[grisbi-cvs] [SCM] grisbi branch, master, updated. upstream_version_0_9_5-94-gfe3d1ef

Pierre Biava nobody at users.sourceforge.net
Sat Jun 9 10:38:25 CEST 2012


This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "grisbi".

The branch, master has been updated
    via fe3d1ef74af3c98724a686f261fef8f42937f6e6 (commit)
    via 50995039dbff04933200f93ea74e1475868a47f9 (commit)
    via 0fde1012014ae84d0be796fc760b46ebb0be0b29 (commit)
   from 29573799c797f84fee469dcc79bf950edebd8165 (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
commit fe3d1ef74af3c98724a686f261fef8f42937f6e6
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Sat Jun 9 10:34:47 2012 +0200

  fixes a bug of menu management

commit 50995039dbff04933200f93ea74e1475868a47f9
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Sat Jun 9 09:26:59 2012 +0200

  update string

commit 0fde1012014ae84d0be796fc760b46ebb0be0b29
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Sat Jun 9 09:23:50 2012 +0200

  Adaptation of preferences to the HMI

-----------------------------------------------------------------------

Changes:
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index c766f6f..486d533 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-19 01:39+0100\n"
 "Last-Translator: Markus7cz <markus7cz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "Zůstatky majetkových účtů v měně %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Zůstatky majetkových účtů v měně %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Další zůstatek"
 
@@ -297,38 +297,34 @@ msgstr "Druhá adresa: "
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Vyberte nové logo"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr "Panely nástrojů"
-
-#: ../src/affichage.c:707
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Zobrazit tlačítka panelu nástrojů jako"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-msgid "Icons"
-msgstr "Ikony"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-msgid "Both"
-msgstr "Obojí"
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
+#, fuzzy
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Zobrazit panel záhlaví"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Zobrazit panel záhlaví"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr "Panely nástrojů"
+
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr "Pokud je vidět jeden řádek, zobrazit řádek: "
@@ -1079,17 +1075,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Převod"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Bankovní účet"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Hotovostní účet"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Účet závazků"
@@ -3348,7 +3344,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Vyberte účty pro export"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Jméno účtu"
 
@@ -4193,7 +4189,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Komentář"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Majetkový účet"
@@ -4255,7 +4251,7 @@ msgstr "Změna archivu"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 msgid "Name: "
@@ -6871,8 +6867,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Měl by být nastaven název měny a buď mezinárodní kód měny nebo zkratka měny."
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Nejsou vyplněna všechna pole"
 
@@ -7006,64 +7002,64 @@ msgstr "Varování: fiskální rok se překrývá s jiným."
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Varování: neplatné datum."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Musíte vybrat nejméně dva účty."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Je vybrán pouze jeden účet."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr "Název souhrnného zůstatku a seznamu účtů musí být vyplněn."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr "Musíte zadat směnný kurz mezi měnami %s a %s."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Pozor, mezi měnami chybí směnný kurz"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Přidat souhrnný zůstatek"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Upravit souhrnný zůstatek"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Detaily souhrnného zůstatku"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Detaily"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Seznam účtů: "
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Pozice v seznamu účtů: "
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr "Obarvit červeně, pokud je zůstatek záporný"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Zadejte měnu souhrnného zůstatku"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Vyberte měnu souhrnného zůstatku: "
 
@@ -10228,8 +10224,9 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Plátci/příjemci, kategorie a rozpočty"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "HMI - Toolbars"
+msgstr "Panely nástrojů"
 
 #: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
@@ -11490,6 +11487,15 @@ msgstr ""
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Osobní správce financí"
 
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Zobrazit tlačítka panelu nástrojů jako"
+
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Ikony"
+
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "Obojí"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Transakce účtu"
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 746119a..3284e9f 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: da\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-03-25 13:23+0100\n"
 "Last-Translator: Dmitri Popov <dmpop at openoffice.org>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "Aktiver"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Aktiver"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Balancer"
@@ -312,42 +312,35 @@ msgstr "Sekundær adresse:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Væl nyt logo"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
 #, fuzzy
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Vis transaktioner"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:718
-#, fuzzy
-msgid "Icons"
-msgstr "kolonner"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-#, fuzzy
-msgid "Both"
-msgstr "MÃ¥neder"
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Vis gitter"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Vis gitter"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
+msgstr ""
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr ""
@@ -1146,17 +1139,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Overførsel"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Bankkonto"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Kontanter"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Passiver"
@@ -3427,7 +3420,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr ""
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Kontonavn"
 
@@ -4263,7 +4256,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Kommentarer"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Aktiver"
@@ -4322,7 +4315,7 @@ msgstr ""
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -6857,8 +6850,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 #, fuzzy
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Alle felter skal være udfyldt!"
@@ -6992,71 +6985,71 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Forkert dato"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Fly transaktioner til kategori"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Kendte valutaer"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Balancer"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 #, fuzzy
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Balancer"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Balancer"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Yderligere info"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Kontooverskrift:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Fly transaktioner til kategori:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr ""
 
@@ -10103,7 +10096,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
@@ -11251,6 +11244,18 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Vis transaktioner"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "kolonner"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "MÃ¥neder"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Kontotransaktioner"
 
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 9d9b570..9865b4c 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-02-15 21:21+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Stromberger <ma.stromberger at gmx.at>\n"
 "Language-Team: deutsch <de at li.org>\n"
@@ -79,7 +79,7 @@ msgstr "Anlagekonten in %s am %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Anlagekonten in %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Virtuelles Konto"
 
@@ -300,38 +300,34 @@ msgstr "Zusatzadresse: "
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Logo auswählen - Grisbi"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr "Werkzeugleisten"
-
-#: ../src/affichage.c:707
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Werkzeugleisten Darstellung"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-msgid "Icons"
-msgstr "Symbole"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-msgid "Both"
-msgstr "Text und Symbole"
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
+#, fuzzy
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Kopfzeile anzeigen"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Kopfzeile anzeigen"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr "Navigationsbereich"
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr "Im Navigationsbereich mit dem Mausrad scrollen"
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr "Werkzeugleisten"
+
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr "Einzeilig - Zeile: "
@@ -1081,17 +1077,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Umbuchung"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Bankkonto"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Bargeldkonto"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Kreditkonto"
@@ -3360,7 +3356,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Die Konten für den Export auswählen"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Kontoname"
 
@@ -4209,7 +4205,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Notizen"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Anlagekonto"
@@ -4272,7 +4268,7 @@ msgstr "Archiv bearbeiten"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 msgid "Name: "
@@ -6915,8 +6911,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Es muss entweder der Währungsname oder der 'ISO-Code' eingegeben werden."
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Es wurden nicht alle Eingabefelder befüllt"
 
@@ -7054,67 +7050,67 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Warnung: Ungültiges Datum."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Es müssen mindestens 2 Konten ausgewählt werden."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Es wurde nur ein Konto ausgewählt."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 "Der Name vom Teilsaldo und die Liste der Konten müssen vollständig "
 "eingegeben werden."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 "Es muss eine Verknüpfung zwischen den Währungen %s und %s hergestellt werden."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Achtung - fehlende Verknüpfung zwischen den Währungen"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Teilsaldo hinzufügen"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Teilsaldo bearbeiten"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Teilsaldo Details"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Details"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Kontoliste: "
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Position in der Kontoliste: "
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr "Negative Salden in Rot darstellen"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Den Namen vom Teilsaldo eingeben"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Basiswährung für den Teilsaldo auswählen: "
 
@@ -10324,8 +10320,9 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Währungen & Sortierung"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
-msgstr "Werkzeugleisten & Navigation"
+#, fuzzy
+msgid "HMI - Toolbars"
+msgstr "Werkzeugleisten"
 
 #: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
@@ -11619,6 +11616,18 @@ msgstr "Beschriftung anzeigen"
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Finanzprogramm für Privatpersonen"
 
