[grisbi-cvs] [SCM] grisbi branch, master, updated. upstream_version_0_9.0-107-g73237ce

Pierre Biava nobody at users.sourceforge.net
Sat Mar 26 08:38:18 CET 2011


This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "grisbi".

The branch, master has been updated
    via 73237ced8f160aac109f6bf8a381ecebe8a69515 (commit)
   from f5b443d2ae07fd3535a3e79f8acd8cd43dd23b7b (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
commit 73237ced8f160aac109f6bf8a381ecebe8a69515
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Fri Mar 25 19:55:56 2011 +0100

  update strings

-----------------------------------------------------------------------

Changes:
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 1bc5103..a783767 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-19 01:39+0100\n"
 "Last-Translator: Markus7cz <markus7cz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -210,7 +210,7 @@ msgstr "Druh účtu"
 msgid "Currency"
 msgstr "Měna"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Písma a loga"
 
@@ -250,7 +250,7 @@ msgstr "Výběr barvy"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Zpět k výchozím"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adresy a názvy"
 
@@ -273,7 +273,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Název souboru"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Název souboru účtů: "
 
@@ -296,7 +296,7 @@ msgstr "Druhá adresa: "
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Vyberte nové logo"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Panely nástrojů"
 
@@ -521,7 +521,7 @@ msgstr "Měsíc"
 msgid "Year"
 msgstr "Rok"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 msgid "General Options"
 msgstr "Obecné volby"
 
@@ -555,7 +555,7 @@ msgstr "dnešní datum"
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr "Poznámka: toto nastavení platí pro prognózy bez počátečního data"
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Detaily účtu"
 
@@ -1556,7 +1556,7 @@ msgstr "Vytvořit novou podkategorii"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
@@ -1825,75 +1825,75 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Nelze alokovat paměť"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Soubor je poškozený."
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Chyba při ukládání do souboru."
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Uložit soubor"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi vytvořil zálohu v '%s'."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 "Prosím nahlaste tento problém na <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>."
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 "Prosím zkopírujte a vložte následující informace do vašeho hlášení chyby."
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Grisbi bylo zastaveno z důvodu chyby stránkování"
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Sledování"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr "GRISBI %s Debug"
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr "Ladění povoleno, úroveň je '%s'"
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 "Chybná úroveň ladění, prosím zkontrolujte proměnnou prostředí DEBUG_GRISBI"
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -1903,14 +1903,14 @@ msgstr ""
 "připojte tento soubor spolu se znepřehledněným souborem účtů k hlášení chyby."
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr "Nepodařilo se vytvořit logovací soubor..."
 
@@ -2211,7 +2211,7 @@ msgstr "Fiskální rok"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Metoda platby"
 
@@ -2376,14 +2376,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Hlavní"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Transakce"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Měny"
 
@@ -2979,7 +2979,7 @@ msgstr "Klikatelné transakce"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "Transakce budou reagovat na kliknutí"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Měny pro součty"
 
@@ -3475,7 +3475,7 @@ msgstr "Podrozpočet"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Číslo odsouhlasení"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Přehled"
 
@@ -3492,7 +3492,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr "Tabulka amortizace"
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Plánovač"
 
@@ -4279,7 +4279,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Název sestavy"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 msgid "Archives"
 msgstr "Archivy"
 
@@ -4770,11 +4770,12 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr "%s (%d z %d)"
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "Vítejte v Grisbi!"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4794,11 +4795,11 @@ msgstr ""
 "Až bude soubor vytvořený, budete moci vytvořit nové účty nebo naimportovat "
 "předchozí data."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Pomocník s importem nového souboru"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4820,11 +4821,11 @@ msgstr ""
 "naimportovat předchozí data, například z předchozího účetního programu nebo "
 "z webové stránky vaší banky."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr "Průvodce novým souborem"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4842,46 +4843,46 @@ msgstr ""
 "naimportovat předchozí data, například z předchozího účetního programu nebo "
 "z webové stránky vaší banky."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr "Základní nastavení"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr "Názvy a soubory"
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 msgid "Filename: "
 msgstr "Název souboru: "
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr "Zašifrovat soubor Grisbi"
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 msgid "Your address"
 msgstr "Vaše adresa"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Zvolte základní měnu"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Vyberte seznam kategorií které budete používat"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr "Nastavení dokončeno!"
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4897,23 +4898,23 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vyberte zpúsob naplnění souboru účtů a klikněte na tlačítko 'Zavřít'."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Vytvořit nový účet od základu"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr "Importovat data z online bankovních služeb nebo z účetního software"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 msgid "My accounts"
 msgstr "Moje účty"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr "Vytvořit soubor"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -4927,16 +4928,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Děkujeme, že používáte Grisbi, a přejeme hodně štěstí!"
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr "Vítejte v Grisbi 0.6!"
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
+#, fuzzy
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -4966,69 +4963,69 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Více o dalších vylepšeních naleznete na http://www.grisbi.org/."
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr "Základní nastavení Grisbi"
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 msgid "Web"
 msgstr "Web"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Příkaz webového prohlížeče: "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr "Můžete použít %s na určení URL např.: 'firefox -remote %s'"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Operace se soubory"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Při startu automaticky načíst poslední soubor"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Automaticky uložit při ukončení"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Vytvořit záložní kopii před otevřením souboru"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Vytvořit záložní kopii každých "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 msgid " minutes"
 msgstr " minut"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Složka zálohy: "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr "Vyberte/vytvořte složku pro zálohy"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Odsouhlasení"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Chyba při nahrávání odsouhlasení"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5293,7 +5290,7 @@ msgstr "Přidat novou banku"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Jméno kontaktu"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Banky"
 
@@ -5376,11 +5373,11 @@ msgstr "Seznam kategorií"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Zobrazit soubor cizích kategorií"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Nelze otevřít soubor kategorií."
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Nepojmenovaný seznam kategorií"
 
@@ -7401,8 +7398,8 @@ msgstr "Nahrávání účtů"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Nepodařilo se nahrát účty"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Chyba při nahrávání souboru '%s'"
@@ -7471,7 +7468,7 @@ msgstr ""
 "pod jiným názvem, nebo povolte volbu \"%s\" v Možnostech."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Vynutit uložení uzamčených souborů"
 
@@ -7563,12 +7560,12 @@ msgstr ""
 "<b>Skutečně chcete odstranit soubor:\n"
 "%s ?</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "Nelze uložit konfigurační soubor '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
@@ -7577,16 +7574,16 @@ msgstr ""
 "%s vypadá, že není správný konfigurační soubor,\n"
 "prosím zkontrolujte jej."
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "Nelze otevřít konfigurační soubor '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr "Odstranit konfigurační soubor z předchozí veze"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7598,11 +7595,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "<b>Skutečně chcete soubor odstranit?</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Vyberte soubor"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7614,18 +7611,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "a stiskněte tlačítko 'OK'."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Nelze otevřít soubor '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Soubor neexistuje"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7635,7 +7632,7 @@ msgstr ""
 "%s vypadá, že není správný soubor,\n"
 "prosím zkontrolujte jej a spuťte akci znovu."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7647,15 +7644,15 @@ msgstr ""
 "Prosím ujistěte se, že je nainstalovaný (tzn. ověřte že je nainstalovaný "
 "balíček 'grisbi-ssl') a akci zopakujte."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Plugin pro šifrování nebyl nalezen."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Toto není soubor Grisbi... Nahrávání bylo přerušeno."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7667,7 +7664,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -7676,7 +7673,7 @@ msgstr ""
 "Pro otevření tohoto souboru potřebujete verzi Grisbi %s.\n"
 "Vy používáte verzi %s."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7689,7 +7686,7 @@ msgstr ""
 "důležitých informací mějte na paměti, že se jedná o již archivované "
 "transakce."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Archiv Grisbi otevřen"
 
@@ -7949,7 +7946,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Nastavit formulář"
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Formulář transakcí"
 
@@ -8078,7 +8075,7 @@ msgstr "Číslo transakce"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Automaticky / Ručně"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Fiskální roky"
 
@@ -8384,7 +8381,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Odstranit odsouhlasení"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Řadit pro odsouhlasení"
 
@@ -9198,7 +9195,7 @@ msgstr "Podle data pohybu (při neúspěchu zkusit datum transakce)"
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Nastavit párování při importu"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 msgid "Import associations"
 msgstr "Párování při importu"
 
@@ -9720,11 +9717,11 @@ msgstr "Známé archivy"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Zobrazit _uzavřené účty"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 msgid "en"
 msgstr "en"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Nepojmenovaný účet"
 
@@ -9938,130 +9935,130 @@ msgid "closed"
 msgstr "uzavřeno"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Možnosti Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 msgid "Main"
 msgstr "Hlavní"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Soubory"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 msgid "Localization"
 msgstr "Lokalizace"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazení"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Zprávy a varování"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Plátci/příjemci, kategorie a rozpočty"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr "Chování seznamu"
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Dotazy před odstraněním"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 msgid "Content"
 msgstr "Obsah"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr "Chování"
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr "Dokončování"
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Směnné kurzy"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Odhadovaný zůstatek"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr "Tip dne"
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr "Zobrazit tip dne"
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Zobrazit následující varovné zprávy"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Zobrazit následující zprávy"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr "Komprimovat soubor Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Pamatovat si poslední otevřené soubory: "
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Zálohování"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Vytvořit jeden záložní soubor"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr "Komprimovat zálohu Grisbi"
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Vytvořit záložní kopii po otevření souboru"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 msgid "Config file"
 msgstr "Konfigurační soubor"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr "Použít konfigurační soubor stabilní verze jako předlohu"
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
@@ -10070,75 +10067,75 @@ msgstr ""
 "Můžete použít %s na určení URL např.:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Oznámení plánovače při spuštění Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr "Oznámit / provést plánované transakce k datu splatnosti"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Oznámit / provést plánované transakce pro měsíc"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Počet dní před oznámením nebo provedením: "
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Možnosti řazení transakcí"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 msgid "by number"
 msgstr "podle čísla"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr "vzestupně dle data"
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr "sestupně dle data"
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr "Volba akce při dvojkliku myší: "
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Zobrazit detail"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Upravovat řádek"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Změnit řádek"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Zvolte formát data"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 msgid "Date format"
 msgstr "Formát data"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Oddělovač desetin: "
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr "Oddělovač tisíců: "
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr "Zvolte oddělovače desetin a tisíců"
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr "Oddělovače desetin a tisíců"
 
@@ -11107,20 +11104,20 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Nelze spustit poštovní program"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Tisk do souboru"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Chyba alokace paměti"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr "Konverze do utf8 selhala."
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
@@ -11128,11 +11125,11 @@ msgstr ""
 "Pokud výsledek není správný, zkuste v okně pro výběr souborů zvolit správnou "
 "znakovou sadu."
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Zvolte mapu znaků"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
@@ -11141,24 +11138,24 @@ msgstr ""
 "Jste zde, protože váš soubor nemůže být přímo naimportován do Grisbi.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 msgid "Result"
 msgstr "Výsledek"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr "Pokud nejsou žádné návrhy správné, můžete vybrat jinou znakovou sadu"
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Zvolte znakovou sadu"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr "Konverze se nezdařila, zkuste jinou znakovou sadu"
 
@@ -11170,6 +11167,9 @@ msgstr "Není zvoleno písmo"
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Osobní správce financí"
 
+#~ msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
+#~ msgstr "Vítejte v Grisbi 0.6!"
+
 #~ msgid "You are running Grisbi with GTK version %s"
 #~ msgstr "Máte spušteno Grisbi s verzí GTK %s"
 
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 0cfd742..e490d0c 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: da\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-03-25 13:23+0100\n"
 "Last-Translator: Dmitri Popov <dmpop at openoffice.org>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -218,7 +218,7 @@ msgstr "Kontonavn"
 msgid "Currency"
 msgstr "Valuta"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Skrifttyper & logoer"
 
@@ -261,7 +261,7 @@ msgstr ""
 msgid "Back to default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adresser og overskrifter"
 
@@ -286,7 +286,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Indehaver"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Kontooverskrift:"
@@ -312,7 +312,7 @@ msgstr "Sekundær adresse:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Væl nyt logo"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -559,7 +559,7 @@ msgstr "MÃ¥neder"
 msgid "Year"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "Generelt"
@@ -599,7 +599,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Kontooplysninger"
@@ -1659,7 +1659,7 @@ msgstr "Giv den nye underkategori et navn"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Importér"
 
@@ -1907,73 +1907,73 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Filen er beskædiget."
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Gem fil"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Balance"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -1981,14 +1981,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2301,7 +2301,7 @@ msgstr "Regnskabsår"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr ""
 
@@ -2471,14 +2471,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr ""
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr ""
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Valutaer"
 
@@ -3097,7 +3097,7 @@ msgstr "Kontotransaktioner"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 #, fuzzy
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Kendte valutaer"
@@ -3588,7 +3588,7 @@ msgstr "Budgetlinje"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Transaktionsnummer"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Hovedside"
 
@@ -3606,7 +3606,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr ""
 
@@ -4377,7 +4377,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr ""
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 msgid "Archives"
 msgstr ""
 
@@ -4807,11 +4807,12 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4824,11 +4825,11 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4841,11 +4842,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4856,49 +4857,49 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr ""
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "Indehaver:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Your address"
 msgstr "Inderhaverens adresse"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Tilføj valuta"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4908,26 +4909,26 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 #, fuzzy
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Giv den nye kategori et navn"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 #, fuzzy
 msgid "My accounts"
 msgstr "Vis konti"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 #, fuzzy
 msgid "Create filename"
 msgstr "LaTeX-fil"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -4936,16 +4937,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -4960,74 +4956,74 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 #, fuzzy
 msgid "Web"
 msgstr "Website"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Webbrowser:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr ""
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr ""
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr ""
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 #, fuzzy
 msgid " minutes"
 msgstr "Noter"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Backup-fil:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Vis afstemte transaktioner"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5260,7 +5256,7 @@ msgstr "Ny bank"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Kontaktpersonens navn"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Banker"
 
@@ -5348,12 +5344,12 @@ msgstr "Kategoriliste"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 #, fuzzy
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Eksportér kategorier"
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Ny konto"
@@ -7373,8 +7369,8 @@ msgstr "Bankkonto"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Slet konto"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr ""
@@ -7426,7 +7422,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr ""
 
@@ -7509,28 +7505,28 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
 "please check it."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7538,12 +7534,12 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Vælg regnskabsår"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7551,18 +7547,18 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 msgid "File does not exist"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7570,7 +7566,7 @@ msgid ""
 "please check it and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7578,17 +7574,17 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 #, fuzzy
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Konto %s blev ikke fundet.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Denne fil er ikke en Grisbi-rapport"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7597,14 +7593,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7612,7 +7608,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -7859,7 +7855,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Overførselsformular"
 
@@ -7982,7 +7978,7 @@ msgstr "Transaktionsnummer"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Automatisk/Manuelt"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr ""
 
@@ -8280,7 +8276,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Vis afstemte transaktioner"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Vis afstemte transaktioner"
@@ -9053,7 +9049,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Yderligere info"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Import associations"
 msgstr "Eksportér kategorier"
@@ -9619,12 +9615,12 @@ msgstr "Kendte valutaer"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Lukket konto"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 #, fuzzy
 msgid "en"
 msgstr "Manuel"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Ny konto"
@@ -9830,222 +9826,222 @@ msgid "closed"
 msgstr "Luk"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Main"
 msgstr "Symbol"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Filer"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programmer"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "Eksportér kategorier"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Beskeder og advarsler"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 #, fuzzy
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Beskeder og advarsler"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Content"
 msgstr "Kontaktperson"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Ressourcer"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 #, fuzzy
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Valutaer"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 #, fuzzy
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Balance"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 #, fuzzy
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Advarsler"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 #, fuzzy
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Advarsler"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr ""
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Backup"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr ""
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "Gem fil"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Opret en planlagt transaktion"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "4 linjer per transaktion"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "by number"
 msgstr "Check/Øverførselsnr."
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Balancer"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Vælg konto"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "Eksportér"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 msgid "Decimal point: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -10888,57 +10884,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Eksportér kategorier"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr ""
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Tilføj valuta"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Hvert år"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Tilføj valuta"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index dc98c7e..602e338 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-20 23:28+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Stromberger <mstromberger at aon.at>\n"
 "Language-Team: deutsch <de at li.org>\n"
@@ -213,7 +213,7 @@ msgstr "Kontoart"
 msgid "Currency"
 msgstr "Währung"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Schrift & Farben"
 
@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr "Farbe auswählen - Grisbi"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Voreinstellung"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Bezeichnung & Adressen"
 
@@ -276,7 +276,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Dateiname"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Bezeichnung: "
 
@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr "Zusatzadresse: "
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Logo auswählen - Grisbi"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Werkzeugleisten"
 
@@ -525,7 +525,7 @@ msgstr "Monat"
 msgid "Year"
 msgstr "Jahr"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 msgid "General Options"
 msgstr "Allgemein"
 
@@ -561,7 +561,7 @@ msgstr ""
 "Bemerkung: Diese Einstellung wird herangezogen wenn kein Beginndatum für die "
 "Prognose vorhanden ist."
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Konten Einstellungen"
 
@@ -1562,7 +1562,7 @@ msgstr "Eine neue Unterkategorie erstellen"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
@@ -1831,77 +1831,77 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Der Speicher kann nicht zugeteilt werden"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Die Datei ist beschädigt."
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Fehler beim Speichern der Datei."
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Datei speichern"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi hat eine Sicherung im Verzeichnis '%s' erstellt."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 "Bitte den Fehler unter <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt> melden. "
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 "Die Ausgabe vom \"Backtrace\" mitKopieren und Einfügen zum Fehlerbericht "
 "hinzufügen."
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Speicherzugriffsverletzung."
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Backtrace"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr "Grisbi %s Debug"
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr "Debug aktiviert, Level ist '%s'"
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 "Falscher \"Debug-Level\", bitte \"DEBUG_GRISBI\" in der Umgebungsvariable "
 "prüfen"
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -1912,14 +1912,14 @@ msgstr ""
 "anonymisierten Datei."
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr "Die Logdatei konnte nicht erstellt werden..."
 
