[grisbi-cvs] [SCM] grisbi branch, master, updated. upstream_version_0_9_3-6-gb2ca7a2

Pierre Biava nobody at users.sourceforge.net
Sat Aug 20 22:18:54 CEST 2011


This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "grisbi".

The branch, master has been updated
    via b2ca7a2f03c2cd2859a6890bbfc84a2c2b1f6461 (commit)
    via d6c4876cd6748212dc928959e9223e23a907c9d2 (commit)
   from 74916921129578517310b4507430073ff011d980 (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
commit b2ca7a2f03c2cd2859a6890bbfc84a2c2b1f6461
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Sat Aug 20 22:15:01 2011 +0200

  Fixes bug 1393: Problem to sort by value date and adding a new option for the secondary sort

commit d6c4876cd6748212dc928959e9223e23a907c9d2
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Sat Aug 20 22:01:35 2011 +0200

  update strings

-----------------------------------------------------------------------

Changes:
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 884aaec..33cc5e3 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,14 +7,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-19 01:39+0100\n"
 "Last-Translator: Markus7cz <markus7cz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Poedit-Language: Czech\n"
 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
 
@@ -333,145 +333,150 @@ msgstr "Pokud jsou vidět dva řádky, zobrazit řádky: "
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr "Pokud jsou vidět tři řádky, zobrazit řádky: "
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr "Řadit dle data pohybu (při neúspěchu zkusit datum transakce)"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr "Řadit dle data pohybu a potom dle data transakce"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "Řadit podle čísla transakce"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr "Třídit dle typu částky (kredit / debet)"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "Řadit podle jména plátce/příjemce (příp. čísla transakce)"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Řadit podle čísla transakce"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Chování seznamu transakcí"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Mód zobrazení"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Vybírat transakce jednoduchým kliknutím"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr "Zvýraznit transakce, které dávají dnešní součet"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr "Řadit primárně podle"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr "Řadit dle data pohybu (při neúspěchu zkusit datum transakce)"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr "Řadit dle data pohybu a potom dle data transakce"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr "Následně řadit podle"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "Řadit podle čísla transakce"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr "Třídit dle typu částky (kredit / debet)"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "Řadit podle jména plátce/příjemce (příp. čísla transakce)"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Rozdílné nastavení účtů"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Pamatovat si nastavení pro každý účet zvlášť"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr "Chování formuláře"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Stisknutí ENTERu na formuláři transakce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "přesune na následující pole"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "ukončí transakakci"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Automatický fiskální rok je nastaven"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "podle data transakce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "podle data pohybu transakce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Automatický oddělovač částky"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr "Automagicky přidat oddělovač do polí částek, pokud není zadán"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr "Doplňování ve formuláři"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Automaticky vyplnit transakci podle plátce/příjemce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Automaticky opravit detaily připojené transakce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr "Omezit výběr plátců/příjemců na ty, kteří příslušejí danému účtu"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Sloučit kategorie kreditu / debetu"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr "Doplňovat s rozlišením velikosti písmen"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr "Nepovolit vytvoření nového plátce/příjemce"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr "Nepovolit vytvoření nové kategorie / rozpočtu"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr "Maximum položek v rozbalovacích seznamech (0 bez limitu): "
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Chování seznamu transakcí"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Chování seznamu transakcí"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Obsah seznamu transakcí"
@@ -796,13 +801,13 @@ msgstr "Zobrazit rozpis amortizace od začátku"
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 msgid "Print the array"
 msgstr "Vytisknout tabulku"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 msgid "Export the array"
 msgstr "Exportovat tabulku"
 
@@ -861,12 +866,12 @@ msgstr "Amortizace"
 msgid "Credits"
 msgstr "Půjčky"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -876,7 +881,7 @@ msgstr "Export"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "pujcka.csv"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Nelze uložit soubor."
@@ -1190,8 +1195,8 @@ msgstr "Popis"
 msgid "Balance"
 msgstr "Zůstatek"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
@@ -1200,81 +1205,81 @@ msgstr ""
 "Převod mezi účtem: %s\n"
 "a účtem: %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr "Odečíst od zůstatku"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Připočíst k zůstatku"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Vložit řádek"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Odstranit výběr"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 msgid "Change selection"
 msgstr "Změnit výběr"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Odstranit všechny výskyty výběru"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Změnit výběr na plánovanou transakci"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Vložte saldo hotovostního účtu"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr "Vynulovat data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr " (stále k dispozici)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr " (rozpočet překročen)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr " (zbývá k příjmu)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 msgid "No data by default"
 msgstr "Žádná výchozí data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Žádná kategorie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Žádný rozpočet"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exportovat tabulku prognózy"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 msgid "Balance at "
 msgstr "Zůstatek k "
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr "prognoza.csv"
 
@@ -7167,8 +7172,8 @@ msgid ""
 "Transaction #%d is linked to transaction #%d, which is linked to transaction "
 "#%d.\n"
 msgstr ""
-"Transakce #%d je připojena k transakci #%d, která je připojena k transakci #"
-"%d.\n"
+"Transakce #%d je připojena k transakci #%d, která je připojena k transakci #%"
+"d.\n"
 
 #. sub-category not found
 #: ../src/gsb_debug.c:611
@@ -10783,8 +10788,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "Are you sure?"
 msgstr ""
-"Chystáte se nahradit %d plátců/příjemců jejichž jména obsahují %s hodnotou "
-"%s\n"
+"Chystáte se nahradit %d plátců/příjemců jejichž jména obsahují %s hodnotou %"
+"s\n"
 "\n"
 "Opravdu pokračovat?"
 
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index fb0f99a..303e817 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -7,14 +7,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: da\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-03-25 13:23+0100\n"
 "Last-Translator: Dmitri Popov <dmpop at openoffice.org>\n"
 "Language-Team: \n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
@@ -352,154 +352,159 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "Sorter transaktionsliste"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "Sorter transaktionsliste"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Sorter transaktionsliste"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr ""
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Visninger"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "Sorter transaktionsliste"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "Sorter transaktionsliste"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Kontotransaktioner"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "vælg næste felt"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 #, fuzzy
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Vælg regnskabsår"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 #, fuzzy
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "Vis transaktioner"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Kontotransaktioner"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Opret en planlagt transaktion"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 #, fuzzy
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Eksportér kategorier"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Overførselsformular"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Overførselsformular"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Transaktionsnummer"
@@ -850,14 +855,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Printer"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Printer"
@@ -923,12 +928,12 @@ msgstr "Eksportér kategorier"
 msgid "Credits"
 msgstr "Kredit"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -939,7 +944,7 @@ msgstr "Eksportér"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Kredit"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr ""
@@ -1265,95 +1270,95 @@ msgstr ""
 msgid "Balance"
 msgstr "Balance"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Slet konto"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Balancer"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 sgstr "" rt Row" 1409 ce"   t_tab.c:2490 src/bet_tab.c:1049 t"  s hodnotou %"  sort    ’¢g,+     r)g,+ €öëÿ     ðöëÿ uªg,+ €Êg,+ Å'g,+             ’¸#h,+ ðöëÿ €ÐEh,+     àëëÿ     °êëÿ kÀg,+ 6          è   è!   è!   €öëÿ ðöëÿ xt#h,+     àìëÿ     ’¢g,+     †Àg,+ €öëÿ `¢g,+ ¿öëÿ     Ào‡h,+ uªg,+  `‡h,+ Ød‡h,+ ¨i‡h,+ €Êg,+     xt#h,+     àìëÿ     °ëëÿ kÀg,+ à!   à!   €öëÿ ðöëÿ H>h,+     Àíëÿ     ’¢g,+     †Àg,+ €öëÿ `¢g,+ ¿öëÿ °öëÿ ¨öëÿ 8Ë'g,+ Œp˜    ðöëÿ uªg,+ €Êg,+         Àíëÿ     ìëÿ kÀg,+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  €öëÿ ðöëÿ HõÙg,+     `ïëÿ     ’¢g,+     †Àg,+ €öëÿ     0o‡h,+ uªg,+  €#h,+  )·g,+  `‡h,+ Ød‡h,+ ¨i‡h,+ €Êg,+     HõÙg,+     `ïëÿ 
      íëÿ kÀg,+ 8õÙg,+     `ïëÿ     Ðíëÿ kÀg,+ (õÙg,+     `ïëÿ     îëÿ kÀg,+ õÙg,+     `ïëÿ     0îëÿ kÀg,+ 	    ¨n‡h,+ uªg,+     ¨i‡h,+ °èëÿ     Šx·g,+ e©g,+     Ød‡h,+ Ðîëÿ     yx·g,+ e©g,+     `‡h,+  ïëÿ     Zx·g,+ e©g,+ Ø$·g,+  €#h,+  )·g,+  `‡h,+ ؄#h,+ Ød‡h,+ ¨i‡h,+ €Êg,+     8Ë'g,+            í‚g,+ ðöëÿ p»¶g,+     °ðëÿ     €ïëÿ kÀg,+   5  6  7  8  :  <  =  >    ?    @  B  D    €öëÿ ðöëÿ àíg,+         ðöëÿ uªg,+     Å'g,+ 0ïëÿ     í‚g,+ e©g,+ Å'g,+     Õ_ at fÆS     Qöl±íÁOg,+ ðöëÿ àíg,+     Àñëÿ     ðëÿ kÀg,+ u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv€öëÿ ðöëÿ H>Lg,+     „ˆg,+     0øëÿ ¦êh,+ ¦êh,+     Ö…g,+ ¿öëÿ ð÷ëÿ ¨öëÿ óëÿ #h,+ uªg,+ ؄#h,+ pùëÿ ¢êh,+ @øëÿ     Ðóë
 ÿ         ÿÿÿÿÿÿÿÿ¢êh,+     øöëÿ         
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Opret en planlagt transaktion"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr ""
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 msgid "No data by default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Ingen kategori"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Balance"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 6b782fd..7668f29 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -9,14 +9,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-15 17:11+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Stromberger <mstromberger at aon.at>\n"
 "Language-Team: deutsch <de at li.org>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
@@ -132,7 +132,8 @@ msgstr "%s Ausgabe am %s"
 #: ../src/accueil.c:1691
 #, c-format
 msgid "balance of account %s is under desired and authorised minima!"
-msgstr "Der Saldo vom Konto %s ist unter dem festgelegten und zulässigen Minimum!"
+msgstr ""
+"Der Saldo vom Konto %s ist unter dem festgelegten und zulässigen Minimum!"
 
 #: ../src/accueil.c:1695
 msgid ""
@@ -178,7 +179,8 @@ msgid "Calculation of balances"
 msgstr "Berechnung der Salden"
 
 #: ../src/accueil.c:1995
-msgid "Take into account the scheduled operations in the calculation of balances"
+msgid ""
+"Take into account the scheduled operations in the calculation of balances"
 msgstr "Geplante Buchungen vom Konto in die Berechnung miteinbeziehen"
 
 #: ../src/accueil.c:2005
@@ -333,143 +335,149 @@ msgstr "Zweizeilig - Zeilen: "
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr "Dreizeilig - Zeilen: "
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr "nach Buchungsdatum - falls nicht möglich nach Datum"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr "zuerst nach Buchungsdatum - danach nach Datum"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "Sortierung nach Buchungsnummer"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr "Sortierung nach Art - Ausgabe oder Einnahme"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "Sortierung nach Empfänger - falls nicht möglich nach Buchungsnummer"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Sortierung nach Buchungsnummer"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Buchungsübersicht Einstellungen"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Anzeigeoptionen"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Buchungen mit Einfachklick auswählen"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr "Aktuellen Saldo hervorheben"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr "Sortierung primär"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr "nach Buchungsdatum - falls nicht möglich nach Datum"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr "zuerst nach Buchungsdatum - danach nach Datum"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr "Sortierung sekundär"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "Sortierung nach Buchungsnummer"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr "Sortierung nach Art - Ausgabe oder Einnahme"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "Sortierung nach Empfänger - falls nicht möglich nach Buchungsnummer"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Kontospezifische Einstellungen"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Die Anzeigeoptionen für jedes Konto gesondert speichern"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr "Buchungsformular"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Eingabetaste im Buchungsformular"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "selektiert das nächste Feld"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "schließt Buchung ab"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Geschäftsjahr Zuordnung"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "entsprechend Datum der Buchung"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "entsprechend Datum der Durchführung"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Kommastelle automatisch setzen"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr "Beträge automatisch um Kommastellen erweitern"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr "Eingabe Vervollständigung"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Geplante Buchung automatisch ausgeführt"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Die zugehörigen Teilbuchungen von einer Buchung wiederherstellen"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
-msgstr "Die Vervollständigung von Empfängern auf das aktuelle Konto beschränken"
+msgstr ""
+"Die Vervollständigung von Empfängern auf das aktuelle Konto beschränken"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Eingabe und Ausgabenkategorien berücksichtigen"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr "Beim Vervollständigen Groß und Kleinschreibung berücksichtigen"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr "Neue Empfänger dürfen nicht erstellt werden"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr "Neue Kategorien dürfen nicht erstellt werden"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr "Maximale Einträge in der Auswahlliste [0 für kein Limit]: "
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Buchungsübersicht Zellen"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Buchungsübersicht Vorschau"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Buchungsübersicht Inhalt"
 
@@ -797,13 +805,13 @@ msgstr "Tilgungen geplant vom Anfang anzeigen"
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 msgid "Print the array"
 msgstr "Auflistung Drucken"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 msgid "Export the array"
 msgstr "Auflistung Exportieren"
 
@@ -862,12 +870,12 @@ msgstr "Rückzahlung"
 msgid "Credits"
 msgstr "Einnahmen"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Drucken"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -877,7 +885,7 @@ msgstr "Export"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "credit.csv"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Datei kann nicht gespeichert werden."
@@ -1177,7 +1185,8 @@ msgstr "Beginndatum: "
 
 #: ../src/bet_tab.c:578
 msgid "Check the box to automatically change start date"
-msgstr "Für eine automatische Änderung vom Beginndatum die 'Checkbox' auswählen"
+msgstr ""
+"Für eine automatische Änderung vom Beginndatum die 'Checkbox' auswählen"
 
 #. Description entry
 #: ../src/bet_tab.c:693 ../src/etats_onglet.c:277 ../src/tiers_onglet.c:679
@@ -1190,89 +1199,89 @@ msgstr "Beschreibung"
 msgid "Balance"
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Umbuchung: %s <-> %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr "Vom Saldo abziehen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Zum Saldo hinzufügen"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Zeile einfügen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Auswahl löschen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 msgid "Change selection"
 msgstr "Auswahl ändern"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Ein oder alle Vorkommen von der Auswahl löschen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Buchung regelmäßig ausführen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Den Saldo von einem Bargeldkonto eingeben"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr "Daten zurücksetzen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr " (weiterhin verfügbar)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr " (Budget überschritten)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr " (noch nicht verfügbar)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 msgid "No data by default"
 msgstr "Keine Daten per Voreinstellung"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Keine Kategorie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Kein Budgeteintrag"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Prognose exportieren - Grisbi"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 msgid "Balance at "
 msgstr "Bilanz am "
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr "forecast.csv"
 
@@ -1667,8 +1676,10 @@ msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi hat eine Sicherung im Verzeichnis '%s' erstellt."
 
