsb_assistant_account.c:243
-#, fuzzy
 msgid "Currency for the account: "
-msgstr "Valūtas kontu:"
+msgstr "Konta valūta:"
 
 #. propose to add a currency
 #: ../src/gsb_assistant_account.c:269
@@ -4555,13 +4468,11 @@ msgstr "Pievienot/Mainīt..."
 
 #. choose the bank
 #: ../src/gsb_assistant_account.c:281
-#, fuzzy
 msgid "Bank for the account: "
-msgstr "Bankas kontu:"
+msgstr "Konta banka:"
 
 #. set the initial amount
 #: ../src/gsb_assistant_account.c:306
-#, fuzzy
 msgid "Opening balance: "
 msgstr "Sākuma bilance:"
 
@@ -4575,13 +4486,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Lai tūlīt apstiprinātu jauno kontu.\n"
 "Jums jāievada nosaukums un pabeigt palīgu.\n"
-"Kad esat to izveidojis, papildus opcijas būs pieejamas konta konfigurācijas "
+"Kad esat to izveidojis, papildu iestatījumi būs pieejamas konta iestatījumu "
 "logā.\n"
 
 #: ../src/gsb_assistant_account.c:389
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the name of the new account: "
-msgstr "Lūdzu ievadiet nosaukumu jaunajā kontā :"
+msgstr "Lūdzu ievadiet jaunā konta nosaukumu:"
 
 #. Do not use a bank name if no bank is set or if its
 #. * name has not been changed.
@@ -4599,7 +4509,7 @@ msgstr "%s konts"
 #: ../src/gsb_assistant_account.c:436
 #, c-format
 msgid "Cashier"
-msgstr "Kasieris"
+msgstr "Skaidra nauda"
 
 #. come from check while opening file
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:133
@@ -4670,9 +4580,8 @@ msgid "Grisbi will archive all transactions belonging to a financial year."
 msgstr "Tiks arhivēti visi darījumi, kas veikti finanšu gadā."
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:283
-#, fuzzy
 msgid "Financial year: "
-msgstr "Finanšu gads :"
+msgstr "Finanšu gads:"
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:299
 msgid "Archive by report"
@@ -4683,13 +4592,11 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr "Tiks arhivēti izvēlētie pārskat ar darījumiem."
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:319
-#, fuzzy
 msgid "Report: "
-msgstr "Pārskats :"
+msgstr "Pārskats:"
 
 #. set up the menu
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:366
-#, fuzzy
 msgid "Please choose a name for archive: "
 msgstr "Lūdzu izvēlieties arhīva nosaukumu:"
 
@@ -4698,6 +4605,7 @@ msgid "Congratulations !"
 msgstr "Apsveicam !"
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:443
+#, fuzzy
 msgid ""
 "In case grisbi is still too slow after you created archives,remember that "
 "you can configure it no to load the marked transactions (R) at startup, to "
@@ -4707,7 +4615,7 @@ msgid ""
 "this assistant."
 msgstr ""
 "Ja grisbi joprojām ir pārāk lēns pēc tam, kad izveidots arhīvs, atcerieties, "
-"ka to var konfigurēt, lai ielādētu iezīmētas darbības (R) sākot darbu, lai "
+"ka to var iestatīt, lai ielādētu iezīmētas darbības (R) sākot darbu, lai "
 "palielinātu ātrumu.\n"
 "\n"
 "Nospiediet ' Iepriekšējais ', lai izveidotu citu arhīvu pogu \" Aizvērt \", "
@@ -4718,6 +4626,7 @@ msgid "Failed !"
 msgstr "Neizdevās !"
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:483
+#, fuzzy
 msgid ""
 "An error occurred while creating the archive...\n"
 "Most probably, you are trying to create an empty archive that grisbi "
@@ -4734,7 +4643,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:589
 #, c-format
 msgid "Archive from %s to %s"
-msgstr "Arhīvs no %s līgz %s"
+msgstr "Arhīvs no %s līdz %s"
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:598
 #, c-format
@@ -4820,16 +4729,16 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive_export.c:165
 msgid "Select the archive to export"
-msgstr "Atlasiet arhīvu eksportam"
+msgstr "Izvēlieties eksportējamo arhīvu"
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive_export.c:305
 msgid "Grisbi (GSB) format"
 msgstr "Grisbi (GSB) formāts"
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive_export.c:381
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<span size=\"x-large\">Exporting the archive: %s</span>"
-msgstr "<standarta izmērs=\"x-liels\">eksportētāja arhīvs : %s</standarts>"
+msgstr "<span size=\"x-large\">Eksportē arhīvu: %s</span>"
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive_export.c:439
 msgid ""
@@ -4844,6 +4753,7 @@ msgstr ""
 "Tagad varat aizvērt veidni."
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive_export.c:443
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Error !\n"
 "An error occured while saving the archive.\n"
@@ -4880,9 +4790,9 @@ msgid ""
 "Once the file created, you will be able to create a new account or to import "
 "some previous datas"
 msgstr ""
-"Ir pabeigta galvenā konfigurācija.\n"
+"Ir pabeigta galvenā iestatīšana.\n"
 "\n"
-"Nākamais veidnis palīdzēs izveidot un nokonfigurēt jaunu kontu failu\n"
+"Nākamais veidnis palīdzēs izveidot un iestatīt jaunu kontu failu\n"
 "Neaizmirstiet, ka jūs varēsiet visu vēlāk mainīt 'Iestatījumi' logā.\n"
 "\n"
 "Kad fails ir izveidots, varat izveidot jaunu kontu vai importēt to no "
@@ -4908,7 +4818,7 @@ msgstr ""
 "dažas noklusējuma vērtības, kas izveidoja jaunu valūtu.\n"
 "Šis vednis palīdz izveidot jaunu konta failu.\n"
 "\n"
-"Katru konfigurācijas soli no šī palīga vēlāk var rediģēt ar 'Iestatījumi' "
+"Katru iestatījumu soli no šī palīga vēlāk var rediģēt ar 'Iestatījumi' "
 "dialogu.\n"
 "Kad esat izveidojis savu konta failu, varat izveidot jaunu kontu no uzmetuma "
 "vai importēt iepriekšējos datus, t.i., no savas iepriekšējās grāmatvedības "
@@ -4930,7 +4840,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Šis vednis palīdz izveidot jaunu konta failu.\n"
 "\n"
-"Katru konfigurācijas soli no šī palīga vēlāk var rediģēt ar 'Iestatījumi' "
+"Katru iestatījumu soli no šī palīga vēlāk var rediģēt ar 'Iestatījumi' "
 "dialogu.\n"
 "Kad esat izveidojis savu konta failu, varat izveidot jaunu kontu no uzmetuma "
 "vai importēt iepriekšējos datus, t.i., no savas iepriekšējās grāmatvedības "
@@ -4938,7 +4848,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
-msgstr "Galvenā konfigurācija"
+msgstr "Vispārīgie iestatījumi"
 
 #. Account file title
 #: ../src/gsb_assistant_file.c:282
@@ -4947,7 +4857,6 @@ msgstr "Virsraksti un nosaukumi"
 
 #. filename
 #: ../src/gsb_assistant_file.c:308
-#, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "Faila nosaukums:"
 
@@ -4972,10 +4881,11 @@ msgstr "Izvēlaties kategoriju sarakstu, kuru izmantosiet"
 
 #: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid "Configuration finished !"
-msgstr "Konfigurācija ir pabeigta !"
+msgstr "Iestatīšana ir pabeigta!"
 
 #. set up the menu
 #: ../src/gsb_assistant_file.c:493
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4984,8 +4894,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
-"Standartvērtībās tagad konfigurēts jūsu konta fails. Nākamās veidnis "
-"palīdzēs jums izveidot jaunu kontu.\n"
+"Standartvērtībās tagad iestatīts jūsu konta fails. Nākamās veidnis palīdzēs "
+"jums izveidot jaunu kontu.\n"
 "\n"
 "Atcerieties, ka visas vērtības var mainīt ar 'Iestatījumi' dialogu\n"
 "\n"
@@ -5018,8 +4928,8 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 "Ja jūs pirmo reizi izmantojat Grisbi, šis veidnis palīdzēs veikt "
-"konfigurācijas procesu. Vēlāk jūs varat mainīt jebkuru iespēju "
-"konfigurācijas logā.\n"
+"iestatīšanas procesu. Vēlāk jūs varat mainīt jebkuru iespēju iestatījumu "
+"logā.\n"
 "\n"
 "Paldies, ka izmantojat Grisbi!"
 
@@ -5042,34 +4952,33 @@ msgid ""
 "\n"
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
-"Jūs izmantojat Grisbi 0,6 pirmo reizi. Kamēr vairums interfeiss nav mainīts, "
+"Jūs izmantojat Grisbi 0.9 pirmo reizi. Kamēr vairums interfeiss nav mainīts, "
 "var pamanīt daudzus uzlabojumus. Nedrīkst vilcināties izlasīt dienas "
 "padomus, lai vairāk uzzinātu par jaunajiem līdzekļiem.\n"
 "\n"
-"Ievērojamākais grisbi uzlabojums programmai ir dublēšanas funkcija. Grisbi "
+"Ievērojamākais Grisbi uzlabojums programmai ir dublēšanas funkcija. Grisbi "
 "tagad automātiski ievietots dublējuma failu direktorijs, kuru būs iespējams "
 "iestatīt manuāli nākamajā ekrānā.\n"
 "\n"
-"Mēs iesakām arī konfigurēt Web pārlūkprogrammu lai jūsu sistēmas sadarbotos. "
-"Konfigurēt dažādus uzstādījumus varat nākamajā ekrānā.\n"
+"Mēs iesakām arī iestatīt tīmekļa pārlūkprogrammu lai jūsu sistēmas "
+"sadarbotos. Iestatīt dažādus iestatījumus varat nākamajā ekrānā.\n"
 "\n"
 "Ja vēlaties izveidot dublējuma kopijas jūsu Grisbi failu gadījumā, mēs "
 "iesakām darīt to tagad.\n"
-"Citus uzlabojumus varat atrast http:/www.grizbi.org/."
+"Citus uzlabojumus varat atrast htp://www.grisbi.org/."
 
 #: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
-msgstr "Grisbi galvenā konfigurācija"
+msgstr "Grisbi vispārīgie iestatījumi"
 
 #. configure the browser
 #: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1058
 msgid "Web"
-msgstr "Web"
+msgstr "Tīmeklis"
 
 #: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1065
-#, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
-msgstr "Web pārlūka komandas:"
+msgstr "Tīmekļa pārlūka komanda:"
 
 #: ../src/gsb_assistant_first.c:229 ../src/parametres.c:1074
 #, fuzzy, c-format
@@ -5106,9 +5015,8 @@ msgid " minutes"
 msgstr "minūtes"
 
 #: ../src/gsb_assistant_first.c:300 ../src/parametres.c:955
-#, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
-msgstr "Dublējuma direktorijs:"
+msgstr "Dublējuma mape:"
 
 #: ../src/gsb_assistant_first.c:305 ../src/parametres.c:962
 msgid "Select/Create backup directory"
@@ -5120,6 +5028,7 @@ msgid "Reconciliation"
 msgstr "Saskaņošana"
 
 #: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#, fuzzy
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Kļūda, iegūstot piesaistes"
 
@@ -5203,9 +5112,8 @@ msgstr "Vēl %d darījumu saskaņošanas saites."
 
 #. set up the menu
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:284
-#, fuzzy
 msgid "Choose the next operation to do: "
-msgstr "Izvēlieties nākamo operāciju darīt :"
+msgstr "Izvēlieties nākamo darāmo darbību:"
 
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:293
 msgid "Manually create a new reconciliation"
@@ -5251,13 +5159,13 @@ msgstr ""
 "\t(būs iespēja izvēlēties saskaņošanu katram jaunam darījumam)."
 
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:382
+#, fuzzy
 msgid "Fill the fields and click the button \"Create the new reconcile\""
 msgstr "Aizpildiet laukus un spiediet uz pogas\"Izveidot jaunu saskaņošanu\""
 
 #. set the final balance
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:448 ../src/gsb_reconcile.c:225
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:265
-#, fuzzy
 msgid "Final balance: "
 msgstr "Beigu bilance:"
 
@@ -5286,15 +5194,15 @@ msgstr "Sākt automātisku iestatīšanu"
 
 #. now we can show the list of orphans transactions
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:620
-#, fuzzy
 msgid "Select the transaction(s) you want to associate with a reconciliation: "
-msgstr "Izvēlieties darījumu (s), kuru vēlaties saskaņot :"
+msgstr "Izvēlieties darījumus, kurus vēlaties saskaņot:"
 
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:682
 msgid "Link the selection to a reconcile..."
-msgstr "Saite uz saskaņošanas atlasi..."
+msgstr "Sasaistiet atlasīto, lai saskaņotu..."
 
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:711
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Congratulation !\n"
 "\n"
@@ -5327,7 +5235,7 @@ msgstr "Šāds nosaukums jau pastāv, lūdzu ievadiet citu."
 
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:814
 msgid "Cannot allocate memory : Bad things will happen soon."
-msgstr "Nevar piešķirt atmiņu, var notikt neparedzētas lietas."
+msgstr "Neizdevās piešķirt atmiņu, var notikt neparedzētas lietas."
 
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:841
 #, c-format
@@ -5335,7 +5243,7 @@ msgid "Reconciliation %s successfully appended !"
 msgstr "Saskaņošana %s ir veiksmīga!"
 
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:947
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi can associate %d transactions to a reconcile.\n"
 "Please click on the launch button to create the links"
@@ -5364,13 +5272,12 @@ msgid "Selection of a reconciliation"
 msgstr "Saskaņojuma izvēle"
 
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:1197
-#, fuzzy
 msgid "Select the reconciliation to associate to the selected transactions: "
-msgstr "Izvēlieties saskaņošanu, lai saistītu ar izvēlēto darbību:"
+msgstr "Izvēlieties saskaņošanā iesaistītos darījumus:"
 
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:1304
 msgid "No selection found, the transactions are not modified."
-msgstr "Izvēle nav atrasta, darījumi netiek grozīti."
+msgstr "Izvēle nav atrasta, darījumi nav izmainīti."
 
 #: ../src/gsb_bank.c:326 ../src/gsb_reconcile.c:449
 msgid "None"
@@ -5399,32 +5306,27 @@ msgstr "Bankas rekvizīti"
 
 #. Bank Sort code item
 #: ../src/gsb_bank.c:695
-#, fuzzy
 msgid "Sort code: "
-msgstr "kārtošanas kods:"
+msgstr "Kārtošanas kods:"
 
 #. Bank address
 #: ../src/gsb_bank.c:741
-#, fuzzy
 msgid "Address: "
 msgstr "Adrese:"
 
 #. Phone number
 #: ../src/gsb_bank.c:772 ../src/gsb_bank.c:871
-#, fuzzy
 msgid "Phone: "
 msgstr "Telefons:"
 
 #. E-mail
 #. E-Mail
 #: ../src/gsb_bank.c:795 ../src/gsb_bank.c:918
-#, fuzzy
 msgid "E-Mail: "
 msgstr "E-pasts:"
 
 #. Website
 #: ../src/gsb_bank.c:818
-#, fuzzy
 msgid "Website: "
 msgstr "Vietne:"
 
@@ -5435,9 +5337,8 @@ msgstr "Kontaktpersona"
 
 #. Fax
 #: ../src/gsb_bank.c:895
-#, fuzzy
 msgid "Fax: "
-msgstr "Fakss"
+msgstr "Fakss:"
 
 #: ../src/gsb_bank.c:1027
 msgid "Edit bank"
@@ -5450,7 +5351,7 @@ msgid ""
 "Do you really want to remove it?"
 msgstr ""
 "Bankā \"%s\" ir izmantots viens vai vairāki konti.\n"
-"Vai tiešām vēlaties to noņemt?"
+"Vai tiešām vēlaties to dzēst?"
 