@@ -2220,7 +2220,7 @@ msgstr "Geschäftsjahr"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Zahlungsweisen"
 
@@ -2385,14 +2385,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Allgemein"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Buchungen"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Währungen"
 
@@ -2988,7 +2988,7 @@ msgstr "Buchungen Aufruf"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "Buchungen sind aufrufbar"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Währungen"
 
@@ -3488,7 +3488,7 @@ msgstr "Teil-Budgeteinträge"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Abstimmung Nr."
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Startseite"
 
@@ -3505,7 +3505,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr "Rückzahlung Auflistung"
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Planer"
 
@@ -4301,7 +4301,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Bericht Name"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 msgid "Archives"
 msgstr "Archive"
 
@@ -4799,11 +4799,12 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr "%s (%d von %d)"
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "Willkommen zu Grisbi!"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4825,11 +4826,11 @@ msgstr ""
 "Wenn die Grisbi-Datei erstellt ist können Konten angelegt oder importiert "
 "werden."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Assistent für eine neue Datei mittels Import"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4852,11 +4853,11 @@ msgstr ""
 "Wenn die Grisbi-Datei erstellt ist können Konten angelegt oder importiert "
 "werden."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr "Assistent für eine neue Datei"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4874,46 +4875,46 @@ msgstr ""
 "Wenn die Datei erstellt und konfiguriert ist können Sie Konten anlegen oder "
 "importieren."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr "Allgemeine Konfiguration"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr "Bezeichnungen und Dateinamen"
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 msgid "Filename: "
 msgstr "Dateiname: "
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr "Datei verschlüsseln"
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 msgid "Your address"
 msgstr "Hauptadresse"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Basiswährung auswählen"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Vordefinierte Kategorien auswählen"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr "Konfiguration abgeschlossen !"
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4934,24 +4935,24 @@ msgstr ""
 "Eine Auswahl treffen wie die Konten erstellt werden sollen und den Button "
 "'Schließen' aufrufen."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Ein neues Konto manuell erstellen"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 "Konten und Daten von anderen Finanzprogrammen oder Ihrer Bank importieren"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 msgid "My accounts"
 msgstr "Meine Konten"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr "Datei erstellen - Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -4969,16 +4970,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Danke das Sie Grisbi verwenden, viel Spaß dabei!"
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr "Willkommen zu Grisbi 0.6!"
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
+#, fuzzy
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5004,69 +5001,69 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Es wird empfohlen, die Basiskonfiguration im nächsten Dialog festzulegen."
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr "Allgemeine Einstellungen"
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 msgid "Web"
 msgstr "Internet"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Webbrowser: "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr "Mit %s die URL übergeben - z.B.: 'firefox -remote %s' "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Dateien"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Die letzte Datei automatisch öffnen"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Beim Beenden automatisch speichern"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Vor dem Speichern der Datei eine Sicherung erstellen"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Eine Sicherung alle "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 msgid " minutes"
 msgstr " Minuten"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Verzeichnis für Sicherungen: "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr "Verzeichnis für Sicherungen - Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Abstimmung"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Fehler beim Ermitteln der Abstimmungen"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5340,7 +5337,7 @@ msgstr "Eine neue Bank hinzufügen"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Ansprechperson"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Banken"
 
@@ -5423,11 +5420,11 @@ msgstr "Kategorienliste"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Fremdkategorien anzeigen"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Die Kategoriendatei konnte nicht geöffnet werden."
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Kategorienliste ohne Namen"
 
@@ -7471,8 +7468,8 @@ msgstr "Konten laden"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Fehler beim Laden der Konten"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Fehler beim Öffnen der Datei '%s'"
@@ -7543,7 +7540,7 @@ msgstr ""
 "Option \"%s\" in den Einstellungen."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Das Speichern von gesperrten Dateien erzwingen"
 
@@ -7634,12 +7631,12 @@ msgstr ""
 "<b>>Soll diese Datei gelöscht werden:\n"
 "%s ?</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "Die Konfiguration kann nicht gespeichert werden '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
@@ -7648,16 +7645,16 @@ msgstr ""
 "%s scheint keine gültige Konfigurationsdatei zu sein,\n"
 "bitte prüfen."
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "Die Konfiguration kann nicht geöffnet werden '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr "Die Konfigurationsdatei von einer älteren Grisbi-Version löschen"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7669,11 +7666,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "<b>Wollen Sie die Löschung ausführen?</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Eine Datei auswählen"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7685,18 +7682,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Die Eingabe mit 'OK' bestätigen."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Die Datei kann nicht geöffnet werden '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Die Datei ist nicht vorhanden"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7706,7 +7703,7 @@ msgstr ""
 "%s scheint keine reguläre Datei zu sein,\n"
 "bitte prüfen und erneut versuchen."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7718,15 +7715,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Bitte prüfen, ob das Modul installiert ist und erneut versuchen."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Das Modul für die Verschlüsselung kann nicht gefunden werden."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Diese Datei ist kein Grisbi-Datei...der Ladevorgang wird abgebrochen."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7738,7 +7735,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -7747,7 +7744,7 @@ msgstr ""
 "Grisbi mit Version %s ist zum Öffnen der Datei notwendig.\n"
 "Sie verwenden Version %s."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7758,7 +7755,7 @@ msgstr ""
 "Bevor Buchungen oder wichtige Informationen geändert werden sollten Sie "
 "beachten, dass es sich um ein Archiv handelt."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Grisbi Archiv geöffnet"
 
@@ -8033,7 +8030,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Buchungsformular Einstellungen"
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Buchungsformular"
 
@@ -8165,7 +8162,7 @@ msgstr "Buchungsnummer"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Automatisch/Manuell"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Geschäftsjahre"
 
@@ -8473,7 +8470,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Abstimmung löschen"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Abstimmung sortieren"
 
@@ -9315,7 +9312,7 @@ msgstr "entsprechend Datum der Durchführung"
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Zuordnungen verwalten"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 msgid "Import associations"
 msgstr "Zuordnungen"
 
@@ -9840,11 +9837,11 @@ msgstr "Erstellte _Archive"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Ge_schlossene Konten anzeigen"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 msgid "en"
 msgstr "de"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Konto ohne Namen"
 
@@ -10059,210 +10056,210 @@ msgid "closed"
 msgstr "Geschlossen"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Einstellungen - Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 msgid "Main"
 msgstr "Allgemein"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Dateien"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programme"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 msgid "Localization"
 msgstr "Datum & Beträge"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Anzeigeoptionen"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Tipps & Warnungen"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Währungen & Sortierung"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr "Einstellungen"
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Löschrückfragen"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 msgid "Content"
 msgstr "Darstellung"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr "Einstellungen"
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr "Vervollständigung"
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Finanzdaten"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Währungsvergleich"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Prognosen"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr "Tipp des Tages"
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr "Den Tipp des Tages anzeigen"
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Folgende Warnungen anzeigen"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr "Meldung"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Folgende Meldungen anzeigen"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr "Datei komprimieren"
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Dateihistorie Anzahl: "
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Sicherungen"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Für Sicherungen nur eine Datei anlegen"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr "Sicherung komprimieren"
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Nach dem Öffnen der Datei eine Sicherung erstellen"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 msgid "Config file"
 msgstr "Konfigurationsdatei"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 "Die Konfigurationsdatei von einer älteren Grisbi-Version als Vorlage "
 "verwenden"
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr "Mit %s die URL übergeben - z.B.: 'firefox -remote %s'"
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Planer Meldungen"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr ""
 "am Fälligkeitsdatum einen Hinweis anzeigen und die geplante Buchung ausführen"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr ""
 "für geplante Buchungen vom Monat einen Hinweis anzeigen und die Buchungen "
 "ausführen"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Hinweis für eine geplante Buchung in Tagen davor anzeigen: "
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Sortierung"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 msgid "by number"
 msgstr "nach Nummer"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr "nach Datum aufsteigend"
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr "nach Datum absteigend"
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr "Aktion für Doppelklick festlegen"
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Zeile expandieren"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Zeile bearbeiten"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Zeile verwalten"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Datumsformat auswählen"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 msgid "Date format"
 msgstr "Datumsformat"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Dezimal-Zeichen: "
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr "Tausender-Zeichen: "
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr "Dezimal und Tausender-Zeichen auswählen"
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr "Dezimal und Tausender-Zeichen"
 
@@ -11266,20 +11263,20 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Browser kann nicht gestartet werden"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "In Datei drucken"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Speicherzugriffsverletzung"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr "Die Konvertierung in \"UTF-8\" ist fehlgeschlagen."
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
@@ -11287,11 +11284,11 @@ msgstr ""
 "Wenn das Ergebnis nicht korrekt ist bitte einen anderen Zeichensatz im "
 "Auswahldialog für Dateien einstellen."
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Einen Zeichensatz auswählen"
 
-#: ../sr inen Zeichensatz auswählen" "  einen anderen Zeichensatz im "  " n" u" "  .126] =ÿ €ð”+     `å=ÿ     "áҒ+     ògӒ+ àå=ÿ     På=ÿ óèҒ+ ÈdԒ+ èôó’+             ’Øï“+ På=ÿ €ð”+     `å=ÿ     0
å=ÿ ëýҒ+ 6          è   è!   è!   àå=ÿ På=ÿ x”ï“+     `å=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ ðàҒ+ å=ÿ     ÀS”+ óèҒ+  €S”+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     x”ï“+     `å=ÿ     0å=ÿ ëýҒ+ à!   à!   àå=ÿ På=ÿ È]ϓ+     @
å=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ ðàҒ+ å=ÿ å=ÿ å=ÿ ûó’+ Œp˜    På=ÿ óèҒ+ ÈdԒ+         @
å=ÿ     å=ÿ ëýҒ+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  àå=ÿ På=ÿ H¦“+     àå=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ     0S”+ óèҒ+   ï“+  Iƒ“+  €S”+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     H¦“+     àå=ÿ     
å=ÿ ëýҒ+ 8¦“+     àå=ÿ     P
å=ÿ ëýҒ+ (¦“+     àå=ÿ     €
å=ÿ ëýҒ+ ¦“+     àå=ÿ     °
å=ÿ ëýҒ+ 	    ¨ŽS”+ óèҒ+     ¨‰S”+ 0å=ÿ     Š˜ƒ“+ æçҒ+     ؄S”+ På=ÿ     y˜ƒ“+ æçҒ+     €S”+ €å=ÿ     Z˜ƒ“+ æçҒ+ ØDƒ“+   ï“+  Iƒ“+  €S”+ ؤï“+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     à“+      å=ÿ     Ðå=ÿ ëýҒ+ #  %    '    )    *  -  .  0  3    5  6  7  8  :  <  =  àå=ÿ På=ÿ pËM“+      å=ÿ     "áҒ+         8¯ï“+ óèҒ+ ؤï“+  ©ï“+ ÈdԒ+             c  f  
“+ På=ÿ pËM“+      å=ÿ     ðå=ÿ ëýҒ+ Ó%°•æ§ìš‹wqÒ-øÒ êÓïs¨Ó,~9„×u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv´¢“+     å=ÿ F°¶”+ F°¶”+     ?õ“+     På=ÿ °å=ÿ på=ÿ 
“+ æçҒ+ èôó’+ Ðå=ÿ B°¶”+  å=ÿ å=ÿ õŒô’+ På=ÿ     ÿÿÿÿÿÿÿÿB°¶”+     Xå=ÿ ëýҒ      c/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
@@ -11300,26 +11297,26 @@ msgstr ""
 "Die Datei kann nicht \"direkt\" Importiert werden.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr "Zeichensatz"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 msgid "Result"
 msgstr "Ergebnis"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 "Wenn kein Vorschlag zutrifft bitte einen anderen Zeichensatz manuell "
 "auswählen"
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Zeichensatz auswählen"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 "Die Konvertierung ist fehlgeschlagen, bitte einen anderen Zeichensatz "
@@ -11333,6 +11330,9 @@ msgstr "Keine Schrift definiert"
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Finanzprogramm für Privatpersonen"
 
+#~ msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
+#~ msgstr "Willkommen zu Grisbi 0.6!"
+
 #~ msgid "You are running Grisbi with GTK version %s"
 #~ msgstr "Sie führen Grisbi mit GTK-Version %s aus"
 
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 15e0cfb..4a417c4 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Grisbi 0.5.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-13 14:53+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: KASKAS <ttnfy17 at yahoo.gr>\n"
@@ -227,7 +227,7 @@ msgstr "Όνομα λογαριασμού"
 msgid "Currency"
 msgstr "Νόμισμα"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Πηγές & λογότυπο"
 
@@ -268,7 +268,7 @@ msgstr "Επιλογή του χρώματος"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Πίσω στην προεπιλογή"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Διευθύνσεις & τίτλοι"
 
@@ -291,7 +291,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Όνομα αρχείου"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Τίτλος αρχείων λογαριασμών:"
@@ -317,7 +317,7 @@ msgstr "Δευτεροβάθμια διεύθυνση:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Επιλέξτε ένα νέο λογότυπο"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Ράβδοι εργαλείων"
 
@@ -563,7 +563,7 @@ msgstr "Μήνας"
 msgid "Year"
 msgstr "Χρόνος"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "Γενικότητες"
@@ -603,7 +603,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Λεπτομέρειες λογαριασμού"
@@ -1655,7 +1655,7 @@ msgstr "Δημιουργήστε μια νέα υποκατηγορία"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Εισαγωγή"
 
@@ -1941,24 +1941,24 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Αδύνατη η διάθεση μνήμης"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Το αρχείο αλλοιώθηκε."
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Εμφανίστηκε ένα λάθος κατά την αποθήκευση του αρχείου."
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Αποθήκευση αρχείου"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Το Grisbi έκανε ένα εφεδρικό αρχείο '%s'."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
@@ -1966,51 +1966,51 @@ msgstr ""
 "Παρακαλώ αναφέρετε αυτό το πρόβλημα στην σελίδα <tt>http://www.grisbi.org/"
 "bugtracking/</tt>. "
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr "Αντιγράψτε και επικολλήσετε το ίχνος με την αναφορά σας για σφάλματα."
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Το Grisbi τερματίζεται λόγω ενός ελαττώματος κατάτμησης."
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Ίχνος"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr "Αποσφαλμάτωση GRISBI %s "
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr "Διόρθωση σφαλμάτων ενεργοποιημένη,το επίπεδο είναι '%s'"
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 "Εσφαλμένο επίπεδο αποσφαλμάτωσης,παρακαλώ ελέγξτε την τιμή DEBUG_GRISBI"
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s\n"
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -2020,14 +2020,14 @@ msgstr ""
 "σφαλμάτων στο %s. Παρακαλώ στείλτε αυτό το αρχείο στην αναφορά για σφάλματα."
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr "Το Grisbi απέτυχε να δημιουργήσει το αρχείο σφαλμάτων..."
 