 #: ../src/erreur.c:144
-msgid "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
-msgstr "Bitte den Fehler unter <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt> melden. "
+msgid ""
+"Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
+msgstr ""
+"Bitte den Fehler unter <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt> melden. "
 
 #: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
@@ -1723,8 +1734,8 @@ msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
 "that file with the obfuscated file into the bug report."
 msgstr ""
-"Der Debug-Modus wird gestartet. Grisbi wird die Debug-Ausgabe in die Datei "
-"%s schreiben. Ergänzen Sie bitte den Fehlerbericht mit dieser und der "
+"Der Debug-Modus wird gestartet. Grisbi wird die Debug-Ausgabe in die Datei %"
+"s schreiben. Ergänzen Sie bitte den Fehlerbericht mit dieser und der "
 "anonymisierten Datei."
 
 #. début du mode débogage
@@ -4762,7 +4773,8 @@ msgstr "Ein neues Konto manuell erstellen"
 
 #: ../src/gsb_assistant_file.c:510
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
-msgstr "Konten und Daten von anderen Finanzprogrammen oder Ihrer Bank importieren"
+msgstr ""
+"Konten und Daten von anderen Finanzprogrammen oder Ihrer Bank importieren"
 
 #: ../src/gsb_assistant_file.c:582 ../src/navigation.c:1117
 #: ../src/traitement_variables.c:225
@@ -5141,7 +5153,8 @@ msgstr "Abstimmung für die Zuordnung von Buchungen auswählen: "
 
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:1304
 msgid "No selection found, the transactions are not modified."
-msgstr "Es wurde keine Auswahl getroffen, die Buchungen werden nicht zugeordnet."
+msgstr ""
+"Es wurde keine Auswahl getroffen, die Buchungen werden nicht zugeordnet."
 
 #: ../src/gsb_bank.c:326 ../src/gsb_reconcile.c:442
 msgid "None"
@@ -5279,7 +5292,8 @@ msgstr "Verknüpfung ändern"
 #: ../src/gsb_currency.c:741
 #, c-format
 msgid "The exchange rate or the transaction amount in %s must be filled."
-msgstr "Es müssen entweder der Wechselkurs oder der Betrag in %s eingegeben werden."
+msgstr ""
+"Es müssen entweder der Wechselkurs oder der Betrag in %s eingegeben werden."
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:94 ../src/gsb_currency_config.c:95
 #: ../src/gsb_currency_config.c:96 ../src/gsb_currency_config.c:97
@@ -6671,7 +6685,8 @@ msgstr "Die Währung '%s' kann nicht entfernt werden"
 #: ../src/gsb_currency_config.c:645
 #, c-format
 msgid "Currency '%s' is used in current file. Grisbi can't delete it."
-msgstr "Die Währung '%s' ist in Verwendung und kann daher nicht gelöscht werden."
+msgstr ""
+"Die Währung '%s' ist in Verwendung und kann daher nicht gelöscht werden."
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:823
 msgid "Currency for payees tree: "
@@ -6724,7 +6739,8 @@ msgstr "Währungssymbol: "
 msgid ""
 "Currency name and either international currency code or currency nickname "
 "should be set."
-msgstr "Es muss entweder der Währungsname oder der 'ISO-Code' eingegeben werden."
+msgstr ""
+"Es muss entweder der Währungsname oder der 'ISO-Code' eingegeben werden."
 
 #: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
@@ -6790,8 +6806,10 @@ msgstr "Kein Name %d"
 
 #: ../src/gsb_data_account.c:554
 #, c-format
-msgid "Bad nb rows to gsb_data_account_set_nb_rows in gsb_data_account.c : %d\n"
-msgstr "Bad nb rows nach gsb_data_account_set_nb_rows in gsb_data_account.c : %d\n"
+msgid ""
+"Bad nb rows to gsb_data_account_set_nb_rows in gsb_data_account.c : %d\n"
+msgstr ""
+"Bad nb rows nach gsb_data_account_set_nb_rows in gsb_data_account.c : %d\n"
 
 #. TODO dOm : the return value of g_strdup_printf was not used !
 #. I add the devel_debug to print it. Is it OK to do that ?
@@ -6821,7 +6839,8 @@ msgstr "Kein Budgeteintrag"
 
 #: ../src/gsb_data_budget.c:1301
 #, c-format
-msgid "The transaction %d has a budget n%d and sub-budget n%d but they don't exist."
+msgid ""
+"The transaction %d has a budget n%d and sub-budget n%d but they don't exist."
 msgstr ""
 "Die Buchung %d hat als Budgeteintrag n%d und als Teil-Budgeteintrag n%d, "
 "jedoch sind diese Budgeteinträge nicht vorhanden."
@@ -6871,7 +6890,8 @@ msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Es wurde nur ein Konto ausgewählt."
 
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
-msgid "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
+msgid ""
+"The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 "Der Name des partiellen Saldo und die Liste der Konten müssen vollständig "
 "eingegeben werden."
@@ -6879,7 +6899,8 @@ msgstr ""
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1293
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
-msgstr "Es muss eine Verknüpfung zwischen den Währungen %s und %s hergestellt werden."
+msgstr ""
+"Es muss eine Verknüpfung zwischen den Währungen %s und %s hergestellt werden."
 
 #: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1297
 msgid "Attention missing link between currencies"
@@ -7222,7 +7243,8 @@ msgstr ""
 #: ../src/gsb_debug.c:611
 #, c-format
 msgid "Transaction %d has category %d but invalid sub-category %d.\n"
-msgstr "Die Buchung %d hat als Kategorie %d und eine ungültige Unterkategorie %d.\n"
+msgstr ""
+"Die Buchung %d hat als Kategorie %d und eine ungültige Unterkategorie %d.\n"
 
 #. category not found
 #: ../src/gsb_debug.c:625
@@ -7413,8 +7435,10 @@ msgstr "%d Sekunden"
 
 #: ../src/gsb_file.c:849
 #, c-format
-msgid "If you close without saving, all of your changes since %s will be discarded."
-msgstr "Beim Schließen ohne Speichern werden alle Änderungen seit %s verworfen."
+msgid ""
+"If you close without saving, all of your changes since %s will be discarded."
+msgstr ""
+"Beim Schließen ohne Speichern werden alle Änderungen seit %s verworfen."
 
 #: ../src/gsb_file.c:885
 msgid "Name the accounts file"
@@ -7772,7 +7796,8 @@ msgstr ""
 "erstellt werden."
 
 #: ../src/gsb_form.c:2931
-msgid "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
+msgid ""
+"Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "Das Konto für die zeitlich geplante Umbuchung ist gelöscht."
 
 #: ../src/gsb_form.c:2938
@@ -7812,11 +7837,13 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_form.c:3016
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
-msgstr "Für Buchungen an mehrere Empfänger muss eine neue Buchung erfasst werden."
+msgstr ""
+"Für Buchungen an mehrere Empfänger muss eine neue Buchung erfasst werden."
 
 #: ../src/gsb_form.c:3021
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
-msgstr "Eine Buchung an mehrere Empfänger darf kein Teil einer Splitt-Buchung sein."
+msgstr ""
+"Eine Buchung an mehrere Empfänger darf kein Teil einer Splitt-Buchung sein."
 
 #: ../src/gsb_form.c:3032
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
@@ -8428,7 +8455,8 @@ msgstr "Soll die geplante Teil-Buchung mit dem Empfänger '%s' gelöscht werden?
 
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:1989
 #, c-format
-msgid "Do you really want to delete the scheduled transaction with party '%s' ?"
+msgid ""
+"Do you really want to delete the scheduled transaction with party '%s' ?"
 msgstr "Soll die geplante Buchung mit dem Empfänger '%s' gelöscht werden?"
 
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:2038
@@ -8737,7 +8765,8 @@ msgstr "Abstimmung für die Zuordnung der Buchung auswählen: "
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2179
 msgid "Grisbi couldn't get the selection, operation canceled..."
-msgstr "Grisbi konnte die Auswahl nicht übernehmen, der Vorgang wurde abgebrochen..."
+msgstr ""
+"Grisbi konnte die Auswahl nicht übernehmen, der Vorgang wurde abgebrochen..."
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2223
 msgid "Impossible to delete an archived transaction."
@@ -8757,7 +8786,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2247
 #, c-format
-msgid "Do you really want to delete the child of the transaction with party '%s' ?"
+msgid ""
+"Do you really want to delete the child of the transaction with party '%s' ?"
 msgstr "Soll die Teil-Buchung mit dem Empfänger '%s' gelöscht werden?"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2259
@@ -9209,7 +9239,8 @@ msgstr "Markieren"
 
 #: ../src/import.c:3373
 msgid "The id of the imported and chosen accounts are different"
-msgstr "Die ID's des importieren und des selektierten Kontos sind unterschiedlich"
+msgstr ""
+"Die ID's des importieren und des selektierten Kontos sind unterschiedlich"
 
 #: ../src/import.c:3374
 msgid ""
@@ -10177,7 +10208,8 @@ msgstr "Planer Meldungen"
 
 #: ../src/parametres.c:1114
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
-msgstr "am Fälligkeitsdatum einen Hinweis anzeigen und die geplante Buchung ausführen"
+msgstr ""
+"am Fälligkeitsdatum einen Hinweis anzeigen und die geplante Buchung ausführen"
 
 #: ../src/parametres.c:1115
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
@@ -10378,7 +10410,8 @@ msgstr "Ungültige Ofx-Datei"
 
 #: ../src/plugins/ofx/ofx.c:202
 msgid "OFX processing returned following message:\n"
-msgstr "Bei der Verarbeitung der Ofx-Datei wurde folgende Warnung zurückgegeben:\n"
+msgstr ""
+"Bei der Verarbeitung der Ofx-Datei wurde folgende Warnung zurückgegeben:\n"
 
 #: ../src/plugins/ofx/ofx.c:208
 msgid "OFX processing ended in a warning message which is not valid."
@@ -10386,7 +10419,8 @@ msgstr "Die Datei ist keine gültige Ofx-Datei."
 
 #: ../src/plugins/ofx/ofx.c:214
 msgid "OFX processing returned following error message:\n"
-msgstr "Bei der Verarbeitung der Ofx-Datei wurde folgender Fehler zurückgegeben:\n"
+msgstr ""
+"Bei der Verarbeitung der Ofx-Datei wurde folgender Fehler zurückgegeben:\n"
 
 #: ../src/plugins/ofx/ofx.c:220
 msgid "OFX processing returned an error message which is not valid."
@@ -10879,7 +10913,8 @@ msgstr "Es muss der Name von einem Empfänger für die Suche eingegeben werden."
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:1562
 msgid "Beware you don't use one of models for the research."
-msgstr "Einen Empfänger auswählen oder bei der Eingabe das '%' Zeichen verwenden."
+msgstr ""
+"Einen Empfänger auswählen oder bei der Eingabe das '%' Zeichen verwenden."
 
 #: ../src/tiers_onglet.c:1660
 #, c-format
@@ -11115,7 +11150,8 @@ msgstr ""
 "angeordnet werden können?"
 