 #: ../src/gsb_bank.c:1265 ../src/gsb_bank.c:1274
 msgid "Confirmation of bank removal"
@@ -5459,7 +5360,7 @@ msgstr "Bankas noņemšanas apstiprināšana"
 #: ../src/gsb_bank.c:1272
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove bank \"%s\"?\n"
-msgstr "Vai tiešām vēlaties noņemt banku \"%s\"?\n"
+msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst banku \"%s\"?\n"
 
 #. cancel button
 #: ../src/gsb_calendar_entry.c:502
@@ -5476,7 +5377,7 @@ msgstr "Rāda ārvalstu kategorijas komplektu"
 
 #: ../src/gsb_category.c:368
 msgid "Cannot open the category file."
-msgstr "Nevar atvērt kategorijas failu."
+msgstr "Neizdevās atvērt kategoriju failu."
 
 #: ../src/gsb_category.c:386
 msgid "Unnamed category list"
@@ -5531,14 +5432,12 @@ msgid "Background of bet futur"
 msgstr "Preces vispārīga informācija"
 
 #: ../src/gsb_color.c:440
-#, fuzzy
 msgid "Background of bet solde"
-msgstr "Nodaļas vispārīga informācija"
+msgstr "Darījuma papildu informācija"
 
 #: ../src/gsb_color.c:441
-#, fuzzy
 msgid "Background of bet transfer"
-msgstr "Preces vispārīga informācija"
+msgstr "Pārsūtījuma papildu informācija"
 
 #: ../src/gsb_currency.c:526
 msgid "Enter exchange rate"
@@ -5557,20 +5456,17 @@ msgstr "Apmaiņas kurss"
 
 #. amount line
 #: ../src/gsb_currency.c:591
-#, fuzzy
 msgid "Amounts: "
 msgstr "Summas:"
 
 #. exchange fees line label
 #: ../src/gsb_currency.c:664
-#, fuzzy
 msgid "Exchange fees: "
 msgstr "Apmaiņas maksa:"
 
 #: ../src/gsb_currency.c:686
-#, fuzzy
 msgid "Change the link"
-msgstr "Mainīt atlasi"
+msgstr "Mainīt saiti"
 
 #: ../src/gsb_currency.c:740
 #, c-format
@@ -6001,14 +5897,12 @@ msgid "Jordan"
 msgstr "Jordan"
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Kazakhstan Tenge"
-msgstr "Pakistan Rupee"
+msgstr "Kazahstānas tenge"
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Kazakhstan"
-msgstr "Pakistan"
+msgstr "Kazahstāna"
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:145
 msgid "Kuwaiti Dinar"
@@ -6934,21 +6828,18 @@ msgstr "Valūtas īpašības"
 
 #. Create Sign entry
 #: ../src/gsb_currency_config.c:373
-#, fuzzy
 msgid "Sign: "
 msgstr "Zīme:"
 
 #. Create ISO code entry
 #: ../src/gsb_currency_config.c:386
-#, fuzzy
 msgid "ISO code: "
 msgstr "ISO kods:"
 
 #. Create floating point entry
 #: ../src/gsb_currency_config.c:399 ../src/gsb_currency_config.c:1016
-#, fuzzy
 msgid "Floating point: "
-msgstr "Mainīgais punkts:"
+msgstr "Decimālais atdalītājs:"
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:459
 msgid "Country name"
@@ -6969,30 +6860,27 @@ msgstr "Zīme"
 #: ../src/gsb_currency_config.c:622
 #, c-format
 msgid "Currency '%s' is used in current file. Grisbi can't delete it."
-msgstr "Valūtu '%s' lieto pašreizējais fails. Grisbi nevar to dzēst."
+msgstr "Valūtu '%s' lieto pašreizējais fails. Grisbi neizdevās to dzēst."
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:625 ../src/gsb_currency_config.c:649
 #, c-format
 msgid "Impossible to remove currency '%s'"
-msgstr "Nevar noņemt valūtu '%s'"
+msgstr "Neizdevās izdzēst valūtu '%s'"
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:646
 #, c-format
 msgid "Currency '%s' is used in current file. Grisbi can't delete it."
-msgstr "Valūtu '%s' lieto pašreizējais fails. Grisbi nevar to dzēst."
+msgstr "Valūtu '%s' lieto pašreizējais fails. Grisbi neizdevās to izdzēst."
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:824
-#, fuzzy
 msgid "Currency for payees tree: "
-msgstr "Darījuma partneru valūta:"
+msgstr "Partneru koka valūta:"
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:834
-#, fuzzy
 msgid "Currency for categories tree: "
-msgstr "Kategorijas saraksta valūta:"
+msgstr "Kategoriju koka valūta:"
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:844
-#, fuzzy
 msgid "Currency for budgetary lines tree: "
 msgstr "Budžeta pozīciju valūta:"
 
@@ -7018,19 +6906,16 @@ msgstr "Valūtas detaļas"
 
 #. Currency name
 #: ../src/gsb_currency_config.c:982
-#, fuzzy
 msgid "Currency name: "
 msgstr "Valūtas nosaukums:"
 
 #. Currency ISO code
 #: ../src/gsb_currency_config.c:994
-#, fuzzy
 msgid "Currency international code: "
 msgstr "Valūtas starptautiskais kods:"
 
 #. Currency usual sign
 #: ../src/gsb_currency_config.c:1005
-#, fuzzy
 msgid "Currency sign: "
 msgstr "Naudas zīme:"
 
@@ -7076,9 +6961,8 @@ msgstr " = "
 
 #. create fixed exchange rate
 #: ../src/gsb_currency_link_config.c:214
-#, fuzzy
 msgid "Fixed exchange rate"
-msgstr "Ievadiet valūtas kursu"
+msgstr "Nemainīgs kurss"
 
 #: ../src/gsb_currency_link_config.c:250
 msgid "First currency"
@@ -7094,11 +6978,11 @@ msgstr "Sekundārā valūta"
 
 #: ../src/gsb_currency_link_config.c:254
 msgid "Modified date"
-msgstr "Modificēts datums"
+msgstr "Izmaiņu datums"
 
 #: ../src/gsb_currency_link_config.c:255 ../src/gsb_fyear_config.c:286
 msgid "Invalid"
-msgstr "Nederīgs"
+msgstr "Nepareizs"
 
 #: ../src/gsb_data_account.c:247
 #, c-format
@@ -7110,7 +6994,7 @@ msgstr "Nav nosaukuma %d"
 msgid ""
 "Bad nb rows to gsb_data_account_set_nb_rows in gsb_data_account.c : %d\n"
 msgstr ""
-"Bad nb rows to gsb_data_account_set_nb_rows in gsb_data_account.c : %d\n"
+"Bad nb rows to gsb_data_account_set_nb_rows in gsb_data_account.c: %d\n"
 
 #. TODO dOm : the return value of g_strdup_printf was not used !
 #. I add the devel_debug to print it. Is it OK to do that ?
@@ -7139,10 +7023,10 @@ msgid "No budget line"
 msgstr "Nav budžeta pozīcijas"
 
 #: ../src/gsb_data_budget.c:1300
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The transaction %d has a budget n%d and sub-budget n%d but they don't exist."
-msgstr "Darījums %d ir budžetā n°%d un apakšbudžetā n°%d , bet tie nepastāv."
+msgstr "Darījumam %d ir neesošs budžets %d vai apakšbudžets %d."
 
 #: ../src/gsb_data_budget.c:1446 ../src/gsb_data_category.c:1559
 #, c-format
@@ -7150,32 +7034,31 @@ msgid "In <i>%s</i>, <i>%s</i> is a duplicate of <i>%s</i>.\n"
 msgstr "In <i>%s</i>, <i>%s</i> is a duplicate of <i>%s</i>.\n"
 
 #: ../src/gsb_data_category.c:1413
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The transaction %d has a category n%d and sub-category n%d but they don't "
 "exist."
-msgstr ""
-"Darījums %d ir kategorijā n°%d un apakškategorijā n°%d ,bet tie nepastāv."
+msgstr "Darījumam %d ir neesoša kategorija %d vai apakškategorija %d."
 
 #: ../src/gsb_data_currency_link.c:487
 msgid "Warning : the two currencies of the link are identicals."
-msgstr "Brīdinājums : divu valūtu saites ir identiskas."
+msgstr "Brīdinājums: sasaistītās valūtas ir vienādas."
 
 #: ../src/gsb_data_currency_link.c:489
 msgid "Warning : that link is already defined."
-msgstr "Brīdinājums : šī saite jau ir definēta."
+msgstr "Brīdinājums: šī saite jau ir definēta."
 
 #: ../src/gsb_data_fyear.c:541
 msgid "Warning : the dates are not in good order."
-msgstr "Brīdinājums : datumi nav kārtībā."
+msgstr "Brīdinājums: datumi nav pareizā secībā."
 
 #: ../src/gsb_data_fyear.c:544
 msgid "Warning : that financial year cross with another one."
-msgstr "Brīdinājums : šis finanšu gads krustojas ar citu."
+msgstr "Brīdinājums: šis finanšu gads pārklājas ar citu."
 
 #: ../src/gsb_data_fyear.c:547
 msgid "Warning : Invalid date."
-msgstr "Brīdinājums : nederīgs datums."
+msgstr "Brīdinājums: neparezs datums."
 
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
 msgid "You must select at least two accounts."
@@ -7196,6 +7079,7 @@ msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr "Jums ir nepieciešams izveidot saikni starp valūtu %s un %s."
 
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1315
+#, fuzzy
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Uzmanību, trūkst saites starp valūtām"
 
@@ -7205,7 +7089,7 @@ msgstr "Pievienot daļēju bilanci"
 
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1689
 msgid "Modify a partial balance"
-msgstr "Modificēt daļēju bilanci"
+msgstr "Izmainīt daļēju bilanci"
 
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1697
 msgid "Partial balance details"
@@ -7217,13 +7101,11 @@ msgstr "Detaļas"
 
 #. List of the accounts
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1724
-#, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Kontu saraksts:"
 
 #. create the position
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
-#, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Vieta kontu sarakstā:"
 
@@ -7237,9 +7119,8 @@ msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Ievadiet valūtu par bilances daļu"
 
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1787
-#, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
-msgstr "Izvēlieties valūtu par daļēju bilanci:"
+msgstr "Izvēlieties daļējās bilances valūtu:"
 
 #: ../src/gsb_data_payee.c:419
 msgid "No payee defined"
@@ -7251,9 +7132,9 @@ msgid "Report"
 msgstr "Pārskati"
 
 #: ../src/gsb_data_payee.c:737
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The transaction %d has a payee n%d but it doesn't exist."
-msgstr "Šai darījumā %d ir darījuma partneris n°%d tomēr tas neeksistē."
+msgstr "Darījumam %d ir neesošs partneris %d."
 
 #. Deposit = Dépôt
 #: ../src/gsb_data_payment.c:724 ../src/import.c:2748
@@ -7278,7 +7159,7 @@ msgstr "Tiešais debets"
 #: ../src/gsb_data_scheduled.c:1553 ../src/gsb_data_transaction.c:2045
 #: ../src/gsb_data_transaction.c:2107
 msgid "Cannot allocate memory, bad things will happen soon"
-msgstr "Nevar piešķirt atmiņu, var notikt neparedzētas lietas."
+msgstr "Neizdevās piešķirt atmiņu, var notikt neparedzētas lietas."
 
 #. Check for reconciliation inconcistency.
 #: ../src/gsb_debug.c:72
@@ -7294,7 +7175,6 @@ msgstr ""
 "darījumiem."
 
 #: ../src/gsb_debug.c:74
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Grisbi found accounts where reconciliation totals are inconsistent with the "
 "sum of reconcilied transactions and initial balance.\n"
@@ -7302,11 +7182,10 @@ msgid ""
 "The cause may be the elimination or modification of reconciliations or "
 "changes in the balance of reconciliations in the preferences."
 msgstr ""
-"Grisbi atrada kontus kur saskaņotās kopsummas ir pretrunā saskaņoto darījumu "
-"summām. Cēlonis var būt pārāk daudz pārskaitījumu uz citiem kontiem, kuri "
-"jāsaskaņo. Jums ir manuāli jāatsauc daži nekonsekventi kontu pārskaitījumi. "
-"Dažkārt tas notiek ar pārāk veciem darījumiem, šajā gadījumā nesaskan tikai "
-"daži santīmi un tas ir normāli."
+"Grisbi atrada darījumus, kuriem saskaņotā bilance neatbilst darījumu summām "
+"un sākotnējai bilancei.\n"
+"\n"
+"Tas var būt mainītu saskaņoto darījumu vai mainītu konta iestatījumu dēļ."
 
 #: ../src/gsb_debug.c:80
 msgid "Duplicate sub-categories check"
@@ -7390,9 +7269,9 @@ msgid ""
 "If you choose to continue, Grisbi will remove that category error and that "
 "transactions will have no categories."
 msgstr ""
-"Grisbi konstatēja dažas darījumus ar neeksistējošām kategorijām/"
-"apakškategorijām. Ja vēlaties turpināt, Grisbi novērsīs šo kategoriju kļūdu, "
-"un darījumi nebūs bez kategorijām."
+"Grisbi konstatēja dažas darījumus ar neesošām kategorijām/apakškategorijām. "
+"Ja vēlaties turpināt, Grisbi novērsīs šo kategoriju kļūdu, un darījumi nebūs "
+"bez kategorijām."
 
 #: ../src/gsb_debug.c:121
 msgid "Incorrect budget/sub-budget number"
@@ -7415,19 +7294,19 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_debug.c:128
 msgid "Incorrect payee number"
-msgstr "Nepareizs darījuma partnera numurs"
+msgstr "Nepareizs partnera numurs"
 
 #: ../src/gsb_debug.c:129
 msgid "This test will look for transactions wich have non existant payees."
-msgstr "Šis tests meklēs darījumus,kuriem nav uzrādīts darījuma partneris."
+msgstr "Šis tests meklēs darījumus,kuriem nav uzrādīts partneris."
 
 #: ../src/gsb_debug.c:130
 msgid ""
 "Grisbi found some transactions with non existants payees If you choose to "
 "continue, Grisbi will remove them and that transactions will have no payee."
 msgstr ""
-"Grisbi atrada dažus darījumus, kuriem nav uzrādīts darījuma partneris. ja "
-"vēlaties turpināt, Grisbi noņems šādus darījumus."
+"Grisbi atrada dažus darījumus, kuriem nav uzrādīts partneris. ja vēlaties "
+"turpināt, Grisbi noņems šādus darījumus."
 
 #: ../src/gsb_debug.c:152
 msgid "Checking file for possible corruption..."
@@ -7493,11 +7372,11 @@ msgstr "Labošana pabeigta"
 msgid ""
 "Grisbi was unable to repair this account file. No modification has been "
 "done."
-msgstr "Grisbi nevar izlabot šo konta failu. Nekādu izmaiņu nav."
+msgstr "Grisbi neizdevās izlabot šo konta failu. Nekādu izmaiņu nav."
 