@@ -2339,7 +2339,7 @@ msgstr "Οικονομικό έτος"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Μέθοδοι πληρωμής"
 
@@ -2504,14 +2504,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Γενικότητες"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Συναλλαγές"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Νομίσματα"
 
@@ -3129,7 +3129,7 @@ msgstr "Συναλλαγές με ένα κλικ"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "Κάνετε τις συναλλαγές με ένα κλικ"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Σύνολα νομισμάτων"
 
@@ -3641,7 +3641,7 @@ msgstr "Υπο--δημοσιονομικές γραμμές"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Αριθμός συμφωνίας"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Κύρια σελίδα"
 
@@ -3660,7 +3660,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr "Σειρά εκτίμησης"
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Χρονοπρογραμματιστής"
 
@@ -4465,7 +4465,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Όνομα εκθέσεων"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 msgid "Archives"
 msgstr "Αρχεία"
 
@@ -4997,11 +4997,12 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr "%s (%d από %d)"
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "Καλωσορίστε στο Grisbi!"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -5024,11 +5025,11 @@ msgstr ""
 "λογαριασμό ή να\n"
 "εισάγετε μερικές προηγούμενες πληροφορίες."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Νέος βοηθός αρχείων στην εισαγωγή"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -5051,11 +5052,11 @@ msgstr ""
 "στοιχεία, δηλ. από το προηγούμενο λογισμικό λογιστικής σας ή τον ιστοχώρο "
 "τραπεζών σας."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr "Νέος βοηθός αρχείων"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -5074,47 +5075,47 @@ msgstr ""
 "στοιχεία, δηλ. από το προηγούμενο λογισμικό λογιστικής σας ή τον ιστοχώρο "
 "τραπεζών σας."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr "Γενική διαμόρφωση"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr "Τίτλοι και ονόματα αρχείου"
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "Όνομα αρχείου:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr "Κρυπτογραφήστε το αρχείο Grisbi"
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 msgid "Your address"
 msgstr "Η διεύθυνσή σας"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Επιλέξτε το βασικό νόμισμα"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Επιλέξτε την λίστα με τις κατηγορίες που θα χρησιμοποιήσετε"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr "Η διαμόρφωση ολοκληρώθηκε!"
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -5131,25 +5132,25 @@ msgstr ""
 "Επιλέξτε έναν τρόπο να 'κατοικηθεί' το αρχείο λογαριασμών σας και να πιέστε "
 "το πλήκτρο 'Κλεισιμο'."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Δημιουργήστε έναν νέο απολογισμό από την αρχή"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 "Εισάγετε στοιχεία απευθείας απο τις τράπεζες ή απο το λογιστικό σας "
 "λογισμικό."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 msgid "My accounts"
 msgstr "Οι λογαριασμοί μου"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr "Δημιουργήστε το όνομα αρχείου"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -5164,17 +5165,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ευχαριστούμε για τη χρήση του Grisbi!"
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr "Καλωσορίσατε στο Grisbi 0.6!"
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 #, fuzzy
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5203,74 +5199,74 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Μπορείτε να βρείτε κι άλλες βελτιώσεις στο http://www.grisbi.org/."
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr "Γενική διαμόρφωση Grisbi"
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 msgid "Web"
 msgstr "Ιστός"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Εντολή μηχανών αναζήτησης Ιστού:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 "Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το %s για να επεκτείνετε το URL - I.e: 'firefox -"
 "remote %s' "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Χειρισμός αρχείων λογαριασμού"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Αυτόματη φόρτωση τελευταίου αρχείου στο ξεκίνημα"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Αυτόματη αποθήκευση κατά την έξοδο"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Κάντε ένα εφεδρικό αντίγραφο πρίν αποθηκεύσετε τα αρχεία"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Κάντε ένα εφεδρικό αντίγραφο κάθε"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 msgid " minutes"
 msgstr "Λεπτά"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Εφεδρικός κατάλογος:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr "Επιλογή/Δημιουργία εφεδρικού καταλόγου"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Συμφωνία"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Κατηγοριοποίηση για συμφωνία"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5551,7 +5547,7 @@ msgstr "Προσθέστε νέα τράπεζα"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Όνομα επικοινωνίας"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Τράπεζες"
 
@@ -5640,11 +5636,11 @@ msgstr "Λίστα κατηγοριών"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Εμφάνιση ξένων κατηγοριών"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Αδύνατο το άνοιγμα του αρχείου κατηγοριών"
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Λίστα κατηγοριών χωρίς όνομα"
 
@@ -7732,8 +7728,8 @@ msgstr "Φόρτωση λογαριασμών"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Αδυναμία φόρτωσης λογαριασμών"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Λάθος φόρτωσης αρχείου '%s'"
@@ -7803,7 +7799,7 @@ msgstr ""
 "προτιμήσεις."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Αναγκαστική αποθήκευση κλειδωμένων αρχείων"
 
@@ -7893,12 +7889,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "<b>Θέλετε να συνεχίσετε;</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "Αδύνατη η αποθήκευση του αρχείου διαμόρφωσης '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
@@ -7907,16 +7903,16 @@ msgstr ""
 "%s δεν φαίνεται να είναι ένα κανονικό αρχείο config,\n"
 "παρακαλώ ελέγξτε το."
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "Αδύνατο το άνοιγμα του αρχείου config '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
@@ -7929,11 +7925,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "<b>Θέλετε να συνεχίσετε;</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Επιλέξτε ένα αρχείο"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7945,18 +7941,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "και πιέστε το πλήκτρο 'OK'"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Αδύνατο το άνοιγμαι του αρχείο '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Το αρχείο δεν υπάρχει"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7966,7 +7962,7 @@ msgstr ""
 "%s δεν φαίνεται να είναι ένα κανονικό αρχείο,\n"
 "παρακαλώ ελέγξτε το και προσπαθήστε πάλι."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7979,15 +7975,15 @@ msgstr ""
 "Παρακαλώ σιγουρευτείτε εάν είναι εγκατεστημένο (δηλ. ελέγξτε ότι το πακέτο "
 "'grisbi-ssl' εγκαταστάθηκε) και προσπαθήστε πάλι."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Το plugin της κρυπτογράφησης δεν βρέθηκε."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Αυτό δεν είναι ένα αρχείο Grisbi… Η φόρτωση αναβάλλεται."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7999,7 +7995,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -8008,7 +8004,7 @@ msgstr ""
 "Η έκδοση Grisbi %s απαιτείται για να ανοίξει αυτό το αρχείο.\n"
 "Eσείς χρησιμοποιείται την έκδοση %s."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
@@ -8021,7 +8017,7 @@ msgstr ""
 "θέλετε και σώζετε αργότερα (νέες εκθέσεις…) αλλά θυμηθείτε ότι είναι ένα "
 "αρχείο πριν τροποποιηθούν μερικές συναλλαγές ή σημαντικές πληροφορίες."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Αρχείο Grisbi που ανοίγουν"
 
@@ -8296,7 +8292,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Διαμορφώστε τη μορφή"
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Μορφή συναλλαγής"
 
@@ -8426,7 +8422,7 @@ msgstr "Αριθμός συναλλαγής"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Αυτόματος/εγχειρίδιο"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Οικονομικά έτη"
 
@@ -8747,7 +8743,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Δημιουργήστε την νέα συμφωνία"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Κατηγοριοποίηση για συμφωνία"
 
@@ -9603,7 +9599,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Αυτόματη ένωση έναρξης"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Import associations"
 msgstr "Εισαγωγή κατηγοριών"
@@ -10137,11 +10133,11 @@ msgstr "Γνωστά αρχεία"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Παρουσιάστε _κλειστούς λογαριασμούς"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 msgid "en"
 msgstr "en"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Απροσδιόριστος λογαριασμός"
 
@@ -10352,137 +10348,137 @@ msgid "closed"
 msgstr "κλειστός"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Προτιμήσεις Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 msgid "Main"
 msgstr "Κύριος"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Αρχεία"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Προγράμματα"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "Συμφωνία"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Εμφάνιση"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Μηνύματα & προειδοποιήσεις"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 #, fuzzy
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Απόκρυψη ονομάτων κατηγοριών"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr "Συμπεριφορά καταλόγων"
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 #, fuzzy
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Μηνύματα & προειδοποιήσεις"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 msgid "Content"
 msgstr "Περιεχόμενο"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr "Συμπεριφορά"
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr "Ολοκλήρωση"
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Πόροι"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Συνδέσεις νομισμάτων"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Εκτίμηση ισορροπίας"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr "Συμβουλή της ημέρας"
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr "Εμφάνιση συμβουλής της ημέρας"
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Εμφάνιση των ακόλουθων μηνυμάτων προειδοποίησης"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr "Μήνυμα"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 #, fuzzy
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Εμφάνιση των ακόλουθων μηνυμάτων προειδοποίησης"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr "Συμπίεση αρχείου Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Απομνημονεύστε τα τελευταία ανοιγμένα αρχεία:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Αντίγραφα"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 #, fuzzy
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Κάντε ένα εφεδρικό αντίγραφο κάθε"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr "Συμπίεση αντιγράφων Grisbi"
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Κάνετε ένα εφεδρικό αντίγραφο μετά το άνοιγμα των αρχείων"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "Σώζοντας το αρχείο"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
@@ -10491,87 +10487,87 @@ msgstr ""
 "Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το %s για να επεκτείνετε το URL - I.e: 'firefox -"
 "remote %s' "
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Προειδοποιήσεις χρονοπρογραμματιστών στο άνοιγμα Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr ""
 "Προειδοποιείστε/εκτελέστε τις σχεδιασμένες συναλλαγές φθάνοντας στην "
 "ημερομηνία λήξης"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Προειδοποιήστε/εκτελέστε τις σχεδιασμένες συναλλαγές του μήνα"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 #, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Αριθμός ημερών πριν από την προειδοποίηση ή την εκτέλεση:"
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Επιβεβαίωση της εισαγωγής των συναλλαγών"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "by number"
 msgstr "Αριθμός δικαιούχων πληρωμής"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Επιλογή ημερομηνίας"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Αρχική ισορροπία"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Επιλογή ημερομηνίας"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Επιλέξτε τον λογαριασμό"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "Τύπος αρχείου"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Χωρισμός στοιχείων:"
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 #, fuzzy
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr "Επιλέξτε το διαχωριστή CSV:"
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -11488,57 +11484,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Αδυναμία εκτέλεσης μηχανής αναζήτησης Ιστού"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Εκτύπωση σε αρχείο"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Λάθος κατανομής μνήμης"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Επιλέξτε το βασικό νόμισμα"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr "Κωδικοποίηση"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Αποτέλεσμα %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Επιλέξτε το βασικό νόμισμα"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
@@ -11551,6 +11547,9 @@ msgstr "Δεν καθορίστηκε γραμματοσειρά"
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Προσωπικός διευθυντής χρηματοδότησης για τον καθέναν\n"
 
+#~ msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
+#~ msgstr "Καλωσορίσατε στο Grisbi 0.6!"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "You are running Grisbi with GTK version %s"
 #~ msgstr "Τρέχετε την έκδοση Grisbi %s"
diff --git a/po/eo.po b/po/eo.po
index 9283b74..3fd3cdc 100644
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-28 20:04+0200\n"
 "Last-Translator: Cyril Castelbou <cyril.castelbou at free.fr>\n"
 "Language-Team: esperanto <eo at li.org>\n"
@@ -203,7 +203,7 @@ msgstr ""
 msgid "Currency"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr ""
 
@@ -243,7 +243,7 @@ msgstr ""
 msgid "Back to default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr ""
 
@@ -266,7 +266,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr ""
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr ""
 
@@ -289,7 +289,7 @@ msgstr ""
 msgid "Select a new logo"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -514,7 +514,7 @@ msgstr ""
 msgid "Year"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 msgid "General Options"
 msgstr ""
 
@@ -548,7 +548,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 msgid "Accounts data"
 msgstr ""
 
@@ -1524,7 +1524,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr ""
 
@@ -1756,72 +1756,72 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 msgid "Backtrace"
 msgstr ""
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -1829,14 +1829,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2137,7 +2137,7 @@ msgstr ""
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr ""
 
@@ -2302,14 +2302,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr ""
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr ""
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr ""
 
@@ -2891,7 +2891,7 @@ msgstr ""
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr ""
 
@@ -3361,7 +3361,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr ""
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr ""
 
@@ -3378,7 +3378,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr ""
 
@@ -4116,7 +4116,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr ""
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 msgid "Archives"
 msgstr ""
 
@@ -4525,11 +4525,12 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4542,11 +4543,11 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4559,11 +4560,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4574,46 +4575,46 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr ""
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 msgid "Filename: "
 msgstr ""
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 msgid "Your address"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 msgid "Select base currency"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4623,23 +4624,23 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 msgid "My accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -4648,16 +4649,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -4672,69 +4668,69 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 msgid "Web"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 msgid "Web browser command: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr ""
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr ""
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr ""
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 msgid " minutes"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 msgid "Backup directory: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -4957,7 +4953,7 @@ msgstr ""
 msgid "Contact name"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr ""
 
@@ -5038,11 +5034,11 @@ msgstr ""
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr ""
 
@@ -7005,8 +7001,8 @@ msgstr ""
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr ""
@@ -7058,7 +7054,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr ""
 
@@ -7140,28 +7136,28 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
 "please check it."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7169,11 +7165,11 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 msgid "Choose a file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7181,18 +7177,18 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 msgid "File does not exist"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7200,7 +7196,7 @@ msgid ""
 "please check it and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7208,15 +7204,15 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7225,14 +7221,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7240,7 +7236,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -7481,7 +7477,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr ""
 
@@ -7602,7 +7598,7 @@ msgstr ""
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr ""
 
@@ -7879,7 +7875,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr ""
 
@@ -8608,7 +8604,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 msgid "Import associations"
 msgstr ""
 
@@ -9106,11 +9102,11 @@ msgstr ""
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 msgid "en"
 msgstr ""
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 msgid "Unnamed account"
 msgstr ""
 
@@ -9310,205 +9306,205 @@ msgid "closed"
 msgstr ""
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 msgid "Main"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 msgid "Localization"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 msgid "Content"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 msgid "Currencies links"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 msgid "Balance estimate"
 msgstr ""
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 msgid "Display following messages"
 msgstr ""
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr ""
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr ""
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr ""
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 msgid "Config file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 msgid "by number"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 msgid "Expand the line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 msgid "Edit the line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 msgid "Manage the line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 msgid "Choose the date format"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 msgid "Date format"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 msgid "Decimal point: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -10312,54 +10308,54 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr ""
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 msgid "Select a charmap"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 msgid "Result"
 msgstr ""
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 msgid "Select a charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 5e55204..892cf63 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-09 11:48+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos M. Cámara Mora <cmcamara at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <es at li.org>\n"
@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr "Tipo de cuenta"
 msgid "Currency"
 msgstr "Moneda"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Fuentes y logotipo"
 
@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr "Escogiendo un color"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Volver a los valores por defecto"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Direcciones y títulos"
 
@@ -276,7 +276,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Nombre del fichero"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Título del fichero de cuentas: "
 
@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr "Direcciones secundarias: "
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Seleccione un nuevo logotipo"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Barra de herramientas"
 
@@ -533,7 +533,7 @@ msgstr "Mes"
 msgid "Year"
 msgstr "Año"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 msgid "General Options"
 msgstr "Opciones Generales"
 
@@ -570,7 +570,7 @@ msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 "Nota: Esta opción se usa si no hay una fecha de inicio para las predicciones."
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Datos de la cuenta"
 
@@ -1599,7 +1599,7 @@ msgstr "Crear una nueva subcategoría"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Importar"
 
@@ -1881,76 +1881,76 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "No se puede reservar memoria"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "El fichero está dañado"
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Ocurrió un fallo al guardar el fichero"
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Guardar archivo"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi hizo una copia de seguridad en '%s'"
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 "Por favor informe de este problema en <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/ "
 "</tt>."
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr "Copie y pegue el siguiente código en su archivo de informe."
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Grisbi terminó debido a un fallo de segmento."
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Seguimiento"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr "GRISBI %s Debug"
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr "Corrección de fallos activa, el nivel es '%s'"
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 "Nivel de corrección de errores equivocado, por favor compruebe la variable "
 "de entorno DEBUG_GRISBI"
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s\n"
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -1961,14 +1961,14 @@ msgstr ""
 "fallos."
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr "Grisbi no pudo crear el fichero de registro..."
 