 #: ../src/tip.c:100
-msgid "You can have future scheduled transactions 'executed' before their date, "
+msgid ""
+"You can have future scheduled transactions 'executed' before their date, "
 msgstr ""
 "... geplante Buchungen auch manuell ausgeführt werden können?\n"
 "\n"
@@ -11167,7 +11203,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/transaction_list_sort.c:145
 #, c-format
-msgid "Asked to sort by column %d, wich is bigger than the visible columns (%d)"
+msgid ""
+"Asked to sort by column %d, wich is bigger than the visible columns (%d)"
 msgstr ""
 "Es wurde ein Sortierung nach Spalte %d aufgerufen, dieses Spalte ist breiter "
 "als die sichtbaren Spalten (%d)"
@@ -11280,4 +11317,3 @@ msgstr "Keine Schrift definiert"
 #: ../share/grisbi.desktop.in.h:2
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Finanzprogramm für Privatpersonen"
-
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 18ae9ec..e941e81 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,14 +6,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Grisbi 0.5.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-13 14:53+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: KASKAS <ttnfy17 at yahoo.gr>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Poedit-Country: GREECE\n"
 "X-Poedit-Language: Greek\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
@@ -356,137 +356,142 @@ msgstr "Σε δύο γραμμές ορατές, παρουσιάστε τις 
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr "Σε τρεις γραμμές ορατές, παρουσιάστε τις γραμμές:"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:142
-msgid "Transaction list behavior"
-msgstr "Συμπεριφορά καταλόγων συναλλαγής"
-
-#. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
-msgid "Display modes"
-msgstr "Τρόποι επίδειξης"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:206
-msgid "Use simple click to select transactions"
-msgstr "Με ένα απλό click επιλέξτε συναλλαγές"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:213
-msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:220
-msgid "Primary sorting option"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:221
+#: ../src/affichage_liste.c:141
 #, fuzzy
 msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
 msgstr ""
 "Σύμφωνα με την τοκοφόρο ημερομηνία (εάν αποτύχετε, προσπαθήστε με την "
 "ημερομηνία)"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:222
+#: ../src/affichage_liste.c:142
 msgid "Sort by value date and then by date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:231
-msgid "Secondary sorting option"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:232
+#: ../src/affichage_liste.c:145
 #, fuzzy
 msgid "Sort by transaction number"
 msgstr "αριθμός συναλλαγής"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:233
+#: ../src/affichage_liste.c:146
 msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:234
+#: ../src/affichage_liste.c:147
 #, fuzzy
 msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
 msgstr "αριθμός συναλλαγής"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Επιλέξτε τις συναλλαγές από το ποσό"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
+msgid "Transaction list behavior"
+msgstr "Συμπεριφορά καταλόγων συναλλαγής"
+
+#. heading and boxes for layout
+#: ../src/affichage_liste.c:156
+msgid "Display modes"
+msgstr "Τρόποι επίδειξης"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:215
+msgid "Use simple click to select transactions"
+msgstr "Με ένα απλό click επιλέξτε συναλλαγές"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:222
+msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:229
+msgid "Primary sorting option"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:249
+msgid "Secondary sorting option"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Διαφοροποίηση λογαριασμού"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Θυμηθείτε τις ρυθμίσεις επίδειξης για κάθε λογαριαισμό χωριστά"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr "Συμπεριφορά μορφής"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Πιέζοντας ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στην μορφή συναλλαγής"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "επιλέγει τον επόμενο τομέα"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "ολοκληρώνει τη συναλλαγή"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Το αυτόματο οικονιμικό έτος τίθεται"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "σύμφωνα με την ημερομηνία συναλλαγής"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "σύμφωνα με την τοκοφόρο ημερομηνία συναλλαγής"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Αυτόματος διαχωριστής ποσού"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 "Αυτόματα προσθέτει το διαχωριστή στα πεδία των ποσών εάν είναι απροσδιόριστο"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr "Ολοκλήρωση μορφής"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Αυτόματες σχεδιασμένες συναλλαγές που εισάγονται"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Αυτόματη φόρτωση τελευταίου αρχείου στο ξεκίνημα"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 #, fuzzy
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr "Ολοκλήρωση δικαιούχων πληρωμής ορίου στον τρέχον λογαριασμό"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Κατηγορίες πίστωσης/χρεώσεων "
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr "Περίπτωση ευαίσθητης ολοκλήρωσης"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr "Μην επιτρέψτε τη νέα δημιουργία δικαιούχων πληρωμής"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr "Μην επιτρέψτε τη νέα δημιουργία κατηγορίας/προϋπολογισμών"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 #, fuzzy
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
@@ -494,19 +499,19 @@ msgstr ""
 "για κανένα όριο):"
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Συμπεριφορά καταλόγων συναλλαγής"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Συμπεριφορά καταλόγων συναλλαγής"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Περιεχόμενο συναλλαγής"
@@ -858,14 +863,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Εκτυπωτής"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Εκτυπωτής"
@@ -931,12 +936,12 @@ msgstr "Σειρά εκτίμησης"
 msgid "Credits"
 msgstr "Πίστωση"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Εκτύπωση"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -947,7 +952,7 @@ msgstr "Εξαγωγή"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Πίστωση"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Αδύνατη η αποθήκευση αρχείου"
@@ -1269,100 +1274,100 @@ msgstr "Περιγραφή"
 msgid "Balance"
 msgstr "Ισορροπία"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Μεταφορά σε έναν διαγραμμένο λογαριασμό."
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Αρχική ισορροπία"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Επιλογή ημερομηνίας"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Επιλογή ημερομηνίας"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Διαγράψτε την επιλεγμένη σχεδιασμένη συναλλαγή"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Μετατρέψτε τη συναλλαγή στη σχεδιασμένη συναλλαγή"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Αδύνατη η εκροή της μεταφοράς σε έναν κλειστό λογαριασμό"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 #, fuzzy
 msgid " (still available)"
 msgstr "Καμία περιγραφή διαθέσιμη"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Δεν καθορίζεται κανένας προϋπολογισμός."
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Πίσω στην προεπιλογή"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Καμία κατηγορία"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Καμία δημοσιονομική γραμμή"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Εξάγετε τις δημοσιονομικές γραμμές"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Ισορροπία"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
@@ -7503,8 +7508,8 @@ msgstr "Η συναλλαγή %d έχει την άκυρη κατηγορία %
 #, c-format
 msgid "Transaction %d has budget %d but invalid sub-budget %d.\n"
 msgstr ""
-"Η συναλλαγή %d έχει τον προϋπολογισμό %d αλλά τον άκυρο υπο--προϋπολογισμό "
-"%d.\n"
+"Η συναλλαγή %d έχει τον προϋπολογισμό %d αλλά τον άκυρο υπο--προϋπολογισμό %"
+"d.\n"
 
 #. budget not found
 #: ../src/gsb_debug.c:729
@@ -9654,8 +9659,8 @@ msgstr "Οι εισαγόμενες συναλλαγές θα προστεθού
 #, c-format
 msgid "Imported transactions will mark transactions in the account %s.\n"
 msgstr ""
-"Οι εισαγόμενες συναλλαγές θα χαρακτηρίσουν τις συναλλαγές στον λογαριασμό "
-"%s.\n"
+"Οι εισαγόμενες συναλλαγές θα χαρακτηρίσουν τις συναλλαγές στον λογαριασμό %"
+"s.\n"
 
 #. textstring 2
 #: ../src/import.c:4582
@@ -11778,9 +11783,6 @@ msgstr "Προσωπικός διευθυντής χρηματοδότησης 
 #~ msgid "Transfer the transactions"
 #~ msgstr "Συναλλαγές μεταφοράς %s"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "Επιλέξτε τις συναλλαγές από το ποσό"
-
 #~ msgid "Initial period"
 #~ msgstr "Αρχική ημερομηνία"
 
diff --git a/po/eo.po b/po/eo.po
index 7efc50d..6ea7382 100644
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -7,14 +7,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-28 20:04+0200\n"
 "Last-Translator: Cyril Castelbou <cyril.castelbou at free.fr>\n"
 "Language-Team: esperanto <eo at li.org>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
 msgid "Closed liabilities accounts"
@@ -325,143 +325,147 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
-msgid "Transaction list behavior"
+msgid "Sort by value date and then by date"
 msgstr ""
 
-#. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
-msgid "Display modes"
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+msgid "Sort by transaction number"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
-msgid "Use simple click to select transactions"
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
-msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
-msgid "Primary sorting option"
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+#: ../src/affichage_liste.c:152
+msgid "Transaction list behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
+#. heading and boxes for layout
+#: ../src/affichage_liste.c:156
+msgid "Display modes"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:231
-msgid "Secondary sorting option"
+#: ../src/affichage_liste.c:215
+msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-msgid "Sort by transaction number"
+#: ../src/affichage_liste.c:222
+msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+#: ../src/affichage_liste.c:229
+msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+#: ../src/affichage_liste.c:249
+msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr ""
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr ""
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr ""
 
@@ -777,13 +781,13 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 msgid "Print the array"
 msgstr ""
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 msgid "Export the array"
 msgstr ""
 
@@ -842,12 +846,12 @@ msgstr ""
 msgid "Credits"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -857,7 +861,7 @@ msgstr ""
 msgid "credit.csv"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr ""
@@ -1166,89 +1170,89 @@ msgstr ""
 msgid "Balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr ""
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 msgid "Delete selection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 msgid "Change selection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr ""
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 msgid "No data by default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 msgid "Balance at "
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 241dd30..2a43eb8 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -8,14 +8,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-09 11:48+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos M. Cámara Mora <cmcamara at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <es at li.org>\n"
-"Language: es\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: es\n"
 "X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,806,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
@@ -335,133 +335,138 @@ msgstr "En dos líneas visibles, mostrar las líneas: "
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr "En tres líneas visibles, mostrar las líneas: "
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr "Ordenar por fecha valor (si falla, probar con la fecha)"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr "Ordenar por fecha valor y después por fecha"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "Ordenar por fecha y número de transacción"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "Ordenar por fecha y número de transacción"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Ordenar por fecha y número de transacción"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Comportamiento de la lista de transacciones"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Modos de presentación"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Usar un solo click para seleccionar las transacciones"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr "Resaltar la transacción que da el balance diario"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr "Ordenar por fecha valor (si falla, probar con la fecha)"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr "Ordenar por fecha valor y después por fecha"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "Ordenar por fecha y número de transacción"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "Ordenar por fecha y número de transacción"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Diferentes cuentas"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr ""
 "Recordar las opciones de presentación para cada cuenta de forma separada"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr "Comportamiento del formulario"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Pulsando INTRO en el formulario de transacción"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "Seleccione el siguiente campo"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "Finaliza la transacción"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "El año financiero automático ha sido fijado"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "De acuerdo con la fecha de transacción"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "de acuerdo con la fecha valor de la transacción"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Separador de cantidad automático"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 "Automáticamente añade un separador en los campos de cantidad no especificados"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr "Autocompletado de formulario"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Completado automático de las transacciones a partir del tercero"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Cargar automáticamente el último archivo abierto al inicio"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr "Limitar el autocompletado con terceros de la cuenta actual"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Mezclar categorías de crédito/débito"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr "Autocompletado sensible a las mayúsculas"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr "No permitir la creación de nuevos terceros"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr "No permitir la creación de nuevas categorías/presupuestos"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 #, fuzzy
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
@@ -469,19 +474,19 @@ msgstr ""
 "ilimitado): "
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Comportamiento de la lista de transacciones"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Comportamiento de la lista de transacciones"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Contenido de las transacciones"
@@ -820,14 +825,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Impresora"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Impresora"
@@ -893,12 +898,12 @@ msgstr "Estimar tabla"
 msgid "Credits"
 msgstr "Crédito"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimir"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -909,7 +914,7 @@ msgstr "Exportar"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Crédito"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "No puedo guardar el archivo."
@@ -1226,8 +1231,8 @@ msgstr "Descripción"
 msgid "Balance"
 msgstr "Balance"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
@@ -1236,83 +1241,83 @@ msgstr ""
 "Transferencia entre la cuenta: %s\n"
 "y la cuenta: %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr "Restar al total"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Añadiendo al balance"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Insertar una Fila"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Borrar selección"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 msgid "Change selection"
 msgstr "Cambiar selección"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Borrar todas las ocurrencias de la selección"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Convertir la selección en un transacción programada"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Inserte el balance de una cuenta de efectivo"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr "Reiniciar datos"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr "(aun disponible)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "(presupuesto excedido)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr "(sí a recibir)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 msgid "No data by default"
 msgstr "Sin valores por defecto"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Sin categoría"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Sin línea presupuestaria"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exportar las líneas presupuestarias"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Balance "
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 #, fuzzy
 msgid "forecast.csv"
 msgstr "Predicción"
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index 7dee323..0d5be6e 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -9,14 +9,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: girisbi VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-10-02 10:07+0330\n"
 "Last-Translator: hadi <hadi60 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: farsi <en at li.org>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
 msgid "Closed liabilities accounts"
@@ -346,151 +346,156 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:142
-msgid "Transaction list behavior"
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
 msgstr ""
 