 #: ../src/gsb_debug.c:348
 msgid "Unable to fix account"
-msgstr "Nevar noteikt kontu"
+msgstr "Neizdevās salabot kontu"
 
 #: ../src/gsb_debug.c:444
 #, c-format
@@ -7507,8 +7386,8 @@ msgid ""
 " Computed reconciliation amount : %s\n"
 msgstr ""
 "<span weight=\"bold\">%s</span>\n"
-" Pēdējā saskaņotā summa : %s\n"
-" Aprēķināta saskaņotā summa :%s\n"
+" Pēdējā saskaņotā summa: %s\n"
+" Aprēķināta saskaņotā summa:%s\n"
 
 #: ../src/gsb_debug.c:525
 #, c-format
@@ -7516,42 +7395,42 @@ msgid "Transaction #%d is linked to non existent transaction #%d.\n"
 msgstr "Darījums #%d ir saistīts ar neesošu darījumu #%d.\n"
 
 #: ../src/gsb_debug.c:548
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Transaction #%d is linked to transaction #%d, which is linked to transaction "
 "#%d.\n"
 msgstr ""
-"Darījums #%d ir saistīts ar darījumu #%d, kas ir saistīts ar darījumu #%d. "
+"Darījums %d ir saistīts ar darījumu %d, kas ir saistīts ar darījumu %d.\n"
 
 #. sub-category not found
 #: ../src/gsb_debug.c:610
 #, c-format
 msgid "Transaction %d has category %d but invalid sub-category %d.\n"
-msgstr "Darījums %d ir kategorijā %d, bet nederīgā apakškategorijā %d.\n"
+msgstr "Darījums %d ir kategorijā %d, bet nepareizā apakškategorijā %d.\n"
 
 #. category not found
 #: ../src/gsb_debug.c:624
 #, c-format
 msgid "Transaction %d has invalid category %d.\n"
-msgstr "Darījums %d ir nederīgā kategorijā %d.\n"
+msgstr "Darījums %d ir nepareizā kategorijā %d.\n"
 
 #. sub-budget not found
 #: ../src/gsb_debug.c:720
 #, c-format
 msgid "Transaction %d has budget %d but invalid sub-budget %d.\n"
-msgstr "Darījums %d ir budžetā %d, bet nederīgā apakšbudžetā %d.\n"
+msgstr "Darījums %d ir budžetā %d, bet nepareizā apakšbudžetā %d.\n"
 
 #. budget not found
 #: ../src/gsb_debug.c:732
 #, c-format
 msgid "Transaction %d has invalid budget %d.\n"
-msgstr "Darījums %d ir nederīgā budžetā %d.\n"
+msgstr "Darījums %d ir nepareizā budžetā %d.\n"
 
 #. payee not found
 #: ../src/gsb_debug.c:823
 #, c-format
 msgid "Transaction %d has invalid payee %d.\n"
-msgstr "Darījumam %d ir nederīgs darījuma partneris %d.\n"
+msgstr "Darījumam %d ir nepareizs partneris %d.\n"
 
 #. Create main widget.
 #: ../src/gsb_file.c:178
@@ -7562,7 +7441,8 @@ msgstr "Rādīt galvenajā logā"
 msgid ""
 "The model of the list couldn't be created... Bad things will happen very "
 "soon..."
-msgstr "Saraksta modeli nevar izveidot... Var notikt neparedzamas lietas..."
+msgstr ""
+"Saraksta modeli neizdevās izveidot... Var notikt neparedzamas lietas..."
 
 #: ../src/gsb_file.c:224
 msgid "Open an accounts file"
@@ -7596,7 +7476,7 @@ msgid ""
 "Please contact the Grisbi's team on devel at listes.grisbi.org to find what "
 "happened to you current file."
 msgstr ""
-"Grisbi nevarēja ielādēt failu. Jums vajadzētu atrast pēdējo rezerves kopiju "
+"Grisbi neizdevās ielādēt failu. Jums vajadzētu atrast pēdējo rezerves kopiju "
 "'% s', tie tiek saglabāti ar datumu un laiku pēs savā vārdā, lai jums būtu "
 "vieglāk atrast viegli pēdējo dublējumu.\n"
 "Lūdzu sazinieties ar Grisbi komandu devel at listes.grisbi.org, lai risinātu "
@@ -7612,7 +7492,7 @@ msgid ""
 "Please contact the Grisbi's team on devel at listes.grisbi.org to find what "
 "happened to you current file."
 msgstr ""
-"Grisbi nevarēja ielādēt failu un rezerves kopēšana nav aktivizēta.\n"
+"Grisbi neizdevās ielādēt failu un rezerves kopēšana nav aktivizēta.\n"
 "Jūsu rezerves ceļš ir '% s', mēģiniet atrast.\n"
 "Lūdzu sazinieties ar Grisbi komandu devel at listes.grisbi.org, lai risinātu "
 "problēmu. "
@@ -7624,7 +7504,7 @@ msgid ""
 "Please contact the Grisbi's team on devel at listes.grisbi.org to find what "
 "happened to you current file."
 msgstr ""
-"Grisbi nevarēja ielādēt failu un rezerves kopēšana nav aktivizēta.\n"
+"Grisbi neizdevās ielādēt failu un rezerves kopēšana nav aktivizēta.\n"
 "Lūdzu sazinieties ar Grisbi komandu devel at listes.grisbi.org, lai risinātu "
 "problēmu. "
 
@@ -7650,22 +7530,22 @@ msgstr ""
 #. Warn if file is used by someone else?
 #: ../src/gsb_file.c:564 ../src/gsb_file.c:817 ../src/parametres.c:885
 msgid "Force saving of locked files"
-msgstr "Spēkā bloķēto failu saglabāšana"
+msgstr "Piespiest bloķēto failu saglabāšanu"
 
 #: ../src/gsb_file.c:565
 #, c-format
 msgid "Can not save file \"%s\""
-msgstr "Nevar saglabāt failu \"%s\""
+msgstr "Neizdevās saglabāt failu \"%s\""
 
 #. on a maintenant un nom de fichier
 #. et on sait qu'on peut sauvegarder
 #: ../src/gsb_file.c:588
 msgid "Saving file"
-msgstr "Faila saglabāšana"
+msgstr "Saglabā failu"
 
 #: ../src/gsb_file.c:637
 msgid "Saving backup"
-msgstr "Dublējuma kopiju saglabāšana"
+msgstr "Saglabā dublējuma kopiju"
 
 #: ../src/gsb_file.c:814
 msgid "Save locked files?"
@@ -7677,7 +7557,7 @@ msgid ""
 "The document '%s' is locked but modified. If you want to save it, you must "
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
-"Dokuments '% s ' ir bloķēts, taču modificēts. Ja vēlaties to saglabāt, ir "
+"Dokuments '% s ' ir bloķēts, taču mainīts. Ja vēlaties to saglabāt, ir "
 "jāatceļ izmaiņas un jāsaglabā ar citu nosaukumu vai jāaktivizē \"% s \" "
 "opciju iestatīšana."
 
@@ -7741,7 +7621,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/gsb_file_config.c:856
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
-msgstr "Nevar saglabāt konfigurācijas failu '%s': %s"
+msgstr "Neizdevās saglabāt iestatījumu failu '%s': %s"
 
 #: ../src/gsb_file_config.c:897
 #, c-format
@@ -7749,17 +7629,17 @@ msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
 "please check it."
 msgstr ""
-"%s tas šķiet nav regulārs konfigurācijas fails,\n"
+"%s tas šķiet nav regulārs iestatījumu fails,\n"
 "lūdzu pārbaudiet to."
 
 #: ../src/gsb_file_config.c:934
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
-msgstr "Nevar atvērt konfigurācijas failu '%s': %s"
+msgstr "Neizdevās atvērt iestatījumu failu '%s': %s"
 
 #: ../src/gsb_file_config.c:1288
 msgid "Delete config file from a previous version"
-msgstr "Dzēst konfigurācijas failu no iepriekšējās versijas"
+msgstr "Dzēst iestatījumu failu no iepriekšējās versijas"
 
 #: ../src/gsb_file_config.c:1308
 msgid ""
@@ -7769,7 +7649,7 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 "Piesardzīgi, jūs gatavojaties izdzēst \n"
-"konfigurācijas failu no iepriekšējās Grisbi versijas.\n"
+"iestatījumu failu no iepriekšējās Grisbi versijas.\n"
 "\n"
 "<b>Vai vēlaties izdzēst šo failu?</b>"
 
@@ -7778,14 +7658,15 @@ msgid "Choose a file"
 msgstr "Izvēlēties failu"
 
 #: ../src/gsb_file_config.c:1398
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
 "\n"
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
-"Lūdzu, izvēlieties nosaukumu failam\n"
-"konfigurācijai.\n"
+"Lūdzu, izvēlieties iesatatījumu faila\n"
+"nosaukumu.\n"
 "\n"
 "un spiediet 'Labi' pogu."
 
@@ -7795,11 +7676,11 @@ msgstr ""
 #: ../src/utils_gtkbuilder.c:107
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
-msgstr "Nevar atvērt failu '%s': %s"
+msgstr "Neizdevās atvērt failu '%s': %s"
 
 #: ../src/gsb_file_load.c:301 ../src/utils_gtkbuilder.c:109
 msgid "File does not exist"
-msgstr "Fails neeksistē"
+msgstr "Fails nepastāv"
 
 #: ../src/gsb_file_load.c:314 ../src/gsb_file_others.c:472
 #: ../src/gsb_file_others.c:802
@@ -7818,7 +7699,7 @@ msgid ""
 "Please make sure if is installed (i.e. check that 'grisbi-ssl' package is "
 "installed) and try again."
 msgstr ""
-"Grisbi nevarēja ielādēt pieprasīto spraudni, lai apstrādātu šo failu.\n"
+"Grisbi neizdevās ielādēt pieprasīto spraudni, lai apstrādātu šo failu.\n"
 "\n"
 "Lūdzu, pārliecinieties, vai ir instalēta 'grisbi-ssl' komplekss un mēģiniet "
 "vēlreiz."
@@ -7838,8 +7719,8 @@ msgid ""
 "Error number : %d\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Kļūda analizējot failu :\n"
-"Kļūdas numurs : %d\n"
+"Kļūda analizējot failu:\n"
+"Kļūdas numurs: %d\n"
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
@@ -7870,24 +7751,24 @@ msgstr "Grisbi arhīva atvēršana"
 #: ../src/gsb_file_others.c:115
 #, fuzzy
 msgid "There is no category to record. Back."
-msgstr "Nav darījuma partnera, lai noņemtu."
+msgstr "Nav partnera, lai noņemtu."
 
 #: ../src/gsb_file_others.c:159 ../src/gsb_file_others.c:249
 #: ../src/gsb_file_others.c:341 ../src/gsb_file_save.c:434
 #: ../src/gsb_file_save.c:453
 #, c-format
 msgid "Cannot save file '%s': %s"
-msgstr "Nevar saglabāt failu '%s': %s"
+msgstr "Neizdevās saglabāt failu '%s': %s"
 
 #: ../src/gsb_file_others.c:205
 #, fuzzy
 msgid "There is no budgetary line to record. Back."
-msgstr "Nav darījuma partnera, lai noņemtu."
+msgstr "Nav partnera, lai noņemtu."
 
 #: ../src/gsb_file_others.c:295
 #, fuzzy
 msgid "There is no report to record. Back."
-msgstr "Nav darījuma partnera, lai noņemtu."
+msgstr "Nav partnera, lai noņemtu."
 
 #: ../src/gsb_file_others.c:512
 #, fuzzy, c-format
@@ -7904,12 +7785,12 @@ msgid ""
 "The currencies have been set too on the first currency of this grisbi file.\n"
 "You should check and modify that in the property box of that account."
 msgstr ""
-"Pārskatā ir dažas lietas, ko nevar importēt :\n"
+"Pārskatā ir dažas lietas, ko neizdevās importēt:\n"
 "Atlasītos finanšu gada pārskatus, kontus, kontu darījumus, kategorijas, "
 "budžetu, maksājumus natūrā.\n"
 "Līdz ar to saraksti ir jādzēš kamēr importē.\n"
 "Valūtu iestatījumiem ir iestatīt primārā valūta šajos Grisbi failos.\n"
-"Pārbaudiet un modificējiet vērtības sarakstu šim kontam."
+"Pārbaudiet un izmainiet vērtības sarakstu šim kontam."
 
 #: ../src/gsb_file_others.c:590
 msgid "Importing a report"
@@ -7922,7 +7803,7 @@ msgstr "Šis nav Grisbi fails, importēšana atcelta..."
 #: ../src/gsb_file_others.c:653 ../src/gsb_file_others.c:664
 #: ../src/gsb_file_others.c:681 ../src/gsb_file_others.c:704
 msgid "The file version is below 0.6.0, Grisbi cannot import it."
-msgstr "Faila versija ir zem 0.6.0, Grisbi nevar to importēt."
+msgstr "Faila versija ir zem 0.6.0, Grisbi neizdevās to importēt."
 
 #: ../src/gsb_file_others.c:656 ../src/gsb_file_others.c:707
 msgid "This is not a category file, loading canceled..."
@@ -7956,12 +7837,12 @@ msgstr "Vai vēlaties pārrakstīt failu \"%s\"?"
 
 #: ../src/gsb_file_util.c:90
 msgid "File already exists"
-msgstr "Fails jau eksistē"
+msgstr "Fails jau pastāv"
 
 #: ../src/gsb_file_util.c:137
 #, c-format
 msgid "Grisbi cannot stat file %s, please check the file."
-msgstr "Grisbi nevar noteikt faila stāvokli %s, lūdzu pārbaudiet šo failu."
+msgstr "Grisbi neizdevās noteikt faila stāvokli %s, lūdzu pārbaudiet šo failu."
 
 #: ../src/gsb_file_util.c:179
 #, c-format
@@ -7971,12 +7852,12 @@ msgstr "Neizdevās nolasīt no faila '%s': %s"
 #: ../src/gsb_file_util.c:335
 #, c-format
 msgid "Cannot write lock file :'%s': %s"
-msgstr "Nevar rakstīt bloķētu failu :'%s': %s"
+msgstr "Neizdevās rakstīt bloķētu failu:'%s': %s"
 
 #: ../src/gsb_file_util.c:362
 #, c-format
 msgid "Cannot erase lock file :'%s': %s"
-msgstr "Nevar izdzēst bloķētu failu :'%s': %s"
+msgstr "Neizdevās izdzēst bloķētu failu:'%s': %s"
 
 #: ../src/gsb_form.c:228
 msgid "Transaction/Scheduled _form"
@@ -7989,12 +7870,12 @@ msgstr "Atgūt sākumu"
 
 #: ../src/gsb_form.c:747
 msgid "Transfer : Deleted account"
-msgstr "Pārveidot : dzēst kontu"
+msgstr "Pārskaitījums: dzēsts konts"
 
 #: ../src/gsb_form.c:766 ../src/gsb_form.c:1903 ../src/gsb_form.c:1904
 #: ../src/gsb_form_widget.c:1110
 msgid "Transfer : "
-msgstr "Pārveidot :"
+msgstr "Pārskaitījums: "
 
 #: ../src/gsb_form.c:935
 msgid "Auto"
@@ -8007,7 +7888,7 @@ msgstr "Manuāli"
 
 #: ../src/gsb_form.c:1368 ../src/gsb_form_widget.c:460
 msgid "Cheque/Transfer number"
-msgstr "Čeku/Pārveidojumu numurs"
+msgstr "Čeka/pārskaitījuma numurs"
 
 #: ../src/gsb_form.c:2274 ../src/plugins/ofx/ofx.c:446
 msgid "Direct deposit"
@@ -8026,7 +7907,7 @@ msgstr "Skaidras naudas izņemšana"
 
 #: ../src/gsb_form.c:2421
 msgid "No payee selected for this report."
-msgstr "Šim pārskatam nav darījuma partnera."
+msgstr "Šim pārskatam nav izvēlēts partneris."
 
 #: ../src/gsb_form.c:2781
 msgid "You must enter a date."
@@ -8035,27 +7916,26 @@ msgstr "Ievadiet datumu."
 #: ../src/gsb_form.c:2788
 #, c-format
 msgid "Invalid date %s"
-msgstr "Nederīgs datums %s"
+msgstr "Nepareizs datums %s"
 
 #: ../src/gsb_form.c:2815
 #, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
-msgstr "Nederīga datuma vērtība %s"
+msgstr "Nepareiza datuma vērtība %s"
 
 #: ../src/gsb_form.c:2841
 #, c-format
 msgid "Beware the date must be between %s and %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ņemiet vērā, ka datumam ir jābūt starp %s un %s"
 
 #: ../src/gsb_form.c:2844 ../src/gsb_form.c:2871
-#, fuzzy
 msgid "Invalid date"
-msgstr "Nederīgs datums %s"
+msgstr "Nepareizs datums"
 
 #: ../src/gsb_form.c:2869
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The date must be less than or equal to %s"
-msgstr "mazāks vai vienāds"
+msgstr "Datumam ir jābūt mazākam vai vienādam ar %s"
 
 #: ../src/gsb_form.c:2905
 msgid "You must enter an amount."
@@ -8070,7 +7950,7 @@ msgstr "Jūs nevarat sadalīt pa kategorijām sadalītu darījumu."
 #: ../src/gsb_form.c:2959
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
-msgstr "Nevar saistīt pārveidojumu lai dzēstu ieplānoto darījumu kontu."
+msgstr "Neizdevās saistīt pārveidojumu lai dzēstu ieplānoto darījumu kontu."
 