@@ -2269,7 +2269,7 @@ msgstr "Año financiero"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Formas de pago"
 
@@ -2434,14 +2434,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Generalidades"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Transacciones"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Monedas"
 
@@ -3043,7 +3043,7 @@ msgstr "Transacciones pulsables"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "Hacer las transacciones cliqueables"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Monedas totales"
 
@@ -3545,7 +3545,7 @@ msgstr "Líneas subpresupuestarias"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Número reconciliación"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Página principal"
 
@@ -3563,7 +3563,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr "Estimar tabla"
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Planificador"
 
@@ -4354,7 +4354,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Nombre del informe"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 msgid "Archives"
 msgstr "Archivos"
 
@@ -4853,11 +4853,12 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr "%s (%d de %d)"
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "¡ Bienvenido a Grisbi !"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4877,11 +4878,11 @@ msgstr ""
 "Una vez que el fichero haya sido creado, podrá crear una nueva cuenta para "
 "importar algunos datos anteriores"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Nuveo Asistente de fichero para importar"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4903,11 +4904,11 @@ msgstr ""
 "desde cero o importar su información anterior, es decir, de su programa de "
 "contabilidad anterior o de su sitio de banca online."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr "Asistente de nuevo fichero"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4925,46 +4926,46 @@ msgstr ""
 "desde cero o importar su información anterior, es decir, de su programa de "
 "contabilidad anterior o de su sitio de banca online."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr "Configuración general"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr "Títulos y nombres de fichero"
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 msgid "Filename: "
 msgstr "Nombre del fichero: "
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr "Encriptar el archivo de Grisbi"
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 msgid "Your address"
 msgstr "Su dirección"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Seleccionar la moneda base"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Seleccionar la lista de categorías que usará"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr "¡ Configuración terminada !"
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4982,25 +4983,25 @@ msgstr ""
 "Elija una forma para rellenar su fichero de cuentas y pulse el botón de "
 "'Cerrar'."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Crear una cuenta nueva desde cero"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 "Importar datos de un servicio de banca online o de un programa de "
 "contabilidad"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 msgid "My accounts"
 msgstr "Mis cuentas"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr "Crear nombre de fichero"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -5014,16 +5015,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Gracias por usar Grisbi ¡Diviértase!"
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr "¡ Bienvenido a Grisbi 0.6!"
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
+#, fuzzy
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5054,69 +5051,69 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Puede encontrar otras mejoras en http://www.grisbi.org/."
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr "Configuración general de Grisbi"
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 msgid "Web"
 msgstr "Web"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Comando para el navegador web: "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr "Podrá usar %s para cargar la URL. EJ: 'firefox -remote %s' "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Manejo de los archivos de cuentas"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Cargar automáticamente el último archivo abierto al inicio"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Guardar automáticamente al salir"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Hacer una copia de seguridad antes de guardar los archivos"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Hacer una copia de seguridad cada "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 msgid " minutes"
 msgstr "minutos"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Directorio de copias de seguridad: "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr "Seleccionar/Crear un directorio de copias de seguridad"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Reconciliación"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Hubo un error al obtener las reconciliaciones"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5396,7 +5393,7 @@ msgstr "Añadir un nuevo banco"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Nombre de contacto"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Bancos"
 
@@ -5479,11 +5476,11 @@ msgstr "Lista de categorías"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Mostrar los grupos de categorías foráneas."
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "No se puede abrir el fichero de categorías"
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Lista de categorías sin nombre"
 
@@ -7533,8 +7530,8 @@ msgstr "Cargando cuentas"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Fallo al cargar las cuentas"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Error abriendo el archivo '%s'"
@@ -7604,7 +7601,7 @@ msgstr ""
 "guárdelo con otro nombre o active la opción \"%s\" en la configuración."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Forzar guardar en los fichero bloqueados"
 
@@ -7694,12 +7691,12 @@ msgstr ""
 "<b>¿ Quiere borrar este fichero:\n"
 "%s ?</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "No se puede guardar el fichero de configuración '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
@@ -7708,16 +7705,16 @@ msgstr ""
 "%s No parece que sea un fichero convencional de configuración,\n"
 "por favor compruébelo."
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "No se puede abrir el fichero de configuración '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr "Borrar el fichero de configuración de una versión anterior"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7729,11 +7726,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "<b>¿ Quiere borrar este fichero ?</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Elija un fichero"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7745,18 +7742,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "y pulse el botón de 'OK'."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "No se puede abrir el archivo '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 msgid "File does not exist"
 msgstr "El fichero no existe"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7766,7 +7763,7 @@ msgstr ""
 "%s No parece que sea un fichero convencional,\n"
 "por favor compruébelo y pruebe de nuevo."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7778,15 +7775,15 @@ msgstr ""
 "Por favor, asegúrese de que está instalado (por ejemplo, compruebe que el "
 "paquete 'grisbi-ssl' está instalado) y pruebe de nuevo."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "No se ha"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Este fichero no es de de Grisbi... Carga interrumpida."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7798,7 +7795,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -7807,7 +7804,7 @@ msgstr ""
 "Se necesita la versión de Grisbi %s para abrir este archivo.\n"
 "Usted está usando la versión %s."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7819,7 +7816,7 @@ msgstr ""
 "más tarde (nuevos informes...) pero recuerde que es un archivo antes de "
 "modificar algunas transacciones o informaciones importantes."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Archivo de Grisbi abierto"
 
@@ -8087,7 +8084,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Configurar el formulario"
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Formulario de transacción"
 
@@ -8217,7 +8214,7 @@ msgstr "Número de transacción"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Automático/Manual"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Años financieros"
 
@@ -8531,7 +8528,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Borrar reconciliación"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Orden para la reconciliación"
 
@@ -9368,7 +9365,7 @@ msgstr "De acuerdo con la fecha valor (si fall, intentar con la fecha)"
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Administrar la importación de asociaciones"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 msgid "Import associations"
 msgstr "Importar asociaciones"
 
@@ -9899,11 +9896,11 @@ msgstr "Mostrar archivos _lines"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Mostrar _cuentas cerradas"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 msgid "en"
 msgstr "en"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Cuenta sin nombre"
 
@@ -10111,134 +10108,134 @@ msgid "closed"
 msgstr "Cerrado"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Preferencias de grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 msgid "Main"
 msgstr "Principal"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Archivos"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programas"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "Reconciliación"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Mostrar"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Mensajes y Avisos"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Terceros, categorías y presupuestos"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr "Comportamiento de la lista"
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Mensajes antes del borrado"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 msgid "Content"
 msgstr "Contenido"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr "Comportamiento"
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr "Autocompletado"
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Recursos"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Tasas de cambio entre monedas"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Balance estimado"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr "Consejo del día"
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr "Mostrar el consejo del día"
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Mostrar los siguientes mensajes de advertencia"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr "Mensaje"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Mostrar los siguientes mensajes"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr "Comprimir el fichero de Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Recordar los últimos archivos abiertos:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Copias de seguridad"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Hacer un único fichero de respaldo"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr "Comprimir la copia de seguridad de Grisbi"
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Hacer una copia de seguridad antes de abrir los archivos"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "Guardando archivo"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 #, fuzzy
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr "Borrar el fichero de configuración de una versión anterior"
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
@@ -10247,84 +10244,84 @@ msgstr ""
 "Podrá usar %s para cargar la URL. EJ:\n"
 "'firefox -remote %s' "
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Avisos del programador de tareas al iniciar Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr ""
 "Aviso/Ejecutar la transacción programada actual si está en la fecha de "
 "vencimiento"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Aviso/Ejecutar las transacciones programadas del mes"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Número de días antes del mensaje de aviso o de la ejecución: "
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Opción para ordenar las transacciones"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 msgid "by number"
 msgstr "por número"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 #, fuzzy
 msgid "by increasing date"
 msgstr "No se encuentran los datos"
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Cambiar selección"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Añadiendo al balance"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Cambiar selección"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Elegir la cuenta"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "Formato de archivo"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Separación de datos: "
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 #, fuzzy
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr "Elija un separador CSV: "
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -11297,20 +11294,20 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "No puedo ejecutar el navegador web"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Imprimir a un fichero"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Mem tils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252 use: " ecución: "   con la fecha)" ºÎ±Î¸Î­Î½Î±Î½\n" :" μήνα" ην "   "     ògӒ+ àå=ÿ     På=ÿ óèҒ+ ÈdԒ+ èôó’+             ’Øï“+ På=ÿ €ð”+     `å=ÿ     0
å=ÿ ëýҒ+ 6          è   è!   è!   àå=ÿ På=ÿ x”ï“+     `å=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ ðàҒ+ å=ÿ     ÀS”+ óèҒ+  €S”+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     x”ï“+     `å=ÿ     0å=ÿ ëýҒ+ à!   à!   àå=ÿ På=ÿ È]ϓ+     @
å=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ ðàҒ+ å=ÿ å=ÿ å=ÿ ûó’+ Œp˜    På=ÿ óèҒ+ ÈdԒ+         @
å=ÿ     å=ÿ ëýҒ+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  àå=ÿ På=ÿ H¦“+     àå=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ     0S”+ óèҒ+   ï“+  Iƒ“+  €S”+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     H¦“+     àå=ÿ     
å=ÿ ëýҒ+ 8¦“+     àå=ÿ     P
å=ÿ ëýҒ+ (¦“+     àå=ÿ     €
å=ÿ ëýҒ+ ¦“+     àå=ÿ     °
å=ÿ ëýҒ+ 	    ¨ŽS”+ óèҒ+     ¨‰S”+ 0å=ÿ     Š˜ƒ“+ æçҒ+     ؄S”+ På=ÿ     y˜ƒ“+ æçҒ+     €S”+ €å=ÿ     Z˜ƒ“+ æçҒ+ ØDƒ“+   ï“+  Iƒ“+  €S”+ ؤï“+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     à“+      å=ÿ     Ðå=ÿ ëýҒ+ #  %    '    )    *  -  .  0  3    5  6  7  8  :  <  =  àå=ÿ På=ÿ pËM“+      å=ÿ     "áҒ+         8¯ï“+ óèҒ+ ؤï“+  ©ï“+ ÈdԒ+             c  f  
“+ På=ÿ pËM“+      å=ÿ     ðå=ÿ ëýҒ+ Ó%°•æ§ìš‹wqÒ-øÒ êÓïs¨Ó,~9„×u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv´¢“+     å=ÿ F°¶”+ F°¶”+     ?õ“+     På=ÿ °å=ÿ på=ÿ 
“+ æçҒ+ èôó’+ Ðå=ÿ B°¶”+  å=ÿ å=ÿ õŒô’+ På=ÿ     ÿÿÿÿÿÿÿÿB°¶”+     Xå=ÿ ëýҒ      ory allocation error"
 msgstr "Error de localización en memoria"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr "La conversión a utf8 ha fallado."
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
@@ -11318,11 +11315,11 @@ msgstr ""
 "Si el resultado no es correcto, pruebe de nuevo seleccionando el conjunto de "
 "caracteres adecuado en la ventana de selección de ficheros."
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Seleccione un mapa de caracteres"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
@@ -11331,26 +11328,26 @@ msgstr ""
 "Está aquí porque su fichero no pudo ser importado directamente en Grisbi.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificación"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 msgid "Result"
 msgstr "Resultado"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 "Si ninguna de las opciones de arriba son correctas puede elegir otra "
 "codificación de caracteres"
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Seleccionar la codificación de caracteres"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr "La conversión falló, pruebe otro conjunto de caracteres"
 
@@ -11363,6 +11360,9 @@ msgstr "No se definión ninguna fuente"
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Gestor de finanzas personal para todo el mundo\n"
 
+#~ msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
+#~ msgstr "¡ Bienvenido a Grisbi 0.6!"
+
 #~ msgid "You are running Grisbi with GTK version %s"
 #~ msgstr "Está usando Grisbi con la versión %s de GTK"
 
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index d155a1b..e8e40fe 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: girisbi VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-10-02 10:07+0330\n"
 "Last-Translator: hadi <hadi60 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: farsi <en at li.org>\n"
@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr "حساب ها"
 msgid "Currency"
 msgstr "واحد"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr ""
 
@@ -258,7 +258,7 @@ msgstr ""
 msgid "Back to default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "آدرس و عنوان"
 
@@ -283,7 +283,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "نام فایل"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "حسابها:"
@@ -309,7 +309,7 @@ msgstr "آدرس دوم:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -550,7 +550,7 @@ msgstr "ماه ها"
 msgid "Year"
 msgstr "سال"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "عمومی"
@@ -587,7 +587,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "حسابها"
@@ -1618,7 +1618,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr ""
 
@@ -1855,72 +1855,72 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 msgid "Backtrace"
 msgstr ""
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -1928,14 +1928,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2247,7 +2247,7 @@ msgstr ""
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr ""
 
@@ -2412,14 +2412,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr ""
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr ""
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr ""
 
@@ -3026,7 +3026,7 @@ msgstr "حذف تراکنش"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr ""
 
@@ -3511,7 +3511,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr ""
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr ""
 
@@ -3528,7 +3528,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr ""
 
@@ -4288,7 +4288,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr ""
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 #, fuzzy
 msgid "Archives"
 msgstr "فعال سازی"
@@ -4715,12 +4715,13 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 #, fuzzy
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "درباره گریزبی"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4733,11 +4734,11 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4750,11 +4751,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4765,49 +4766,49 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr ""
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "نام فایل:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Your address"
 msgstr "آدرس دوم"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Select base currency"
 msgstr "انتخاب واحد"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4817,23 +4818,23 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 msgid "My accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -4842,16 +4843,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -4866,73 +4862,73 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 #, fuzzy
 msgid "Web"
 msgstr "وب سایت"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "مرورگر:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr ""
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr ""
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr ""
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 #, fuzzy
 msgid " minutes"
 msgstr "درآمد ها"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "فایل پشتیبان:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5158,7 +5154,7 @@ msgstr ""
 msgid "Contact name"
 msgstr "نام"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "بانک ها"
 
@@ -5246,12 +5242,12 @@ msgstr "بخش"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 #, fuzzy
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "فایل \"%s\" ذخیره نشد."
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "بخش های درآمد"
@@ -7269,8 +7265,8 @@ msgstr "حساب بانک"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "حساب حذف شده"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "خطا در هنگام خواندن '%s'"
@@ -7322,7 +7318,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr ""
 