-#. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
-msgid "Display modes"
+#: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:145
 #, fuzzy
-msgid "Use simple click to select transactions"
+msgid "Sort by transaction number"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
-msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
-msgid "Primary sorting option"
-msgstr ""
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr ""
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "تراکنش"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
+#: ../src/affichage_liste.c:152
+msgid "Transaction list behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:231
-msgid "Secondary sorting option"
+#. heading and boxes for layout
+#: ../src/affichage_liste.c:156
+msgid "Display modes"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 #, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
+msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+#: ../src/affichage_liste.c:222
+msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "جستجوی تراکنش"
+#: ../src/affichage_liste.c:229
+msgid "Primary sorting option"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:249
+msgid "Secondary sorting option"
+msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 #, fuzzy
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 #, fuzzy
 msgid "Form completion"
 msgstr "فشرده سازی فایل"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "تراکنش"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "تراکنش"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "تراکنش"
@@ -832,14 +837,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "پرینتر"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "پرینتر"
@@ -905,12 +910,12 @@ msgstr "توضیحات"
 msgid "Credits"
 msgstr "ماه جاری"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "پرینت"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -921,7 +926,7 @@ msgstr "صادر"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "ماه جاری"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "فایل ذخیره نشد."
@@ -1240,94 +1245,94 @@ msgstr "توضیحات"
 msgid "Balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "حساب حذف شده"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "جزئیات بانک"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "توضیحات"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "توضیحات"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr ""
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 msgid "No data by default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 msgid "Balance at "
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
@@ -10819,9 +10824,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Transfer the transactions"
 #~ msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "تراکنش"
-
 #~ msgid "month"
 #~ msgstr "ما٠ ©Ù†Ø´"  transaction amount" tary.c:68 ab.c:2530    cados" τοδότησης  ³Î­Ï‚ στον λογαριασμό %" "  uªg,+ €Êg,+ Å'g,+             ’¸#h,+ ðöëÿ €ÐEh,+     àëëÿ     °êëÿ kÀg,+ 6          è   è!   è!   €öëÿ ðöëÿ xt#h,+     àìëÿ     ’¢g,+     †Àg,+ €öëÿ `¢g,+ ¿öëÿ     Ào‡h,+ uªg,+  `‡h,+ Ød‡h,+ ¨i‡h,+ €Êg,+     xt#h,+     àìëÿ     °ëëÿ kÀg,+ à!   à!   €öëÿ ðöëÿ H>h,+     Àíëÿ     ’¢g,+     †Àg,+ €öëÿ `¢g,+ ¿öëÿ °öëÿ ¨öëÿ 8Ë'g,+ Œp˜    ðöëÿ uªg,+ €Êg,+         Àíëÿ     ìëÿ kÀg,+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  €öëÿ ðöëÿ HõÙg,+     `ïëÿ     ’¢g,+     †Àg,+ €öëÿ     0o‡h,+ uªg,+  €#h,+  )·g,+  `‡h,+ Ød‡h,+ ¨i‡h,+ €Êg,+     HõÙg,+     `ïëÿ 
      íëÿ kÀg,+ 8õÙg,+     `ïëÿ     Ðíëÿ kÀg,+ (õÙg,+     `ïëÿ     îëÿ kÀg,+ õÙg,+     `ïëÿ     0îëÿ kÀg,+ 	    ¨n‡h,+ uªg,+     ¨i‡h,+ °èëÿ     Šx·g,+ e©g,+     Ød‡h,+ Ðîëÿ     yx·g,+ e©g,+     `‡h,+  ïëÿ     Zx·g,+ e©g,+ Ø$·g,+  €#h,+  )·g,+  `‡h,+ ؄#h,+ Ød‡h,+ ¨i‡h,+ €Êg,+     8Ë'g,+            í‚g,+ ðöëÿ p»¶g,+     °ðëÿ     €ïëÿ kÀg,+   5  6  7  8  :  <  =  >    ?    @  B  D    €öëÿ ðöëÿ àíg,+         ðöëÿ uªg,+     Å'g,+ 0ïëÿ     í‚g,+ e©g,+ Å'g,+     Õ_ at fÆS     Qöl±íÁOg,+ ðöëÿ àíg,+     Àñëÿ     ðëÿ kÀg,+ u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv€öëÿ ðöëÿ H>Lg,+     „ˆg,+     0øëÿ ¦êh,+ ¦êh,+     Ö…g,+ ¿öëÿ ð÷ëÿ ¨öëÿ óëÿ #h,+ uªg,+ ؄#h,+ pùëÿ ¢êh,+ @øëÿ     Ðóë
 ÿ         ÿÿÿÿÿÿÿÿ¢êh,+     øöëÿ         ‡ ها"
 
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 1f6e7fb..ed5ab54 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -14,14 +14,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-01 21:33+0100\n"
 "Last-Translator: Pierre Biava <pierre at pierre.biava.name>\n"
 "Language-Team: GNOME French Team <gnomefr at traduc.org>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Poedit-Language: french\n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
@@ -340,145 +340,149 @@ msgstr "En mode affichage deux lignes montrer les lignes : "
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr "En mode affichage trois lignes montrer les lignes : "
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr "Tri par date de valeur ou par date de l'opération si non présente"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr "Tri par date de valeur puis par date de l'opération"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "Tri par numéro d'opération"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr "Tri par montant (crédit débit)"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "Tri par tiers ou par numéro d'opération si non présent"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Tri par date puis par numéro d'opération"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Configuration de la liste des opérations"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Modes d'affichage"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Ouvrir l'opération sélectionnée avec un simple clic"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr "Surligner l'opération qui donne le solde à aujourd'hui"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr "Option de tri primaire"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr "Tri par date de valeur ou par date de l'opération si non présente"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr "Tri par date de valeur puis par date de l'opération"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr "Option de tri secondaire"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "Tri par numéro d'opération"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr "Tri par montant (credit debit)"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "Tri par tiers ou par numéro d'opération si non présent"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Différenciation des comptes"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Retenir les réglages de l'affichage séparément pour chaque compte"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr "Comportement du formulaire"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Appuyer sur ENTRÉE dans le formulaire de saisie des opérations"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "sélectionne le prochain champ"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "termine l'enregistrement de l'opération"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Détermination automatique de l'exercice"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "correspond à la date de l'opération"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "correspond à la date de valeur de l'opération"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Séparateur décimal automatique"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 "Ajout automatique du séparateur dans les champs numériques s'il est omis"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr "Aide à la saisie du formulaire"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Remplissage automatique des opérations à partir du tiers"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Récupérer automatiquement les sous-opérations de l'opération associée"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr "Limiter le remplissage avec des tiers appartenant au compte courant"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Mélanger les catégories de débit/crédit"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr "Remplissage sensible à la casse "
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr "Ne pas permettre la création de nouveaux tiers"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr "Ne pas autoriser la création de nouvelles catégories/Imputations B."
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 "Nombre maximum de lignes dans les menus déroulants (0 pas de limite) : "
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Cellules de la liste des opérations"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Prévisualisation de la liste des opérations"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Contenu de la liste des opération"
 
@@ -806,13 +810,13 @@ msgstr "Afficher le tableau d'amortissement depuis le début"
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 msgid "Print the array"
 msgstr "Imprimer le tableau"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 msgid "Export the array"
 msgstr "Exporter le tableau"
 
@@ -871,12 +875,12 @@ msgstr "Amortissement"
 msgid "Credits"
 msgstr "Crédits"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimer"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -886,7 +890,7 @@ msgstr "Exporter"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "crédit.csv"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Impossible d'enregistrer le fichier."
@@ -1201,8 +1205,8 @@ msgstr "Description"
 msgid "Balance"
 msgstr "Solde"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
@@ -1211,81 +1215,81 @@ msgstr ""
 "Virement entre le compte : %s\n"
 "et le compte : %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr "Soustraire au solde"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Ajouter au solde"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Insérer une ligne"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Supprimer la ligne"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 msgid "Change selection"
 msgstr "Modifier la ligne"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Supprimer toutes les occurences de la ligne"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Convertir la ligne en opération planifiée"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Insérer le solde d'un compte de caisse"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr "Réinitialiser les données"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr " (reste à utiliser)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr " (budget dépassé)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr " (reste à recevoir)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 msgid "No data by default"
 msgstr "Pas de donnée disponible par défaut"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Pas de catégorie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Pas d'imputation budgétaire"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exporter les prévisions"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 msgid "Balance at "
 msgstr "Solde au "
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr "prévisions.csv"
 
@@ -1620,8 +1624,8 @@ msgstr ""
 "les montants des rapprochements n'était pas sauvegardé. C'est désormais le "
 "cas, Grisbi va tenter de deviner ces valeurs à partir de vos comptes. Bien "
 "que cela n'ait aucune incidence sur l'intégrité des données, de mauvaises "
-"valeurs peuvent être trouvées. Vérifier dans la fenêtre « Préférences » "
-"pour plus d'information."
+"valeurs peuvent être trouvées. Vérifier dans la fenêtre « Préférences » pour "
+"plus d'information."
 
 #: ../src/dialog.c:109
 #, c-format
@@ -7371,8 +7375,8 @@ msgid ""
 "with another name or activate the \"%s\" option in preferences."
 msgstr ""
 "Grisbi n'a pas pu sauvegarder ce fichier car il est marqué comme utilisé. "
-"Veuillez le sauvegarder sous un autre nom ou activer l'option « %s » dans "
-"les préférences."
+"Veuillez le sauvegarder sous un autre nom ou activer l'option « %s » dans les "
+"préférences."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
 #: ../src/gsb_file.c:561 ../src/gsb_file.c:814 ../src/parametres.c:883
@@ -8451,8 +8455,7 @@ msgstr "%d ans"
 msgid ""
 "Do you really want to delete the child of the scheduled transaction with "
 "party '%s' ?"
-msgstr ""
-"Voulez vous vraiment supprimer la sous-opération avec le tiers « %s » ?"
+msgstr "Voulez vous vraiment supprimer la sous-opération avec le tiers « %s » ?"
 
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:1989
 #, c-format
@@ -8782,8 +8785,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to delete the child of the transaction with party '%s' ?"
-msgstr ""
-"Voulez vous vraiment supprimer la sous-opération avec le tiers « %s » ?"
+msgstr "Voulez vous vraiment supprimer la sous-opération avec le tiers « %s » ?"
 
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2259
 #, c-format
@@ -9057,8 +9059,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<span size=\"x-large\">%s</span>\n"
 "\n"
-"Que voulez vous faire avec les données du fichier <span foreground=\"blue\">"
-"%s</span> ?\n"
+"Que voulez vous faire avec les données du fichier <span foreground=\"blue\">%"
+"s</span> ?\n"
 
 #: ../src/import.c:1277
 msgid "Add transactions to an account"
diff --git a/po/he.po b/po/he.po
index c3241ec..a44e6c3 100644
--- a/po/he.po
+++ b/po/he.po
@@ -283,14 +283,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: he\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-11 16:08+0200\n"
 "Last-Translator: dotan\n"
 "Language-Team: <en at li.org>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
@@ -635,155 +635,160 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "מספר העיסקה"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "מספר העיסקה"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "בחירת העיסקאות לפי סכום"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "תצוגה מוקדמת של רשימת העיסקאות"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "מצבי תצוגת הטבלאות"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "מחיקת עיסקה מתוכננת"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "מספר העיסקה"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "מספר העיסקה"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "עיסקאות בחשבון"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "שמירת הגדרות תצוגה לכל חשבון בנפרד"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "לחיצה על Enter בטופס העברה"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "בוחרת בשדה הבא"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "מסיימת את העיסקה"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 #, fuzzy
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "פירוט שנות הכספים"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "בהתאם לתאריך העיסקה"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 #, fuzzy
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "בהתאם לתאריך העיסקה"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 #, fuzzy
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "שמירת הקובץ אוטומטית עם היציאה"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "הוכנסו העברות שנקבעו אוטומטית מראש"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "לטעון את הקובץ האחרון שהיה בעבודה עם עליית התוכנה"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 #, fuzzy
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "מיזוג קטגוריות"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "תאי רשימת העיסקאות"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "קווי רשימת עיסקאות"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "תאי רשימת העיסקאות"
@@ -1137,14 +1142,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "מדפסת"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "מדפסת"
@@ -1210,12 +1215,12 @@ msgstr "פעולה"
 msgid "Credits"
 msgstr "זכות"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "הדפסה"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -1226,7 +1231,7 @@ msgstr "ייצוא"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "זכות"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "לא ניתן לשמור את הקובץ."
@@ -1554,100 +1559,100 @@ msgstr "תיאור"
 msgid "Balance"
 msgstr "מאזן"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "העברה לחשבון שנמחק"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "יתרת פתיחה"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "בחירת מידע"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "בחירת מידע"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "מחיקת עיסקה מתוכננת"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "המרת העיסקה לעיסקה מתוזמנת"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "לא ניתן לבצע העברה בחשבון סגור."
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "תאריך אחרון"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "אין קו תקציב"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "חזרה אל הגדרות ברירת המחדל"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "אין קטגוריה"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "ללא קו תקציב"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "ייצוא קווי התקציב"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "מאזן"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
@@ -7659,8 +7664,8 @@ msgid ""
 "with another name or activate the \"%s\" option in preferences."
 msgstr ""
 "גריסבי לא הצליח לשמור קובץ זה בגלל שהוא נעול. יש לשמור אותו בשם אחר, או "
-"להפעיל את האפשרות של \"%s\" בהגדרות התוכנה. לחילופין, ניתן לבחור באפשרות "
-"\"%s\" אשר נמצאת מתחת."
+"להפעיל את האפשרות של \"%s\" בהגדרות התוכנה. לחילופין, ניתן לבחור באפשרות \"%"
+"s\" אשר נמצאת מתחת."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
 #: ../src/gsb_file.c:561 ../src/gsb_file.c:814 ../src/parametres.c:883
@@ -11673,9 +11678,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Manage subdivisions"
 #~ msgstr "הצגת תת-חלוקות"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "בחירת העיסקאות לפי סכום"
-
 #~ msgid "Initial period"
 #~ msgstr "תאריך התחלה"
 