 #: ../src/gsb_form.c:2966
 msgid ""
@@ -8080,11 +7960,11 @@ msgstr "Nav saistīts konts šim darījumam, vai arī saistītais konts nav der
 
 #: ../src/gsb_form.c:2974
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
-msgstr "Nevar izdot darījumu sava paša rēķinā."
+msgstr "Nedrīkst veikt pārskaitījumu uz to pašu kontu."
 
 #: ../src/gsb_form.c:2979
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
-msgstr "Nevar izdot darījumu uz slēgtā konta."
+msgstr "Nedrīkst veikt pārskaitījumu uz slēgtu kontu."
 
 #: ../src/gsb_form.c:3005
 msgid ""
@@ -8106,7 +7986,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_form.c:3044
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
-msgstr "Darījums ar vairākiem partneriem ir jauns."
+msgstr "Darījumam ar vairākiem partneriem ir jābūt jaunam."
 
 #: ../src/gsb_form.c:3049
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
@@ -8118,11 +7998,11 @@ msgstr "Vārds \"Pārskats\" ir rezervēts. Lūdzu izmantojiet citu."
 
 #: ../src/gsb_form.c:3067
 msgid "Invalid multiple payee."
-msgstr "Nederīgs vairākiem partneriem."
+msgstr "Nepareizi norādīti vairāki partneri."
 
 #: ../src/gsb_form.c:3349
 msgid "Modifying a transaction"
-msgstr "Darījuma modificēšana"
+msgstr "Maina darījumu"
 
 #: ../src/gsb_form.c:3350
 msgid ""
@@ -8139,7 +8019,7 @@ msgstr ""
 #. propose to configure the form
 #: ../src/gsb_form.c:3653
 msgid "Configure the form"
-msgstr "Konfigurēt veidlapas"
+msgstr "Iestatīt veidlapas"
 
 #: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:488
 msgid "Transaction form"
@@ -8231,7 +8111,7 @@ msgstr "Automātisks/manuāls plānotais darījums"
 
 #: ../src/gsb_form_transaction.c:384
 msgid "Report : "
-msgstr "Pārskats :"
+msgstr "Pārskats:"
 
 #: ../src/gsb_form_widget.c:279
 msgid "Choose currency"
@@ -8283,15 +8163,13 @@ msgstr "Finanšu gada dati"
 
 #. Start
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:212
-#, fuzzy
 msgid "Start: "
 msgstr "Sākums:"
 
 #. End
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:230
-#, fuzzy
 msgid "End: "
-msgstr "Beigas"
+msgstr "Beigas: "
 
 #. Activate in transaction form?
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:255
@@ -8347,7 +8225,7 @@ msgstr "nesaistīt darījumus"
 
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:125
 msgid "Known payment methods"
-msgstr "Zināmas maksāšanas metodes"
+msgstr "Zināmās apmaksas metodes"
 
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:176
 msgid "Default"
@@ -8364,11 +8242,10 @@ msgstr "Maksājuma metodes detaļas"
 #. button show entry, automatic numbering button will be shown only if entry is showed
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:260
 msgid "Need entry field"
-msgstr "Trūkst ievades lauks"
+msgstr "Šis ir obligāts lauks"
 
 #. Automatic numbering
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:271
-#, fuzzy
 msgid "Automatic numbering: "
 msgstr "Automātiska numerācija:"
 
@@ -8379,9 +8256,8 @@ msgstr "Aktivizēts"
 
 #. Payment method method_ptr
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:300
-#, fuzzy
 msgid "Type: "
-msgstr "Tips:"
+msgstr "Veids:"
 
 #. Neutral method_ptr
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:312
@@ -8428,16 +8304,14 @@ msgstr ""
 "maksājuma metodi, ja nav jaunu darījumu."
 
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:1314
-#, fuzzy
 msgid "Associate transactions with: "
-msgstr "Saistīt darbību ar:"
+msgstr "Saistīt darījumu ar:"
 
 #: ../src/gsb_plugins.c:216
 msgid "with plugins"
 msgstr "ar spraudni"
 
 #: ../src/gsb_reconcile.c:135
-#, fuzzy
 msgid "Reconciliation reference: "
 msgstr "Saskaņošanas atsauce:"
 
@@ -8452,14 +8326,12 @@ msgstr ""
 "Var pieļaut arī tukšums, ja nevēlaties saglabāt piesaistes pēdas."
 
 #: ../src/gsb_reconcile.c:233
-#, fuzzy
 msgid "Checking: "
 msgstr "Pārbaude:"
 
 #: ../src/gsb_reconcile.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Variance: "
-msgstr "Pretruna:"
+msgstr "Starpība:"
 
 #: ../src/gsb_reconcile.c:259
 msgid "Sort by method of payment"
@@ -8482,7 +8354,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/gsb_reconcile.c:548 ../src/gsb_reconcile.c:557
 #: ../src/gsb_reconcile.c:569 ../src/gsb_reconcile.c:577
 msgid "Reconciliation can't be completed."
-msgstr "Saskaņošanu nevar pabeigt."
+msgstr "Saskaņošanu neizdevās pabeigt."
 
 #: ../src/gsb_reconcile.c:556
 msgid ""
@@ -8498,7 +8370,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/gsb_reconcile.c:566
 #, c-format
 msgid "Invalid date: '%s'"
-msgstr "Nederīgs datums: '%s'"
+msgstr "Nepareizs datums: '%s'"
 
 #: ../src/gsb_reconcile.c:576
 msgid ""
@@ -8526,18 +8398,16 @@ msgid "Final balance"
 msgstr "Beigu bilance"
 
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:115
-#, fuzzy
 msgid "Select the end date of reconciliation: "
-msgstr "Saskaņojuma izvēle:"
+msgstr "Izvēlieties saskaņojuma beigu datumu:"
 
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:116
 msgid "Start Date + one month"
-msgstr ""
+msgstr "Sākuma datums + viens mēnesis"
 
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:117
-#, fuzzy
 msgid "Today's date"
-msgstr "pēc datuma"
+msgstr "Šodienas datums"
 
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:125
 msgid "List of reconciliations"
@@ -8608,7 +8478,7 @@ msgstr "_Jauns plāns"
 
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:269
 msgid "Prepare form to create a new scheduled transaction"
-msgstr "Veidlapa, lai izveidotu jaunu regulāro darījumu"
+msgstr "Jaunu plānoto darījumu forma"
 
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:279
 msgid "Delete selected scheduled transaction"
@@ -8674,8 +8544,8 @@ msgid ""
 "but didn't find the iter in the list...\n"
 "It's normal if appending a new scheduled transaction, but abnormal else..."
 msgstr ""
-"uz- gsb_plānotājs_saraksts_noņemt_darījumi_no_saraksts, jautāt lai noņemtu "
-"darījumu bez %d,\n"
+"gsb_scheduler_list_remove_transaction_from_list, jautāt lai dzēstu darījumu "
+"bez %d,\n"
 "bet neatradām šai sarakstā...\n"
 "Tas ir normāli, ja pievienojat jaunu plānoto darījumu, bet rezultāti vēl..."
 
@@ -8704,8 +8574,7 @@ msgstr "%d gadi"
 msgid ""
 "Do you really want to delete the child of the scheduled transaction with "
 "party '%s' ?"
-msgstr ""
-"Vai tiešām vēlaties dzēst plānotā darījuma atvasinājumu no nodaļas '%s' ?"
+msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst plānotā darījuma bērnu no nodaļas '%s' ?"
 
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:1952
 #, c-format
@@ -8723,7 +8592,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vai vēlaties dzēst tikai šo gadījumu vai visu plānoto darījumu?\n"
 "\n"
-"%s :%s [%s %s]"
+"%s:%s [%s %s]"
 
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:2012
 msgid "Delete this scheduled transaction?"
@@ -8758,14 +8627,13 @@ msgid "Scheduler frequency"
 msgstr "Plānotais biežums"
 
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:2139
-#, fuzzy
 msgid "Show transactions for the next: "
-msgstr "Rādīt darījumus jaunā:"
+msgstr "Rādīt darījumus nākošajām: "
 
 #. Edit transaction
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:2280 ../src/gsb_transactions_list.c:2509
 msgid "Edit transaction"
-msgstr "Rediģēt darījumus"
+msgstr "Rediģēt darījumu"
 
 #. Clone transaction
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:2292 ../src/gsb_transactions_list.c:2556
@@ -8797,7 +8665,7 @@ msgstr "Izpildīt darījumu"
 #: ../src/transaction_list.c:1060 ../src/transaction_list.c:1970
 #, c-format
 msgid "Total : %s (variance : %s)"
-msgstr "Kopā : %s (neatbilstības : %s)"
+msgstr "Kopā: %s (neatbilstības : %s)"
 
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:2827
 #, fuzzy, c-format
@@ -8813,7 +8681,7 @@ msgstr ""
 "Dažus plānotos veidojumus nevarēja trast galvenajā sarakstā, iespējams tā ir "
 "kļūda. Lūdzu sazinieties ar Grisbi komandu.\n"
 "\n"
-"Attiecīgo veidojumu skaits ir :\n"
+"Atiecīgo veidojumu skaits ir :\n"
 
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:2833 ../src/gsb_transactions_list.c:4653
 #, fuzzy
@@ -8843,7 +8711,7 @@ msgstr "Čeka numurs"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:204
 msgid "Delete a child transaction."
-msgstr "Dzēst darījuma atvasinājumu."
+msgstr "Dzēst darījuma bērnus."
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:208
 msgid "Delete a transaction."
@@ -8851,7 +8719,7 @@ msgstr "Dzēst darījumu."
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:212
 msgid "Delete a child of scheduled transaction."
-msgstr "Dzēst regulāru darījumu atvasinājumu."
+msgstr "Dzēst regulāru darījumu bērnus."
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:216
 msgid "Delete a scheduled transaction."
@@ -8896,11 +8764,11 @@ msgstr "Mainīt displeja saraksta režīmu"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:397
 msgid "Import rules"
-msgstr "Importa noteikumi"
+msgstr "Importēt likumus"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:401
 msgid "Quick file import by rules"
-msgstr "Failu importēšana pēc noteikumiem "
+msgstr "Failu importēšana pēc likumiem"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:408
 #, fuzzy
@@ -8914,7 +8782,7 @@ msgstr "Dzēst arhīvu un darījumus"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:494
 msgid "Remove the rule"
-msgstr "Noņemt noteikumus"
+msgstr "Dzēst likumu"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:559
 msgid "Simple view"
@@ -8922,11 +8790,11 @@ msgstr "Vienkāršs skats"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:565
 msgid "Two lines view"
-msgstr "Divu pozīciju skats"
+msgstr "Divu rindu skats"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:571
 msgid "Three lines view"
-msgstr "Trīs pozīciju skats"
+msgstr "Trīs rindu skats"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:605
 msgid "Show reconciled transactions"
@@ -8934,7 +8802,7 @@ msgstr "Rādīt saskaņotos darījumus"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:619
 msgid "Show lines archives"
-msgstr "Rādīt arhīva pozīcijas"
+msgstr "Rādīt arhīva rindas"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:1110
 msgid "P"
@@ -8960,7 +8828,7 @@ msgid ""
 "bug.\n"
 "Please try to reproduce and contact the Grisbi team."
 msgstr ""
-"Arhīvs ir noklikšķināts, bet Grisbi nevar iegūt tā vārdu. Tā šķiet ir "
+"Arhīvs ir noklikšķināts, bet Grisbi neizdevās iegūt tā vārdu. Tā šķiet ir "
 "kļūda.\n"
 "Lūdzu sazinieties ar Grisbi komandu."
 
@@ -8978,8 +8846,8 @@ msgid ""
 "You cannot switch a transaction between R and non R while reconciling.\n"
 "Please finish or cancel the reconciliation first."
 msgstr ""
-"Jūs nevarat pārslēgties starp darījumiem R un ne R, vienlaikus saskaņojot.\n"
-"Lūdzu pabeidziet darbību, vai atceliet vispirms saskaņošanu."
+"Jūs nevarat pārslēgties starp darījumiem R un ne-R, saskaņšanas laikā.\n"
+"Lūdzu pabeidziet darbību, vai vispirms atceliet saskaņošanu."
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:1909
 #, c-format
@@ -8995,8 +8863,8 @@ msgstr ""
 "Jūs mēģiniet saskaņot darījumu manuāli, tas nav ieteicams. Šī ir nepareiza "
 "pieeja.\n"
 "\n"
-"Turklāt, jūs mēģiniet saskaņot darījuma atvasinājumu, tāpēc izmaiņas būs "
-"jāveic galvenajā sarakstā un visos atvasinājumos.\n"
+"Turklāt, jūs mēģiniet saskaņot darījuma bērnu, tāpēc izmaiņas būs jāveic "
+"galvenajā sarakstā un visos atvasinājumos.\n"
 "\n"
 "Vai tiešām esat pārliecināts par savām darbībām?"
 
@@ -9019,13 +8887,12 @@ msgid "Marking a transaction as R"
 msgstr "Marķēt darījumu kā R"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2058
-#, fuzzy
 msgid "Select the reconciliation to associate to the selected transaction: "
-msgstr "Izvēlieties saskaņošanu, lai saistītu ar atlasīto darījumu:"
+msgstr "Izvēlieties atlasīto darījumu saskaņošanu:"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2210
 msgid "Grisbi couldn't get the selection, operation canceled..."
-msgstr "Grisbi nevarēja izdarīt izvēlēto darbību, tā ir atcelta..."
+msgstr "Grisbi neizdevās izdarīt izvēlēto darbību, tā ir atcelta..."
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2254
 msgid "Impossible to delete an archived transaction."
@@ -9039,14 +8906,14 @@ msgid ""
 "necessary."
 msgstr ""
 "Nav iespējams dzēst saskaņotos darījumus.\n"
-"Darījumi, vai darījumu atvasinājumi (ja darījumi ir sadalīti) ir saskaņoti. "
-"Saskaņošanu var noņemt ar Ctrl R, ja tas patiešām nepieciešams."
+"Darījumi, vai darījumu bērni (ja darījumi ir sadalīti) ir saskaņoti. "
+"Saskaņošanu var atcelt ar Ctrl R, ja tas patiešām nepieciešams."
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2278
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to delete the child of the transaction with party '%s' ?"
-msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst atvasinājumu ar daļu no darījuma '%s' ?"
+msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst bērnu ar daļu no darījuma '%s' ?"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2290
 #, c-format
@@ -9054,9 +8921,8 @@ msgid "Do you really want to delete transaction with party '%s' ?"
 msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst darījuma daļu '%s' ?"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2493
-#, fuzzy
 msgid "Displays the contra-transaction"
-msgstr "Darījumu darbvirsma"
+msgstr "Rādīt saistīto darījumu"
 
 #. use transaction as template
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2546 ../src/menu.c:222
@@ -9084,37 +8950,36 @@ msgstr "Notīrīt šūnas"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3054
 msgid "Cannot move a transfer on his contra-account"
-msgstr "Nevar pārvietot uz viņa pretējo kontu"
+msgstr "Nevar pārvietot pārskaitījumu uz pretējo kontu"
 