@@ -7405,28 +7401,28 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
 "please check it."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7434,12 +7430,12 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "انتخاب نوع حساب"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7447,19 +7443,19 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 #, fuzzy
 msgid "File does not exist"
 msgstr "این فایل موجود است."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7467,7 +7463,7 @@ msgid ""
 "please check it and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7475,15 +7471,15 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7492,14 +7488,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7507,7 +7503,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -7752,7 +7748,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr ""
 
@@ -7875,7 +7871,7 @@ msgstr ""
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr ""
 
@@ -8165,7 +8161,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "حساب حذف شده"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr ""
 
@@ -8921,7 +8917,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Import associations"
 msgstr "توضیحات"
@@ -9437,12 +9433,12 @@ msgstr ""
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 #, fuzzy
 msgid "en"
 msgstr "دستی"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "حساب بسته شده"
@@ -9644,219 +9640,219 @@ msgid "closed"
 msgstr "بسته شده"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Main"
 msgstr "ایمیل"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "فایل ها"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "توضیحات"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "نمایش"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 #, fuzzy
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "بخش های درآمد"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Content"
 msgstr "ارتباط"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 #, fuzzy
 msgid "Currencies links"
 msgstr "نام واحد"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 msgid "Balance estimate"
 msgstr ""
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 #, fuzzy
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "پیغام هشدار"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 #, fuzzy
 msgid "Display following messages"
 msgstr "پیغام هشدار"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr ""
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "پشتیبان ها"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr ""
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "فایل CSV"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "حذف تراکنش"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 msgid "by number"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "توضیحات"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "جزئیات بانک"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "توضیحات"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 msgid "Choose the date format"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "نام فایل"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 msgid "Decimal point: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -10677,57 +10673,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "امکان اجرای مرورگر وب نیست"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "پرینت در فایل"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "انتخاب واحد"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "ویش فرض"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "انتخاب واحد"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 7d03f8a..db96591 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-01 21:33+0100\n"
 "Last-Translator: Pierre Biava <pierre at pierre.biava.name>\n"
 "Language-Team: GNOME French Team <gnomefr at traduc.org>\n"
@@ -218,7 +218,7 @@ msgstr "Type de compte"
 msgid "Currency"
 msgstr "Devise"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Polices et logo"
 
@@ -258,7 +258,7 @@ msgstr "Choisissez une couleur"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Restaurer les réglages par défaut"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adresses et titres"
 
@@ -281,7 +281,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Nom du fichier"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Titre du fichier de comptes : "
 
@@ -304,7 +304,7 @@ msgstr "Adresse secondaire : "
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Sélectionner un nouveau logo"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Barres d'outils"
 
@@ -531,7 +531,7 @@ msgstr "Mois"
 msgid "Year"
 msgstr "Année"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 msgid "General Options"
 msgstr "Généralités"
 
@@ -567,7 +567,7 @@ msgstr ""
 "Note : cette option est utilisée en l'absence d'une date de début pour les "
 "prévisions."
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Données des comptes"
 
@@ -1570,7 +1570,7 @@ msgstr "Créer une nouvelle sous-catégorie"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Importer"
 
@@ -1845,76 +1845,76 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Erreur dans l'allocation de mémoire"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Le fichier est corrompu"
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Erreur lors de l'enregistrement du fichier."
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Enregistrer le fichier"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi a effectué une copie de sauvegarde dans '%s'."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 "Veuillez rapporter cette erreur à <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</"
 "tt>. "
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr "Copiez/collez la trace suivante avec votre rapport de bug."
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Grisbi a terminé son exécution en raison d'une erreur de segmentation."
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 msgid "Backtrace"
 msgstr "traçage"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr "Debug GRISBI %s"
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr "Mode Debug actif: niveau «%s»"
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 "Niveau de debugging invalide, vérifiez la variable d'environnement "
 "DEBUG_GRISBI"
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -1925,7 +1925,7 @@ msgstr ""
 "fichier de compte et/ou QIF rendu anonyme."
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
@@ -1934,7 +1934,7 @@ msgstr ""
 "%s, %2f : Mode débogage - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr "Grisbi n'a pas pu créer le fichier de log"
 
@@ -2235,7 +2235,7 @@ msgstr "Exercice"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Modes de règlement"
 
@@ -2400,14 +2400,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Généralités"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Opérations"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Devises"
 
@@ -3006,7 +3006,7 @@ msgstr "Opérations cliquables"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "Rendre les opérations interactives"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Devises des totaux"
 
@@ -3508,7 +3508,7 @@ msgstr "Sous-imputations budgétaires"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "N° de rapprochement"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Accueil"
 
@@ -3525,7 +3525,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr "Tableau d'amortissement"
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Échéancier"
 
@@ -4321,7 +4321,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Nom de l'état"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 msgid "Archives"
 msgstr "Archives"
 
@@ -4814,11 +4814,12 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr "%s (%d de %d)"
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "Bienvenue dans Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4840,11 +4841,11 @@ msgstr ""
 "Une fois le fichier créé, vous devrez créer un nouveau compte ou importer "
 "des données précédentes"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Aide à l'importation de fichiers"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4867,11 +4868,11 @@ msgstr ""
 "précédentes, i.e. de votre précédent logiciel de comptabilité ou du site "
 "internet de votre banque."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr "Aide à la création d'un nouveau fichier de compte"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4887,46 +4888,46 @@ msgstr ""
 "du compte.\n"
 " "
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr "Configuration générale"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr "Titres et noms des fichiers"
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 msgid "Filename: "
 msgstr "Nom du fichier : "
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr "Chiffrer le fichier Grisbi"
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 msgid "Your address"
 msgstr "Adresse générale"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Sélection de la devise de base"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Sélection des catégories à utiliser"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr "Configuration terminée !"
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4945,24 +4946,24 @@ msgstr ""
 "Selectionnez la façon de créer votre compte puis appuyez sur le bouton "
 "Fermer."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Créer un nouveau compte vide"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 "A partir de données provenant d'un fichier bancaire ou d'un autre logiciel."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 msgid "My accounts"
 msgstr "Mes comptes"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr "Créer le fichier"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -4977,16 +4978,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Merci d'utiliser Grisbi et amusez-vous bien avec !"
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr "Bienvenue dans Grisbi 0.6"
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5000,7 +4996,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
-"Vous utilisez Grisbi 0.6 pour la première fois. Vous allez trouver beaucoup "
+"Vous utilisez Grisbi pour la première fois. Vous allez trouver beaucoup "
 "d'améliorations alors que la plupart des fonctionnalités n'a pas changé. "
 "N'hésitez pas à lire le conseil du jour pour en apprendre plus sur les "
 "nouvelles caractéristiques.\n"
@@ -5011,71 +5007,71 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vous pouvez découvrir d'autres améliorations sur http: // www.grisbi.org/."
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr "Généralités"
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 msgid "Web"
 msgstr "Web"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Navigateur Web : "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 "En cas de non fonctionnement vous pouvez essayer de mettre %s\n"
 "Exemple : 'firefox -remote %s'"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Gestion des fichiers de comptes"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Chargement automatique du dernier fichier consulté"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Enregistrer automatiquement en fermant"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Effectuer une copie de sauvegarde avant d'enregistrer les fichiers"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Effectuer une copie de sauvegarde toutes les "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 msgid " minutes"
 msgstr " minutes"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Répertoire de sauvegarde : "
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr "Sélectionner/Créer un répertoire de sauvegarde"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Rapprochement"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Erreur de récupération des rapprochements"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5351,7 +5347,7 @@ msgstr "Ajouter une nouvelle banque"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Correspondant"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Banques"
 
@@ -5434,11 +5430,11 @@ msgstr "Liste des catégories"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Afficher l'ensemble des catégories"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier des catégories."
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Liste des catégories anonymes"
 
@@ -7483,8 +7479,8 @@ msgstr "Chargement des comptes"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Échec du chargement des comptes"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Erreur lors de l'ouverture du fichier « %s »."
@@ -7554,7 +7550,7 @@ msgstr ""
 "préférences."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Forcer l'enregistrement des fichiers verrouillés"
 
@@ -7646,12 +7642,12 @@ msgstr ""
 "<b>Voulez-vous supprimer ce fichier :\n"
 "%s ?</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "Impossible d'enregistrer le fichier de configuration « %s » : %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
@@ -7660,16 +7656,16 @@ msgstr ""
 "%s ne semble pas être un fichier de configuration,\n"
 "veuillez vérifier et réessayer."
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier de configuration « %s » : %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr "Supprimer la copie du fichier de la version précédente de grisbi"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7681,11 +7677,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "<b>Voulez-vous le supprimer ?</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Choisir un fichier"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7696,18 +7692,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "puis appuyez le bouton Valider"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier « %s » : %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Le fichier n'existe pas"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7717,7 +7713,7 @@ msgstr ""
 "%s ne semble pas être un fichier normal,\n"
 "veuillez vérifier et réessayer."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7730,15 +7726,15 @@ msgstr ""
 "Vérifiez qu'il soit bien installé (i.e. vérifiez que le paquet 'grisbi-ssl' "
 "est installé) et essayez à nouveau."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Plugin de cryptage non trouvé"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Ce n'est pas un fichier Grisbi...chargement interrompu"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7750,7 +7746,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -7759,7 +7755,7 @@ msgstr ""
 "Pour ouvrir ce fichier, il vous faut la version %s de Grisbi.\n"
 "Vous utilisez la version %s."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7772,7 +7768,7 @@ msgstr ""
 "c'est une archive avant de modifier certaines transactions ou informations "
 "importantes."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Archive grisbi ouverte"
 
@@ -8048,7 +8044,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Configurer le formulaire"
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Formulaire des opérations"
 
@@ -8178,7 +8174,7 @@ msgstr "N° opération"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Auto/Manuel"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Exercices"
 
@@ -8485,7 +8481,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Supprimer un rapprochement"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Options de tri pour les rapprochements"
 
@@ -9309,7 +9305,7 @@ msgstr "Utiliser la date de valeur ou la date de l'opération si non présente"
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Gérer les associations pour l'import"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 msgid "Import associations"
 msgstr "Associations pour l'import"
 
@@ -9835,11 +9831,11 @@ msgstr "Montrer les _lignes d'archives"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Montrer les comptes _clos"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 msgid "en"
 msgstr "fr"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Compte inconnu"
 
@@ -10054,130 +10050,130 @@ msgid "closed"
 msgstr "fermé"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Paramètres de Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 msgid "Main"
 msgstr "Généralités"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Fichiers"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programmes"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 msgid "Localization"
 msgstr "Paramètres régionaux"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Affichage"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Messages et alertes"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Tiers, catégories imputations budgétaires"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr "Comportement de la liste"
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Messages avant suppression"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 msgid "Content"
 msgstr "Contenu"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr "Comportement"
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr "Aide à la saisie"
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Ressources"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Liens entre devises"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Budget prévisionnel"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr "Astuce du jour"
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr "Afficher l'astuce du jour"
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Afficher les messages ou alertes suivants"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr "Message"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Afficher les messages suivants"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr "Compresser le fichier Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Mémorisation des derniers fichiers ouverts : "
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Sauvegardes"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Créer un fichier de sauvegarde unique"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr "Compresser le fichier de sauvegarde"
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Effectuer une copie de sauvegarde après avoir ouvert les fichiers"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 msgid "Config file"
 msgstr "Fichier de configuration"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr "Utiliser le fichier de configuration de la version stable comme modèle"
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
@@ -10186,75 +10182,75 @@ msgstr ""
 "Eventuellement vous pouvez essayer de mettre %s.\n"
 "Exemple 'firefox -remote %s'"
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Alertes de l'échéancier"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr "Alerter/Exécuter les opérations planifiées arrivées à terme"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Alerter/Exécuter les opérations planifiées du mois"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Nombre de jours avant l'alerte ou l'exécution des opérations : "
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Options de tri pour les opérations"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 msgid "by number"
 msgstr "Par numéro"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr "par date croissante"
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr "par date décroissante"
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr "Action associée au double clic de la souris : "
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Développer la ligne"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Editer la ligne"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Gérer la ligne"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Choisir le format de la date"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 msgid "Date format"
 msgstr "Format de la date"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Séparateur décimal : "
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr "Séparateur de milliers : "
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr "Choisir le séparateur décimal et le séparateur de milliers"
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr "Séparateur décimal et séparateur de milliers"
 
@@ -11246,20 +11242,20 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Impossible de lancer le logiciel de messagerie"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Imprimer dans un fichier"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Erreur d'allocation mémoire"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr "La conversion en UTF8 a échoué"
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
@@ -11267,11 +11263,11 @@ msgstr ""
 "Si le résultat n'est pas correct, essayez de nouveau en sélectionnant le jeu "
 "de caractères dans la fenêtre de sélection des fichiers."
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Sélectionnez un jeu de caractères"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
@@ -11280,26 +11276,26 @@ msgstr ""
 "Vous êtes ici parce que votre fichier ne peut pas être importé directement.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codage"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 msgid "Result"
 msgstr "Résultat"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 "Si aucune des propositions ci-dessus ne sont correctes,\n"
 "vous pouvez choisir un jeu de caractères différent"
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Sélectionnez un jeu de caractères"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr "La conversion à échoué essayez un autre jeu de caractères"
 
@@ -11310,130 +11306,3 @@ msgstr "Aucune police définie"
 #: ../share/grisbi.desktop.in.h:2
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Gestionnaire de finances personnelles"
-
-#~ msgid "You are running Grisbi with GTK version %s"
-#~ msgstr "Vous utilisez Grisbi avec GTK version %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Warning, please be aware that the version you run is a DEVELOPMENT "
-#~ "version. In any case do not work with this version on your original "
-#~ "accounting files. (File format may change and render files incompatible "
-#~ "with previous versions)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Attention vous utilisez une version de DÉVELOPPEMENT.\n"
-#~ "N'utilisez en aucun cas votre fichier grisbi original car vous risqueriez "
-#~ "de le rendre inutilisable.\n"
-#~ "Faites une copie maintenant."
-
-#~ msgid "Unable to open file '%s'"
-#~ msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier '%s'."
-
-#~ msgid "Cannot open file '%s': %s."
-#~ msgstr "Impossible d'ouvrir le fichier « %s » : %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "See console output for details. Be sure you have installed LaTeX "
-#~ "properly with unicode support."
-#~ msgstr ""
-#~ "Détails dans la console. Vérifiez que vous avez installé LaTeX "
-#~ "correctement avec support unicode."
-
-#~ msgid "LaTeX run was unable to complete."
-#~ msgstr ""
-#~ "L'exécution de LaTeX a échoué, consulter la sortie de la console pour "
-#~ "plus de détails."
-
-#~ msgid "Cannot send job to printer"
-#~ msgstr "Impossible d'envoyer le document à l'imprimante"
-
-#~ msgid "dvips was unable to complete, see console output for details."
-#~ msgstr ""
-#~ "L'exécution de dvips a échoué, consulter la sortie de la console pour "
-#~ "plus de détails."
-
-#~ msgid "Postscript file"
-#~ msgstr "Fichier Postscript"
-
-#~ msgid "Latex file"
-#~ msgstr "Fichier LaTeX"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error opening file \"%s\" :\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Erreur à l'ouverture du fichier « %s » :\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "A4"
-#~ msgstr "A4"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The version of GTK you are using do not benefit from its latest "
-#~ "features.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You should upgrade GTK."
-#~ msgstr ""
-#~ "La version de GTK que vous utilisez ne bénéficie pas de ses dernières "
-#~ "fonctionnalités.\n"
-#~ "\n"
-#~ " Vous devriez mettre à jour GTK"
-
-#~ msgid "LaTeX support (old print system)"
-#~ msgstr "Support LaTex (ancien système d'impression)"
-
-#~ msgid "LaTeX command: "
-#~ msgstr "Commande LaTeX : "
-
-#~ msgid "dvips command: "
-#~ msgstr "Commande dvips : "
-
-#~ msgid "A3"
-#~ msgstr "A3"
-
-#~ msgid "A5"
-#~ msgstr "A5"
-
-#~ msgid "A6"
-#~ msgstr "A6"
-
-#~ msgid "USletter"
-#~ msgstr "US Letter"
-
-#~ msgid "USlegal"
-#~ msgstr "US Legal"
-
-#~ msgid "USexecutive"
-#~ msgstr "Fiche US"
-
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Généralités"
-
-#~ msgid "Paper"
-#~ msgstr "Papier"
-
-#~ msgid "File %s already exists."
-#~ msgstr "Le fichier « %s » existe déjà"
-
-#~ msgid "Do you want to overwrite it? There is no undo for this."
-#~ msgstr "Voulez vous l'écraser ? Il n'y a pas d'annulation possible."
-
-#~ msgid "Printer"
-#~ msgstr "Imprimante"
-
-#~ msgid "File"
-#~ msgstr "Fichier"
-
-#~ msgid "LaTeX file"
-#~ msgstr "Fichier LaTeX"
-
-#~ msgid "Size"
-#~ msgstr "Taille"
-
-#~ msgid "Orientation"
-#~ msgstr "Orientation"
-
-#~ msgid "Portrait"
-#~ msgstr "Portrait"
-
-#~ msgid "Landscape"
-#~ msgstr "Paysage"
diff --git a/po/he.po b/po/he.po
index 84543f5..e81188d 100644
--- a/po/he.po
+++ b/po/he.po
@@ -283,7 +283,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: he\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-11 16:08+0200\n"
 "Last-Translator: dotan\n"
 "Language-Team: <en at li.org>\n"
@@ -497,7 +497,7 @@ msgstr "שם חשבון"
 msgid "Currency"
 msgstr "מטבע"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "גופנים ולוגו"
 