@@ -12932,8 +12934,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "לא ניתן לפתוח את הקובץ '%s' : זה אינו קובץ של גריסבי"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under "
-#~ "'%s'.\n"
+#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under '%"
+#~ "s'.\n"
 #~ "Keep it for a while just in case."
 #~ msgstr ""
 #~ "אזהרה: דרך שמירת המידע של גריסבי השתנתה. גריסבי עשה גיבוי בשם '%s'.\n"
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index 6cce3fb..e1c384d 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -7,14 +7,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-05 00:03+0000\n"
 "Last-Translator: Fabio Erculiani <fabio.erculiani at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <LL at li.org>\n"
-"Language: it\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: it\n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
 msgid "Closed liabilities accounts"
@@ -358,155 +358,160 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "il numero di transazione"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "il numero di transazione"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Seleziona la transazione per importo"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Lista di anteprima delle registrazioni"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Modo di visualizzazione"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Inserisci una transazione pianificata"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "il numero di transazione"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "il numero di transazione"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Registrazioni del conto"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Ricorda i settaggi di visualizzazione separatamente per ogni conto"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Premere INVIO nella tabella di registrazione"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "seleziona la prossima registrazione"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "termina la registrazione"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 #, fuzzy
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Dettagli anni finanziari"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "a seconda della data di registrazione"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 #, fuzzy
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "a seconda della data di registrazione"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 #, fuzzy
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Salva automaticamente all'uscita"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Transazioni automatiche pianificate"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Carica l'ultimo file aperto all'avvio"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 #, fuzzy
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Unisci categorie"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Lista delle celle di registrazione"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Linee elenco transazioni"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Lista delle celle di registrazione"
@@ -860,14 +865,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Stampante"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Stampante"
@@ -933,12 +938,12 @@ msgstr "Azione"
 msgid "Credits"
 msgstr "Credito"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Stampa"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -949,7 +954,7 @@ msgstr "Esporta"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Credito"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Impossibile salvare il file."
@@ -1277,100 +1282,100 @@ msgstr "Descrizione"
 msgid "Balance"
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Trasferimento ad un conto eliminato"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Bilancio iniziale"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Selezione informazioni"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Selezione informazioni"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Inserisci una transazione pianificata"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Converti la transazione in una transazione schedulata"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Impossible effettuare un trasferimento su un conto chiuso."
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "Ultima data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Nessuna linea budget"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Ripristina i valori predefiniti"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Nessuna categoria"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Nessuna linea budget"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Esporta le linee budget"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
@@ -11421,9 +11426,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Manage subdivisions"
 #~ msgstr "Mostra le sottocategorie"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "Seleziona la transazione per importo"
-
 #~ msgid "Initial period"
 #~ msgstr "Data inizio"
 
@@ -12604,8 +12606,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Impossibile aprire il file '%s' : non è un file di grisbi"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under "
-#~ "'%s'.\n"
+#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under '%"
+#~ "s'.\n"
 #~ "Keep it for a while just in case."
 #~ msgstr ""
 #~ "Attenzione: Il formato della data di Grisbi è cambiato. Grisbi ha fatto "
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index 74e9ff0..4c55010 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -6,14 +6,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-08 20:02+0300\n"
 "Last-Translator: Valdis Vītoliņš <valdis.vitolins at odo.lv>\n"
 "Language-Team: LATVIAN <info at odo.lv>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Poedit-Country: Latvia\n"
 "X-Poedit-Language: Latvian\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
@@ -344,149 +344,154 @@ msgstr "Kad redzamas divas rindas, rādīt rindas:"
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr "Kad redzamas trīs rindas, rādīt rindas:"
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr "Šķirot pēc vērtības ( ja neizdodas, tad dienas)"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr "Šķirot pēc vērtības (pēc tam dienas)"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "Kārtot pēc datuma un darījuma numura"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "Kārtot pēc datuma un darījuma numura"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Kārtot pēc datuma un darījuma summas"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Darījumu saraksta darbība"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Rādīt režīmus"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Noklikšķiniet, lai atlasītu darījumus"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr "Uzsver darījumus, kas rada līdsvaru šodien"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr "Šķirot pēc vērtības ( ja neizdodas, tad dienas)"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr "Šķirot pēc vērtības (pēc tam dienas)"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "Kārtot pēc datuma un darījuma numura"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "Kārtot pēc datuma un darījuma numura"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Konta diferencēšana"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Atcerēties displeja uzstādījumus par katru kontu atsevišķi"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr "Veidlapas darbība"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Nospiest ATPAKAĻ darījumu veidlapā"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "izvēlas nākamo lauku"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "beigt darījumu"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Noteikts automātiskais finanšu gads"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "pēc darījuma datuma"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "pēc darījuma vērtības"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Automātisks summas atdalītājs"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr "Maģiski pievienot atdalītāju summas laukos, ja nav precizēts"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr "Veidlapu aizpildīšana"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Automātiski aizpildīt darījumu no partnera info"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Startējot automātiski ielādēt pēdējo failu"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr "Limitēt partnera datus, kas attiecas uz norēķina kontu"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Apvienot kredit/debit kategorijas"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr "Lietas pabeigšana"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr "Neatļaut jaunu partnera izveidi"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr "Neatļaut jaunu kategoriju/budžeta izveidi"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 #, fuzzy
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr "Maksimālos ierakstus parāda nolaižamajā izvēlnē (0 bez ierobežojuma):"
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Darījumu saraksta darbība"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Darījumu saraksta darbība"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Darījuma saturs"
@@ -826,14 +831,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Printēt"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Eksportēt budžeta sarakstus"
@@ -899,12 +904,12 @@ msgstr "Importa apvienības"
 msgid "Credits"
 msgstr "Kredīts (ieņēmumi)"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Drukāt"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -915,7 +920,7 @@ msgstr "Eksports"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Kredīts (ieņēmumi)"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Nevar saglabāt failu"
@@ -1234,8 +1239,8 @@ msgstr "Apraksts"
 msgid "Balance"
 msgstr "Bilance"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
@@ -1244,84 +1249,84 @@ msgstr ""
 "Pārsūtīšana starp kontu: %s\n"
 " un kontu : %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr "Atņemt bilanci"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Pievienot bilanci"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Ievietot rindas"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Dzēst atlasi"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 msgid "Change selection"
 msgstr "Mainīt atlasi"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Dzēst visu atlasi"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Pārvērst atlasi uz plānoto darījumu"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Nevar izdot darījumu uz slēgtā konta."
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr "Atiestatīt datumu"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr "(joprojām pieejams)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "(pārsniegts budžets)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr "(vēl jāsaņem)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 msgid "No data by default"
 msgstr "Nav datu pēc noklusējuma"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Nav kategorijas"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Nav budžet pozīcijas"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Eksportēt budžeta sarakstus"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Bilance"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 #, fuzzy
 msgid "forecast.csv"
 msgstr "Prognoze"
@@ -4885,8 +4890,8 @@ msgstr "Web pārlūka komandas:"
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
-"Jūs varat izmantot % s, lai izvērstu URL. Piemēram: 'Firefox - tālvadības "
-"%s'"
+"Jūs varat izmantot % s, lai izvērstu URL. Piemēram: 'Firefox - tālvadības %"
+"s'"
 
 #: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:871
 msgid "Account files handling"
@@ -11454,9 +11459,6 @@ msgstr "Personālais finanšu vadītājs\n"
 #~ msgid "Options for sorting by date"
 #~ msgstr "Iespējas šķirot pēc datuma"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "Kārtot pēc datuma un darījuma summas"
-
 #~ msgid "Options for sorting by value date"
 #~ msgstr "Iespējas šķirot pēc vērtības datuma"
 
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index ccab898..a85954d 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -9,14 +9,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-11 22:04+0100\n"
 "Last-Translator: E.Huijsing <lighthous at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Dutch <en at li.org>\n"
-"Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: nl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
@@ -366,160 +366,165 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "het transactienummer"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "het transactienummer"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Gebruik de transacties aan de hand van een bedrag"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Voorbeeld transactielijst"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Volgorde van weergave"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Verwijder geplande transactie"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "het transactienummer"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "het transactienummer"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Rekening transacties"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Onthoud beeldeigenschappen van elke rekening afzonderlijk"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Gebruik ENTER in transactie formulier"
 
 # bewerken>voorkeuren>transactie formulier
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "volgend veld"
 
 # door te enteren wordt het formulier geaccepteerd
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "transactie accepteren"
 
 # dit is onder deel van het keuze menu in raport aanmaken (bewerken)
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 #, fuzzy
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Kies een of meer jaren"
 
 # optie voor "laatst gekozen financieel jaar"
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "transactiedatum"
 
 # optie voor "laatst gekozen financieel jaar"
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 #, fuzzy
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "transactiedatum"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 #, fuzzy
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Automatisch opslaan bij het afsluiten"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Automatisch uitgevoerde geplande transacties"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Bestand automatisch laden bij het opstarten"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 #, fuzzy
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Categorieën samenvoegen"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Cellen transactielijst"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Transactieregels"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Cellen transactielijst"
@@ -875,14 +880,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Printer"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Printer"
@@ -948,13 +953,13 @@ msgstr "Actie"
 msgid "Credits"
 msgstr "Credit(bij)"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Print"
 
 # knop in menu > bestand
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -965,7 +970,7 @@ msgstr "Exporteren"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Credit(bij)"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Kan het bestand niet opslaan."
@@ -1293,100 +1298,100 @@ msgstr "Omschrijving"
 msgid "Balance"
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Overschrijving naar een verwijderde rekening"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Begin saldo"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Selecteer data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Selecteer data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Verwijder geplande transactie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Transactie omzetten naar een geplande transactie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Kan geen transactie uitvoeren op/naar een gesloten rekening."
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "Laatste datum"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Geen budgetregel"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Herstel standaard"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Geen categorie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Geen budgetregel"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exporteer de budgetregels"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
@@ -11540,9 +11545,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Manage subdivisions"
 #~ msgstr "Toon sub-afdelingen"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "Gebruik de transacties aan de hand van een bedrag"
-
 #~ msgid "Initial period"
 #~ msgstr "Start datum"
 
@@ -12824,8 +12826,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Kan het bestand '%s' niet openen, dit is geen grisbi bestand"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under "
-#~ "'%s'.\n"
+#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under '%"
+#~ "s'.\n"
 #~ "Keep it for a while just in case."
 #~ msgstr ""
 #~ "Waarschuwing: Grisbi heeft het bestandsformaat veranderd. Grisbi heeft "
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 69b5644..e34aa41 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,14 +7,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-05-15 12:44+0200\n"
 "Last-Translator: Ryszard Jeziorski <r.jeziorski at dart.kielce.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
@@ -359,155 +359,160 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "numer transakcji"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "numer transakcji"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Wybierz tansakcję po wartości"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Podgląd listy transakcji"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Tryby wyświetlania"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Kasowanie zaplanowanej transakcji"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "numer transakcji"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "numer transakcji"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Transakcje na koncie"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Pamiętaj ustawienia wyświetlania oddzielnie dla każdego konta"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Wciśnięcie ENTER w formularzy transakcji powoduje"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "wybranie następnego pola"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "zakończenie transakcji"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 #, fuzzy
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Pokaż lata finansowe"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "roku zgodnego z datą transakcji"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 #, fuzzy
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "roku zgodnego z datą transakcji"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 #, fuzzy
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Automatycznie zapisuj przy wyjściu"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Wykonane automatyczne zaplanowane transakcje"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Automatycznie wczytuj ostatnio otwarty plik"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 #, fuzzy
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Dołącz kategorie"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Lista transakcji"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Wiersze na liście transakcji"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Lista transakcji"
@@ -861,14 +866,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Drukarka"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Drukarka"
@@ -934,12 +939,12 @@ msgstr "Akcja"
 msgid "Credits"
 msgstr "Wpływy"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Drukuj"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -950,7 +955,7 @@ msgstr "Eksport"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Wpływy"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Nie można zapisać pliku."
@@ -1278,100 +1283,100 @@ msgstr "Opis"
 msgid "Balance"
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Transfer do usuniętego konta"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Saldo początkowe"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Wybór danych"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Wybór danych"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Kasowanie zaplanowanej transakcji"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Przekształć transakcję w zaplanowaną transakcję"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Nie można wykonać transferu do zamkniętego konta "
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "Data końcowa"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Nieokreślona linia budżetowa"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Przywróć ustawienia domyślne"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Brak kategorii"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Pusta linia budżetowa"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Eksport linii budżetowych"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
@@ gstr "" cast.csv" 83 ¼etowych"  b.c:2976 tary.c:68 ab.c:2530    " as %"  י עשה גיבוי בשם '%s'.\n" ת \"%" μό %" "  uªg,+ €Êg,+ Å'g,+             ’¸#h,+ ðöëÿ €ÐEh,+     àëëÿ     °êëÿ kÀg,+ 6          è   è!   è!   €öëÿ ðöëÿ xt#h,+     àìëÿ     ’¢g,+     †Àg,+ €öëÿ `¢g,+ ¿öëÿ     Ào‡h,+ uªg,+  `‡h,+ Ød‡h,+ ¨i‡h,+ €Êg,+     xt#h,+     àìëÿ     °ëëÿ kÀg,+ à!   à!   €öëÿ ðöëÿ H>h,+     Àíëÿ     ’¢g,+     †Àg,+ €öëÿ `¢g,+ ¿öëÿ °öëÿ ¨öëÿ 8Ë'g,+ Œp˜    ðöëÿ uªg,+ €Êg,+         Àíëÿ     ìëÿ kÀg,+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  €öëÿ ðöëÿ HõÙg,+     `ïëÿ     ’¢g,+     †Àg,+ €öëÿ     0o‡h,+ uªg,+  €#h,+  )·g,+  `‡h,+ Ød‡h,+ ¨i‡h,+ €Êg,+     HõÙg,+     `ïëÿ 
      íëÿ kÀg,+ 8õÙg,+     `ïëÿ     Ðíëÿ kÀg,+ (õÙg,+     `ïëÿ     îëÿ kÀg,+ õÙg,+     `ïëÿ     0îëÿ kÀg,+ 	    ¨n‡h,+ uªg,+     ¨i‡h,+ °èëÿ     Šx·g,+ e©g,+     Ød‡h,+ Ðîëÿ     yx·g,+ e©g,+     `‡h,+  ïëÿ     Zx·g,+ e©g,+ Ø$·g,+  €#h,+  )·g,+  `‡h,+ ؄#h,+ Ød‡h,+ ¨i‡h,+ €Êg,+     8Ë'g,+            í‚g,+ ðöëÿ p»¶g,+     °ðëÿ     €ïëÿ kÀg,+   5  6  7  8  :  <  =  >    ?    @  B  D    €öëÿ ðöëÿ àíg,+         ðöëÿ uªg,+     Å'g,+ 0ïëÿ     í‚g,+ e©g,+ Å'g,+     Õ_ at fÆS     Qöl±íÁOg,+ ðöëÿ àíg,+     Àñëÿ     ðëÿ kÀg,+ u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv€öëÿ ðöëÿ H>Lg,+     „ˆg,+     0øëÿ ¦êh,+ ¦êh,+     Ö…g,+ ¿öëÿ ð÷ëÿ ¨öëÿ óëÿ #h,+ uªg,+ ؄#h,+ pùëÿ ¢êh,+ @øëÿ     Ðóë
 ÿ         ÿÿÿÿÿÿÿÿ¢êh,+     øöëÿ         -11430,9 +11435,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Manage subdivisions"
 #~ msgstr "Otwórz gałąź"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "Wybierz tansakcję po wartości"
-
 #~ msgid "Initial period"
 #~ msgstr "Data początkowa"
 