 #. sort by line
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3358
-#, fuzzy
 msgid "Sort list by: "
-msgstr "Kārtot sarakstu pēc :"
+msgstr "Kārtot sarakstu pēc:"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3405
 msgid "alignment: "
-msgstr ""
+msgstr "līdzināšana: "
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3413
 msgid "LEFT"
-msgstr ""
+msgstr "Pa kreisi"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3427
 msgid "CENTER"
-msgstr ""
+msgstr "Centrā"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3441
 msgid "RIGHT"
-msgstr ""
+msgstr "Pa labi"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3850
 msgid "Transfer to a deleted account"
-msgstr "Pārsūtīšana uz dzēstu kontu"
+msgstr "Pārskaitījums uz dzēstu kontu"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3852
 msgid "Transfer from a deleted account"
-msgstr "Pārsūtīšana no dzēsta konta"
+msgstr "Pārskaitījums no dzēsta konta"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:3980 ../src/gsb_transactions_list.c:4096
 msgid ""
@@ -9123,10 +8988,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "The concerned children number are :\n"
 msgstr ""
-"Daži atvasinājumi nevar atrast galveno sarakstu, tas nav iespējams, kļūda "
-"arī nav iespējama, lūdzu sazinieties ar Grisbi komandu.\n"
+"Daži bērni nevar atrast galveno sarakstu, tas nav iespējams, kļūda arī nav "
+"iespējama, lūdzu sazinieties ar Grisbi komandu.\n"
 "\n"
-"Attiecīgais atvasinājumu skaits ir :\n"
+"Atiecīgais atvasinājumu skaits ir:\n"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:4012 ../src/gsb_transactions_list.c:4122
 msgid ""
@@ -9161,26 +9026,25 @@ msgstr ""
 "Daži atvasinājumi nevar atrast galveno sarakstu, tas nav iespējams, kļūda "
 "arī nav iespējama, lūdzu sazinieties ar Grisbi komandu.\n"
 "\n"
-"Attiecīgais atvasinājumu skaits ir :\n"
+"Atiecīgais atvasinājumu skaits ir :\n"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list_sort.c:356
 #, c-format
 msgid "ask for the sort number %d which doesn't exist... return by date"
 msgstr ""
-"pieprasījāt kārtot pēc numura %d kurš neeksistē... atgriezties pie datuma"
+"pieprasījāt kārtot pēc numura %d kurš nepastāv... atgriezties pie datuma"
 
 #: ../src/gtk_combofix.c:995
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You cannot create new payee or category and sub-category without changing "
 "the options in preferences"
 msgstr ""
-"Jūs nevarat izveidot jaunus darījuma partnerus vai kategorijas un "
-"apakškategorijas, nemainot iespējas uzstādījumos"
+"Jūs nevarat izveidot jaunus partnerus vai kategorijas un apakškategorijas, "
+"nemainot iestatījumus"
 
 #: ../src/gtk_combofix.c:998
 msgid "Warning you cannot create payee or category"
-msgstr "Brīdinājums, jūs nevarat izveidot darījuma partnerus vai kategorijas"
+msgstr "Brīdinājums, jūs nevarat izveidot partnerus vai kategorijas"
 
 #: ../src/help.c:94
 msgid "Programming"
@@ -9220,7 +9084,7 @@ msgstr "Polish"
 
 #: ../src/help.c:173 ../src/help.c:189
 msgid "Personal finance manager for everyone\n"
-msgstr "Personālais finanšu vadītājs\n"
+msgstr "Personīgais finanšu pārvaldieks visiem\n"
 
 #: ../src/help.c:178
 msgid "This instance of Grisbi was compiled on\n"
@@ -9277,7 +9141,7 @@ msgstr "Faila nosaukums"
 #: ../src/import_csv.c:1083 ../src/import_csv.c:1109
 #, c-format
 msgid "Unable to read file: %s\n"
-msgstr "Nevar nolasīt failu: %s\n"
+msgstr "Neizdevās nolasīt failu: %s\n"
 
 #: ../src/import.c:645 ../src/import.c:754 ../src/import.c:4317
 #: ../src/import.c:4340
@@ -9299,7 +9163,6 @@ msgid "%s files (*.%s)"
 msgstr "%s fails (*.%s)"
 
 #: ../src/import.c:866
-#, fuzzy
 msgid "Encoding: "
 msgstr "Kodējums:"
 
@@ -9328,9 +9191,8 @@ msgstr ""
 "Lūdzu, pārliecinieties, vai tie nav saspiesti, un to formāts ir piemērots."
 
 #: ../src/import.c:1038
-#, fuzzy
 msgid "The following files are in error: "
-msgstr "Šajos failos ir kļūda:"
+msgstr "Sekojošos failos ir kļūda:"
 
 #: ../src/import.c:1090
 msgid "Import settings completed successfully"
@@ -9374,7 +9236,7 @@ msgstr "Invertēt importa darījumu apjomu"
 
 #: ../src/import.c:1378
 msgid "Create a rule for this import. Name of the rule : "
-msgstr "Izveidot noteikumus par šo importu. Noteikumu nosaukums :"
+msgstr "Izveidot likumu par šo importu. Likuma nosaukums:"
 
 #: ../src/import.c:1411
 #, c-format
@@ -9392,14 +9254,14 @@ msgstr ""
 #: ../src/import.c:1418
 #, c-format
 msgid "Can't associate ISO 4217 code for currency '%s'."
-msgstr "Nevar attiecināt ISO 4217 kodu valūtai '%s'."
+msgstr "Neizdevās atiecināt ISO 4217 kodu valūtai '%s'."
 
 #: ../src/import.c:1434
 msgid ""
 "Use this currency for totals for the payees categories\n"
 "and budgetary lines"
 msgstr ""
-"Izmantojiet šo valūtu kopsummām, darījuma partneru kategorijās\n"
+"Izmantojiet šo valūtu partneru vai kategoriju kopsummām\n"
 "un budžeta pozīcijām"
 
 #: ../src/import.c:1535
@@ -9417,20 +9279,20 @@ msgid ""
 "You want to create an import rule for the account %s but didn't give a name "
 "to that rule. Please set a name or let it empty to cancel the rule creation."
 msgstr ""
-"Vēlaties izveidot konta importēšanas noteikumu %s, bet nevarēja dot "
-"nosaukumu šiem noteikumiem. Lūdzu ievadiet nosaukumu vai atstājiet to tukšu, "
-"lai atceltu noteikumu izveidi."
+"Vēlaties izveidot konta importēšanas likumu %s, bet neizdevās dot nosaukumu "
+"šiem likumiem. Lūdzu ievadiet nosaukumu vai atstājiet to tukšu, lai atceltu "
+"likuma izveidi."
 
 #: ../src/import.c:1597
 msgid "No name for the import rule"
-msgstr "Nav nosaukuma importa noteikumiem"
+msgstr "Nav nosaukuma importa likumam"
 
 #: ../src/import.c:1598
-#, fuzzy
 msgid "Name of the rule: "
-msgstr "Noteikumu nosaukums :"
+msgstr "Likuma nosaukums:"
 
 #: ../src/import.c:1624
+#, fuzzy
 msgid ""
 "No account in memory now, this is bad...\n"
 "Better to leave the import before a crash.\n"
@@ -9453,68 +9315,70 @@ msgid ""
 "via the preferences windows."
 msgstr ""
 "Jūs esat importējis saskaņotu darījumu, bet tie nav saistīti vēl ar "
-"saskaņošanas numuru.Varat saistīt to arī vēlāk uzstādījumu logā."
+"saskaņošanas numuru.Varat saistīt to arī vēlāk iestatījumu logā."
 
 #: ../src/import.c:1912
 msgid "Imported account"
 msgstr "Importēt kontu"
 
 #: ../src/import.c:2261
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Confirmation of transactions to be merged in: %s"
-msgstr "Apstiprinājums par darījumiem kas apvienoti"
+msgstr "Apstipriniet darījumu apvienošanu %s"
 
 #: ../src/import.c:2265
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Confirmation of importation of transactions in: %s"
-msgstr "Apstiprinājums darījumu importam"
+msgstr "Darījumu importēšanas %s apstiprināšana"
 
 #: ../src/import.c:2285
 msgid "Please select the transactions to be merged"
-msgstr "Lūdzu atlasiet darījumus apvienošanai"
+msgstr "Lūdzu izvēlieties apvienojamos darījumus"
 
 #: ../src/import.c:2291
 msgid ""
 "Some imported transactions seem to be already saved.Please select the "
 "transactions to import."
 msgstr ""
-"Daži importēti darījumi jau saglabāti. Lūdzu atlasiet darījumus importam."
+"Daži importēti darījumi jau ir saglabāti. Lūdzu izvēlieties importējamos "
+"darījumus."
 
 #: ../src/import.c:2362
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Transaction to be merged : %s ; %s ; %s"
-msgstr "Apvienotie darījumi : %s ; %s ; %s"
+msgstr "Apvienojamie darījumi: %s; %s; %s"
 
 #: ../src/import.c:2367
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Transaction to import : %s ; %s ; %s"
-msgstr "Importa darījumi : %s ; %s ; %s"
+msgstr "Importējamie darījumi: %s; %s; %s"
 
 #: ../src/import.c:2393
 #, c-format
 msgid "Transaction found : %s ; %s ; %s ; %s"
-msgstr "Atrastie darījumi : %s ; %s ; %s ; %s"
+msgstr "Atrastie darījumi: %s ; %s ; %s ; %s"
 
 #: ../src/import.c:2407
 #, c-format
 msgid "Transaction found : %s ; %s ; %s"
-msgstr "Atrastie darījumi : %s ; %s ; %s "
+msgstr "Atrastie darījumi: %s ; %s ; %s "
 
 #: ../src/import.c:2869
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Warning : the cheque number %s is already used.\n"
 "We skip it"
 msgstr ""
-"Brīdinājums : čeka numurs %ld ir jau izmantots.\n"
-"Mēs to izlaidīsim"
+"Brīdinājums: čeka numurs %s ir jau izmantots.\n"
+"Tas tiks izlaists"
 
 #: ../src/import.c:3239
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Orphaned transactions for: %s"
-msgstr "Atsevišķs darījums"
+msgstr "%s nesaistītie darījumi"
 
 #: ../src/import.c:3257
+#, fuzzy
 msgid "Mark transactions you want to add to the list and click the OK button"
 msgstr ""
 "Atzīmējiet darījumus, kurus vēlaties pievienot sarakstam un spiežiet 'Labi'"
@@ -9541,13 +9405,13 @@ msgid "%s #%d"
 msgstr "%s #%d"
 
 #: ../src/import.c:3653
+#, fuzzy
 msgid "Import settings"
 msgstr "Importēšanas iestatījumi"
 
 #: ../src/import.c:3660
-#, fuzzy
 msgid "Threshold while matching transaction date during import (in days): "
-msgstr "Slieksnis, kamēr darījuma datums sakritīs ar importēto (dienās)"
+msgstr "Importējamo darījumu datumu atbilstības logs (dienās):"
 
 #: ../src/import.c:3679
 msgid "Merge the imported transactions with the transactions found"
@@ -9555,8 +9419,7 @@ msgstr "Apvienot importētos darījumus ar esošajiem "
 
 #: ../src/import.c:3689
 msgid "Automatically associate the category of the payee if it is possible"
-msgstr ""
-"Automātiski saistīt kategoriju par darījuma partneri, ja tas ir iespējams"
+msgstr "Automātiski saistīt kategoriju par partneri, ja tas ir iespējams"
 
 #: ../src/import.c:3700 ../src/tiers_onglet.c:1066
 msgid "Extracting a number and save it in the field No Cheque/Virement"
@@ -9581,11 +9444,11 @@ msgstr "Atbilstoši vērtībai/datumam (ja neizdodas, mēģiniet ar datumu)"
 
 #: ../src/import.c:3742
 msgid "Manage import associations"
-msgstr "Pārvaldīt importa apvienības"
+msgstr "Pārvaldīt importējamo datu saites"
 
 #: ../src/import.c:3749 ../src/parametres.c:331
 msgid "Import associations"
-msgstr "Importa apvienības"
+msgstr "Importa saites"
 
 #: ../src/import.c:3751
 msgid ""
@@ -9593,9 +9456,9 @@ msgid ""
 "For instance, all QIF labels containing 'Rent' could be associated with a "
 "specific payee representing your landlord."
 msgstr ""
-"Tas ļaus piesaistīt meklēšanas virkni uz darījuma partneri ikreiz, kad "
-"importējat failu. Piemēram, visi QIF etiķetes ar \" Noma \" varētu būt "
-"saistīts ar noteiktu partneri, kuru pārstāv jūsu saimnieks."
+"Tas ļaus piesaistīt meklēšanas virkni uz partneri ikreiz, kad importējat "
+"failu. Piemēram, visi QIF etiķetes ar \" Noma \" varētu būt saistīts ar "
+"noteiktu partneri, kuru pārstāv jūsu saimnieks."
 
 #: ../src/import.c:3820 ../src/tiers_onglet.c:1169
 msgid "Payee name"
@@ -9607,24 +9470,22 @@ msgstr "Meklēšanas virkne"
 
 #: ../src/import.c:3843
 msgid "Details of associations"
-msgstr "Apvienības informācija"
+msgstr "Saites informācija"
 
 #. Create entry liste des tiers
 #: ../src/import.c:3852
-#, fuzzy
 msgid "Payee name: "
 msgstr "Partnera nosaukums:"
 
 #. Create entry search string
 #: ../src/import.c:3875
-#, fuzzy
 msgid "Search string: "
-msgstr "Meklēšanas virkne:"
+msgstr "Meklējamais teksts:"
 
 #: ../src/import.c:4169
 #, c-format
 msgid "You cannot choose this payee because it already has an association"
-msgstr "Jūs nevarat izvēlēties šo partneri, jo tas jau ir apvienībā"
+msgstr "Jūs nevarat izvēlēties šo partneri, jo tas jau ir saitē"
 
 #: ../src/import.c:4405
 #, c-format
@@ -9634,7 +9495,7 @@ msgid ""
 msgstr "%s nav ne OFX fails, ne QIF fails. Nekas netiks darīts ar šo failu."
 
 #: ../src/import.c:4465
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s was not imported successfully. An error occured while getting the "
 "transactions."
@@ -9642,13 +9503,13 @@ msgstr "%s nav veiksmīgi importēts. Radās kļūda, iegūstot darījumus."
 
 #: ../src/import.c:4562
 msgid "Import a file with a rule"
-msgstr "Importēt failu ar noteikumu"
+msgstr "Importēt failu ar likumiem"
 
 #. text for paddingbox
 #: ../src/import.c:4573
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Properties of the rule: %s\n"
-msgstr "Noteikumu īpašības ; %s\n"
+msgstr "Likuma īpašības: %s\n"
 
 #: ../src/import.c:4592
 #, c-format
@@ -9673,19 +9534,18 @@ msgstr "Darījumu summas tiks invertētas.\n"
 
 #. label filename
 #: ../src/import.c:4622
-#, fuzzy
 msgid "Name of the file to import: "
 msgstr "Importējamā faila nosaukums:"
 
 #: ../src/import.c:4723
 #, c-format
 msgid "Unable to create tmp file: %s\n"
-msgstr "Nevar izveidot tmp failu; %s\n"
+msgstr "Neizdevās izveidot tmp failu; %s\n"
 
 #: ../src/import.c:4752
 #, c-format
 msgid "cannot unzip file '%s': %s"
-msgstr "Nevar atvērt failu '%s': %s"
+msgstr "neizdevās atarhivēt failu '%s': %s"
 
 #: ../src/import_csv.c:79
 msgid "Unknown field"
@@ -9705,7 +9565,7 @@ msgstr "Kredīts (summa)"
 
 #: ../src/import_csv.c:92
 msgid "Debit (absolute)"
-msgstr "Debets (pilnīgs)"
+msgstr "Debets (absolūts)"
 
 #: ../src/import_csv.c:93
 msgid "Debit (negative)"
@@ -9893,7 +9753,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:848
 msgid "Budgetary line already exists"
-msgstr "Budžeta saraksts jau eksistē"
+msgstr "Budžeta saraksts jau pastāv"
 
 #. * Find a unique name for budget
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:953 ../src/meta_budgetary.c:249
@@ -9903,27 +9763,24 @@ msgstr "Jauns apakšbudžets"
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:1107
 #, fuzzy
 msgid "Transfers the identical transactions in another sub-budgetary line"
-msgstr "Pārsūtīt darījumus uz %s"
+msgstr "Pārvieto vienādos darījumus uz citu budžetu"
 
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:1129
-#, fuzzy
 msgid "Edit selected sub-budgetary line"
-msgstr "Rediģēt atlasīto budžeta sarakstu"
+msgstr "Rediģēt atlasīto budžetu"
 
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:1151
-#, fuzzy
 msgid "Manage sub-budgetary line"
-msgstr "apakšbudžeta pozīcija"
+msgstr "Pārvaldīt apakšbudžetus"
 