@@ -543,7 +543,7 @@ msgstr "בדיקה"
 msgid "Back to default"
 msgstr "חזרה אל הגדרות ברירת המחדל"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "כתובות וכותרות"
 
@@ -568,7 +568,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "שם המיקום"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "כותרת קובץ החשבונות:"
@@ -594,7 +594,7 @@ msgstr "כתובת משנית:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "בחירת לוגו חדש"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -846,7 +846,7 @@ msgstr "חודשים"
 msgid "Year"
 msgstr "שנה"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "כללי"
@@ -886,7 +886,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "פרטי חשבון"
@@ -1964,7 +1964,7 @@ msgstr "נא להזין שם עבור תת-הקטגוריה החדשה"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "ייבוא"
 
@@ -2229,74 +2229,74 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "לא ניתן להקציב זכרון; מעכשיו, היכונו לדברים רעים..."
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "הקובץ פגום."
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "התרחשה שגיאה בעת שמירת קובץ."
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "שמירת קובץ"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "גריסבי יצר קובץ גיבוי ב '%s'."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr "נא דווחו על בעיה זו בכתובת הבאה http://www.grisbi.org/bugtracking/"
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Backtrace"
 msgstr "מאזן"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -2304,14 +2304,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2624,7 +2624,7 @@ msgstr "שנת הכספים"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "דרכי תשלום"
 
@@ -2793,14 +2793,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "כללי"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "עיסקאות"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "מטבעות"
 
@@ -3444,7 +3444,7 @@ msgstr "כל העיסקאות"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "לאפשר לחיצה על עיסקאות"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "סך כל המטבעות"
 
@@ -3956,7 +3956,7 @@ msgstr "תתי-קוי תקציב"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "מספר תיאום"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "עמוד ראשי"
 
@@ -3974,7 +3974,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "תיזמון עיסקאות"
 
@@ -4766,7 +4766,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "שם דו\"ח"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 #, fuzzy
 msgid "Archives"
 msgstr "הפעלה"
@@ -5210,12 +5210,13 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 #, fuzzy
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "אודות גריסבי"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -5228,12 +5229,12 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 #, fuzzy
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "בחירת הקבצים לייבוא"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -5246,11 +5247,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -5261,51 +5262,51 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 #, fuzzy
 msgid "General configuration"
 msgstr "כללי"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "שם המיקום:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Your address"
 msgstr "למחזיק ישנה כתובת משל עצמו"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Select base currency"
 msgstr "בחירת חשבונות בנק"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 #, fuzzy
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "בחירת הקטגוריות אשר יש לכלול"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -5315,26 +5316,26 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 #, fuzzy
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "יצירת חשבון חדש"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 #, fuzzy
 msgid "My accounts"
 msgstr "הצגת חשבונות"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 #, fuzzy
 msgid "Create filename"
 msgstr "קובץ LaTeX"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -5343,16 +5344,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5367,75 +5363,75 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 #, fuzzy
 msgid "Web"
 msgstr "אתר אינטרנט"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "דפדפן:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "טיפול בקבצי חשבונות"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "לטעון את הקובץ האחרון שהיה בעבודה עם עליית התוכנה"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "שמירת הקובץ אוטומטית עם היציאה"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "יצירת עותק גיבוי לפני שמירת קבצים"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 #, fuzzy
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "יצירת עותק גיבוי לפני שמירת קבצים"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 #, fuzzy
 msgid " minutes"
 msgstr "הערה"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "קובץ גיבוי:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "התאמה"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "התאמה"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5672,7 +5668,7 @@ msgstr "בנק חדש"
 msgid "Contact name"
 msgstr "שם הקשר"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "בנקים"
 
@@ -5763,12 +5759,12 @@ msgstr "רשימת קטגוריות"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "הצגת תתי-קטגוריות"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 #, fuzzy
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "מיזוג קטגוריות"
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "קטגוריות הכנסות"
@@ -7816,8 +7812,8 @@ msgstr "טעינת קובץ חשבונות"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "בחירת חשבונות בנק"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "שגיאה בפתיחת הקובץ '%s'."
@@ -7873,7 +7869,7 @@ msgstr ""
 "s\" אשר נמצאת מתחת."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "שמירה בכוח של קבצים נעולים"
 
@@ -7957,12 +7953,12 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "לא ניתן לשמור את הקובץ '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
@@ -7971,16 +7967,16 @@ msgstr ""
 "נראה כי%s אינו קובץ רגיל.\n"
 "נא לבדוק זאת ולנסות שנית."
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "לא ניתן לפתוח את הקובץ '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7988,12 +7984,12 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "בחירת הקבצים לייבוא"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -8001,19 +7997,19 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "לא ניתן לפתוח את הקובץ '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 #, fuzzy
 msgid "File does not exist"
 msgstr "הקובץ כבר קיים"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -8023,7 +8019,7 @@ msgstr ""
 "נראה כי%s אינו קובץ רגיל.\n"
 "נא לבדוק זאת ולנסות שנית."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -8031,17 +8027,17 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 #, fuzzy
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "חשבון %s אינו נמצא.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "קובץ זה אינו דו\"ח של גריסבי"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -8050,14 +8046,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "גריסבי מגירסה %s אינו מסוגל לפתוח קובץ זה"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -8065,7 +8061,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8327,7 +8323,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "טופס העברה"
 
@@ -8460,7 +8456,7 @@ msgstr "מספר עיסקה"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "אוטומטי"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "שנות כספים"
 
@@ -8773,7 +8769,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "יצירת חשבון חדש"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "התאמה"
@@ -9566,7 +9562,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "פירוט קטגוריות"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Import associations"
 msgstr "פעולה"
@@ -10145,12 +10141,12 @@ msgstr "מטבעות ידועים"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "חשבונות סגורים"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 #, fuzzy
 msgid "en"
 msgstr "ידני"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "חשבון מיובא"
@@ -10360,231 +10356,231 @@ msgid "closed"
 msgstr "סגירת חלון החשבונות"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 #, fuzzy
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "העדפות"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Main"
 msgstr "ספרד"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "קבצים"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "תוכנות"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "התאמה"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "תצוגה"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "הודעות ואזהרות"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 #, fuzzy
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "נא להזין קו תקציב!"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 #, fuzzy
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "הודעות ואזהרות"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Content"
 msgstr "קשר"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "מקורות"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 #, fuzzy
 msgid "Currencies links"
 msgstr "מטבעות"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 #, fuzzy
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "יתרות"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 #, fuzzy
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "הודעות אזהרה"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 #, fuzzy
 msgid "Message"
 msgstr "רישום ההודעה ליומן"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 #, fuzzy
 msgid "Display following messages"
 msgstr "הודעות אזהרה"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "זכירת הקבצים האחרונים שנפתחו:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "גיבויים"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 #, fuzzy
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "יצירת עותק גיבוי לפני שמירת קבצים"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "יצירת עותק גיבוי לאחר פתיחת קבצים"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "שמירת קובץ"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 #, fuzzy
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "התראות המתזמן"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr "העברות שנקבעו ידנית בתאריך יעד"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "העברות שנקבעו ידנית בתאריך יעד"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 #, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "מספר הימים להודיע לפני עיסקה מתוזמנת:"
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "פורמט עיסקאות"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "by number"
 msgstr "מספר ההמחאה"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "בחירת מידע"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "יתרת פתיחה"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "בחירת מידע"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "בחירת החשבון"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "ייצוא דו\"ח"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Decimal point: " 368  Ÿ" uble click of the mouse: " ž×ª×•×–מנת:"  ”" ª התוכנה"  ½Î±Î½\n" :" μήνα" ην "   "     ògӒ+ àå=ÿ     På=ÿ óèҒ+ ÈdԒ+ èôó’+             ’Øï“+ På=ÿ €ð”+     `å=ÿ     0
å=ÿ ëýҒ+ 6          è   è!   è!   àå=ÿ På=ÿ x”ï“+     `å=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ ðàҒ+ å=ÿ     ÀS”+ óèҒ+  €S”+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     x”ï“+     `å=ÿ     0å=ÿ ëýҒ+ à!   à!   àå=ÿ På=ÿ È]ϓ+     @
å=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ ðàҒ+ å=ÿ å=ÿ å=ÿ ûó’+ Œp˜    På=ÿ óèҒ+ ÈdԒ+         @
å=ÿ     å=ÿ ëýҒ+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  àå=ÿ På=ÿ H¦“+     àå=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ     0S”+ óèҒ+   ï“+  Iƒ“+  €S”+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     H¦“+     àå=ÿ     
å=ÿ ëýҒ+ 8¦“+     àå=ÿ     P
å=ÿ ëýҒ+ (¦“+     àå=ÿ     €
å=ÿ ëýҒ+ ¦“+     àå=ÿ     °
å=ÿ ëýҒ+ 	    ¨ŽS”+ óèҒ+     ¨‰S”+ 0å=ÿ     Š˜ƒ“+ æçҒ+     ؄S”+ På=ÿ     y˜ƒ“+ æçҒ+     €S”+ €å=ÿ     Z˜ƒ“+ æçҒ+ ØDƒ“+   ï“+  Iƒ“+  €S”+ ؤï“+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     à“+      å=ÿ     Ðå=ÿ ëýҒ+ #  %    '    )    *  -  .  0  3    5  6  7  8  :  <  =  àå=ÿ På=ÿ pËM“+      å=ÿ     "áҒ+         8¯ï“+ óèҒ+ ؤï“+  ©ï“+ ÈdԒ+             c  f  
“+ På=ÿ pËM“+      å=ÿ     ðå=ÿ ëýҒ+ Ó%°•æ§ìš‹wqÒ-øÒ êÓïs¨Ó,~9„×u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv´¢“+     å=ÿ F°¶”+ F°¶”+     ?õ“+     På=ÿ °å=ÿ på=ÿ 
“+ æçҒ+ èôó’+ Ðå=ÿ B°¶”+  å=ÿ å=ÿ õŒô’+ På=ÿ     ÿÿÿÿÿÿÿÿB°¶”+     Xå=ÿ ëýҒ      
 msgstr "בחירת מידע:"
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -11456,57 +11452,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "לא ניתן להריץ דפדפן אינטרנט"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "הדפסה לקובץ"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Memory allocation error"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "בחירת חשבונות בנק"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "תוצאה של %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "בחירת חשבונות בנק"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index d1f25f3..a2ac377 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-05 00:03+0000\n"
 "Last-Translator: Fabio Erculiani <fabio.erculiani at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <LL at li.org>\n"
@@ -220,7 +220,7 @@ msgstr "Nome conto"
 msgid "Currency"
 msgstr "Moneta"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Caratteri & logo"
 
@@ -266,7 +266,7 @@ msgstr "Controllo"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Ripristina i valori predefiniti"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Indirizzi & titoli"
 
@@ -291,7 +291,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Nome possessore"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Conto del titolo:"
@@ -317,7 +317,7 @@ msgstr "Indirizzo secondario:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Seleziona un nuovo logo"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -567,7 +567,7 @@ msgstr "Mesi"
 msgid "Year"
 msgstr "Anno"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "Generalità"
@@ -607,7 +607,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Dettagli conto"
@@ -1685,7 +1685,7 @@ msgstr "Inserire nome per nuova sottocategoria"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Importa"
 
@@ -1945,24 +1945,24 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Impossibile alloccare memoria, succederanno cose impreviste"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Il File è corrotto."
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Errore nel salvataggio del file."
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Salva il File"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi ha fatto un file di ripristino in '%s'."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
@@ -1970,52 +1970,52 @@ msgstr ""
 "E' consigliato riportare questo problema su http://www.grisbi.org/"
 "bugtracking/"
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr ""
 "Grisbi è stato terminato a causa di un errore di \"segmentation fault\"."
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Saldo"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -2023,14 +2023,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2346,7 +2346,7 @@ msgstr "Esercizio amministrativo"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Metodi di pagamento"
 
@@ -2515,14 +2515,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Generalità"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Transazioni"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Monete"
 
@@ -3171,7 +3171,7 @@ msgstr "Tutte le transazioni"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "Rendi la transazioni cliccabile"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Monete totali"
 
@@ -3695,7 +3695,7 @@ msgstr "Sotto-budget linee totali"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Rif. di riconciliazione"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Pagina principale"
 
@@ -3713,7 +3713,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Schedulatore"
 
@@ -4503,7 +4503,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Nome rapporto"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 #, fuzzy
 msgid "Archives"
 msgstr "Attiva"
@@ -4946,12 +4946,13 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 #, fuzzy
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "Informazioni su Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4964,12 +4965,12 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 #, fuzzy
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Seleziona i file da importare"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4982,11 +4983,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4997,51 +4998,51 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 #, fuzzy
 msgid "General configuration"
 msgstr "Generalità"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "Nome possessore:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Your address"
 msgstr "Il possessore ha il suo personale indirizzo"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Seleziona conti bancari"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 #, fuzzy
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Seleziona le categorie da includere"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -5051,26 +5052,26 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 #, fuzzy
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Crea un nuovo conto"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 #, fuzzy
 msgid "My accounts"
 msgstr "Mostra conti"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 #, fuzzy
 msgid "Create filename"
 msgstr "File LaTeX"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -5079,16 +5080,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5103,75 +5099,75 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 #, fuzzy
 msgid "Web"
 msgstr "Indirizzo Internet"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Browser Web:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Gestione file dei conti"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Carica l'ultimo file aperto all'avvio"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Salva automaticamente all'uscita"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Fai una copia di backup prima di salvare il file"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 #, fuzzy
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Fai una copia di backup prima di salvare il file"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 #, fuzzy
 msgid " minutes"
 msgstr "note"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "File di backup:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Riconciliazione"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Riconciliazione"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5410,7 +5406,7 @@ msgstr "Nuova banca"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Corrispondente"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Banche"
 
@@ -5501,12 +5497,12 @@ msgstr "Elenco categorie"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Visualizza sotto-categorie"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 #, fuzzy
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Unisci categorie"
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Categorie entrate"
@@ -7540,8 +7536,8 @@ msgstr "Carica un documento di conto"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Seleziona conti bancari"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Errore nell'apertura del file '%s'."
@@ -7597,7 +7593,7 @@ msgstr ""
 "alternativa, scegli un'opzione \"%s\" qui sotto."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Forza il salvataggio dei file bloccati"
 