@@ -12259,8 +12261,8 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "Sub-category <i>'%s : %s'</i> is a duplicate of <i>'%s : %s'</i>\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Podgrupa linii budżetowej <i>'%s : %s'</i> jest powtórzona w <i>'%s : "
-#~ "%s'</i> "
+#~ "Podgrupa linii budżetowej <i>'%s : %s'</i> jest powtórzona w <i>'%s : %"
+#~ "s'</i> "
 
 #~ msgid "Fix inconsistencies in sub-categories?"
 #~ msgstr "Poprawić niezgodności w podkategorii?"
@@ -12647,8 +12649,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Nie można otworzyć pliku '%s' : to nie jest plik Grisbi"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under "
-#~ "'%s'.\n"
+#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under '%"
+#~ "s'.\n"
 #~ "Keep it for a while just in case."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ostrzeżenie: Format danych uległ zmianie. Grisbi wykonał kopię "
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 8b7c121..f67c186 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -8,14 +8,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pt_BR\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 09:07-0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <pt at li.org>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
@@ -360,156 +360,161 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "o lançamento número"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "o lançamento número"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Selecionar os lançamentos por valor"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Prévia da lista de lançamentos"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Modos de visualização"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Apagar lançamento"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "o lançamento número"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "o lançamento número"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Lançamentos da conta"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Lembrar de mostrar informações para cada conta separadamente"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Teclando ENTER no formulário de lançamentos"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "vai para o próximo campo"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "encerra o lançamento"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 #, fuzzy
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Detalhes do ano contábil"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "de acordo com a data da lançamento"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 #, fuzzy
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "de acordo com a data da lançamento"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 #, fuzzy
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Salvar automaticamente ao sair"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Lançamentos automáticos agendados encerrados"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Abrir último arquivo automaticamente ao iniciar"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 #, fuzzy
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Mesclar categorias"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Prévia da lista de lançamentos"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Prévia da lista de lançamentos"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Conteúdo da lista de lançamentos"
@@ -861,14 +866,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Impressora"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Impressora"
@@ -934,12 +939,12 @@ msgstr "Ação"
 msgid "Credits"
 msgstr "Crédito"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimir"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -950,7 +955,7 @@ msgstr "Exportar"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Crédito"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Não posso salvar arquivo."
@@ -1278,102 +1283,102 @@ msgstr "Descrição"
 msgid "Balance"
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Transferir para uma conta apagada."
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Saldo inicial"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Seleção por data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Seleção por data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr ""
 "Apagar lançamento\n"
 "selecionado da agenda"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Converter lançamento para lançamentos agendados"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Não é possível efetuar uma transferência em uma conta fechada."
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "Última data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Nenhum orçamento"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Voltar para padrões"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Nenhuma categoria"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Nenhum orçamento"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exportar orçamento"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
@@ -11461,9 +11466,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Transfer the transactions"
 #~ msgstr "Transferir os lançamentos para"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "Selecionar os lançamentos por valor"
-
 #~ msgid "Initial period"
 #~ msgstr "Data inicial"
 
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index a4e87c9..e8c5007 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -38,14 +38,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:24+0100\n"
 "Last-Translator: Mircea Aronovici <bucuresti at free.fr>\n"
 "Language-Team: <bucuresti at free.fr>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 "X-Generator: KBabel 1.9\n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
@@ -391,155 +391,160 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "numărul de operaţiune"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "numărul de operaţiune"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Selecţionaţi operaţiile după sume"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Previzualizarea listei de tranzacţiuni"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Mode de afişare"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Şterge o operaţie planificată"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "numărul de operaţiune"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "numărul de operaţiune"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Tranzacţiele contului"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "A reţine caracteristicile de afişare separat pentru fie care cont"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "Apăsaţi pe INTRARE în formularul de tranzacţie"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "selecţionează următorul câmp"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "tremină înregistrarea tranzacţiei"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 #, fuzzy
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Detailaţi exerciţiile utilizate"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "corespundând la data operaţiei"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 #, fuzzy
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "corespundând la data operaţiei"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 #, fuzzy
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Înregistra automatic închizând"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Înscrierea inventarului automatic de tranzacţiuni "
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Încăcarea automatică a ultimului fişier consultat"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 #, fuzzy
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Fuziona categoriile"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Celule de la lista de tranzacţiuni"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Liniile listei de operaţiuni"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Celule de la lista de tranzacţiuni"
@@ -893,14 +898,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Imprimantă"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Imprimantă"
@@ -966,12 +971,12 @@ msgstr "Acţiune"
 msgid "Credits"
 msgstr "Credit"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimaţi"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -982,7 +987,7 @@ msgstr "Exportare"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Credit"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Imposibil de a înregistra fişierul."
@@ -1310,100 +1315,100 @@ msgstr "Descripţiune"
 msgid "Balance"
 msgstr "Sold"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Virament spre un cont suprimat"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Sold iniţial"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Selecţia datelor"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Selecţia datelor"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Şterge o operaţie planificată"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Convertirea operaţiunii în operaţiune planificată"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Imposibil de a efectua un virament pe un cont închis"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "Ultima dată"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Nici'o imputaţie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Restabilirea reglajelor de origine"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "Nici o categorie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Nici o imputaţie bugetara"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exporta imputaţiile bugetare"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Sold"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
@@ -2401,8 +2406,8 @@ msgid ""
 "the \"Detail methods of payment used\" option activated."
 msgstr ""
 "Toate tipurile de reglementare au fost selecţionate. Grisbi va fi mai rapid "
-"retrăgând opţiunea « Selecţionaţi operaţiile în funcţie de modurile de "
-"plată. »"
+"retrăgând opţiunea « Selecţionaţi operaţiile în funcţie de modurile de plată. "
+"»"
 
 #: ../src/etats_config.c:2063
 #, fuzzy
@@ -11499,9 +11504,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Manage subdivisions"
 #~ msgstr "Afişarea sub-diviziunilor"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "Selecţionaţi operaţiile după sume"
-
 #~ msgid "Initial period"
 #~ msgstr "Dată iniţială"
 
@@ -12754,8 +12756,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Nu este un fişier Grisbi imposibil de a deschide fişierul '%s'"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under "
-#~ "'%s'.\n"
+#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under '%"
+#~ "s'.\n"
 #~ "Keep it for a while just in case."
 #~ msgstr ""
 #~ "Atenţiune, formatul de date s'a schimbat ; Grisbi a făcut o salvare a "
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index 2179678..994f1f0 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,14 +7,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ru\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-11 19:06+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <ru at li.org>\n"
-"Language: ru\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: ru\n"
 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
@@ -339,149 +339,154 @@ msgstr "Когда видны две строки, показывать стро
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr "Когда видны три строки, показывать строки:"
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "Сортировать по дате и номеру проводки"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "Сортировать по дате и номеру проводки"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "Сортировать по дате и объёму проводки"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "Поведение списка проводок"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "Режимы отображения"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "Выбирайте проводки простым щелчком"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr "Подсвечивать проводку, дающую баланс текущего дня"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "Сортировать по дате и номеру проводки"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "Сортировать по дате и номеру проводки"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "Разделение счетов"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "Помнить параметры каждой учётной записи отдельно"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr "Поведение формуляра"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "По нажатию клавиши ввода в формуляре проводки"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "выбирать следующее поле"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "завершать проводку"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "Автоматический финансовый год установлен"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "согласно дате проводки"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "Автоматический разделитель сумм"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr "По волшебству добавлять не указанный разделитель между полями сумм"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr "Заполнение формуляра"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "Автоматическое заполнение проводки из получателя"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "Автоматически загружать последний файл при запуске"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr "Ограничивать заполнение получателями, связанными со счётом"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "Смешивать категории кредита и дебита"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr "Чувствительное к регистру заполнение"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr "Не разрешать создание новых получателей"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr "Не разрешать создание новых категорий и бюджетов"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 #, fuzzy
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 "Максимальное число элементов в раскрывающихся списках (ноль — бесконечное):"
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "Ячейки списка транзакций"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "Линии списка транзакций"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "Ячейки списка транзакций"
@@ -829,14 +834,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Принтер"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Принтер"
@@ -902,12 +907,12 @@ msgstr "Связывание при импорте"
 msgid "Credits"
 msgstr "Приход"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "Печать"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -918,7 +923,7 @@ msgstr "Экспортировать"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Приход"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Невозможно сохранить файл"
@@ -1239,98 +1244,98 @@ msgstr "Описание"
 msgid "Balance"
 msgstr "Баланс"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Передача: счёт удалён"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Дополнительный баланс"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Выбор дат"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Выбор дат"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Удаление одной или более попавшихся запланированных проводок"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Преобразовать транзакцию в _запланированную"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr ""
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 #, fuzzy
 msgid " (still available)"
 msgstr "Описание недоступно"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Сбросить до исходных"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Имя файла со счетами"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Баланс"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
@@ -10484,8 +10489,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Are you sure?"
 msgstr ""
-"Вы собираетесь заменить одного получателя с именем, содержащим «%s», на "
-"«%s»\n"
+"Вы собираетесь заменить одного получателя с именем, содержащим «%s», на «%s»\n"
 "\n"
 "Вы уверены?"
 
@@ -10954,9 +10958,6 @@ msgstr "Общедоступное управление личными фина
 #~ msgid "Transfer the transactions"
 #~ msgstr "Три линии на транзакцию"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "Сортировать по дате и объёму проводки"
-
 #~ msgid "Initial period"
 #~ msgstr "Дата начала"
 
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index e32396c..02ca865 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,14 +8,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sv\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
 msgid "Closed liabilities accounts"
@@ -326,143 +326,147 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
-msgid "Transaction list behavior"
+msgid "Sort by value date and then by date"
 msgstr ""
 
-#. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
-msgid "Display modes"
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+msgid "Sort by transaction number"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
-msgid "Use simple click to select transactions"
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
-msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
-msgid "Primary sorting option"
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+#: ../src/affichage_liste.c:152
+msgid "Transaction list behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
+#. heading and boxes for layout
+#: ../src/affichage_liste.c:156
+msgid "Display modes"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:231
-msgid "Secondary sorting option"
+#: ../src/affichage_liste.c:215
+msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-msgid "Sort by transaction number"
+#: ../src/affichage_liste.c:222
+msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+#: ../src/affichage_liste.c:229
+msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+#: ../src/affichage_liste.c:249
+msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 msgid "Account differentiation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr ""
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr ""
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr ""
 
@@ -778,13 +782,13 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 msgid "Print the array"
 msgstr ""
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 msgid "Export the array"
 msgstr ""
 
@@ -843,12 +847,12 @@ msgstr ""
 msgid "Credits"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -858,7 +862,7 @@ msgstr ""
 msgid "credit.csv"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr ""
@@ -1167,89 +1171,89 @@ msgstr ""
 msgid "Balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr ""
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 msgid "Delete selection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 msgid "Change selection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr ""
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 msgid "No data by default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 msgid "Balance at "
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 275208c..c9d0d7b 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -8,14 +8,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zh_CN\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-06 11:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-20 21:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:25+0100\n"
 "Last-Translator: Jianyu Tang <jianyunet at gmail.com>\n"
 "Language-Team: zh_CN <LL at li.org>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
 
 #: ../src/accueil.c:195
 msgid "Closed liabilities accounts"
@@ -357,155 +357,160 @@ msgstr ""
 msgid "In three lines visibles, show the lines: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/affichage_liste.c:141
+msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:142
+msgid "Sort by value date and then by date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Sort by transaction number"
+msgstr "交易编号"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:146
+msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage_liste.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
+msgstr "交易编号"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Sort by date and then by transaction number"
+msgstr "根据总数选择交易"
+
+#: ../src/affichage_liste.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list behavior"
 msgstr "交易清单预览"
 