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:1154
-#, fuzzy
 msgid "Transfer all transactions in another sub-budgetary line"
-msgstr "Pārsūtīt darījumus uz %s"
+msgstr "Pārvietot visus darījumus uz citu apakšbudžetu"
 
 #: ../src/main.c:646
 #, c-format
 msgid "Error on sigaction: SIGSEGV won't be trapped\n"
-msgstr "Kļūda par (sig) darbību: SIGSEGV netiek artasts\n"
+msgstr "Kļūda: neizdevās noķert SIGSEGV\n"
 
 #: ../src/main.c:783 ../src/main.c:823 ../share/grisbi.desktop.in.h:1
 msgid "Grisbi"
@@ -10005,7 +9862,7 @@ msgstr "_Jauns darījums"
 
 #: ../src/menu.c:220
 msgid "_Remove transaction"
-msgstr "_Noņemt darījumu"
+msgstr "_Dzēst darījumu"
 
 #: ../src/menu.c:224
 msgid "_Clone transaction"
@@ -10025,7 +9882,7 @@ msgstr "_Jauns konts"
 
 #: ../src/menu.c:231
 msgid "_Remove current account"
-msgstr "_Noņemt pašreizējo kontu"
+msgstr "_Dzēst pašreizējo kontu"
 
 #: ../src/menu.c:233
 msgid "_Preferences"
@@ -10037,14 +9894,13 @@ msgid "_View"
 msgstr "_Skats"
 
 #: ../src/menu.c:238
-#, fuzzy
 msgid "Reset the column width"
-msgstr "Izvēlēties kontu"
+msgstr "Atstatīt kolonnas platumu"
 
 #. Help menu
 #: ../src/menu.c:242
 msgid "_Help"
-msgstr "_Plīdzība"
+msgstr "_Palīdzība"
 
 #: ../src/menu.c:244 ../src/menu.c:247
 msgid "_Manual"
@@ -10064,7 +9920,7 @@ msgstr "_Par Grisbi"
 
 #: ../src/menu.c:256
 msgid "_Grisbi website"
-msgstr "_Grisbi web adrese"
+msgstr "_Grisbi tīmekļa vietne"
 
 #: ../src/menu.c:258
 msgid "_Report a bug"
@@ -10077,19 +9933,19 @@ msgstr "_Dienas padoms"
 #. Name, StockID, Label, Accelerator, Tooltip, Value
 #: ../src/menu.c:267
 msgid "Show _one line per transaction"
-msgstr "Rādīt _vienā rindā katru darījumu"
+msgstr "Rādīt katru darījumu _vienā rindā"
 
 #: ../src/menu.c:269
 msgid "Show _two lines per transaction"
-msgstr "Rādīt _divās rindās katru darījumu"
+msgstr "Rādīt katru darījumu _divās rindās"
 
 #: ../src/menu.c:271
 msgid "Show _three lines per transaction"
-msgstr "Rādīt _trīs rindās katru darījumu"
+msgstr "Rādīt katru darījumu _trījās rindās"
 
 #: ../src/menu.c:273
 msgid "Show _four lines per transaction"
-msgstr "Rādīt _četrās rindās katru darījumu"
+msgstr "Rādīt katru darījumu _četrās rindās"
 
 #: ../src/menu.c:279
 msgid "Debug mode"
@@ -10154,9 +10010,8 @@ msgid "New sub-category #%d"
 msgstr "Jauna apakškategorija #%d"
 
 #: ../src/meta_payee.c:80
-#, fuzzy
 msgid "sub-payee"
-msgstr "Jauns apakšpartneris"
+msgstr "apakšpartneris"
 
 #: ../src/meta_payee.c:82
 msgid "No sub-payee"
@@ -10183,7 +10038,7 @@ msgstr "Teorētiski tam nevajadzētu notikt."
 
 #: ../src/metatree.c:775
 msgid "Can't remove selected division."
-msgstr "Nevar noņemt atlasīto nodaļu."
+msgstr "Neizdevās dzēst atlasīto nodaļu."
 
 #: ../src/metatree.c:1179
 #, fuzzy, c-format
@@ -10214,34 +10069,34 @@ msgid ""
 "them to another (sub-)%s. Otherwise, transactions can be simply deleted "
 "along with their division."
 msgstr ""
-"Ja vēlaties to noņemt, bet vēlaties paturēt darbības, varat pārsūtīt tos uz "
-"citu (apakš-)%s. Pretējā gadījumā darbības var vienkārši izdzēst, norādot "
+"Ja vēlaties to dzēst, bet vēlaties paturēt darījumus, varat pārvietot tos uz "
+"citu apakš-%s. Pretējā gadījumā darbības var vienkārši izdzēst, norādot "
 "nodaļu"
 
 #: ../src/metatree.c:1769
 #, c-format
 msgid "Transfer transactions to payee"
-msgstr "Pārsūtīt darījumus partnerim"
+msgstr "Pārvietot darījumus uz partneri"
 
 #: ../src/metatree.c:1771
 #, c-format
 msgid "Transfer transactions to %s"
-msgstr "Pārsūtīt darījumus uz %s"
+msgstr "Pārvietot darījumus uz %s"
 
 #: ../src/metatree.c:1869
 #, c-format
 msgid "Just remove this payee."
-msgstr "Vienkārši noņemt šo partneri"
+msgstr "Vienkārši dzēst šo partneri."
 
 #: ../src/metatree.c:1871
 #, c-format
 msgid "Just remove this %s."
-msgstr "Vienkārši noņemt šo %s"
+msgstr "Vienkārši dzēst šo %s"
 
 #: ../src/metatree.c:1873
 #, c-format
 msgid "Just remove this sub-%s."
-msgstr "Vienkārši noņemt šo apakš-%s"
+msgstr "Vienkārši dzēst šo apakš-%s"
 
 #: ../src/metatree.c:1914
 #, c-format
@@ -10258,17 +10113,19 @@ msgid "Please enter a %s!"
 msgstr "Lūdzu ievadiet %s!"
 
 #: ../src/metatree.c:2813
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Transfer all transactions in a \n"
 "%s."
-msgstr "Pārsūtīt darījumus uz %s"
+msgstr ""
+"Pārvietot darījumus uz\n"
+"%s"
 
 #. create the box to move change the division and sub-div of the transactions
 #: ../src/metatree.c:2821
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Choose action for \"%s\"."
-msgstr "Rādīt darījuma _veidlapu"
+msgstr "Izvēlieties \"%s\" darbību."
 
 #: ../src/metatree.c:2827
 #, c-format
@@ -10276,40 +10133,40 @@ msgid ""
 "You can transfer content from \"%s\" in another %s or %s.\n"
 "Otherwise you can transfer \"%s\" in another %s or transform \"%s\" to %s."
 msgstr ""
+"Jūs varat pārvietot saturu no \"%s\" citā %s vai %s.\n"
+"Vai arī jūs varat pārvietot \"%s\" citā %s, vai pārvietot \"%s\" uz %s."
 
 #: ../src/metatree.c:2855
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Transfer the transactions in a %s or %s"
-msgstr "Pārsūtīt darījumus uz %s"
+msgstr "Pārvietot darījumus uz %s vai %s"
 
 #: ../src/metatree.c:2858
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Transfer \"%s\" in other %s"
-msgstr "Pārvietot uz %s"
+msgstr "Pārskaitījums \"%s\" uz citu %s"
 
 #: ../src/metatree.c:2861
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Convert \"%s\" in new %s"
-msgstr "Izveidot jaunu kategoriju"
+msgstr "Konvertēt \"%s\" uz %s"
 
 #: ../src/metatree.c:2883 ../src/metatree.c:2904 ../src/metatree.c:3753
-#, fuzzy
 msgid "Select the destination: "
-msgstr "Izvēlēties visus darījumus:"
+msgstr "Izvēlieties mērķi:"
 
 #: ../src/metatree.c:2935 ../src/metatree.c:3802
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "It is compulsory to specify a destination %s to move content but no %s was "
 "entered."
 msgstr ""
-"Ir obligāti jānorāda galamērķis %s darījumu pārvietošanai, taču %s netika "
-"ievadīti."
+"Satura pārvietošanai ir obligāti jānorāda mērķis %s, bet %s netika ievadīts."
 
 #: ../src/metatree.c:2965 ../src/metatree.c:3833
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Warning you can not create %s."
-msgstr "Brīdinājums, jūs nevarat izveidot darījuma partnerus vai kategorijas"
+msgstr "Brīdinājums: jūs nevarat izveidot %s."
 
 #. create the box to move change the division and sub-div of the transactions
 #: ../src/metatree.c:3704
@@ -10318,9 +10175,11 @@ msgid "Select transactions in \"%s\"."
 msgstr "Izvēlēties visus darījumus"
 
 #: ../src/metatree.c:3710
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid "You can transfer content from \"%s\" in another %s or %s.\n"
 msgstr ""
+"Jūs varat pārvietot saturu no \"%s\" citā %s vai %s.\n"
+"Vai arī jūs varat pārvietot \"%s\" citā %s, vai pārvietot \"%s\" uz %s."
 
 #: ../src/metatree.c:3725
 #, fuzzy, c-format
@@ -10381,7 +10240,7 @@ msgstr "Pārvaldīt partneri"
 
 #: ../src/navigation.c:2198 ../src/tiers_onglet.c:361
 msgid "Remove unused payees"
-msgstr "Noņemt neizmantoto partneri"
+msgstr "Dzēst neizmantotos partnerus"
 
 #: ../src/navigation.c:2253
 #, fuzzy
@@ -10413,7 +10272,7 @@ msgstr "Eksportēt Grisbi budžeta sarakstu failā (.igsb)"
 #: ../src/navigation.c:2352
 #, fuzzy
 msgid "Remove this report"
-msgstr "Noņemt noteikumus"
+msgstr "Dzēst likummus"
 
 #. Create dialog
 #: ../src/parametres.c:264
@@ -10433,9 +10292,8 @@ msgid "Programs"
 msgstr "Programmas"
 
 #: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1293
-#, fuzzy
 msgid "Localization"
-msgstr "Saskaņošana"
+msgstr "Lokalizācija"
 
 #: ../src/parametres.c:378
 msgid "Display"
@@ -10447,7 +10305,7 @@ msgstr "Ziņojumi un brīdinājumi"
 
 #: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1149
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
-msgstr "Darījuma partneri, kategorijas un budžeti"
+msgstr "Partneri, kategorijas un budžeti"
 
 #: ../src/parametres.c:422
 msgid "Elements of interface"
@@ -10459,7 +10317,7 @@ msgstr "Darba režīma saraksts"
 
 #: ../src/parametres.c:460 ../src/parametres.c:747
 msgid "Messages before deleting"
-msgstr "Ziņas pirms dzēšanas"
+msgstr "Brīdinājumi pirms dzēšanas"
 
 #: ../src/parametres.c:496
 msgid "Content"
@@ -10513,9 +10371,8 @@ msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr "Saspiest Grisbi failu"
 
 #: ../src/parametres.c:903
-#, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
-msgstr "Iegaumēt pēdējos atvērtos failus:"
+msgstr "Atcerēties pēdējos atvērtos failus:"
 
 #. Backups
 #: ../src/parametres.c:912
@@ -10538,13 +10395,12 @@ msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Izveidot dublējuma kopiju pēc failu atvēršanas"
 
 #: ../src/parametres.c:979
-#, fuzzy
 msgid "Config file"
-msgstr "Faila saglabāšana"
+msgstr "Iestatījumu fails"
 
 #: ../src/parametres.c:984
 msgid "Use the config file of version stable as model"
-msgstr ""
+msgstr "Kā paraugu izmantojiet stabilās versijas iestatījumu failu"
 
 #: ../src/parametres.c:1115
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
@@ -10559,7 +10415,6 @@ msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Brīdināt/Izpildīt plānotos darījumus par mēnesi"
 
 #: ../src/parametres.c:1125
-#, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Dienu skaits pirms brīdinājuma vai izpildes:"
 
@@ -10573,58 +10428,51 @@ msgstr "pēc numura"
 
 #: ../src/parametres.c:1160
 msgid "by increasing date"
-msgstr ""
+msgstr "pēc datuma augošā secībā"
 
 #: ../src/parametres.c:1161
 msgid "by date descending"
-msgstr ""
+msgstr "pēc datuma dilstošā secībā"
 
 #: ../src/parametres.c:1168
 msgid "Action associated with a double click on a subdivision: "
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:1169
-#, fuzzy
 msgid "Expand the line"
-msgstr "Mainīt atlasi"
+msgstr "Atvērt rindu"
 
 #: ../src/parametres.c:1170
-#, fuzzy
 msgid "Edit the line"
-msgstr "Pievienot bilanci"
+msgstr "Rediģēt rindu"
 
 #: ../src/parametres.c:1171
-#, fuzzy
 msgid "Manage the line"
-msgstr "Mainīt atlasi"
+msgstr "Pārvaldīt rindu"
 
 #: ../src/parametres.c:1344
-#, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
-msgstr "Izvēlēties kontu"
+msgstr "Izvēlieties datuma formātu"
 
 #: ../src/parametres.c:1351
-#, fuzzy
 msgid "Date format"
-msgstr "Faila formāts"
+msgstr "Datuma formāts"
 
 #: ../src/parametres.c:1428
-#, fuzzy
 msgid "Decimal point: "
-msgstr "Depozīts:"
+msgstr "Decimālais atdalītājs:"
 
 #: ../src/parametres.c:1441
-#, fuzzy
 msgid "Thousands separator: "
-msgstr "Izvēlieties CSV atdalītāju:"
+msgstr "Tūkstošu atdalītājs:"
 
 #: ../src/parametres.c:1458
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlieties tūkstošu atdalītāju"
 
 #: ../src/parametres.c:1464
 msgid "Decimal and thousands separator"
-msgstr ""
+msgstr "Decimāldaļas un tūkstošu atdalītājs"
 
 #. Please make sure to keep consistency between short_options/long_options and USAGE_STRING/HELP_STRING definition
 #: ../src/parse_cmdline.c:56
@@ -10636,9 +10484,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: ../src/parse_cmdline.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Usage: grisbi [--version | -v] | [--help | -?]\n"
-msgstr "Lietošana: Grisbi [--versija | -v] | [--palīdzība | -?]\n"
+msgstr "Lietošana: grisbi [--version | -v] | [--help | -?]\n"
 
 #: ../src/parse_cmdline.c:60
 msgid ""
@@ -10646,7 +10493,7 @@ msgid ""
 " --help          Show this help message and exit\n"
 " -v, --version       Show version number and exit\n"
 msgstr ""
-"Grisbi [opcijas] [fails]\n"
+"Grisbi [iestatījumi] [fails]\n"
 " --palīdzība      Rādīt šo paziņojumu un iziet\n"
 " -v, --versija     Rādīt versijas numuru un iziet\n"
 
@@ -10661,7 +10508,7 @@ msgid ""
 "Missing parameter for option %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Trūkst parametru opcijā %s\n"
+"Trūkst parametru iestatījumiem %s\n"
 "\n"
 
 #: ../src/parse_cmdline.c:230
@@ -10679,7 +10526,7 @@ msgid ""
 "Unknown option (%s)\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Nezināma opcija (%s)\n"
+"Nezināms iestatījums (%s)\n"
 "\n"
 
 #: ../src/parse_cmdline.c:236
@@ -10725,7 +10572,7 @@ msgstr "Gnucash"
 #: ../src/plugins/gnucash/gnucash.c:168
 msgid "Invalid Gnucash account, please check gnucash file is not compressed."
 msgstr ""
-"Nederīgs Gnucash konts, lūdzu, pārbaudiet vai Gnucash fails nav saspiests."
+"Nepareizs Gnucash konts, lūdzu, pārbaudiet vai Gnucash fails nav saspiests."
 
 #: ../src/plugins/gnucash/gnucash.c:608
 #, c-format
@@ -10738,14 +10585,14 @@ msgid "Error opening file '%s'."
 msgstr "Kļūda, atverot failu '%s'."
 