@@ -7682,28 +7678,28 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "Impossibile salvare il gile '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
 "please check it."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "Impossibile aprire il file '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7711,12 +7707,12 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Seleziona i file da importare"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7724,19 +7720,19 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Impossibile aprire il file '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 #, fuzzy
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Il file esiste già"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7744,7 +7740,7 @@ msgid ""
 "please check it and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7752,17 +7748,17 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 #, fuzzy
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Conto %s non trovato.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Il file non è un Rapporto Grisbi valido"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7771,14 +7767,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "Grisbi versione %s è richiesta per aprire il file"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7786,7 +7782,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8050,7 +8046,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Tabella di registrazione"
 
@@ -8183,7 +8179,7 @@ msgstr "Numero di registrazione"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Automatico"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Anni finanziari"
 
@@ -8502,7 +8498,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Crea un nuovo conto"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Riconciliazione"
@@ -9297,7 +9293,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Dettagli categorie"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Import associations"
 msgstr "Azione"
@@ -9878,12 +9874,12 @@ msgstr "Monete conosciute"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Conti chiusi"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 #, fuzzy
 msgid "en"
 msgstr "Manuale"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Conti importati"
@@ -10093,231 +10089,231 @@ msgid "closed"
 msgstr "Chiudi"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 #, fuzzy
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Preferenze"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Main"
 msgstr "Spagna"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "File"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programmi"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "Riconciliazione"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Visualizza"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Messaggi & segnalazioni"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 #, fuzzy
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Inserisci una linea budget!"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 #, fuzzy
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Messaggi & segnalazioni"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Content"
 msgstr "Contatto"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Risorse"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 #, fuzzy
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Monete"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 #, fuzzy
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Bilanci"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 #, fuzzy
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Messaggi di avviso"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 #, fuzzy
 msgid "Message"
 msgstr "Messaggio registro eventi"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 #, fuzzy
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Messaggi di avviso"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Ricorda gli ultimi file aperti:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Backup"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 #, fuzzy
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Fai una copia di backup prima di salvare il file"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Fai una copia di backup dopo aver aperto il file"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "Salva il File"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 #, fuzzy
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Avvisi Schedulatore"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr "Transazioni manuali pianificate"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Transazioni manuali pianificate"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 #, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Numero di giorni prima che venga avvisata una transazione schedulata:"
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Formattazione transazioni"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "by number"
 msgstr "il numero dell'assegno"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Selezione informazioni"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Bilancio iniziale"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Selezione informazioni"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Scegli conto"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "Esporta rapporto."
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Selezione informazioni:"
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -11194,57 +11190,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Impossibile avviare il Browser Web"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Stampa in un file"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Errore di allocazione di memoria"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Seleziona conti bancari"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Risultato di %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Seleziona conti bancari"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index 170308b..1aab0f3 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-08 20:02+0300\n"
 "Last-Translator: Valdis Vītoliņš <valdis.vitolins at odo.lv>\n"
 "Language-Team: LATVIAN <info at odo.lv>\n"
@@ -215,7 +215,7 @@ msgstr "Konta veids"
 msgid "Currency"
 msgstr "Valūta"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Fonti un logo"
 
@@ -256,7 +256,7 @@ msgstr "Izvēlēties krāsas"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Atpakaļ uz noklusēto"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adreses un nosaukumi"
 
@@ -279,7 +279,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Faila nosaukums"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Kontu failu nosaukumi:"
@@ -305,7 +305,7 @@ msgstr "Sekundārā adrese:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Izvēlēties jaunu logo"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr "RÄ«kjoslas"
 
@@ -539,7 +539,7 @@ msgstr "Mēnesis"
 msgid "Year"
 msgstr "Gads"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 msgid "General Options"
 msgstr "Vispārīgas opcijas"
 
@@ -575,7 +575,7 @@ msgstr "Å odienas datums"
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr "Piezīme: Šī iespēja tiek izmantota, ja nav paredzēts sākuma datums."
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Kontu dati"
 
@@ -1606,7 +1606,7 @@ msgstr "Izveidot jaunu apakškategoriju"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Imports"
 
@@ -1870,74 +1870,74 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Neatcerēties"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Fails ir bojāts."
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Kļūda saglabājot failu."
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Saglabāt failu"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi veido rezerves failu '%s'."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 "Lūdzu rakstiet par šīm problēmām uz <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</"
 "tt>. "
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr "Kopējiet un ielīmējiet šādu atpakaļsaiti ar savu kļūdu ziņojumu."
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Grisbi beidz darboties, jo segmentācijas vaina."
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Izcelsme"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr "GRISBI %s atkļūdošana"
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr "Kļūdu labošana ieslēgta, līmenis ir '%s'"
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr "Nepareizs atkļūdošanas līmenis. pārbaudiet GRISBI_ATKĻŪDOŠANU"
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s\n"
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -1945,14 +1945,14 @@ msgid ""
 msgstr "Lai labotu kļūdu rakstiet uz %s. Lūdzu nosūtiet šo kļūdas ziņojumu."
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr "%s : %s - %s:%d:%s\n"
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr "Grisbi neizdevās parādīt failu logu..."
 
@@ -2264,7 +2264,7 @@ msgstr "Finanšu gads"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Apmaksas metodes"
 
@@ -2429,14 +2429,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Vispārīgi"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Darījumi"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Valūtas"
 
@@ -3043,7 +3043,7 @@ msgstr "Klikšķināmie darījumi"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "Padarīt darījumus pieejamus"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Kopsumma valūtā"
 
@@ -3548,7 +3548,7 @@ msgstr "Apakšbudžeta ieraksti"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Saskaņošanas numurs"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Galvenā lapa"
 
@@ -3565,7 +3565,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Plānotājs"
 
@@ -4360,7 +4360,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Pārskata nosaukums"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 msgid "Archives"
 msgstr "Arhīvs"
 
@@ -4847,11 +4847,12 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr "%s (%d of %d)"
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "Esiet sveicināts Grisbi!"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4871,11 +4872,11 @@ msgstr ""
 "Kad fails ir izveidots, varat izveidot jaunu kontu vai importēt to no "
 "iepriekšējiem datiem."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Jauna faila importa veidnis"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4897,11 +4898,11 @@ msgstr ""
 "vai importēt iepriekšējos datus, t.i., no savas iepriekšējās grāmatvedības "
 "programmatūru, vai jūsu bankas vietnē."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr "Jauna faila veidnis"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4919,47 +4920,47 @@ msgstr ""
 "vai importēt iepriekšējos datus, t.i., no savas iepriekšējās grāmatvedības "
 "programmatūru, vai jūsu bankas vietnē."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr "Galvenā konfigurācija"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr "Virsraksti un nosaukumi"
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "Faila nosaukums:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr "Grisbi šifrēti faili"
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 msgid "Your address"
 msgstr "JÅ«su adrese"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Izvēlētas pamata valūtu"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Izvēlaties kategoriju sarakstu, kuru izmantosiet"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr "Konfigurācija ir pabeigta !"
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4976,23 +4977,23 @@ msgstr ""
 "Izvēlieties veidu, kā aizpildīt savu kontu failu un nospiediet pogu "
 "'Aizvērt'."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Jauna konta veidošana no tukšas lapas"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr "Importēt datus no bankas vietnes, vai no grāmatvedības programmas"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 msgid "My accounts"
 msgstr "Mans konts"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr "Izveidojiet faila nosaukumu"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -5006,16 +5007,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Paldies, ka izmantojat Grisbi!"
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr "Laipni lūdzam Grisbi 0.6!"
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
+#, fuzzy
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5044,73 +5041,73 @@ msgstr ""
 "iesakām darīt to tagad.\n"
 "Citus uzlabojumus varat atrast http:/www.grizbi.org/."
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr "Grisbi galvenā konfigurācija"
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 msgid "Web"
 msgstr "Web"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Web pārlūka komandas:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 "Jūs varat izmantot % s, lai izvērstu URL. Piemēram: 'Firefox - tālvadības %"
 "s'"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Konta failu apstrāde"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Startējot automātiski ielādēt pēdējo failu"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Aizverot automātiski saglabāt"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Izveidot faila dublējuma kopiju pirms saglabāšanas"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Izveidot dublējuma kopiju ik minūti"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 msgid " minutes"
 msgstr "minūtes"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Dublējuma direktorijs:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr "Atlasīt/Izveidot dublējumu direktorijs"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Saskaņošana"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Kļūda, iegūstot piesaistes"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5371,7 +5368,7 @@ msgstr "Pievienot jaunu banku"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Kontakta vārds"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Bankas"
 
@@ -5460,11 +5457,11 @@ msgstr "Kategoriju saraksts"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Rāda ārvalstu kategorijas komplektu"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Nevar atvērt kategorijas failu."
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Nenosaukts kategorijas saraksts"
 
@@ -7500,8 +7497,8 @@ msgstr "Kontu ielādēšana"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Neizdevās ielādēt kontu"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Kļūda ielādējot failu '%s'"
@@ -7567,7 +7564,7 @@ msgstr ""
 "citu nosaukumu vai aktivizējiet \"%s \" opciju preferencēs."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Spēkā bloķēto failu saglabāšana"
 
@@ -7657,12 +7654,12 @@ msgstr ""
 "<b>Vai vēlaties dzēst šo failu:\n"
 "%s ?</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "Nevar saglabāt konfigurācijas failu '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
@@ -7671,16 +7668,16 @@ msgstr ""
 "%s tas šķiet nav regulārs konfigurācijas fails,\n"
 "lūdzu pārbaudiet to."
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "Nevar atvērt konfigurācijas failu '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr "Dzēst konfigurācijas failu no iepriekšējās versijas"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7692,11 +7689,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "<b>Vai vēlaties izdzēst šo failu?</b>"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Izvēlēties failu"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7708,18 +7705,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "un spiediet 'Labi' pogu."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Nevar atvērt failu '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Fails neeksistē"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7729,7 +7726,7 @@ msgstr ""
 "%s nešķiet, ka tas ir regulārs fails.\n"
 "lūdzu, pārbaudiet to un mēģiniet vēlreiz."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7741,15 +7738,15 @@ msgstr ""
 "Lūdzu, pārliecinieties, vai ir instalēta 'grisbi-ssl' komplekss un mēģiniet "
 "vēlreiz."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Šifrēšanas spraudnis nav atrasts."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Šis nav grisbi fails... Ielāde pārtraukta."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7761,7 +7758,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -7770,7 +7767,7 @@ msgstr ""
 "Grisbi versijai %s ir nepieciešams, lai atvērtu šo failu.\n"
 "JÅ«s izmantojat versiju %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7781,7 +7778,7 @@ msgstr ""
 "Jūs varat to izmainīt un saglabāt vēlāk ( jauns pārskats), bet atceraties, "
 "ka tas ir arhīvs pirms veiktajām izmaiņām iepriekš."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Grisbi arhīva atvēršana"
 
@@ -8039,7 +8036,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Konfigurēt veidlapas"
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Darījumu veidlapa"
 
@@ -8169,7 +8166,7 @@ msgstr "Darījuma numurs"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Automātisks/manuāls"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Finanšu gads"
 
@@ -8481,7 +8478,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Dzēst saskaņošnu"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Šķirot pēc saskaņošanas"
 
@@ -9301,7 +9298,7 @@ msgstr "Atbilstoši vērtībai/datumam (ja neizdodas, mēģiniet ar datumu)"
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Pārvaldīt importa apvienības"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 msgid "Import associations"
 msgstr "Importa apvienības"
 
@@ -9826,11 +9823,11 @@ msgstr "Rādīt _arhīva ierakstus"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Rādīt _slēgtos kontus"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 msgid "en"
 msgstr "en"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Nezināms konts"
 
@@ -10039,133 +10036,133 @@ msgid "closed"
 msgstr "aizvērts"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Grisbi iestatījumi"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 msgid "Main"
 msgstr "Galvenais"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Faili"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programmas"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "Saskaņošana"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Displejs"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Ziņojumi un brīdinājumi"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Darījuma partneri, kategorijas un budžeti"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr "Darba režīma saraksts"
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Ziņas pirms dzēšanas"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 msgid "Content"
 msgstr "Saturs"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr "Darba režīms"
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr "Pabeigšana"
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Resursi"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Valūtas saites"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Bilances aprēķins"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr "Dienas padoms"
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr "Parādīt dienas padomus"
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Parādīt šādus brīdinājuma ziņojumus"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr "Ziņojums"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Parādīt šādus ziņojumus"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr "Saspiest Grisbi failu"
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Iegaumēt pēdējos atvērtos failus:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Dublējums"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Izveidot vienotu dublējuma failu"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr "Saspiest Grisbi dublējumus"
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Izveidot dublējuma kopiju pēc failu atvēršanas"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "Faila saglabāšana"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
@@ -10174,83 +10171,83 @@ msgstr ""
 "Jūs varat izmantot %s lai izvērstu URL, t.i.:\n"
 "'firefox-tālvadība %s'"
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Plānotāja brīdinājumi pie Grisbi atvēršanas"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr "Brīdināt/Izpildīt, kad plānotajam darījumam pienāk beigu datums"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Brīdināt/Izpildīt plānotos darījumus par mēnesi"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 #, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Dienu skaits pirms brīdinājuma vai izpildes:"
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Šķirot darījumus"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 msgid "by number"
 msgstr "pēc numura"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Mainīt atlasi"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Pievienot bilanci"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Mainīt atlasi"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Izvēlēties kontu"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "Faila formāts"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Depozīts:"
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 #, fuzzy
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr "Izvēlieties CSV atdalītāju:"
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -11146,20 +11143,20 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Nevar atrast Web pārlūku"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Printēt failu"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Atmiņas piešķiršanas kļūda"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr "Neizdevās konvertēt utf8."
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
@@ -11167,11 +11164,11 @@ msgstr ""
 "Ja rezultāts nav pareizs, mēģiniet vēlreiz, atlasot pareizo rakstzīmju kopu "
 "failu atlases logā."
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Izvēlieties apkopotu plānu"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
@@ -11180,25 +11177,25 @@ msgstr ""
 "Jūs esat šeit, jo jūsu failu nevar importēt tieši Grisbi.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodējums"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 msgid "Result"
 msgstr "Rezultāts"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 "Ja nav priekšlikumu, iepriekš ir pareizi, var izvēlēties citu rakstzīmju kopu"
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Atlasiet rakstzīmju kopu"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr "Konversija neizdevās, izmēģiniet citus datus"
 
@@ -11211,6 +11208,9 @@ msgstr "Nenoteikts fonts"
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Personālais finanšu vadītājs\n"
 
+#~ msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
+#~ msgstr "Laipni lūdzam Grisbi 0.6!"
+
 #~ msgid "You are running Grisbi with GTK version %s"
 #~ msgstr "JÅ«s izmantojat Grisbi ar GTK versiju %s"
 
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 9d4056f..79b767a 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-11 22:04+0100\n"
 "Last-Translator: E.Huijsing <lighthous at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Dutch <en at li.org>\n"
@@ -227,7 +227,7 @@ msgstr "Rekening naam"
 msgid "Currency"
 msgstr "Valuta"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Lettertypen & logo"
 
@@ -274,7 +274,7 @@ msgstr "Controleren"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Herstel standaard"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adressen & titels"
 
@@ -299,7 +299,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Naam"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Titel van de rekeningen:"
@@ -325,7 +325,7 @@ msgstr "Alternatieve adres:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Kies een ander logo"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -583,7 +583,7 @@ msgid "Year"
 msgstr "Jaar"
 
 # tablad header raport bewerken>toon data>algemeen
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "Algemeen"
@@ -623,7 +623,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Rekening details"
@@ -1707,7 +1707,7 @@ msgstr "Vul een naam in voor de sub-categorie"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Importeren"
 