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Werkzeugleisten Darstellung"
+
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Symbole"
+
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "Text und Symbole"
+
+#~ msgid "Toolbars - Navigation pane"
+#~ msgstr "Werkzeugleisten & Navigation"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Konto gesamt: (%d Buchungen): "
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index eb70952..5374147 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Grisbi 0.5.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-13 14:53+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: KASKAS <ttnfy17 at yahoo.gr>\n"
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "Ισορροπίες απολογισμών προτερημάτων %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Ισορροπίες απολογισμών προτερημάτων %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Αρχική ισορροπία"
@@ -317,38 +317,34 @@ msgstr "Δευτεροβάθμια διεύθυνση:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Επιλέξτε ένα νέο λογότυπο"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr "Ράβδοι εργαλείων"
-
-#: ../src/affichage.c:707
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Εμφάνιση των εργαλείων ράβδου ως"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr "Κείμενο"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-msgid "Icons"
-msgstr "Εικονίδια"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-msgid "Both"
-msgstr "Και οι δύο"
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
+#, fuzzy
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Εμφάνιση μπάρας τίτλων"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Εμφάνιση μπάρας τίτλων"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr "Ράβδοι εργαλείων"
+
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
+msgstr "Κείμενο"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 #, fuzzy
 msgid "In one line visible, show the line: "
@@ -1150,17 +1146,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Μεταφορά"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Τραπεζικός λογαριασμός"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Λογαριασμός μετρητών"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Λογαριασμός παθητικού"
@@ -3500,7 +3496,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Επιλέξτε τους λογαριασμούς για να εξαγάγετε"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Όνομα λογαριασμού"
 
@@ -4365,7 +4361,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Σχόλια"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Λογαριασμός ενεργητικού"
@@ -4428,7 +4424,7 @@ msgstr "Τροποποίηση αρχείων"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -7148,8 +7144,8 @@ msgstr ""
 "Το όνομα νομίσματος και είτε ο διεθνής κώδικας νομίσματος είτε παρωνύμιο "
 "νομίσματος πρέπει να τεθεί."
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Δεν έχουν συμπληρωθεί όλοι οι τομείς"
 
@@ -7300,73 +7296,73 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Άκυρη ημερομηνία %s"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Επιλέξτε τους λογαριασμούς ενεργητικού"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 #, fuzzy
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Άνοιγμα αρχείου λογαριασμού"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Συνδέσεις μεταξύ των νομισμάτων"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Αρχική ισορροπία"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 #, fuzzy
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Αρχική ισορροπία"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Αρχική ισορροπία"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Λεπτομέρειες"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Λογαριασμοί:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Επιλέξτε συναλλαγές ενός λογαριασμού.:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 #, fuzzy
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Εισάγετε το όνομα του νέου δικαιούχου πληρωμής"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 #, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Επιλέξτε το νόμισμα βάσεων για τον λογαριασμό σας:"
@@ -10641,8 +10637,9 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Απόκρυψη ονομάτων κατηγοριών"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "HMI - Toolbars"
+msgstr "Ράβδοι εργαλείων"
 
 #: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
@@ -11868,6 +11865,15 @@ msgstr ""
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Προσωπικός διευθυντής χρηματοδότησης για τον καθέναν\n"
 
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Εμφάνιση των εργαλείων ράβδου ως"
+
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Εικονίδια"
+
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "Και οι δύο"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Συναλλαγές λογαριασμού"
diff --git a/po/eo.po b/po/eo.po
index f8c124f..6712392 100644
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-28 20:04+0200\n"
 "Last-Translator: Cyril Castelbou <cyril.castelbou at free.fr>\n"
 "Language-Team: esperanto <eo at li.org>\n"
@@ -75,7 +75,7 @@ msgstr ""
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 msgid "Additional balance"
 msgstr ""
 
@@ -289,36 +289,31 @@ msgstr ""
 msgid "Select a new logo"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
-msgid "Display toolbar buttons as"
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
+msgid "Headings bar"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:718
-msgid "Icons"
+#: ../src/affichage.c:713
+msgid "Display headings bar"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:727
-msgid "Both"
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
+msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:741
-msgid "Display headings bar"
+#: ../src/affichage.c:723
+msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:746
-msgid "Navigation pane"
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
-msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
 msgstr ""
 
 #: ../src/affichage_liste.c:127
@@ -1057,17 +1052,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr ""
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr ""
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr ""
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr ""
@@ -3221,7 +3216,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr ""
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr ""
 
@@ -4016,7 +4011,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr ""
@@ -4073,7 +4068,7 @@ msgstr ""
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 msgid "Name: "
@@ -6512,8 +6507,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr ""
 
@@ -6640,64 +6635,64 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 msgid "Partial balance details"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 msgid "Accounts list: "
 msgstr ""
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr ""
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr ""
 
@@ -9557,7 +9552,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index fd64006..78e073e 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-09 11:48+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos M. Cámara Mora <cmcamara at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <es at li.org>\n"
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "Balance de cuentas del activo en %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Balance de cuentas del activo en %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Balance adicional"
 
@@ -299,38 +299,34 @@ msgstr "Direcciones secundarias: "
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Seleccione un nuevo logotipo"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr "Barra de herramientas"
-
-#: ../src/affichage.c:707
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Mostrar los botones de la barra de herramientas como"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr "Texto"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-msgid "Icons"
-msgstr "Iconos"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-msgid "Both"
-msgstr "Ambos"
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
+#, fuzzy
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Mostrar la barra de cabecera"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Mostrar la barra de cabecera"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr "Barra de herramientas"
+
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
+msgstr "Texto"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr "Un una línea visible, mostrar las líneas: "
@@ -1112,17 +1108,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Transferencia"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Cuenta bancaria"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Cuenta de caja"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Cuenta de Pasivo"
@@ -3414,7 +3410,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Seleccionar las cuentas para exportar"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Nombre de la cuenta"
 
@@ -4264,7 +4260,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Comentarios"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Cuenta de activo"
@@ -4327,7 +4323,7 @@ msgstr "Modificación de archivo"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 msgid "Name: "
@@ -6981,8 +6977,8 @@ msgstr ""
 "Los nombres de moneda y o bien los códigos de moneda o bien los apodos de "
 "las monedas deben ser configurados."
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "No están todos los campos rellenos"
 
@@ -7120,64 +7116,64 @@ msgstr "Atención : ese año financiero se cruza con otro."
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Atención : Fecha incorrecta."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Debe seleccionar al menos dos cuentas."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Sólo ha seleccionado una cuenta."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr "El nombre del balance parcial y la lista de cuentas debe completarse."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr "Tiene que crear un enlace entre la moneda %s y %s"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Atención, enlace perdido entre monedas"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Añadir un balance parcial"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Modificar un balance parcial"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Detalles del balance parcial"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Detalles"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Lista de cuentas: "
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Posición en la lista de cuentas: "
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr "Colorear en rojo si el balance es negativo"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Introduzca la moneda de la parte del balance"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Seleccione la moneda del balance parcial: "
 
@@ -10406,8 +10402,9 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Terceros, categorías y presupuestos"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "HMI - Toolbars"
+msgstr "Barra de herramientas"
 
 #: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
@@ -11687,6 +11684,15 @@ msgstr ""
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Gestor de finanzas personal para todo el mundo\n"
 
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Mostrar los botones de la barra de herramientas como"
+
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Iconos"
+
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "Ambos"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Transacciones de la cuenta"
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index cbe9f2e..5d0b6c9 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: girisbi VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-10-02 10:07+0330\n"
 "Last-Translator: hadi <hadi60 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: farsi <en at li.org>\n"
@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "حسابها"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 msgid "Additional balance"
 msgstr ""
 