 #: ../src/plugins/gnucash/gnucash.c:621
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Grisbi needs to open a temporary file in order to import Gnucash data but "
 "file can't be created.\n"
 "Check that you have permission to do that."
 msgstr ""
 "Grisbi nepieciešams atvērt pagaidu failu, lai importētu gnucash datus, bet "
-"failu nevar izveidot. Pārbaudiet, vai jums ir atļauja to darīt."
+"failu neizdevās izveidot.\n"
+"Pārbaudiet, vai jums ir atļauts to darīt."
 
 #: ../src/plugins/gnucash/gnucash.c:624
 #, c-format
@@ -10754,7 +10601,7 @@ msgstr "Kļūda, atverot pagaidu failu '%s'."
 
 #: ../src/plugins/ofx/ofx.c:143
 msgid "Invalid OFX file"
-msgstr "Nederīgs OFX fails"
+msgstr "Nepareizs OFX fails"
 
 #: ../src/plugins/ofx/ofx.c:202
 msgid "OFX processing returned following message:\n"
@@ -10838,7 +10685,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/plugins/openssl/openssl.c:294
 #, c-format
 msgid "Cannot open encrypted file '%s'"
-msgstr "Nevar atvērt šifrēto failu '%s'"
+msgstr "Neizdevās atvērt šifrētu failu '%s'"
 
 #: ../src/plugins/openssl/openssl.c:319
 msgid "Grisbi password"
@@ -10871,14 +10718,12 @@ msgstr ""
 "<izmērīt priekšplānu=\"zils\">%s</priekšplānu>"
 
 #: ../src/plugins/openssl/openssl.c:365
-#, fuzzy
 msgid "Password: "
 msgstr "Parole:"
 
 #: ../src/plugins/openssl/openssl.c:375 ../src/plugins/openssl/openssl.c:468
-#, fuzzy
 msgid "View password"
-msgstr "Grisbi parole"
+msgstr "Skatīt paroli"
 
 #: ../src/plugins/openssl/openssl.c:383
 msgid "Don't ask password again for this session."
@@ -10886,17 +10731,15 @@ msgstr "Nejautāt paroli vēlreiz šai sesijai."
 
 #: ../src/plugins/openssl/openssl.c:407
 msgid "The password must contain at least 7 characters"
-msgstr ""
+msgstr "Parolei ir jābūt vismaz 7 rakstzīmes garai"
 
 #: ../src/plugins/openssl/openssl.c:408
-#, fuzzy
 msgid "Password too short"
-msgstr "Parole"
+msgstr "Parole ir pārāk īsa"
 
 #: ../src/plugins/openssl/openssl.c:470
-#, fuzzy
 msgid "Hide password"
-msgstr "Grisbi parole"
+msgstr "Slēpt paroli"
 
 #: ../src/print_report.c:102
 msgid "Please select a report before trying to print it."
@@ -10926,22 +10769,20 @@ msgid "Layout"
 msgstr "Izkārtojums"
 
 #: ../src/print_transactions_list.c:155 ../src/print_tree_view_list.c:982
-#, fuzzy
 msgid "Print a title: "
-msgstr "Drukāt virsrakstu :"
+msgstr "Drukāt virsrakstu:"
 
 #: ../src/print_transactions_list.c:171
-#, fuzzy
 msgid "Select dates interval: "
-msgstr "Izvēlēties datuma intervālu :"
+msgstr "Izvēlieties datuma intervālu:"
 
 #: ../src/print_transactions_list.c:184
 msgid "Initial date : "
-msgstr "Sākuma datums :"
+msgstr "Sākuma datums:"
 
 #: ../src/print_transactions_list.c:196
 msgid "Final date : "
-msgstr "Beigu datums :"
+msgstr "Beigu datums:"
 
 #: ../src/print_transactions_list.c:211
 msgid "Use value date"
@@ -10982,22 +10823,23 @@ msgstr "Fonts un izkārtojums"
 
 #: ../src/qif.c:125
 msgid "Invalid QIF file"
-msgstr "Nederīgs QIF fails"
+msgstr "Nepareizs QIF fails"
 
 #: ../src/qif.c:211
 msgid "Imported QIF account"
 msgstr "importēt QIF kontus"
 
 #: ../src/qif.c:222
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Grisbi found an investment account:\n"
 "%s\n"
 "which is not implemented yet. Nevertheless, Grisbi will try to import it as "
 "a bank account."
 msgstr ""
-"Grisbi atrada ieguldījuma kontu (%s), kas vēl nav īstenots. Tomēr grisbi "
-"mēģinās to importēt kā bankas kontu."
+"Grisbi atrada ieguldījuma kontu:\n"
+"%s\n"
+",kas vēl nav īstenots. Tomēr Grisbi mēģinās to importēt kā bankas kontu."
 
 #: ../src/qif.c:281
 msgid "Opening Balance"
@@ -11026,7 +10868,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/qif.c:454
 msgid "The order cannot be determined,\n"
-msgstr "Pasūtījums nevar notikt.\n"
+msgstr "Neizdevās noteikt pasūtījumu,\n"
 
 #: ../src/qif.c:459
 msgid "Date wrong for the order "
@@ -11037,6 +10879,8 @@ msgid ""
 "Warning the date has three fields of two numbers. In these circumstances the "
 "date might be wrong."
 msgstr ""
+"Uzmanību. Datums satur trīs laukus ar diviem skaitļiem. Šajā gadījumā "
+"atpazītais datums var būt nepareizs."
 
 #: ../src/qif.c:690
 #, c-format
@@ -11047,7 +10891,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Tur bija daudz kontu, lai eksportētu arhīvu.\n"
 "Bet QIF formāts atbalsta tikai vienu failu ar kontiem.\n"
-"Tāpēc Grisbi izveidos %d failus ar kontiem :\n"
+"Tāpēc Grisbi izveidos %d failus ar kontiem:\n"
 
 #: ../src/qif.c:753
 #, c-format
@@ -11088,7 +10932,7 @@ msgstr "Brīdinājums, jūs satrieks esošā piezīme."
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:322
 msgid "Create a new payee"
-msgstr "Izveidot jaunu darījuma partneri"
+msgstr "Izveidot jaunu partneri"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:357 ../src/tiers_onglet.c:847
 msgid "Manage the payees"
@@ -11096,7 +10940,7 @@ msgstr "Pārvaldīt šo partneri"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:365 ../src/tiers_onglet.c:413
 msgid "Remove orphan payees"
-msgstr "Noņemt atsevišķu partneri"
+msgstr "Dzēst atsevišķu partneri"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:414
 msgid ""
@@ -11106,19 +10950,19 @@ msgid ""
 "\n"
 "Are you sure you want to do that?"
 msgstr ""
-"Tas noņems visus partnerus ar kuriem netiek izmantoti darījumi. Partneri, "
-"saistībā ar arhīvu darījumiem netiks noņemti.\n"
+"Tas noņems visus partnerus ar kuriem nav izmantoti darījumi. Partneri, "
+"saistībā ar arhīvu darījumiem netiks dzēsti.\n"
 "\n"
 "Vai tiešām vēlaties to darīt?"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:428
 #, c-format
 msgid "Removed %d payees."
-msgstr "Noņemt %d partneri"
+msgstr "Dzēst %d partneri"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:433
 msgid "There is no payee to remove."
-msgstr "Nav darījuma partnera, lai noņemtu."
+msgstr "Nav dzēšama partnera."
 
 #. Edit transaction
 #: ../src/tiers_onglet.c:456
@@ -11131,14 +10975,15 @@ msgid ""
 "You tried to rename current payee to '%s' but this payee already exists. "
 "Please choose another name."
 msgstr ""
-"Jūs centāties pārdēvēt darījuma partneri uz '%s', bet šāds partneris jau "
-"pastāv. lūdzu izvēlieties citu nosaukumu."
+"Jūs centāties pārdēvēt partneri uz '%s', bet šāds partneris jau pastāv. "
+"lūdzu izvēlieties citu nosaukumu."
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:726
 msgid "Payee already exists"
-msgstr "Darījuma partneris jau pastāv"
+msgstr "Partneris jau pastāv"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:848
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This wizard will help you to simplify the list of payees.\n"
 "\n"
@@ -11146,7 +10991,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "It is better to make a backup of your Grisbi file if you have not yet done. "
 msgstr ""
-"Šis veidnis palīdzēs vienkāršot darījuma partneru sarakstu.\n"
+"Šis veidnis palīdzēs vienkāršot partneru sarakstu.\n"
 "\n"
 "Brīdinājums, izmaiņas, kuras veiksiet, būs neatgriezeniskas.\n"
 "\n"
@@ -11155,7 +11000,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/tiers_onglet.c:970
 #, c-format
 msgid "One payee was replaced with a new one."
-msgstr "Viens darījuma partneris ir aizstāts ar citu."
+msgstr "Viens partneris ir aizstāts ar citu."
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:974
 #, c-format
@@ -11174,7 +11019,7 @@ msgid ""
 "  %string, string%\n"
 "  %string%, string_1%string_2"
 msgstr ""
-"Atlasiet vienu partneri no saraksta, lai modificējot kalpotu par pamatu jūsu "
+"Izvēlieties vienu maināmo partneri no saraksta, kas būtu pamats jūsu "
 "izpētei.\n"
 "Jūs varat izmantot % kā aizstājējzīmi. izmantot tabulas veidnes:\n"
 "  %virknes, virknes %\n"
@@ -11194,32 +11039,30 @@ msgstr "Saglabājiet partneri piezīmēs"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:1105
 msgid "List of payees who will be modified"
-msgstr "Partneru saraksts, kas tiks modificēts"
+msgstr "Maināmo partneru saraksts"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:1159
 msgid "Payee number"
 msgstr "Partnera numurs"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:1185
-#, fuzzy
 msgid "Total number of payees: "
-msgstr "Kopējs partneru skaits :"
+msgstr "Kopējs partneru skaits:"
 
 #. ajoute le nombre de tiers sélectionnés
 #: ../src/tiers_onglet.c:1202
-#, fuzzy
 msgid "Number of selected payees: "
-msgstr "Izvēlēto partneru skaits :"
+msgstr "Izvēlēto partneru skaits:"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:1305
 #, c-format
 msgid "Payee sought : %s"
-msgstr "Partneri meklē : %s"
+msgstr "Partnera pasūtījums: %s"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:1311
 #, c-format
 msgid "New payee : %s"
-msgstr "Jauns partneris :%s"
+msgstr "Jauns partneris: %s"
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:1386
 #, c-format
@@ -11269,6 +11112,9 @@ msgid ""
 "transactions with your bank receipts, you are guaranteed that your accounts "
 "are in perfect shape."
 msgstr ""
+"Jūs varat saskaņot darījumus ar bankas izdrukām. Ja veltīsiet tikai 15 "
+"minūtes katru mēnesi Grisbi darījumu saskaņošanai ar bankas izdruku, jūs "
+"būsiet drošs, ka jūsu kontu stāvoklis ir precīzs."
 
 #: ../src/tip.c:45
 msgid ""
@@ -11277,12 +11123,18 @@ msgid ""
 "Thus it is unlikely that you loose any data in case Grisbi encounters a "
 "programming error."
 msgstr ""
+"Grisbi automātiski saglabā datu kopiju, ja tas salūst.\n"
+"\n"
+"Līdz ar to, varbūtība, ka Grisbi kļūdas dēļ jūs pazaudēsiet datus, ir ļoti "
+"niecīga."
 
 #: ../src/tip.c:48
 msgid ""
 "Grisbi can import Gnucash files natively, then you don't loose your work "
 "when you switch from Gnucash to Grisbi."
 msgstr ""
+"Grisbi spēj importēt Gnucash failus, tāpēc jūs nezaudēsiet savus datus, "
+"pārejot no Gnucash uz Grisbi."
 
 #: ../src/tip.c:50
 msgid ""
@@ -11292,6 +11144,11 @@ msgid ""
 "Combined with categories (how money is spend), budgetary lines are a "
 "powerful way to analyse budget and to make reports."
 msgstr ""
+"Jūs varat kārtot darījumus budžetos, kuros jūs varat norādīt, kāpēc nauda ir "
+"izdota.\n"
+"\n"
+"Kopā ar kategorijām (kā nauda ir izdota) budžeti piedāvā plašas pārskatu "
+"veidošanas un datu analīzes iespējas."
 
 #: ../src/tip.c:54
 msgid ""
@@ -11301,6 +11158,10 @@ msgid ""
 "If you write a category or a budgetary line which name contains a ':', a sub-"
 "category or sub-budgetary line will be created as well."
 msgstr ""
+"Jūs varat izveidot budžetus, ievadot tos darījumu formā.\n"
+"\n"
+"Ja ievadāt kategoriju vai budžetu, kas satur ':', tiks izveidota atiecīga "
+"apakškategorija vai apakšbudžets."
 
 #: ../src/tip.c:58
 msgid ""
@@ -11311,6 +11172,12 @@ msgid ""
 "Encryption is irreversible, if you loose your password, there is NO WAY to "
 "restore your Grisbi accounts. Use with caution !"
 msgstr ""
+"Jūs varat šifrēt Grisbi datus, lai uzlabotu to privātumu. Izvēlieties "
+"'Šifrēt Grisbi failu' iestatījumu logā un ievadiet paroli, kad nākamo reizi "
+"saglabājiet failu.\n"
+"\n"
+"Šifrēšana ir neatgriezeniska darbība. Ja aizmirīsiet paroli, jūs vairs "
+"netiksiet klāt failā saglabātajiem datiem! Rīkojieties piesardzīgi!"
 
 #: ../src/tip.c:63
 msgid ""
@@ -11324,12 +11191,22 @@ msgid ""
 "Then, you can create a new report that sums up transactions from the "
 "<i>Profesionnal expenses</i> budgetary line and see the balance."
 msgstr ""
+"Ar Grisbi jūs varat efektīvi pārvaldīt arī savus profesionālos izdevumus.\n"
+"\n"
+"Izveidojiet <i>Profesionālie izdevumi</i> budžetu, un ievadiet visus "
+"izdevumus tajā. Kad saņemiet algu, sadaliet darījumu divās daļās kā <i>Alga</"
+"i> un <i>Profesionālie izdevumi</i>.\n"
+"\n"
+"Tad jūs varat izveidot pārskatu, kurā tiek saskaitīti <i>Profesionālo "
+"izdevumu</i> budžeta darījumi un noteikta bilance."
 
 #: ../src/tip.c:70
 msgid ""
 "You can use the import facility to automatically reconcile transactions "
 "against a QIF or OFX file from your online bank."
 msgstr ""
+"Jūs varat izmantot importēšanas iespēju lai automātiski apstiprinātu QIF vai "
+"OFX failā saglabātus bankas darījumus."
 
 #: ../src/tip.c:72
 msgid ""
@@ -11339,6 +11216,11 @@ msgid ""
 "content</i> option. Then select any content you want and configure "
 "transaction list to your needs."
 msgstr ""
+"Jūs varat iestatīt darījumu saraksta izskatu.\n"
+"\n"
+"Klikšķiniet labo peles klikšķi darījumu sarakstā un izvēlieties <i>Mainīt "
+"šūnas saturu</i>. Tad izvēlieties, kurus laukus jūs vēlaties redzēt "
+"darījumu sarakstā."
 
 #: ../src/tip.c:76
 msgid ""
@@ -11348,6 +11230,11 @@ msgid ""
 "option. Then you can click on fields to be displayed and drag them through "
 "the form to adjust their position."
 msgstr ""
+"Jūs varat iestatīt darījumu saraksta izskatu.\n"
+"\n"
+"Atveriet <i>Iestatījumi</i> logu, un izvēlieties <i>Formas saturs</i>. Tad "
+"izvēlieties, kurus laukus jūs vēlaties redzēt darījumu un sabīdiet tos tādā "
+"kārtībā, kā vēlaties tos redzēt sarakstā."
 
 #: ../src/tip.c:80
 msgid ""
@@ -11357,12 +11244,17 @@ msgid ""
 "You can then activate them again by going to the <i>Preferences</i> window "
 "and then to the <i>Dialog and messages</i> option."
 msgstr ""
+"Jūs varat novākt apnicīgus brīdinājumus, kā šis, kliķšinot uz <i>'Nerādīt "
+"vairs šo ziņojumu'</i> izvēles rūtiņu ziņojuma logā.\n"
+"\n"
+"Ja vēlaties, varat atkal rādīt šādus ziņojumus, dodoties uz <i>Iestatījumi</"
+"i> logu un <i>Ziņojumu logi</i> sadaļu."
 