 #. heading and boxes for layout
-#: ../src/affichage_liste.c:146
+#: ../src/affichage_liste.c:156
 msgid "Display modes"
 msgstr "显示模式"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:206
+#: ../src/affichage_liste.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Use simple click to select transactions"
 msgstr "本交易使用自定义的字体"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:213
+#: ../src/affichage_liste.c:222
 msgid "Highlights the transaction that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:220
+#: ../src/affichage_liste.c:229
 msgid "Primary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:221
-msgid "Sort by value date (if fail, try with the date)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:222
-msgid "Sort by value date and then by date"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:231
+#: ../src/affichage_liste.c:249
 msgid "Secondary sorting option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Sort by transaction number"
-msgstr "交易编号"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:233
-msgid "Sort by type of amount (credit debit)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage_liste.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Sort by payee name (if fail, by transaction number)"
-msgstr "交易编号"
-
-#: ../src/affichage_liste.c:242
+#: ../src/affichage_liste.c:269
 #, fuzzy
 msgid "Account differentiation"
 msgstr "账户交易"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:246
+#: ../src/affichage_liste.c:273
 msgid "Remember display settings for each account separately"
 msgstr "为每个账户记住显示设定"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:490
+#: ../src/affichage_liste.c:516
 msgid "Form behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:495
+#: ../src/affichage_liste.c:521
 msgid "Pressing RETURN in transaction form"
 msgstr "在交易表格里按下回车键"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:496
+#: ../src/affichage_liste.c:522
 msgid "selects next field"
 msgstr "选择下一栏位"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:497
+#: ../src/affichage_liste.c:523
 msgid "terminates transaction"
 msgstr "中止交易"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:502
+#: ../src/affichage_liste.c:528
 #, fuzzy
 msgid "Automatic financial year is set"
 msgstr "财年明细"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:503
+#: ../src/affichage_liste.c:529
 msgid "according to transaction date"
 msgstr "根据交易日期"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:504
+#: ../src/affichage_liste.c:530
 #, fuzzy
 msgid "according to transaction value date"
 msgstr "根据交易日期"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:510
+#: ../src/affichage_liste.c:536
 #, fuzzy
 msgid "Automatic amount separator"
 msgstr "退出时自动保存"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:513
+#: ../src/affichage_liste.c:539
 msgid "Automagically add separator in amounts fields if unspecified"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:538
+#: ../src/affichage_liste.c:564
 msgid "Form completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:542
+#: ../src/affichage_liste.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Automatic filling transactions from payee"
 msgstr "录入自动预定的交易"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:549
+#: ../src/affichage_liste.c:575
 #, fuzzy
 msgid "Automatically recover the children of the associated transaction"
 msgstr "启动时自动载入最后一次使用的文件"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:558
+#: ../src/affichage_liste.c:584
 msgid "Limit the filling with payees belonging to the current account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:566
+#: ../src/affichage_liste.c:592
 #, fuzzy
 msgid "Mix credit/debit categories"
 msgstr "合并类别"
 
-#: ../src/affichage_liste.c:572
+#: ../src/affichage_liste.c:598
 msgid "Case sensitive completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:578
+#: ../src/affichage_liste.c:604
 msgid "Don't allow new payee creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:584
+#: ../src/affichage_liste.c:610
 msgid "Don't allow new category/budget creation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage_liste.c:593
+#: ../src/affichage_liste.c:619
 msgid "Maximum items showed in drop down lists (0 for no limit): "
 msgstr ""
 
 #. à la base, on met une vbox
-#: ../src/affichage_liste.c:755 ../src/parametres.c:448
+#: ../src/affichage_liste.c:781 ../src/parametres.c:448
 msgid "Transactions list cells"
 msgstr "交易清单单元格"
 
 #. partie 1 visualisation de l'arrangement des données
-#: ../src/affichage_liste.c:758
+#: ../src/affichage_liste.c:784
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list preview"
 msgstr "交易清单行"
 
 #. partie 2 Source des données
-#: ../src/affichage_liste.c:791
+#: ../src/affichage_liste.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Transactions list contents"
 msgstr "交易清单单元格"
@@ -859,14 +864,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1030 ../src/bet_finance_ui.c:1845
-#: ../src/bet_tab.c:1538 ../src/bet_tab.c:2865
+#: ../src/bet_tab.c:1548 ../src/bet_tab.c:2875
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "打印机"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1040 ../src/bet_finance_ui.c:1858
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1548
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1884 ../src/bet_tab.c:1558
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "打印机"
@@ -932,12 +937,12 @@ msgstr "动作"
 msgid "Credits"
 msgstr "贷方"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2862
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1842 ../src/bet_tab.c:2872
 #: ../src/etats_onglet.c:177 ../src/gsb_transactions_list.c:372
 msgid "Print"
 msgstr "打印"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2875
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1855 ../src/bet_tab.c:2885
 #: ../src/categories_onglet.c:562 ../src/etats_onglet.c:167
 #: ../src/export.c:164 ../src/imputation_budgetaire.c:599
 msgid "Export"
@@ -948,7 +953,7 @@ msgstr "导出"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "贷方"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:2990
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1908 ../src/bet_tab.c:3000
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:439
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "不能保存文件"
@@ -1276,100 +1281,100 @@ msgstr "描述"
 msgid "Balance"
 msgstr "余额"
 
-#: ../src/bet_tab.c:838 ../src/bet_tab.c:848 ../src/bet_tab.c:1039
-#: ../src/bet_tab.c:2475 ../src/bet_tab.c:2480
+#: ../src/bet_tab.c:842 ../src/bet_tab.c:855 ../src/bet_tab.c:1049
+#: ../src/bet_tab.c:2485 ../src/bet_tab.c:2490
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "转帐到一个删除的账户"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1375
+#: ../src/bet_tab.c:1385
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1382
+#: ../src/bet_tab.c:1392
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "初始余额"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1399
+#: ../src/bet_tab.c:1409
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1416 ../src/bet_tab.c:1428 ../src/bet_tab.c:1449
-#: ../src/bet_tab.c:1508
+#: ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1438 ../src/bet_tab.c:1459
+#: ../src/bet_tab.c:1518
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "数据选择"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1439
+#: ../src/bet_tab.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "数据选择"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1460
+#: ../src/bet_tab.c:1470
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "删除一条定期交易"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1475
+#: ../src/bet_tab.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "转换交易为计划交易"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1498
+#: ../src/bet_tab.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "不能在结算账户上产生交易。"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1524
+#: ../src/bet_tab.c:1534
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "最后日期"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1869
+#: ../src/bet_tab.c:1879
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1878 ../src/bet_tab.c:1900
+#: ../src/bet_tab.c:1888 ../src/bet_tab.c:1910
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "没有预算行"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1891
+#: ../src/bet_tab.c:1901
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2398 ../src/bet_tab.c:2448 ../src/bet_tab.c:2508
+#: ../src/bet_tab.c:2408 ../src/bet_tab.c:2458 ../src/bet_tab.c:2518
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "恢复默认值"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2406 ../src/bet_tab.c:2456 ../src/bet_tab.c:2514
+#: ../src/bet_tab.c:2416 ../src/bet_tab.c:2466 ../src/bet_tab.c:2524
 #: ../src/etats_affiche.c:1864 ../src/gsb_data_category.c:161
 #: ../src/meta_categories.c:70
 msgid "No category"
 msgstr "未分类"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2414 ../src/bet_tab.c:2464 ../src/bet_tab.c:2520
+#: ../src/bet_tab.c:2424 ../src/bet_tab.c:2474 ../src/bet_tab.c:2530
 #: ../src/etats_affiche.c:2034 ../src/meta_budgetary.c:68
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "没有预算行"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2878 ../src/bet_tab.c:2966
+#: ../src/bet_tab.c:2888 ../src/bet_tab.c:2976
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "导出预算行"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2924
+#: ../src/bet_tab.c:2934
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "余额"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2973
+#: ../src/bet_tab.c:2983
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
@@ -11366,9 +11371,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Manage subdivisions"
 #~ msgstr "显示子分隔线"
 
-#~ msgid "Sort by date and transaction amount"
-#~ msgstr "根据总数选择交易"
-
 #~ msgid "Initial period"
 #~ msgstr "初始日期"
 
@@ -12518,8 +12520,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "不能打开文件 '%s' : 不是grisbi能识别的文件"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under "
-#~ "'%s'.\n"
+#~ "Warning: Grisbi data format has changed. Grisbi made a backup under '%"
+#~ "s'.\n"
 #~ "Keep it for a while just in case."
 #~ msgstr ""
 #~ "警告:Grisbi 数据格式被改变了。Grisbi在 '%s' 保留了一个备份。\n"
diff --git a/src/affichage_liste.c b/src/affichage_liste.c
index 538f711..a45cf9a 100644
--- a/src/affichage_liste.c
+++ b/src/affichage_liste.c
@@ -75,8 +75,7 @@ static gboolean gsb_transaction_list_config_update_list_config ( GtkWidget *tree
 static gboolean gsb_transactions_list_display_change_max_items ( GtkWidget *entry,
             gpointer null );
 static void gsb_transactions_list_display_show_gives_balance ( void );
-static gboolean gsb_transactions_list_display_sort_changed ( GtkWidget *checkbutton,
-            GdkEventButton *event,
+static gboolean gsb_transactions_list_display_sort_changed ( GtkComboBox *widget,
             gint *pointeur );
 static gboolean gsb_transactions_list_display_update_auto_checkbutton ( GtkWidget *checkbutton,
             GtkWidget *container );
@@ -123,6 +122,7 @@ GtkWidget *onglet_affichage_operations ( void )
 {
   GtkWidget * vbox_pref, *label, *paddingbox;
   GtkWidget *hbox, *vbox_label, *vbox_buttons;
+  GtkWidget *button;
   gchar *display_mode_lines_text [] = {
   _("In one line visible, show the line: "),
   _("In two lines visibles, show the lines: "),
@@ -137,6 +137,16 @@ GtkWidget *onglet_affichage_operations ( void )
   gchar *line_3 [] = {
   "1-2-3", "1-2-4", "1-3-4", "2-3-4",
   NULL };
+  gchar *options_tri_primaire[] = {
+  _("Sort by value date (if fail, try with the date)"),
+  _("Sort by value date and then by date"),
+  };
+  gchar *options_tri_secondaire[] = {
+  _("Sort by transaction number"),
+  _("Sort by type of amount (credit debit)"),
+  _("Sort by payee name (if fail, by transaction number)"),
+  _("Sort by date and then by transaction number"),
+  };
   gint i;
 
   vbox_pref = new_vbox_with_title_and_icon ( _("Transaction list behavior"),
@@ -154,7 +164,6 @@ GtkWidget *onglet_affichage_operations ( void )
   for (i=0 ; i<3 ; i++)
   {
   gint j;
-  GtkWidget *button;
   gchar **text_line = NULL;
   gint position = 0;
 
@@ -216,26 +225,44 @@ GtkWidget *onglet_affichage_operations ( void )
             FALSE, FALSE, 0 );
 
   /* Primary sorting option for the transactions */
-  gsb_automem_radiobutton3_new_with_title ( vbox_pref,
-            _("Primary sorting option"),
-            _("Sort by value date (if fail, try with the date)"),
-            _("Sort by value date and then by date"),
-            NULL,
-            &conf.transactions_list_primary_sorting,
+  paddingbox = new_paddingbox_with_title ( vbox_pref, FALSE,
+            _("Primary sorting option") );
+
+  hbox = gtk_hbox_new ( FALSE, 5);
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( paddingbox ), hbox, FALSE, FALSE, 0 );
+
+  button = gtk_combo_box_new_text ();
+  g_signal_connect ( G_OBJECT ( button ),
+            "changed",
             G_CALLBACK ( gsb_transactions_list_display_sort_changed ),
-            &conf.transactions_list_primary_sorting,
-            GTK_ORIENTATION_VERTICAL );
+            &conf.transactions_list_primary_sorting );
+
+  for ( i = 0 ; i < 2 ; i++ )
+  {
+    gtk_combo_box_append_text ( GTK_COMBO_BOX ( button ), options_tri_primaire[i] );
+  }
+  gtk_combo_box_set_active ( GTK_COMBO_BOX ( button ), conf.transactions_list_primary_sorting );
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( hbox ), button, FALSE, FALSE, 0 );
 
   /* Secondary sorting option for the transactions */
-  gsb_automem_radiobutton3_new_with_title ( vbox_pref,
-            _("Secondary sorting option"),
-            _("Sort by transaction number"),
-            _("Sort by type of amount (credit debit)"),
-            _("Sort by payee name (if fail, by transaction number)"),
-            &conf.transactions_list_secondary_sorting,
+  paddingbox = new_paddingbox_with_title ( vbox_pref, FALSE,
+            _("Secondary sorting option") );
+
+  hbox = gtk_hbox_new ( FALSE, 5);
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( paddingbox ), hbox, FALSE, FALSE, 0 );
+
+  button = gtk_combo_box_new_text ();
+  g_signal_connect ( G_OBJECT ( button ),
+            "changed",
             G_CALLBACK ( gsb_transactions_list_display_sort_changed ),
-            &conf.transactions_list_secondary_sorting,
-            GTK_ORIENTATION_VERTICAL );
+            &conf.transactions_list_secondary_sorting );
+
+  for ( i = 0 ; i < 4 ; i++ )
+  {
+    gtk_combo_box_append_text ( GTK_COMBO_BOX ( button ), options_tri_secondaire[i] );
+  }
+  gtk_combo_box_set_active ( GTK_COMBO_BOX ( button ), conf.transactions_list_secondary_sorting );
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( hbox ), button, FALSE, FALSE, 0 );
 
   /* Account distinction */
   paddingbox = new_paddingbox_with_title (vbox_pref, FALSE,
@@ -261,8 +288,7 @@ GtkWidget *onglet_affichage_operations ( void )
 *
 *
 * */
-gboolean gsb_transactions_list_display_sort_changed ( GtkWidget *checkbutton,
-            GdkEventButton *event,
+static gboolean gsb_transactions_list_display_sort_changed ( GtkComboBox *widget,
             gint *pointeur )
 {
   gint page_number;
@@ -274,7 +300,7 @@ gboolean gsb_transactions_list_display_sort_changed ( GtkWidget *checkbutton,
   {
     gint value = 0;
 