@@ -309,39 +309,35 @@ msgstr "آدرس دوم:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr "متن"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-msgid "Icons"
-msgstr "آیکون"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-msgid "Both"
-msgstr "هردو"
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
+#, fuzzy
+msgid "Headings bar"
+msgstr "نمایش نام حساب"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "نمایش نام حساب"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
+msgstr "متن"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr ""
@@ -1124,17 +1120,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr ""
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "حساب بانک"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr ""
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr ""
@@ -3364,7 +3360,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr ""
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr ""
 
@@ -4184,7 +4180,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr ""
@@ -4243,7 +4239,7 @@ msgstr ""
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -6768,8 +6764,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr ""
 
@@ -6901,68 +6897,68 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "نام فایل معتبر نیست \"%s\"!"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "جزئیات بانک"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "جزئیات بانک"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "جزئیات"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "حسابها:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "حساب بسته شده:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr ""
 
@@ -9917,7 +9913,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "بخش های درآمد"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
@@ -11035,6 +11031,12 @@ msgstr ""
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "آیکون"
+
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "هردو"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "جستجوی تراکنش:"
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 3d639e1..5852e12 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-04 22:30+0200\n"
 "Last-Translator: Pierre Biava <pierre at pierre.biava.name>\n"
 "Language-Team: GNOME French Team <gnomefr at traduc.org>\n"
@@ -83,7 +83,7 @@ msgstr "Solde des comptes d'actif en %s au %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Solde des comptes d'actif en %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Autre solde"
 
@@ -304,38 +304,33 @@ msgstr "Adresse secondaire : "
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Sélectionner un nouveau logo"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr "Barres d'outils"
-
-#: ../src/affichage.c:707
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Afficher les boutons de barres d'outils avec"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr "du texte"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-msgid "Icons"
-msgstr "Des icônes"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-msgid "Both"
-msgstr "Les deux"
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Barre d'information"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Afficher la barre d'information"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr "Panneau de navigation"
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr "Ajouter le défilement avec la souris dans le panneau de navigation"
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr "Barres d'outils"
+
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
+msgstr "du texte"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr "En mode affichage une ligne montrer la ligne : "
@@ -1088,17 +1083,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Virement"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Compte bancaire"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Compte de caisse"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Compte de passif"
@@ -3301,7 +3296,7 @@ msgstr "toutes les dates"
 #: ../src/etats_support.c:191 ../src/etats_support.c:293
 #, c-format
 msgid "Result from %s to %s"
-msgstr "Résultat de %s pour %s"
+msgstr "Résultat du %s au %s"
 
 #: ../src/etats_support.c:197
 msgid "Custom dates ranges not filled"
@@ -3366,7 +3361,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Sélectionner les comptes à exporter"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Nom du compte"
 
@@ -4215,7 +4210,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Commentaires"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Compte d'actif"
@@ -4278,7 +4273,7 @@ msgstr "Modifier l'archive"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 msgid "Name: "
@@ -6916,8 +6911,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Le nom, le code ISO, ou le symbole de la devise doivent être renseignés."
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Tous les champs ne sont pas remplis !"
 
@@ -7056,64 +7051,64 @@ msgstr "Attention : cette année financière en chevauche une autre."
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Date invalide."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Vous devez sélectionner au moins deux comptes."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Un seul compte est sélectionné."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr "Le nom du solde partiel et la liste des comptes doivent être remplis."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr "Vous devrez créer un lien entre les devises %s et %s."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Attention lien manquant entre devises"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Ajouter un solde partiel"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Modifier un solde partiel"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Détails des soldes partiels"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Détails"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Liste des comptes : "
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Position dans la liste des comptes : "
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr "Colorié en rouge, si le solde est négatif"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Entrez la devise du solde partiel"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Sélectionnez la devise du solde partiel : "
 
@@ -10311,8 +10306,8 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Tiers, catégories imputations budgétaires"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
-msgstr "Barres d'outils - Panneau de navigation"
+msgid "HMI - Toolbars"
+msgstr "IHM - Barres d'outils"
 
 #: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
@@ -11588,16 +11583,3 @@ msgstr "Afficher les étiquettes"
 #: ../share/grisbi.desktop.in.h:2
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Gestionnaire de finances personnelles"
-
-#~ msgid "Account data and actions"
-#~ msgstr "Données des comptes et actions"
-
-#~ msgid "Monthly auto-increment"
-#~ msgstr "Incrémentation automatique mensuelle"
-
-#~ msgid "Effective date and data for the replacement of a planned operation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Date d'effet et données pour le remplacement de l'opération planifiée"
-
-#~ msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
-#~ msgstr "Action associée au double clic de la souris : "
diff --git a/po/he.po b/po/he.po
index ce478b2..259189b 100644
--- a/po/he.po
+++ b/po/he.po
@@ -283,7 +283,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: he\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-11 16:08+0200\n"
 "Last-Translator: dotan\n"
 "Language-Team: <en at li.org>\n"
@@ -354,7 +354,7 @@ msgstr "מאזני חשבונות של נכסים ב %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "מאזני חשבונות של נכסים ב %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Additional balance"
 msgstr "יתרת פתיחה"
@@ -594,43 +594,36 @@ msgstr "כתובת משנית:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "בחירת לוגו חדש"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
-#, fuzzy
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "הצגת עיסקאות"
-
-#: ../src/affichage.c:709
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
 #, fuzzy
-msgid "Text"
-msgstr "טקסטים"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-#, fuzzy
-msgid "Icons"
-msgstr "הכנסות"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-#, fuzzy
-msgid "Both"
-msgstr "חודשים"
+msgid "Headings bar"
+msgstr "להציג את המידע על אודות"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "להציג את המידע על אודות"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage.c:735
+#, fuzzy
+msgid "Text"
+msgstr "טקסטים"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr ""
@@ -1434,17 +1427,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "העברה"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "חשבון בנק"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "חשבון מזומן"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "חשבון התחייבויות"
@@ -3795,7 +3788,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "בחירת החשבונות לייצוא"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "שם חשבון"
 
@@ -4648,7 +4641,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "הערות"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "חשבון נכסים"
@@ -4709,7 +4702,7 @@ msgstr "שינוי"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -7257,8 +7250,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 #, fuzzy
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "כל השדות אינם ממולאים!"
@@ -7396,73 +7389,73 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "תאריך לא תקין."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "בחירת חשבונות נכסים"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 #, fuzzy
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "פתיחת קובץ חשבונות"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "מטבעות ידועים"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "יתרת פתיחה"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 #, fuzzy
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "יתרת פתיחה"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "יתרת פתיחה"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "פרטים"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "חשבונות:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "העברת העיסקה לחשבון אחר:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 #, fuzzy
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "נא להזין שם עבור תת-קו התקציב החדש"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 #, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "בחירת חשבונות בנק:"
@@ -10641,7 +10634,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "נא להזין קו תקציב!"
 