 #: ../src/tip.c:84
 msgid ""
 "By double cliking on a date field, you can pop up a calendar to select a "
 "date."
-msgstr ""
+msgstr "Jūs varat atvērt kalendāru klikšķinot dubultklikšķi kalendāra laukā."
 
 #: ../src/tip.c:86
 msgid ""
@@ -11373,6 +11265,11 @@ msgid ""
 "i> and <i>Page Down</i> increment and decrement date of one month ... and "
 "there are more, check out the manual."
 msgstr ""
+"Datumu laukam ir karstie taustiņi, kurus var izmantot peles vietā.\n"
+"\n"
+"<b>+</b> un <b>-</b> palielina vai samazina datumu par vienu dienu, <i>Page "
+"Up</i> vai <i>Page Down</i> palielina vai samazina par vienu mēnesi, par "
+"daudz ko citu skatiet lietošanas instrukciju."
 
 #: ../src/tip.c:90
 msgid ""
@@ -11380,13 +11277,19 @@ msgid ""
 "put old transactions into separate files for archival. Use 'File/Archive "
 "transaction' menu to achieve this."
 msgstr ""
+"Lai uzlabotu ātrdarbību, jūs varat arhivēt vecus darījumus atsevišķā failā. "
+"Lai to darītu, aktivizējiet: 'Fails— Arhivēt darījumus' izvēlni."
 
 #: ../src/tip.c:93
+#, fuzzy
 msgid ""
 "If unused payees have accumulated in the course of time due to bank imports, "
 "you can remove all of them in one click! Just go to the <i>Payees</i> page "
 "and click on the 'Remove unused payees' button."
 msgstr ""
+"Ja, importējot bankas izdrukas ir izveidojušies neizmantoti maksātāji, jūs "
+"varat tos izdzēst ar vienu klikšķi! Dodieties uz <i>Maksātāji</i> logu un "
+"spiediet <i>Dzēst neizmantotos maksātājus</i> pogu."
 
 #: ../src/tip.c:96
 msgid ""
@@ -11394,21 +11297,27 @@ msgid ""
 "column titles to sort transactions differently. For example, you can sort "
 "transactions by payee or category name."
 msgstr ""
+"Jūs varat kārtot darījumus pēc dažādiem kritērijiem, klikšķinot uz kolonnu "
+"virsrakstiem. Piemēram, jūs varat kārtot darījumus pēc kategorijām vai arī "
+"maksātājiem."
 
 #: ../src/tip.c:99
 msgid "You can reorder accounts in the navigation list using drag & drop."
-msgstr ""
+msgstr "Jūs varat pārkārtot kolonnas tās, velkot un nometot to virsrakstus."
 
 #: ../src/tip.c:100
 msgid ""
 "You can have future scheduled transactions 'executed' before their date, "
 msgstr ""
+"Jūs varat izpildīt ieplānotos darījumus arī pirms to pienākšanas laika."
 
 #: ../src/tip.c:101
 msgid ""
 "No more tip available ! Please send any tips you know to grisbi-devel at lists."
 "sourceforge.net so that we can include them in next version for all users."
 msgstr ""
+"Tie ir visi padomi! Iesūtiet papildu padomus grisbi-devel at lists.sourceforge."
+"net, ja vēlaties, lai par tiem uzzina arī citi lietotāji."
 
 #: ../src/tip.c:135 ../src/tip.c:165 ../src/tip.c:179
 msgid "Did you know that..."
@@ -11429,13 +11338,13 @@ msgstr ""
 "pievienot ! Tik pārbaudiet."
 
 #: ../src/transaction_list.c:1796
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Trying to append the child number %d to the mother %d in the model, but no "
 "white line was created before... Better to stop here, please contact the "
 "Grisbi team to fix that issue."
 msgstr ""
-"Mēģinot pievienot atvasinājuma numuru %d pamata %d modelim, pirms tam netika "
+"Mēģinot pievienot bērna numuru %d pamata %d modelim, pirms tam netika "
 "izveidota jauna rinda... Labāk pārtraukt tūlīt un sazinieties ar Grisbi "
 "komandu, lai noskaidrotu šo jautājumu."
 
@@ -11446,30 +11355,31 @@ msgid ""
 msgstr "Aicinām kārtot pēc kolonas %d, kas ir lielāka par redzamo kolonu (%d)"
 
 #: ../src/utils.c:191
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi was unable to execute a web browser to browse url:\n"
 "<span foreground=\"blue\">%s</span>.\n"
 "\n"
 "Please adjust your settings to a valid executable."
 msgstr ""
-"Grisbi nevarēja atrast Web pārlūkprogrammu, lai pārlūkotu URL:\n"
+"Grisbi neizdevās atrast tīmekļa pārlūkprogrammu, lai pārlūkotu URL:\n"
 "<standarta priekšplāns=\"zils\">%s</standarts>.\n"
 "\n"
 "Lūdzu pielāgojiet datora iestatījumus."
 
 #: ../src/utils.c:194 ../src/utils.c:233
 msgid "Cannot execute web browser"
-msgstr "Nevar atrast Web pārlūku"
+msgstr "Neizdevās atrast tīmekļa pārlūku"
 
 #: ../src/utils.c:229
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi was unable to execute a web browser to browse url <tt>%s</tt>.\n"
 "The command was: %s.\n"
 "Please adjust your settings to a valid executable."
 msgstr ""
-"Grisbi nevarēja atrast Web pārlūkprogrammu, lai pārlūkotu URL:<tt>%s</tt>\n"
+"Grisbi neizdevās atrast tīmekļa pārlūkprogrammu, lai pārlūkotu URL:<t>%s</"
+"t>\n"
 "Komanda bija: %s.\n"
 "Lūdzu pielāgojiet datora iestatījumus"
 
@@ -11479,14 +11389,12 @@ msgid ""
 "Grisbi was unable to execute a mailer to write at <tt>%s</tt>.\n"
 "The error was: %s."
 msgstr ""
-"Grisbi nevarēja atrast Web pārlūkprogrammu, lai pārlūkotu URL:<tt>%s</tt>\n"
-"Komanda bija: %s.\n"
-"Lūdzu pielāgojiet datora iestatījumus"
+"Grisbi neizdevās izpildīt e-pasta komandu: <t>%s</t>.\n"
+"Atgrieztā kļūda: %s."
 
 #: ../src/utils.c:530
-#, fuzzy
 msgid "Cannot execute mailer"
-msgstr "Nevar atrast Web pārlūku"
+msgstr "Neizdevās izpildīt sūtītāju"
 
 #: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
@@ -11519,7 +11427,7 @@ msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Jūs esat šeit, jo jūsu failu nevar importēt tieši Grisbi.\n"
+"Jūs esat šeit, jo jūsu failu Grisbi neizdevās importēt.\n"
 "%s"
 
 #: ../src/utils_files.c:583
@@ -11538,7 +11446,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 msgid "Select a charset"
-msgstr "Atlasiet rakstzīmju kopu"
+msgstr "Izvēlieties rakstzīmju kopu"
 
 #: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
@@ -11559,12 +11467,14 @@ msgid "<b>Grid</b>"
 msgstr " <b>%s saskaņošana</b> "
 
 #: ../src/ui/bet_graph.ui.h:5
+#, fuzzy
 msgid "<b>Major ticks</b>"
-msgstr ""
+msgstr " <b>%s saskaņošana</b> "
 
 #: ../src/ui/bet_graph.ui.h:6
+#, fuzzy
 msgid "<b>Options for the X axis</b>"
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlēties kases kontus"
 
 #: ../src/ui/bet_graph.ui.h:7
 #, fuzzy
@@ -11617,12 +11527,14 @@ msgid "Low"
 msgstr ""
 
 #: ../src/ui/bet_graph.ui.h:18
+#, fuzzy
 msgid "Major grid"
-msgstr ""
+msgstr "Rādīt _saskaņojumus"
 
 #: ../src/ui/bet_graph.ui.h:19
+#, fuzzy
 msgid "Minor grid"
-msgstr ""
+msgstr "Arhīvs"
 
 #: ../src/ui/bet_graph.ui.h:20
 msgid "Outside"
@@ -11638,263 +11550,6 @@ msgid "Show Labels"
 msgstr ""
 
 #: ../share/grisbi.desktop.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Personnal finances manager"
-msgstr "Personālais finanšu vadītājs\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Date of change of month: "
-#~ msgstr "Importējamā faila nosaukums:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
-#~ "'firefox %s'"
-#~ msgstr ""
-#~ "Jūs varat izmantot %s lai izvērstu URL, t.i.:\n"
-#~ "'firefox-tālvadība %s'"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Soldes finaux: "
-#~ msgstr "Īpašnieka nosaukums:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "GUI - Toolbars"
-#~ msgstr "Rīkjoslas"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Error: the category or the budgetary line is not specified or the date "
-#~ "is invalid."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kļūda: biežumu nosaka lietotājs, apmērs nav precizēts, vai datums ir "
-#~ "nederīgs"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Account data and actions"
-#~ msgstr "Darījumu konts"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Monthly auto-increment"
-#~ msgstr "Ikmēneša maksa caur darījuma partneriem"
-
-#~ msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
-#~ msgstr "Lūdzu izvēlieties konta datu avotus: \"%s\""
-
-#~ msgid "Reconciliation ref."
-#~ msgstr "Saskaņošanas ref."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Export a category file (.cgsb)"
-#~ msgstr "Grisbi kategoriju failu (.cgsb) eksports"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Export a budgetary line file (.igsb)"
-#~ msgstr "Eksportēt Grisbi budžeta sarakstu failā (.igsb)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Recreates the archive"
-#~ msgstr "Dzēst arhīvu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hide archived transactions"
-#~ msgstr "Darījumu arhivēšana"
-
-#~ msgid "Import terminated"
-#~ msgstr "Importa pārtraukšana"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You have successfully set up transactions import into Grisbi. Press the "
-#~ "'Close' button to terminate import."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ir veiksmīgi iestatīts darījumu imports. Spiediet pogu 'Aizvērt', lai "
-#~ "pārtrauktu importu."
-
-#~ msgid "Export setup terminated"
-#~ msgstr "Eksporta uzstādīšana pārtraukta"
-
-#~ msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-#~ msgstr "Laipni lūdzam Grisbi 0.6!"
-
-#~ msgid "You are running Grisbi with GTK version %s"
-#~ msgstr "Jūs izmantojat Grisbi ar GTK versiju %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Warning, please be aware that the version you run is a DEVELOPMENT "
-#~ "version. In any case do not work with this version on your original "
-#~ "accounting files. (File format may change and render files incompatible "
-#~ "with previous versions)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Brīdinājums, lūdzu, ņemiet vērā, ka šī versija ir ATTĪSTĪBAS versija. "
-#~ "Nekādā gadījumā nedrīkst strādāt šajā versijā ar sākotnējās uzskaites "
-#~ "failiem. (faila formāts var mainīties un kļūt nesaderīgs ar iepriekšējām "
-#~ "versijām)."
-
-#~ msgid "Unable to open file '%s'"
-#~ msgstr "Nevar atvērt failu '%s'"
-
-#~ msgid "Cannot open file '%s': %s."
-#~ msgstr "Nevar atvērt failu '%s': %s."
-
-#~ msgid ""
-#~ "See console output for details. Be sure you have installed LaTeX "
-#~ "properly with unicode support."
-#~ msgstr ""
-#~ "Skatīt konsoles izvadi ar Informāciju. Pārliecinieties, vai esat "
-#~ "instalējis LaTeX pareizi ar Unikoda atbalstu."
-
-#~ msgid "LaTeX run was unable to complete."
-#~ msgstr "LaTeX palaišana nevarēja pabeigt."
-
-#~ msgid "Cannot send job to printer"
-#~ msgstr "Nevar nosūtīt darbu uz printeri"
-
-#~ msgid "dvips was unable to complete, see console output for details."
-#~ msgstr "Dvips nespēja beigt darbu. Detaļas skatīt konsoles izvadē."
-
-#~ msgid "Postscript file"
-#~ msgstr "PostScript fails"
-
-#~ msgid "Latex file"
-#~ msgstr "Lateksa fails"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error opening file \"%s\" :\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kļūda atverot failu \"%s\" :\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "A4"
-#~ msgstr "A4"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The version of GTK you are using do not benefit from its latest "
-#~ "features.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You should upgrade GTK."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lietojot GTK versiju nesaņemat jaunākos līdzekļus.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Jāveic GTK atjaunināšana."
-
-#~ msgid "LaTeX support (old print system)"
-#~ msgstr "LaTeX atbalsts (vecās drukas sistēmas)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "LaTeX command: "
-#~ msgstr "LaTeX komandas:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "dvips command: "
-#~ msgstr "dvips komandas:"
-
-#~ msgid "A3"
-#~ msgstr "A3"
-
-#~ msgid "A5"
-#~ msgstr "A5"
-
-#~ msgid "A6"
-#~ msgstr "A6"
-
-#~ msgid "USletter"
-#~ msgstr "Mūsu apzīmējumi"
-
-#~ msgid "USlegal"
-#~ msgstr "Mūsu likumi"
-
-#~ msgid "USexecutive"
-#~ msgstr "Mūsu vadītājs"
-
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Galvenā"
-
-#~ msgid "Paper"
-#~ msgstr "Papīrs"
-
-#~ msgid "File %s already exists."
-#~ msgstr "Fails %s jau pastāv"
-
-#~ msgid "Do you want to overwrite it? There is no undo for this."
-#~ msgstr "Vai vēlaties to pārrakstīt? To nevar atsaukt."
-
-#~ msgid "Printer"
-#~ msgstr "Printēt"
-
-#~ msgid "File"
-#~ msgstr "Fails"
-
-#~ msgid "LaTeX file"
-#~ msgstr "La TeX fails"
-
-#~ msgid "Size"
-#~ msgstr "Izmērs"
-
-#~ msgid "Orientation"
-#~ msgstr "Attēlojums"
-
-#~ msgid "Portrait"
-#~ msgstr "Portrets"
-
-#~ msgid "Landscape"
-#~ msgstr "Ainava"
-
-#~ msgid "Initial date:"
-#~ msgstr "Sākuma datums:"
-
-#~ msgid "Final date:"
-#~ msgstr "Beigu datums:"
-
-#~ msgid "Report:"
-#~ msgstr "Pārskati:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "This version of Grisbi does not support print feature.\n"
-#~ "Version of GTK+ it was built with is obsolete."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Šī Grisbi versija neatbalsta printēšanu.\n"
-#~ "Versija ar GTK+ ir novecojusi"
-
-#~ msgid "by date"
-#~ msgstr "pēc datuma"
-
-#~ msgid "Choose a %s"
-#~ msgstr "Izvēlēties failu"
-
-#~ msgid "Transfer the transactions"
-#~ msgstr "Pārsūtīt darījumus uz %s"
-
-#~ msgid "Options for sorting by date"
-#~ msgstr "Iespējas šķirot pēc datuma"
-
-#~ msgid "Options for sorting by value date"
-#~ msgstr "Iespējas šķirot pēc vērtības datuma"
-
-#~ msgid "Initial period"
-#~ msgstr "Sākuma datums"
-
-#~ msgid "month"
-#~ msgstr "mēnesis"
-
-#~ msgid "Period"
-#~ msgstr "Perjods"
-
-#~ msgid "No tip of the day available"
-#~ msgstr "Nav pieejams diena beigās"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Make sure that grisbi was correctly installed and that tips file is "
-#~ "readable."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pārliecinieties, ka Grisbi ir pareizi uzstādīta un padomu fails ir lasāms."
-
-#~ msgid "%s : %s - %s:%d:%s - %ld E %d\n"
-#~ msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %ld E %d\n"
+msgstr "Personīgais finanšu pārvaldnieks"
 
-#~ msgid "Montly"
-#~ msgstr "Mēneša"


hooks/post-receive
-- 
grisbi


More information about the cvs mailing list