-    value = GPOINTER_TO_INT ( g_object_get_data ( G_OBJECT ( checkbutton ), "pointer" ) );
+    value = gtk_combo_box_get_active ( widget );
     *pointeur = value;
     gsb_file_set_modified ( TRUE );
   }
diff --git a/src/gsb_transactions_list_sort.c b/src/gsb_transactions_list_sort.c
index 73df99c..e345f9d 100644
--- a/src/gsb_transactions_list_sort.c
+++ b/src/gsb_transactions_list_sort.c
@@ -67,6 +67,12 @@ static gint gsb_transactions_list_sort_by_credit ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 );
 static gint gsb_transactions_list_sort_by_date ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 );
+static gint gsb_transactions_list_sort_by_date_and_amount ( gint transaction_number_1,
+            gint transaction_number_2 );
+static gint gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( gint transaction_number_1,
+            gint transaction_number_2 );
+static gint gsb_transactions_list_sort_by_date_and_party ( gint transaction_number_1,
+            gint transaction_number_2 );
 static gint gsb_transactions_list_sort_by_debit ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 );
 static gint gsb_transactions_list_sort_by_financial_year ( gint transaction_number_1,
@@ -84,18 +90,12 @@ static gint gsb_transactions_list_sort_by_party ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 );
 static gint gsb_transactions_list_sort_by_reconcile_nb ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 );
-static gint gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_amount ( gint transaction_number_1,
-            gint transaction_number_2 );
-static gint gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no ( gint transaction_number_1,
-            gint transaction_number_2 );
 static gint gsb_transactions_list_sort_by_type ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 );
 static gint gsb_transactions_list_sort_by_value_date ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 );
 static gint gsb_transactions_list_sort_by_voucher ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 );
-static gint gsb_transactions_list_sort_initial_by_primary_key_and_secondary_key ( gint transaction_number_1,
-            gint transaction_number_2 );
 static gint gsb_transactions_list_sort_initial_by_secondary_key ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 );
 /*END_STATIC*/
@@ -261,15 +261,14 @@ gint gsb_transactions_list_sort_general_test ( CustomRecord *record_1,
 }
 
 
-
 /**
 * find the right function to sort the list and sort the 2 iters given
- * 
+ *
 * \param model
 * \param iter_1
 * \param iter_2
 * \param no_sort permit to find the right function
- * 
+ *
 * \return -1 if iter_1 is above iter_2
 * */
 gint gsb_transactions_list_sort_by_no_sort ( gint transaction_number_1,
@@ -368,12 +367,12 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_no_sort ( gint transaction_number_1,
 * used to compare the 2 dates first, and if they are the same
 * the 2 no of transactions to find the good return for sort
 * called at the end of each sort test, if they are equal
- * 
+ *
 * \param none but the local variables transaction_number_1 and transaction_number_2 MUST be set
- * 
+ *
 * \return -1 if transaction_number_1 is above transaction_number_2
 * */
-gint gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no ( gint transaction_number_1,
+gint gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 )
 {
   gint return_value;
@@ -404,12 +403,12 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no ( gint transaction_nu
 
 /**
 * compared by date and by amount
- * 
+ *
 * \param none but the local variables transaction_number_1 and transaction_number_2 MUST be set
- * 
+ *
 * \return -1 if amount_2 is above amount_number_1
 * */
-gint gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_amount ( gint transaction_number_1,
+gint gsb_transactions_list_sort_by_date_and_amount ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 )
 {
   gint return_value;
@@ -449,7 +448,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_amount ( gint transactio
 *
 * \return -1 if amount_2 is above amount_number_1
 * */
-gint gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_party ( gint transaction_number_1,
+gint gsb_transactions_list_sort_by_date_and_party ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 )
 {
   gint return_value;
@@ -512,14 +511,13 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_date ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 )
 {
   if ( conf.transactions_list_secondary_sorting == 1 )
-    return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_amount (
+    return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_amount (
             transaction_number_1, transaction_number_2 );
   else if ( conf.transactions_list_secondary_sorting == 2 )
-    return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_party (
+    return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_party (
             transaction_number_1, transaction_number_2 );
   else
-    return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no (
-            transaction_number_1, transaction_number_2 );
+    return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -537,17 +535,17 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_value_date ( gint transaction_number_1,
             gint transaction_number_2 )
 {
   gint return_value;
-  const GDate *value_date_1;
-  const GDate *value_date_2;
+  const GDate *value_date_1 = NULL;
+  const GDate *value_date_2 = NULL;
 
-  /* need to work a little more here because value date is not obligatory filled,
+  /* need to work a little more here because value date is not obligatory filled,
   * if we compare 2 transactions and 1 has no value date, set the value date before */
   value_date_1 = gsb_data_transaction_get_value_date ( transaction_number_1 );
-  if ( ! value_date_1 && !conf.transactions_list_primary_sorting )
+  if ( !value_date_1 && !conf.transactions_list_primary_sorting )
     value_date_1 = gsb_data_transaction_get_date ( transaction_number_1 );
 
   value_date_2 = gsb_data_transaction_get_value_date ( transaction_number_2 );
-  if ( ! value_date_2 && !conf.transactions_list_primary_sorting )
+  if ( !value_date_2 && !conf.transactions_list_primary_sorting )
     value_date_2 = gsb_data_transaction_get_date ( transaction_number_2 );
 
   if ( value_date_1 )
@@ -562,8 +560,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_value_date ( gint transaction_number_1,
     if (value_date_2)
       return_value = 1;
     else
-      return gsb_transactions_list_sort_by_date (
-            transaction_number_1, transaction_number_2 );
+      return gsb_transactions_list_sort_by_date ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
   }
 
   if ( return_value )
@@ -593,8 +590,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_party ( gint transaction_number_1,
   party_number_2 = gsb_data_transaction_get_party_number ( transaction_number_2 );
 
   if ( party_number_1 == party_number_2 )
-	  return_value = gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no (
-            transaction_number_1, transaction_number_2 );
+	  return_value = gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
   else
   {
     const gchar *temp_1;
@@ -617,8 +613,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_party ( gint transaction_number_1,
   if ( return_value )
     return return_value;
   else
-    return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no (
-            transaction_number_1, transaction_number_2);
+	  return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -647,8 +642,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_budget ( gint transaction_number_1,
   if ( budgetary_number_1 == budgetary_number_2
 	 &&
 	 sub_budgetary_number_1 == sub_budgetary_number_2 )
-	  return_value = gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(
-            transaction_number_1, transaction_number_2 );
+	  return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
   else
   {
     const gchar *temp_1;
@@ -675,8 +669,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_budget ( gint transaction_number_1,
   if ( return_value )
 	  return return_value;
   else
-	  return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no (
-            transaction_number_1, transaction_number_2);
+	  return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -701,9 +694,9 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_credit ( gint transaction_number_1,
 				 gsb_data_transaction_get_adjusted_amount ( transaction_number_2, -1));
 
   if ( return_value )
-	return return_value;
+	  return return_value;
   else
-	return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+	  return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -726,9 +719,9 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_debit ( gint transaction_number_1,
 				 gsb_data_transaction_get_adjusted_amount ( transaction_number_1, -1));
 
   if ( return_value )
-	return return_value;
+	  return return_value;
   else
-	return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+	  return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -751,9 +744,9 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_amount ( gint transaction_number_1,
 				 gsb_data_transaction_get_adjusted_amount ( transaction_number_1, -1));
 
   if ( return_value )
-	return return_value;
+	  return return_value;
   else
-	return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no (transaction_number_1, transaction_number_2);
+	  return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no (transaction_number_1, transaction_number_2);
 }
 
 
@@ -781,7 +774,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_type ( gint transaction_number_1,
 							 -1 ));
 
 	if ( !return_value )
-	  return_value = gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+	  return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
   }
   else
   {
@@ -811,7 +804,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_type ( gint transaction_number_1,
 							 -1 ));
 
 	if ( !return_value )
-	  return_value = gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+		return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
   }
   return return_value;
 }
@@ -831,8 +824,8 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_reconcile_nb ( gint transaction_number_1,
 {
   gint return_value;
 
-  if ( gsb_data_transaction_get_reconcile_number ( transaction_number_1)== gsb_data_transaction_get_reconcile_number ( transaction_number_2))
-	return_value = gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+  if ( gsb_data_transaction_get_reconcile_number ( transaction_number_1) == gsb_data_transaction_get_reconcile_number ( transaction_number_2))
+		return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
   else
   {
 	const gchar *temp_1;
@@ -850,9 +843,9 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_reconcile_nb ( gint transaction_number_1,
   }
 
   if ( return_value )
-	return return_value;
+  	return return_value;
   else
-	return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+		return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -871,7 +864,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_financial_year ( gint transaction_number_1,
   gint return_value;
 
   if ( gsb_data_transaction_get_financial_year_number ( transaction_number_1)== gsb_data_transaction_get_financial_year_number ( transaction_number_2))
-	return_value = gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+		return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
   else
   {
 	GDate *date_1;
@@ -898,9 +891,9 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_financial_year ( gint transaction_number_1,
   }
 
   if ( return_value )
-	return return_value;
+	  return return_value;
   else
-	return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+		return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 
 }
 
@@ -942,9 +935,9 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_category ( gint transaction_number_1,
   g_free (temp_2);
 
   if ( return_value )
-	return return_value;
+	  return return_value;
   else
-	return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+	  return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -970,8 +963,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_mark ( gint transaction_number_1,
   if ( return_value )
 	  return return_value;
   else
-	return - gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no (
-            transaction_number_1, transaction_number_2 );
+		return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -1002,9 +994,9 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_voucher ( gint transaction_number_1,
 						   -1 ));
 
   if ( return_value )
-	return return_value;
+	  return return_value;
   else
-	return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+	  return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -1034,9 +1026,9 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_notes ( gint transaction_number_1,
 						   -1 ));
 
   if ( return_value )
-	return return_value;
+	  return return_value;
   else
-	return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+	  return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -1069,7 +1061,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_bank ( gint transaction_number_1,
   if ( return_value )
 	return return_value;
   else
-	return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+	return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -1102,7 +1094,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_by_chq ( gint transaction_number_1,
   if ( return_value )
 	return return_value;
   else
-	return gsb_transactions_list_sort_by_transaction_date_and_no(transaction_number_1, transaction_number_2);
+	return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
 }
 
 
@@ -1162,8 +1154,7 @@ gint gsb_transactions_list_sort_initial (CustomRecord **a,
     transaction_number_1 = gsb_data_transaction_get_transaction_number (record_1 -> transaction_pointer);
     transaction_number_2 = gsb_data_transaction_get_transaction_number (record_2 -> transaction_pointer);
 
-    return_value = gsb_transactions_list_sort_initial_by_primary_key_and_secondary_key (
-            transaction_number_1, transaction_number_2 );
+    return_value = gsb_transactions_list_sort_by_value_date ( transaction_number_1, transaction_number_2 );
   }
 
   return return_value;
@@ -1171,55 +1162,6 @@ gint gsb_transactions_list_sort_initial (CustomRecord **a,
 
 
 /**
- * used to compare 2 iters and sort the by primary key
- *
- * always put the white line below
- * \param model the GtkTreeModel
- * \param iter_1
- * \param iter_2
- * \return -1 if iter_1 is above iter_2
- * */
-gint gsb_transactions_list_sort_initial_by_primary_key_and_secondary_key ( gint transaction_number_1,
-            gint transaction_number_2 )
-{
-  gint return_value;
-  const GDate *value_date_1;
-  const GDate *value_date_2;
-
-  /* need to work a little more here because value date is not obligatory filled,
-   * if we compare 2 transactions and 1 has no value date, set the value date before */
-  value_date_1 = gsb_data_transaction_get_value_date ( transaction_number_1 );
-  if ( !value_date_1 )
-    value_date_1 = gsb_data_transaction_get_date ( transaction_number_1 );
-
-  value_date_2 = gsb_data_transaction_get_value_date ( transaction_number_2 );
-  if ( !value_date_2 )
-    value_date_2 = gsb_data_transaction_get_date ( transaction_number_2 );
-
-  if ( value_date_1 )
-  {
-    if (value_date_2)
-      return_value = g_date_compare ( value_date_1, value_date_2);
-    else
-      return_value = -1;
-  }
-  else
-  {
-    if ( value_date_2 )
-      return_value = 1;
-    else
-      return_value = 0;
-  }
-
-  if ( return_value )
-    return return_value;
-  else
-    return gsb_transactions_list_sort_initial_by_secondary_key (
-            transaction_number_1, transaction_number_2 );
-}
-
-
-/**
 * used to compare 2 iters and sort the by secondary key:
 * no or amount or payee_name
 * always put the white line below
@@ -1237,6 +1179,9 @@ gint gsb_transactions_list_sort_initial_by_secondary_key ( gint transaction_numb
   else if ( conf.transactions_list_secondary_sorting == 2 )
     return gsb_transactions_list_sort_by_party (
             transaction_number_1, transaction_number_2 );
+  else if ( conf.transactions_list_secondary_sorting == 3 )
+    return gsb_transactions_list_sort_by_date_and_no (
+            transaction_number_1, transaction_number_2 );
   else
     return transaction_number_1 - transaction_number_2;
 }


hooks/post-receive
-- 
grisbi


More information about the cvs mailing list