 #: ../src/param ”זין קו תקציב!" ories and budgetaries" ש" ted."  une autre." ºÎ±Î¸Î­Î½Î±Î½\n" τε παρωνύμιο "   ðÐ
mÿ uzaV+ €šaV+ •>aV+             ’ˆ:bV+ ðÐ
mÿ € \bV+     àÅ
mÿ     °Ä
mÿ kaV+ 6          è   è!   è!   €Ð
mÿ ðÐ
mÿ xD:bV+     àÆ
mÿ     ’raV+     †aV+ €Ð
mÿ `raV+ ¿Ð
mÿ     À?žbV+ uzaV+  0žbV+ Ø4žbV+ ¨9žbV+ €šaV+     xD:bV+     àÆ
mÿ     °Å
mÿ kaV+ à!   à!   €Ð
mÿ ðÐ
mÿ HbV+     ÀÇ
mÿ     ’raV+     †aV+ €Ð
mÿ `raV+ ¿Ð
mÿ °Ð
mÿ ¨Ð
mÿ 8›>aV+ Œp˜    ðÐ
mÿ uzaV+ €šaV+         ÀÇ
mÿ     Æ
mÿ kaV+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  €Ð
mÿ ðÐ
mÿ HÅðaV+     `É
mÿ     ’raV+     †aV+ €Ð
mÿ     0?žbV+ uzaV+  P:bV+  ùÍaV+  0žbV+ Ø4žbV+ ¨9žbV+ €šaV+     HÅðaV+     `É
mÿ      Ç
mÿ kaV+ 8ÅðaV+     `É
mÿ     ÐÇ
mÿ kaV+ (ÅðaV+     `É
mÿ     È
mÿ kaV+ ÅðaV+     `É
mÿ     0È
mÿ kaV+ 	    ¨>žbV+ uzaV+     ¨9žbV+ °Â
mÿ     ŠHÎaV+ eyaV+     Ø4žbV+ ÐÈ
mÿ     yHÎaV+ eyaV+     0žbV+  É
mÿ     ZHÎaV+ eyaV+ ØôÍaV+  P:bV+  ùÍaV+  0žbV+ ØT:bV+ Ø4žbV+ ¨9žbV+ €šaV+     8›>aV+            ½™aV+ ðÐ
mÿ p‹ÍaV+     °Ê
mÿ     €É
mÿ kaV+   5  6  7  8  :  <  =  >    ?    @  B  D    €Ð
mÿ ðÐ
mÿ བaV+         ðÐ
mÿ uzaV+     •>aV+ 0É
mÿ     ½™aV+ eyaV+ •>aV+     Õ_ at fÆS     Qöl±íÁÓeaV+ ðÐ
mÿ བaV+     ÀË
mÿ     Ê
mÿ kaV+ u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv€Ð
mÿ ðÐ
mÿ HcaV+     TŸaV+     0Ò
mÿ ¦`cV+ ¦`cV+     ¦œaV+ ¿Ð
mÿ ðÑ
mÿ ¨Ð
mÿ Í
mÿ _:bV+ uzaV+ ØT:bV+ pÓ
mÿ ¢`cV+ @Ò
mÿ     ÐÍ
mÿ         ÿÿÿÿÿÿÿÿ¢`cV+     øÐ
mÿ         etres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
@@ -11823,6 +11816,18 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "הצגת עיסקאות"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "הכנסות"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "חודשים"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "עיסקאות בחשבון"
 
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index 4c52ce0..cb9bdee 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-05 00:03+0000\n"
 "Last-Translator: Fabio Erculiani <fabio.erculiani at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <LL at li.org>\n"
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "Saldo in %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Saldo in %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Bilancio iniziale"
@@ -317,43 +317,36 @@ msgstr "Indirizzo secondario:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Seleziona un nuovo logo"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
-#, fuzzy
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Mostra registrazioni"
-
-#: ../src/affichage.c:709
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
 #, fuzzy
-msgid "Text"
-msgstr "Testi"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-#, fuzzy
-msgid "Icons"
-msgstr "Entrate"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-#, fuzzy
-msgid "Both"
-msgstr "la data"
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Visualizza informazioni su"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Visualizza informazioni su"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage.c:735
+#, fuzzy
+msgid "Text"
+msgstr "Testi"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr ""
@@ -1157,17 +1150,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Tasferimento"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Conto bancario"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Conto monetario"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Conto per le responsabilità"
@@ -3532,7 +3525,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Seleziona conti da esportare"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Nome conto"
 
@@ -4387,7 +4380,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Commenti"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Conto per i beni"
@@ -4448,7 +4441,7 @@ msgstr "Modifiche"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -6996,8 +6989,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 #, fuzzy
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Sono presenti dei campi vuoti!"
@@ -7135,73 +7128,73 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Data non valida."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Seleziona conti di beni"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 #, fuzzy
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Apri un documento di conto"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Monete conosciute"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Bilancio iniziale"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 #, fuzzy
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Bilancio iniziale"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Bilancio iniziale"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Dettagli"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Ripartizione conto:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Sposta la transazione ad un altro conto:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 #, fuzzy
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Inserisci il nome della linea sotto-budget"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 #, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Seleziona conti bancari:"
@@ -10374,7 +10367,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Inserisci una linea budget!"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
@@ -11561,6 +11554,18 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Mostra registrazioni"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Entrate"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "la data"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Registrazioni del conto"
 
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index 3bbb45c..b600fa0 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-08 20:02+0300\n"
 "Last-Translator: Valdis Vītoliņš <valdis.vitolins at odo.lv>\n"
 "Language-Team: LATVIAN <info at odo.lv>\n"
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "Aktīvu kontu atlikums %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Aktīvu kontu atlikums %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Papildu bilance"
 
@@ -305,38 +305,34 @@ msgstr "Sekundārā adrese:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Izvēlēties jaunu logo"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr "RÄ«kjoslas"
-
-#: ../src/affichage.c:707
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Rādīt rīkjoslas pogas, kas"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr "Teksts"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-msgid "Icons"
-msgstr "Ikonas"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-msgid "Both"
-msgstr "Abi"
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
+#, fuzzy
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Rādīt pozīcijas joslas"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Rādīt pozīcijas joslas"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr "RÄ«kjoslas"
+
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
+msgstr "Teksts"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 #, fuzzy
 msgid "In one line visible, show the line: "
@@ -1117,17 +1113,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Pārvietošana"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Bankas konts"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Kases konts"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Pasīvu konts"
@@ -3414,7 +3410,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Atlasīt kontus uz eksportu"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Konta nosaukums"
 
@@ -4268,7 +4264,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Komentāri"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Aktīvu konts"
@@ -4330,7 +4326,7 @@ msgstr "Arhīva modifikācija"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -6966,8 +6962,8 @@ msgstr ""
 "Valūtas nosaukums un, vai nu starptautiskās valūtas kods vai valūtas "
 "segvārds ir iestatīts."
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Visi lauki nav jāaizpilda"
 
@@ -7101,66 +7097,66 @@ msgstr "Brīdinājums : šis finanšu gads krustojas ar citu."
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Brīdinājums : nederīgs datums."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Ir jāatlasa vismaz divi konti."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Tikai viens konts ir atlasīts"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr "Daļējas bilances nosaukums un kontu saraksts ir jāaizpilda."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr "Jums ir nepieciešams izveidot saikni starp valūtu %s un %s."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Uzmanību, trūkst saites starp valūtām"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Pievienot daļēju bilanci"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Modificēt daļēju bilanci"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Daļējas bilances detaļas"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Detaļas"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Kontu saraksts:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Vieta kontu sarakstā:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr "Parādīt sarkanā krāsā, ja bilance ir negatīva"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Ievadiet valūtu par bilances daļu"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 #, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Izvēlieties valūtu par daļēju bilanci:"
@@ -10328,8 +10324,9 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Darījuma partneri, kategorijas un budžeti"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "HMI - Toolbars"
+msgstr "RÄ«kjoslas"
 
 #: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
@@ -11529,6 +11526,15 @@ msgstr ""
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Personālais finanšu vadītājs\n"
 
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Rādīt rīkjoslas pogas, kas"
+
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Ikonas"
+
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "Abi"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Darījumu konts"
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 81683fa..cc27371 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-11 22:04+0100\n"
 "Last-Translator: E.Huijsing <lighthous at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Dutch <en at li.org>\n"
@@ -81,7 +81,7 @@ msgstr "Saldo van de tegoedrekeningen in %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Saldo van de tegoedrekeningen in %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Begin saldo"
@@ -325,43 +325,36 @@ msgstr "Alternatieve adres:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Kies een ander logo"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
-#, fuzzy
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Toon transacties"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-#, fuzzy
-msgid "Text"
-msgstr "Tekst"
-
-#: ../src/affichage.c:718
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
 #, fuzzy
-msgid "Icons"
-msgstr "Inkomsten"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-#, fuzzy
-msgid "Both"
-msgstr "oth a"
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Toon de informatie van"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Toon de informatie van"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage.c:735
+#, fuzzy
+msgid "Text"
+msgstr "Tekst"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr ""
@@ -1173,17 +1166,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Overschrijving"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Bankrekening"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Kasrekening"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Lastenrekening"
@@ -3554,7 +3547,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Selecteer een of meer rekeningen om te exporteren"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Rekening naam"
 
@@ -4410,7 +4403,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Opmerkingen"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Tegoed rekening"
@@ -4471,7 +4464,7 @@ msgstr "Aanpassing"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -7037,8 +7030,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 #, fuzzy
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Nog niet alle velden zijn ingevuld!"
@@ -7178,74 +7171,74 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Onbekende datum."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Selecteer tegoedrekeningen"
 
 # titil van het scherm waar je een bestand kiest
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 #, fuzzy
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Bestand openen"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Bekende valuta"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Begin saldo"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 #, fuzzy
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Begin saldo"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Begin saldo"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Details"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Rekeningen:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Verplaats de transactie naar een andere rekening:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 #, fuzzy
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Geef een naam voor de nieuwe sub-budgetregel"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 #, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Selecteer bankrekeningen:"
@@ -10490,7 +10483,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Vul aub een budgetregel in!"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
@@ -11679,6 +11672,18 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Toon transacties"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Inkomsten"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "oth a"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Rekening transacties"
 
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index ca6b10d..4b30891 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-05-15 12:44+0200\n"
 "Last-Translator: Ryszard Jeziorski <r.jeziorski at dart.kielce.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "Stan kont kont aktywów w %s "
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Stan kont kont aktywów w %s "
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Saldo początkowe"
@@ -318,43 +318,36 @@ msgstr "Dodatkowe adresy:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Wybierz nowe logo"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
-#, fuzzy
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Pokaż transakcje"
-
-#: ../src/affichage.c:709
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
 #, fuzzy
-msgid "Text"
-msgstr "Opisy"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-#, fuzzy
-msgid "Icons"
-msgstr "Dochodzy"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-#, fuzzy
-msgid "Both"
-msgstr "data"
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Wyświetl informacje o"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Wyświetl informacje o"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage.c:735
+#, fuzzy
+msgid "Text"
+msgstr "Opisy"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr ""
@@ -1158,17 +1151,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Przelew"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Konto bankowe"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Gotówka"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Konto pasywów"
@@ -3522,7 +3515,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Wybierz konto do eksportu"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Nazwa konta"
 
@@ -4373,7 +4366,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Komentarz"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Konto aktywów"
@@ -4434,7 +4427,7 @@ msgstr "Modyfikacja"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -6981,8 +6974,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 #, fuzzy
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Nie wszystkie pola zostały wypełnione!"
@@ -7120,73 +7113,73 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Nieprawidłowa data"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Zaznacz konta aktywów"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 #, fuzzy
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Otwórz plik kont"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Zdefiniowane waluty"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Saldo początkowe"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 #, fuzzy
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Saldo początkowe"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Saldo początkowe"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Szczegóły"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Transakcja zbiorcza konta:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Przenieś transakcję do innego konta:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 #, fuzzy
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Podaj nazwę nowej podgrupy linii budżetowej"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 #, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Zaznacz konta bankowe:"
@@ -10376,7 +10369,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Proszę podać nazwę linii budżetowej"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
@@ -11563,6 +11556,18 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Pokaż transakcje"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Dochodzy"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "data"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Transakcje na koncie"
 
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 4f8ed46..35c6fed 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pt_BR\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 09:07-0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <pt at li.org>\n"
@@ -79,7 +79,7 @@ msgstr "Saldo das contas de bens em %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Saldo das contas de bens em %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Saldo inicial"
@@ -319,43 +319,36 @@ msgstr "Endereço alternativo:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Selecione um novo logotipo"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
-#, fuzzy
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Exibir lançamentos"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-#, fuzzy
-msgid "Text"
-msgstr "Textos"
-
-#: ../src/affichage.c:718
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
 #, fuzzy
-msgid "Icons"
-msgstr "Contas"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-#, fuzzy
-msgid "Both"
-msgstr "outros"
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Exibir"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Exibir"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage.c:735
+#, fuzzy
+msgid "Text"
+msgstr "Textos"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr ""
@@ -1158,17 +1151,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Transferir"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Conta bancária"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Conta de caixa"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Conta de responsabilidades"
@@ -3535,7 +3528,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Selecionar contas para exportar"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Nome da conta"
 
@@ -4388,7 +4381,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Comentários"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Conta de bens"
@@ -4449,7 +4442,7 @@ msgstr "Modificações"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -6998,8 +6991,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 #, fuzzy
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Nenhum campo foi preenchido!"
@@ -7139,73 +7132,73 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Data inválida"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Selecionar contas de bens"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 #, fuzzy
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Abrir um arquivo de contas"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Moedas atuais"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Saldo inicial"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 #, fuzzy
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Saldo inicial"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Saldo inicial"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Detalhes"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Contas:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Mover lançamento para outra conta:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 #, fuzzy
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Informe o nome para o novo sub-orçamento"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 #, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Selecionar contas bancárias:"
@@ -10418,7 +10411,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Por favor, informe um orçamento!"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
@@ -11600,6 +11593,18 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Exibir lançamentos"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Contas"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "outros"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Lançamentos da conta"
 
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index 003d737..dac53df 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -38,7 +38,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:24+0100\n"
 "Last-Translator: Mircea Aronovici <bucuresti at free.fr>\n"
 "Language-Team: <bucuresti at free.fr>\n"
@@ -109,7 +109,7 @@ msgstr "Soldul conturilor de activ în %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "Soldul conturilor de activ în %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Sold iniţial"
@@ -350,43 +350,36 @@ msgstr "Adrese secundare:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Selectarea uni nou logo"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
-#, fuzzy
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Afişarea tranzacţiilor"
-
-#: ../src/affichage.c:709
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
 #, fuzzy
-msgid "Text"
-msgstr "Texturi"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-#, fuzzy
-msgid "Icons"
-msgstr "Revenituri"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-#, fuzzy
-msgid "Both"
-msgstr "data"
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Afişaţi informaţiile despre"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Afişaţi informaţiile despre"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage.c:735
+#, fuzzy
+msgid "Text"
+msgstr "Texturi"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr ""
@@ -1190,17 +1183,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Virament"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Cont bancar"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Cont de casă"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "Cont de pasiv"
@@ -3560,7 +3553,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "Selecţionaţi conturile a exporta"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Numele contului"
 
@@ -4411,7 +4404,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Comentarii"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Cont de activ"
@@ -4472,7 +4465,7 @@ msgstr "Modificare"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -7025,8 +7018,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 #, fuzzy
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Toate câmpurile nu sunt pline"
@@ -7168,73 +7161,73 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Data este invalidă."
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Selecţionaţi conturile de activ"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 #, fuzzy
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Deschiderea unui fişier de conturi"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Devize cunoscute"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Sold iniţial"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 #, fuzzy
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Sold iniţial"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Sold iniţial"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Detalii"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Ventilaţia contului:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Deplasaţi operaţiunea spre un alt cont:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 #, fuzzy
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Intraţi numele noii sub-imputaţii"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 #, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Selecţionaţi conturile bancare:"
@@ -10444,7 +10437,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Vă rugăm intraţi o imputaţie"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
@@ -11628,6 +11621,18 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Afişarea tranzacţiilor"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Revenituri"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "data"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Tranzacţiele contului"
 
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index f2aedc5..ddaee95 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ru\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-11 19:06+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <ru at li.org>\n"
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "Балансы счёта в валюте %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 msgid "Additional balance"
 msgstr "Дополнительный баланс"
 
@@ -300,38 +300,34 @@ msgstr "Второй адрес:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Выберите новый логотип"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr "Панель инструментов"
-
-#: ../src/affichage.c:707
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "Показывать кнопки на панели инструментов в виде"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr "Текста"
-
-#: ../src/affichage.c:718
-msgid "Icons"
-msgstr "Значков"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-msgid "Both"
-msgstr "Значков и текста"
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
+#, fuzzy
+msgid "Headings bar"
+msgstr "Показывать панель заголовка"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Показывать панель заголовка"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr "Панель инструментов"
+
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
+msgstr "Текста"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 #, fuzzy
 msgid "In one line visible, show the line: "
@@ -1121,17 +1117,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Передача"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "Банковский счёт"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "Наличный счёт"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr ""
@@ -3376,7 +3372,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr ""
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "Название счёта"
 
@@ -4192,7 +4188,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "Комментарии"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "Счёт активов"
@@ -4249,7 +4245,7 @@ msgstr "Изменение архива"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -6802,8 +6798,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "Не все поля заполнены"
 
@@ -6931,69 +6927,69 @@ msgstr "Внимание: один финансовый год пересека
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "Внимание: некорректная дата"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "Необходимо выбрать хотя бы два счёта"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "Только один счёт выбран"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "Внимание, курс валют не указан"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "Исходный баланс"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 #, fuzzy
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "Исходный баланс"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "Подробности о частичном балансе"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "Подробности"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "Список счетов:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "Положение в списке счетов:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 #, fuzzy
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "Введите имя нового получателя"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 #, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "Выберите основную валюту для своего счёта:"
@@ -9951,8 +9947,9 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Получатели, категории и бюджеты"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "HMI - Toolbars"
+msgstr "Панель инструментов"
 
 #: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
@@ -11103,6 +11100,15 @@ msgstr ""
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Общедоступное управление личными финансовыми средствами\n"
 
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "Показывать кнопки на панели инструментов в виде"
+
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "Значков"
+
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "Значков и текста"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "Проводки счёта"
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index df2401f..0455f05 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sv\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
@@ -76,7 +76,7 @@ msgstr ""
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 msgid "Additional balance"
 msgstr ""
 
@@ -290,36 +290,31 @@ msgstr ""
 msgid "Select a new logo"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
-msgid "Display toolbar buttons as"
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
+msgid "Headings bar"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
-msgid "Text"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:718
-msgid "Icons"
+#: ../src/affichage.c:713
+msgid "Display headings bar"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:727
-msgid "Both"
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
+msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:741
-msgid "Display headings bar"
+#: ../src/affichage.c:723
+msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:746
-msgid "Navigation pane"
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
-msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
+#: ../src/affichage.c:735
+msgid "Text"
 msgstr ""
 
 #: ../src/affichage_liste.c:127
@@ -1058,17 +1053,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr ""
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr ""
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr ""
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr ""
@@ -3222,7 +3217,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr ""
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr ""
 
@@ -4017,7 +4012,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr ""
@@ -4074,7 +4069,7 @@ msgstr ""
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 msgid "Name: "
@@ -6513,8 +6508,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr ""
 
@@ -6641,64 +6636,64 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 msgid "Partial balance details"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 msgid "Accounts list: "
 msgstr ""
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr ""
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr ""
 
@@ -9557,7 +9552,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 2c76a4a..deba27c 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zh_CN\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-27 22:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-09 09:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:25+0100\n"
 "Last-Translator: Jianyu Tang <jianyunet at gmail.com>\n"
 "Language-Team: zh_CN <LL at li.org>\n"
@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "资产账户余额 %s"
 msgid "Assets accounts balances in %s"
 msgstr "资产账户余额 %s"
 
-#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:213
+#: ../src/accueil.c:695 ../src/gsb_data_partial_balance.c:215
 #, fuzzy
 msgid "Additional balance"
 msgstr "初始余额"
@@ -316,43 +316,36 @@ msgstr "备用地址:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "选择一个新标志图"
 
-#: ../src/affichage.c:704
-msgid "Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: ../src/affichage.c:707
-#, fuzzy
-msgid "Display toolbar buttons as"
-msgstr "显示交易"
-
-#: ../src/affichage.c:709
-#, fuzzy
-msgid "Text"
-msgstr "文本"
-
-#: ../src/affichage.c:718
+#. Headings bar
+#: ../src/affichage.c:710
 #, fuzzy
-msgid "Icons"
-msgstr "收入"
-
-#: ../src/affichage.c:727
-#, fuzzy
-msgid "Both"
-msgstr "总计"
+msgid "Headings bar"
+msgstr "显示关于...的信息"
 
-#: ../src/affichage.c:741
+#: ../src/affichage.c:713
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "显示关于...的信息"
 
-#: ../src/affichage.c:746
+#. Navigation pane
+#: ../src/affichage.c:720
 msgid "Navigation pane"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:749
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Add mouse scrolling support on the navigation pane"
 msgstr ""
 
+#. Toolbar
+#: ../src/affichage.c:730
+msgid "Toolbars"
+msgstr ""
+
+#: ../src/affichage.c:735
+#, fuzzy
+msgid "Text"
+msgstr "文本"
+
 #: ../src/affichage_liste.c:127
 msgid "In one line visible, show the line: "
 msgstr ""
@@ -1156,17 +1149,17 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "转帐"
 
 #: ../src/bet_future.c:1921 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:229
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:431 ../src/gsb_data_partial_balance.c:231
 msgid "Bank account"
 msgstr "银行账户"
 
 #: ../src/bet_future.c:1924 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:217
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:219
 msgid "Cash account"
 msgstr "现金账户"
 
 #: ../src/bet_future.c:1927 ../src/gsb_account_property.c:696
-#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:221
+#: ../src/gsb_assistant_account.c:444 ../src/gsb_data_partial_balance.c:223
 #, c-format
 msgid "Liabilities account"
 msgstr "负债账户"
@@ -3507,7 +3500,7 @@ msgid "Select accounts to export"
 msgstr "选择要导出的账户"
 
 #: ../src/export.c:213 ../src/export_csv.c:778
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1508
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1644
 msgid "Account name"
 msgstr "账户名称"
 
@@ -4354,7 +4347,7 @@ msgid "Comments"
 msgstr "备注"
 
 #: ../src/gsb_account_property.c:696 ../src/gsb_assistant_account.c:440
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:225
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:227
 #, c-format
 msgid "Assets account"
 msgstr "资产账户"
@@ -4415,7 +4408,7 @@ msgstr "更改"
 #. set the name
 #: ../src/gsb_archive_config.c:190 ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:392
 #: ../src/gsb_bank.c:672 ../src/gsb_bank.c:848
-#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1564
+#: ../src/gsb_currency_config.c:359 ../src/gsb_data_partial_balance.c:1700
 #: ../src/gsb_fyear_config.c:196 ../src/gsb_payment_method_config.c:242
 #: ../src/gsb_reconcile_config.c:200
 #, fuzzy
@@ -6960,8 +6953,8 @@ msgid ""
 "should be set."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:324
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
+#: ../src/gsb_currency_config.c:1082 ../src/gsb_data_partial_balance.c:326
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:436
 #, fuzzy
 msgid "All fields are not filled in"
 msgstr "所有的栏位都没有填!"
@@ -7099,73 +7092,73 @@ msgstr ""
 msgid "Warning : Invalid date."
 msgstr "日期格式错误"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:316 ../src/gsb_data_partial_balance.c:426
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:318 ../src/gsb_data_partial_balance.c:428
 #, fuzzy
 msgid "You must select at least two accounts."
 msgstr "选择资产账户"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:317 ../src/gsb_data_partial_balance.c:427
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:319 ../src/gsb_data_partial_balance.c:429
 #, fuzzy
 msgid "Only one account is selected."
 msgstr "打开账户文件"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:322 ../src/gsb_data_partial_balance.c:432
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:324 ../src/gsb_data_partial_balance.c:434
 msgid ""
 "The name of the partial balance and the list of accounts must be completed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1296
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1298
 #, c-format
 msgid "You need to create a link between currency %s and %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Attention missing link between currencies"
 msgstr "已知货币"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1533
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Add a partial balance"
 msgstr "初始余额"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1540
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1676
 #, fuzzy
 msgid "Modify a partial balance"
 msgstr "初始余额"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1548
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Partial balance details"
 msgstr "初始余额"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1555 ../src/gsb_debug.c:300
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1691 ../src/gsb_debug.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "明细"
 
 #. List of the accounts
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1575
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1711
 #, fuzzy
 msgid "Accounts list: "
 msgstr "账户:"
 
 #. create the position
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1590
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1726
 #, fuzzy
 msgid "Position in the list of accounts: "
 msgstr "移动交易到另一个账户:"
 
 #. create the colorized button
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1603
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1739
 msgid "Colorized in red if the balance is negative"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1626
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1762
 #, fuzzy
 msgid "Enter the currency of the balance part"
 msgstr "输入新子预算行的名称"
 
-#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1638
+#: ../src/gsb_data_partial_balance.c:1774
 #, fuzzy
 msgid "Select the currency of the partial balance: "
 msgstr "选择银行账户:"
@@ -10331,7 +10324,7 @@ msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "请输入一个预算行!"
 
 #: ../src/parametres.c:423
-msgid "Toolbars - Navigation pane"
+msgid "HMI - Toolbars"
 msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:441
@@ -11510,6 +11503,18 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Display toolbar buttons as"
+#~ msgstr "显示交易"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "收入"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Both"
+#~ msgstr "总计"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Account data and actions"
 #~ msgstr "账户交易"
 
diff --git a/src/affichage.c b/src/affichage.c
index 1090a3d..85bbc4c 100644
--- a/src/affichage.c
+++ b/src/affichage.c
@@ -697,63 +697,81 @@ gboolean change_toolbar_display_mode ( GtkRadioButton *button )
 */
 GtkWidget *tab_display_toolbar ( void )
 {
-  GtkWidget * vbox_pref, * paddingbox, * radio, * radiogroup;
+  GtkWidget *vbox_pref;
+  GtkWidget *paddingbox;
+  GtkWidget *radio;
+  GtkWidget *radiogroup;
   GtkWidget *vbox;
   GtkWidget *button;
 
-  vbox_pref = new_vbox_with_title_and_icon ( _("Toolbars"), "toolbar.png" );
+  vbox_pref = gtk_vbox_new ( FALSE, 10 );
 
-  paddingbox = new_paddingbox_with_title ( vbox_pref, FALSE,
-					   _("Display toolbar buttons as") );
+  /* Headings bar */
+  vbox = new_vbox_with_title_and_icon ( _("Headings bar"), "organization.png" );
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( vbox_pref ), vbox, FALSE, FALSE, 0 );
+
+  button = gsb_automem_checkbutton_new ( _("Display headings bar"),
+            &(etat.show_headings_bar),
+            G_CALLBACK ( preferences_switch_headings_bar ),
+            NULL );
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( vbox ), button, FALSE, FALSE, 5 );
+
+  /* Navigation pane */
+  vbox = new_vbox_with_title_and_icon ( _("Navigation pane"), "organization.png" );
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( vbox_pref ), vbox, FALSE, FALSE, 0 );
+
+  button = gsb_automem_checkbutton_new (_("Add mouse scrolling support on the navigation pane"),
+            &conf.active_scrolling_left_pane,
+            G_CALLBACK ( preferences_active_mouse_scrolling_left_pane ),
+            NULL );
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( vbox ), button, FALSE, FALSE, 5 );
+
+  /* Toolbar */
+  vbox = new_vbox_with_title_and_icon ( _("Toolbars"), "toolbar.png" );
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( vbox_pref ), vbox, FALSE, FALSE, 0 );
+
+  paddingbox = new_paddingbox_with_title ( vbox, FALSE, ("Display toolbar buttons as") );
 
   radiogroup = radio = gtk_radio_button_new_with_label ( NULL, _("Text") );
-  g_object_set_data ( G_OBJECT(radio), "display", GINT_TO_POINTER(GSB_BUTTON_TEXT) );
-  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX(paddingbox), radio, FALSE, FALSE, 0 );
+  g_object_set_data ( G_OBJECT ( radio ), "display", GINT_TO_POINTER ( GSB_BUTTON_TEXT ) );
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( paddingbox ), radio, FALSE, FALSE, 0 );
   if ( etat.display_toolbar == GSB_BUTTON_TEXT )
-	gtk_toggle_button_set_active ( GTK_TOGGLE_BUTTON (radio), TRUE );
-  g_signal_connect ( G_OBJECT(radio), "toggled",
-		    G_CALLBACK(change_toolbar_display_mode), NULL );
-
-  radio = gtk_radio_button_new_with_label_from_widget ( GTK_RADIO_BUTTON(radiogroup),
-							 _("Icons") );
-  g_object_set_data ( G_OBJECT(radio), "display", GINT_TO_POINTER(GSB_BUTTON_ICON) );
-  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX(paddingbox), radio, FALSE, FALSE, 0 );
+    gtk_toggle_button_set_active ( GTK_TOGGLE_BUTTON ( radio ), TRUE );
+
+  g_signal_connect ( G_OBJECT ( radio ),
+            "toggled",
+            G_CALLBACK ( change_toolbar_display_mode ),
+            NULL );
+
+  radio = gtk_radio_button_new_with_label_from_widget ( GTK_RADIO_BUTTON ( radiogroup ), ("Icons") );
+  g_object_set_data ( G_OBJECT ( radio ), "display", GINT_TO_POINTER ( GSB_BUTTON_ICON ) );
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( paddingbox ), radio, FALSE, FALSE, 0 );
   if ( etat.display_toolbar == GSB_BUTTON_ICON )
-	gtk_toggle_button_set_active ( GTK_TOGGLE_BUTTON (radio), TRUE );
-  g_signal_connect ( G_OBJECT(radio), "toggled",
-		    G_CALLBACK(change_toolbar_display_mode), NULL );
-
-  radio = gtk_radio_button_new_with_label_from_widget ( GTK_RADIO_BUTTON(radiogroup),
-							 _("Both") );
-  g_object_set_data ( G_OBJECT(radio), "display", GINT_TO_POINTER(GSB_BUTTON_BOTH) );
-  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX(paddingbox), radio, FALSE, FALSE, 0 );
-  if ( etat.display_toolbar == GSB_BUTTON_BOTH )
-	gtk_toggle_button_set_active ( GTK_TOGGLE_BUTTON (radio), TRUE );
-  g_signal_connect ( G_OBJECT(radio), "toggled",
-		    G_CALLBACK(change_toolbar_display_mode), NULL );
+    gtk_toggle_button_set_active ( GTK_TOGGLE_BUTTON ( radio ), TRUE );
 
-  gtk_widget_show_all ( vbox_pref );
+  g_signal_connect ( G_OBJECT ( radio ),
+            "toggled",
+            G_CALLBACK ( change_toolbar_display_mode ),
+            NULL );
 
-  if ( !gsb_data_account_get_accounts_amount () )
-	gtk_widget_set_sensitive ( vbox_pref, FALSE );
+  radio = gtk_radio_button_new_with_label_from_widget ( GTK_RADIO_BUTTON ( radiogroup ), ("Both") );
+  g_object_set_data ( G_OBJECT ( radio ), "display", GINT_TO_POINTER ( GSB_BUTTON_BOTH ) );
+  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( paddingbox ), radio, FALSE, FALSE, 0 );
+  if ( etat.display_toolbar == GSB_BUTTON_BOTH )
+    gtk_toggle_button_set_active ( GTK_TOGGLE_BUTTON ( radio ), TRUE );
 
-  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( vbox_pref ),
-			 gsb_automem_checkbutton_new ( _("Display headings bar"),
-						    &(etat.show_headings_bar),
-						    G_CALLBACK (preferences_switch_headings_bar), NULL ),
-			 FALSE, FALSE, 0 );
+  FALSE, FALSE, 0 ); (preferences_switch_headings_bar), NULL ), TRUE ); BUTTON_BOTH ) ); th") );  ‚вами\n" αρωνύμιο "   ðÐ
mÿ uzaV+ €šaV+ •>aV+             ’ˆ:bV+ ðÐ
mÿ € \bV+     àÅ
mÿ     °Ä
mÿ kaV+ 6          è   è!   è!   €Ð
mÿ ðÐ
mÿ xD:bV+     àÆ
mÿ     ’raV+     †aV+ €Ð
mÿ `raV+ ¿Ð
mÿ     À?žbV+ uzaV+  0žbV+ Ø4žbV+ ¨9žbV+ €šaV+     xD:bV+     àÆ
mÿ     °Å
mÿ kaV+ à!   à!   €Ð
mÿ ðÐ
mÿ HbV+     ÀÇ
mÿ     ’raV+     †aV+ €Ð
mÿ `raV+ ¿Ð
mÿ °Ð
mÿ ¨Ð
mÿ 8›>aV+ Œp˜    ðÐ
mÿ uzaV+ €šaV+         ÀÇ
mÿ     Æ
mÿ kaV+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  €Ð
mÿ ðÐ
mÿ HÅðaV+     `É
mÿ     ’raV+     †aV+ €Ð
mÿ     0?žbV+ uzaV+  P:bV+  ùÍaV+  0žbV+ Ø4žbV+ ¨9žbV+ €šaV+     HÅðaV+     `É
mÿ      Ç
mÿ kaV+ 8ÅðaV+     `É
mÿ     ÐÇ
mÿ kaV+ (ÅðaV+     `É
mÿ     È
mÿ kaV+ ÅðaV+     `É
mÿ     0È
mÿ kaV+ 	    ¨>žbV+ uzaV+     ¨9žbV+ °Â
mÿ     ŠHÎaV+ eyaV+     Ø4žbV+ ÐÈ
mÿ     yHÎaV+ eyaV+     0žbV+  É
mÿ     ZHÎaV+ eyaV+ ØôÍaV+  P:bV+  ùÍaV+  0žbV+ ØT:bV+ Ø4žbV+ ¨9žbV+ €šaV+     8›>aV+            ½™aV+ ðÐ
mÿ p‹ÍaV+     °Ê
mÿ     €É
mÿ kaV+   5  6  7  8  :  <  =  >    ?    @  B  D    €Ð
mÿ ðÐ
mÿ བaV+         ðÐ
mÿ uzaV+     •>aV+ 0É
mÿ     ½™aV+ eyaV+ •>aV+     Õ_ at fÆS     Qöl±íÁÓeaV+ ðÐ
mÿ བaV+     ÀË
mÿ     Ê
mÿ kaV+ u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv€Ð
mÿ ðÐ
mÿ HcaV+     TŸaV+     0Ò
mÿ ¦`cV+ ¦`cV+     ¦œaV+ ¿Ð
mÿ ðÑ
mÿ ¨Ð
mÿ Í
mÿ _:bV+ uzaV+ ØT:bV+ pÓ
mÿ ¢`cV+ @Ò
mÿ     ÐÍ
mÿ         ÿÿÿÿÿÿÿÿ¢`cV+     øÐ
mÿ          g_signal_connect ( G_OBJECT ( radio ),
+            "toggled",
+            G_CALLBACK ( change_toolbar_display_mode ),
+            NULL );
 
-  vbox = new_vbox_with_title_and_icon ( _("Navigation pane"), "organization.png" );
-  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( vbox_pref ), vbox, TRUE, TRUE, 0 );
+  gtk_widget_show_all ( vbox_pref );
 
-  button = gsb_automem_checkbutton_new (_("Add mouse scrolling support on the navigation pane"),
-            &conf.active_scrolling_left_pane,
-            G_CALLBACK ( preferences_active_mouse_scrolling_left_pane ),
-            NULL);
-  gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( vbox ), button, FALSE, FALSE, 5 );
+  if ( !gsb_data_account_get_accounts_amount () )
+    gtk_widget_set_sensitive ( vbox_pref, FALSE );
 
+  /* return */
   return ( vbox_pref );
-
 }
 
 
diff --git a/src/fenetre_principale.c b/src/fenetre_principale.c
index abd375e..684470b 100644
--- a/src/fenetre_principale.c
+++ b/src/fenetre_principale.c
@@ -36,18 +36,20 @@
 #include "bet_finance_ui.h"
 #include "bet_hist.h"
 #include "bet_tab.h"
-#include "navigation.h"
-#include "gsb_transactions_list.h"
+#include "categories_onglet.h"
 #include "etats_onglet.h"
-#include "gsb_data_account.h"
 #include "gsb_account_property.h"
+#include "gsb_data_account.h"
 #include "gsb_form.h"
 #include "gsb_scheduler_list.h"
-#include "main.h"
-#include "categories_onglet.h"
+#include "gsb_transactions_list.h"
 #include "imputation_budgetaire.h"
-#include "tiers_onglet.h"
+#include "main.h"
+#include "menu.h"
+#include "navigation.h"
 #include "structures.h"
+#include "tiers_onglet.h"
+#include "traitement_variables.h"
 #include "erreur.h"
 /*END_INCLUDE*/
 
@@ -330,11 +332,18 @@ gboolean gsb_gui_on_account_switch_page ( GtkNotebook *notebook,
 {
   gint account_number;
 
-  /* devel_debug_int (page_number); */
+  if ( page_number != GSB_TRANSACTIONS_PAGE )
+  {
+    menus_view_sensitifs ( FALSE );
+    gsb_gui_sensitive_menu_item ( "/menubar/EditMenu/NewTransaction", FALSE );
+  }
+
   switch ( page_number )
   {
   case GSB_TRANSACTIONS_PAGE:
     gsb_form_set_expander_visible ( TRUE, TRUE );
+    menus_view_sensitifs ( TRUE );
+    gsb_gui_sensitive_menu_item ( "/menubar/EditMenu/NewTransaction", TRUE );
     break;
   case GSB_ESTIMATE_PAGE:
     gsb_form_set_expander_visible (FALSE, FALSE );
diff --git a/src/parametres.c b/src/parametres.c
index a5e30cd..27a15af 100644
--- a/src/parametres.c
+++ b/src/parametres.c
@@ -420,7 +420,7 @@ gboolean preferences ( gint page )
   gtk_tree_store_append (GTK_TREE_STORE (preference_tree_model), &iter2, &iter);
   gtk_tree_store_set (GTK_TREE_STORE (preference_tree_model),
             &iter2,
-            0, _("Toolbars - Navigation pane"),
+            0, _("HMI - Toolbars"),
             1, TOOLBARS_PAGE,
             2, 400,
             -1);
diff --git a/src/traitement_variables.c b/src/traitement_variables.c
index bcfa7ef..2a839a2 100644
--- a/src/traitement_variables.c
+++ b/src/traitement_variables.c
@@ -397,7 +397,6 @@ void menus_view_sensitifs ( gboolean sensitif )
     "/menubar/ViewMenu/ShowGrid",
     "/menubar/ViewMenu/ShowReconciled",
     "/menubar/ViewMenu/ShowArchived",
-    "/menubar/ViewMenu/ShowClosed",
     "/menubar/ViewMenu/ShowOneLine",
     "/menubar/ViewMenu/ShowTwoLines",
     "/menubar/ViewMenu/ShowThreeLines",


hooks/post-receive
-- 
grisbi


More information about the cvs mailing list