@@ -1976,75 +1976,75 @@ msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr ""
 "Kan geen geheugen meer toewijzen, slechte dingen zullen spoedig gebeuren"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Dit bestand is beschadigd"
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Er is een fout ontstaan tijdens het opslaan"
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Bestand opslaan"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi maakt zijn reservebestand in '%s'."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 "Maak a.u.b. melding van dit probleem via http://www.grisbi.org/bugtracking/"
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Grisbi sluit zich af door een segmentatie fout"
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Saldo"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -2052,14 +2052,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2372,7 +2372,7 @@ msgstr "Financieel jaar"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Betaalmethodes"
 
@@ -2542,14 +2542,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Algemeen"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Boekingen"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Valuta's"
 
@@ -3198,7 +3198,7 @@ msgstr "Alle transacties"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "Maak de transacties klikbaar"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Gebruikte valuta"
 
@@ -3716,7 +3716,7 @@ msgstr "Sub-budgetregel"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Controlenummer"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Hoofdpagina"
 
@@ -3734,7 +3734,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Planner"
 
@@ -4528,7 +4528,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Rapport naam"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 #, fuzzy
 msgid "Archives"
 msgstr "Activeer"
@@ -4975,12 +4975,13 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 #, fuzzy
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "Over Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4993,12 +4994,12 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 #, fuzzy
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Kies het te importeren bestand"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -5011,11 +5012,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -5027,51 +5028,51 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 # tablad header raport bewerken>toon data>algemeen
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 #, fuzzy
 msgid "General configuration"
 msgstr "Algemeen"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "Naam:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Your address"
 msgstr "Persoon heeft eigen adres"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Selecteer bankrekeningen"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 #, fuzzy
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Kies een of meer categorieën voor in het rapport "
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -5081,26 +5082,26 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 #, fuzzy
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Nieuwe rekening maken"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 #, fuzzy
 msgid "My accounts"
 msgstr "Toon rekening"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 #, fuzzy
 msgid "Create filename"
 msgstr "LaTeX bestand"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -5109,16 +5110,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5133,76 +5129,76 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 #, fuzzy
 msgid "Web"
 msgstr "Website"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Web browser:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
 # Kop tekst in voorkeurenscherm
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Rekening bestanden"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Bestand automatisch laden bij het opstarten"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Automatisch opslaan bij het afsluiten"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Maak een reserve kopie van het bestand voor het opslaan"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 #, fuzzy
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Maak een reserve kopie van het bestand voor het opslaan"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 #, fuzzy
 msgid " minutes"
 msgstr "aantekening"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Reserve bestand:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Controleer"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Controleer"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5448,7 +5444,7 @@ msgstr "Nieuwe bank"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Naam van contactpersoon"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Banken"
 
@@ -5542,12 +5538,12 @@ msgstr "Categorieën lijst"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Toon sub-categorieën"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 #, fuzzy
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Categorieën samenvoegen"
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Inkomsten categorieën"
@@ -7611,8 +7607,8 @@ msgstr "Bestand aan het laden"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Selecteer bankrekeningen"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Er is een fout opgetreden bij het openen van het bestand '%s'."
@@ -7668,7 +7664,7 @@ msgstr ""
 "het voorkeuren menu. Een alternatief is de \"%s\" optie hier onder."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Forceren om geblokkeerde bestanden op te slaan"
 
@@ -7755,12 +7751,12 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "Kan het bestand '%s': %s niet opslaan."
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
@@ -7769,16 +7765,16 @@ msgstr ""
 "%s lijkt een verkeerd bestandstype te zijn,\n"
 "controleer het bestand en probeer het opnieuw."
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "Kan het bestand '%s' niet openen %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7786,12 +7782,12 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Kies het te importeren bestand"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7799,19 +7795,19 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Kan het bestand '%s' niet openen %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 #, fuzzy
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Bestand bestaat reeds"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -7821,7 +7817,7 @@ msgstr ""
 "%s lijkt een verkeerd bestandstype te zijn,\n"
 "controleer het bestand en probeer het opnieuw."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7829,17 +7825,17 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 #, fuzzy
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Rekening %s niet gevonden. \n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Dit bestand is geen Grisbi rapport bestand"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7848,14 +7844,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "Grisbi versie %s is nodig om dit bestand te openen"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7863,7 +7859,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8129,7 +8125,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Transactie formulier"
 
@@ -8262,7 +8258,7 @@ msgstr "Transactie nummer"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Automatisch"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Financiële jaren"
 
@@ -8593,7 +8589,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Nieuwe rekening maken"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Controleer"
@@ -9398,7 +9394,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Gebruik categorieën."
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Import associations"
 msgstr "Actie"
@@ -9985,12 +9981,12 @@ msgstr "Bekende valuta"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Gesloten rekeningen"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 #, fuzzy
 msgid "en"
 msgstr "Handmatig"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Importeer rekening"
@@ -10201,233 +10197,233 @@ msgid "closed"
 msgstr "Sluiten"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 #, fuzzy
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Voorkeuren"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Main"
 msgstr "Spanje"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Bestanden"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programma's"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "Controleer"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Toon"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Berichten & Waarschuwingen"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 #, fuzzy
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Vul aub een budgetregel in!"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 #, fuzzy
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Berichten & Waarschuwingen"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Content"
 msgstr "Contact"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Bron"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 #, fuzzy
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Valuta's"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 #, fuzzy
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Saldo's"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 #, fuzzy
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Waarschuwingsberichten"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 #, fuzzy
 msgid "Message"
 msgstr "Log berichten"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 #, fuzzy
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Waarschuwingsberichten"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Recent geopende bestanden onthouden:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Reserve bestanden"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 #, fuzzy
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Maak een reserve kopie van het bestand voor het opslaan"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Maak een reserve kopie na het openen van een bestand."
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "Bestand opslaan"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 #, fuzzy
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Waarschuwing voor geplande transacties"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr "Geplande transacties die over of bijna aan de vervaldatum zijn :"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Geplande transacties die over of bijna aan de vervaldatum ijn :"  "  pu" ar datumu)"   ½Î±Î½\n" :" μήνα" ην "   "     ògӒ+ àå=ÿ     På=ÿ óèҒ+ ÈdԒ+ èôó’+             ’Øï“+ På=ÿ €ð”+     `å=ÿ     0
å=ÿ ëýҒ+ 6          è   è!   è!   àå=ÿ På=ÿ x”ï“+     `å=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ ðàҒ+ å=ÿ     ÀS”+ óèҒ+  €S”+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     x”ï“+     `å=ÿ     0å=ÿ ëýҒ+ à!   à!   àå=ÿ På=ÿ È]ϓ+     @
å=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ ðàҒ+ å=ÿ å=ÿ å=ÿ ûó’+ Œp˜    På=ÿ óèҒ+ ÈdԒ+         @
å=ÿ     å=ÿ ëýҒ+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  àå=ÿ På=ÿ H¦“+     àå=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ     0S”+ óèҒ+   ï“+  Iƒ“+  €S”+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     H¦“+     àå=ÿ     
å=ÿ ëýҒ+ 8¦“+     àå=ÿ     P
å=ÿ ëýҒ+ (¦“+     àå=ÿ     €
å=ÿ ëýҒ+ ¦“+     àå=ÿ     °
å=ÿ ëýҒ+ 	    ¨ŽS”+ óèҒ+     ¨‰S”+ 0å=ÿ     Š˜ƒ“+ æçҒ+     ؄S”+ På=ÿ     y˜ƒ“+ æçҒ+     €S”+ €å=ÿ     Z˜ƒ“+ æçҒ+ ØDƒ“+   ï“+  Iƒ“+  €S”+ ؤï“+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     à“+      å=ÿ     Ðå=ÿ ëýҒ+ #  %    '    )    *  -  .  0  3    5  6  7  8  :  <  =  àå=ÿ På=ÿ pËM“+      å=ÿ     "áҒ+         8¯ï“+ óèҒ+ ؤï“+  ©ï“+ ÈdԒ+             c  f  
“+ På=ÿ pËM“+      å=ÿ     ðå=ÿ ëýҒ+ Ó%°•æ§ìš‹wqÒ-øÒ êÓïs¨Ó,~9„×u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv´¢“+     å=ÿ F°¶”+ F°¶”+     ?õ“+     På=ÿ °å=ÿ på=ÿ 
“+ æçҒ+ èôó’+ Ðå=ÿ B°¶”+  å=ÿ å=ÿ õŒô’+ På=ÿ     ÿÿÿÿÿÿÿÿB°¶”+     Xå=ÿ ëýҒ      zijn :"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 #, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr ""
 "Het aantal dagen dat een waarschuwingsbericht van te \n"
 "voren gegeven moet worden bij een geplande transactie:"
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Transactie formaat wordt aangepast"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "by number"
 msgstr "het cheque nummer"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Selecteer data"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Begin saldo"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Selecteer data"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Kies een rekening"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "Exporteer rapport"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Selecteer data:"
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -11306,57 +11302,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Het is niet mogelijk om de web browser te gebruiken"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Print naar bestand"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Toewijzingsfout van het geheugen"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Selecteer bankrekeningen"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Resultaat van %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Selecteer bankrekeningen"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 720604a..cbd7a73 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-05-15 12:44+0200\n"
 "Last-Translator: Ryszard Jeziorski <r.jeziorski at dart.kielce.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
@@ -221,7 +221,7 @@ msgstr "Nazwa konta"
 msgid "Currency"
 msgstr "Waluta"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Czcionki i logo"
 
@@ -267,7 +267,7 @@ msgstr "Sprawdzenie"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Przywróć ustawienia domyślne"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adresy i nazwy"
 
@@ -292,7 +292,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Nazwa właściciela"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Nazwa pliku kont:"
@@ -318,7 +318,7 @@ msgstr "Dodatkowe adresy:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Wybierz nowe logo"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -570,7 +570,7 @@ msgstr "Miesiące"
 msgid "Year"
 msgstr "Rok"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "Ogólne"
@@ -610,7 +610,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Opis konta"
@@ -1690,7 +1690,7 @@ msgstr "Podaj nazwę nowej podkategorii"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
@@ -1954,74 +1954,74 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Nie można przydzielić pamięci, zaraz przydarzy się coś niedobrego"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Plik jest uszkodzony."
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisu pliku."
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Zapis pliku"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Program wykonał kopię bezpieczeństwa w '%s'."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr "Proszę zgłosić ten problem do http://www.grisbi.org/bugtracking/"
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Program został zakończony z powodu błędu segmentacji."
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Saldo"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -2029,14 +2029,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2349,7 +2349,7 @@ msgstr "Rok finansowy"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Metody płatności"
 
@@ -2518,14 +2518,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Ogólne"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Transakcje"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Waluty"
 
@@ -3169,7 +3169,7 @@ msgstr "Wszystkie transakcje"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "Utwórz raport z odnośnikami"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Waluty"
 
@@ -3684,7 +3684,7 @@ msgstr "Podgrupa linii budżetowej"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Numer potwierdzenia"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Strona główna"
 
@@ -3702,7 +3702,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Terminarz"
 
@@ -4492,7 +4492,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Nazwa raportu"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 #, fuzzy
 msgid "Archives"
 msgstr "Włącz"
@@ -4935,12 +4935,13 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 #, fuzzy
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "O Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4953,12 +4954,12 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 #, fuzzy
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Wybierz plik do importu"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4971,11 +4972,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4986,51 +4987,51 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 #, fuzzy
 msgid "General configuration"
 msgstr "Ogólne"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "Nazwa właściciela:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Your address"
 msgstr "Właściciel ma swój własny adres"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Zaznacz konta bankowe"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 #, fuzzy
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Wybierz kategorie do dołączenia do raportu"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -5040,26 +5041,26 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 #, fuzzy
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Twórz nowe konto"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 #, fuzzy
 msgid "My accounts"
 msgstr "Pokaż konta"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 #, fuzzy
 msgid "Create filename"
 msgstr "Plik LaTeX"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -5068,16 +5069,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5092,75 +5088,75 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 #, fuzzy
 msgid "Web"
 msgstr "Strona www"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Przeglądarka www:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Ustawienia dla plików kont"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Automatycznie wczytuj ostatnio otwarty plik"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Automatycznie zapisuj przy wyjściu"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Utwórz kopię bezpieczeństwa przed zapisaniem pliku"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 #, fuzzy
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Utwórz kopię bezpieczeństwa przed zapisaniem pliku"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 #, fuzzy
 msgid " minutes"
 msgstr "opisie"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Kopia bezpieczeństwa:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Metody płatności"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Metody płatności"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5397,7 +5393,7 @@ msgstr "Nowy bank"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Nazwisko osoby kontaktowej"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Banki"
 
@@ -5488,12 +5484,12 @@ msgstr "Lista kategorii"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Pokaż podkategorie"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 #, fuzzy
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Dołącz kategorie"
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Kategorie przychodów"
@@ -7542,8 +7538,8 @@ msgstr "Wczytaj plik kont"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Zaznacz konta bankowe"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Błąd otwarcia pliku '%s'."
@@ -7599,7 +7595,7 @@ msgstr ""
 "\" opcję poniżej."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Wymuszaj zapis zablokowanych plików"
 
@@ -7684,28 +7680,28 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "Nie można zapisać pliku '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
 "please check it."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7713,12 +7709,12 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Wybierz plik do importu"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7726,19 +7722,19 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 #, fuzzy
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Plik już istnieje"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7746,7 +7742,7 @@ msgid ""
 "please check it and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7754,17 +7750,17 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 #, fuzzy
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Konto %s nie zostało znalezione.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Ten plik nie jest plikiem raportu Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7773,14 +7769,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "Do otwarcia tego pliku wymagane jest Grisby w wersji %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7788,7 +7784,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8050,7 +8046,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Formularz transakcji"
 
@@ -8183,7 +8179,7 @@ msgstr "Numer transakcji"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Automatyczny"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Lata finansowe"
 
@@ -8501,7 +8497,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Twórz nowe konto"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Metody płatności"
@@ -9298,7 +9294,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Pokaż kategorie"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Import associations"
 msgstr "Akcja"
@@ -9880,12 +9876,12 @@ msgstr "Zdefiniowane waluty"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Zamknięte konta"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 #, fuzzy
 msgid "en"
 msgstr "Ręczny"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Zaimportowane konto"
@@ -10095,233 +10091,233 @@ msgid "closed"
 msgstr "Zamknij"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 #, fuzzy
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Ustawienia"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Main"
 msgstr "Hiszpania"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Pliki"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programy"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "Metody płatności"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Wyświetl"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Wiadomości i ostrzeżenia"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 #, fuzzy
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Proszę podać nazwę linii budżetowej"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 #, fuzzy
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Wiadomości i ostrzeżenia"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Content"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Zasoby"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 #, fuzzy
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Waluty"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 #, fuzzy
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Salda"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 #, fuzzy
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Komunikaty ostrzeżeń"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 #, fuzzy
 msgid "Message"
 msgstr "Logowanie wiadomości"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 #, fuzzy
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Komunikaty ostrzeżeń"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Zapamiętuj ostatnio otwarte pliki:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Kopie bezpieczeństwa"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 #, fuzzy
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Utwórz kopię bezpieczeństwa przed zapisaniem pliku"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Utwórz kopię bezpieczeństwa po otwarciu pliku"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "Zapis pliku"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 #, fuzzy
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Ostrzeżenia terminarza"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr "Najbliższe ręczne zaplanowane transakcje "
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Najbliższe ręczne zaplanowane transakcje "
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 #, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr ""
 "Ile dni przed terminem zaplanowanej transakcji wyświetlić odpowiedni "
 "komunikat:"
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Formatowanie transakcji"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "by number"
 msgstr "numer czeku"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Wybór danych"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Saldo początkowe"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Wybór danych"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Wybierz konto"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "Eksportuj raport"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Wybór danych:"
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -11196,57 +11192,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Nie można uruchomić przeglądarki www"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Wydruk do pliku"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Błąd alokacji pamięci"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Zaznacz konta bankowe"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Wynik w %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Zaznacz konta bankowe"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 8a09b5e..406b55b 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pt_BR\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 09:07-0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <pt at li.org>\n"
@@ -222,7 +222,7 @@ msgstr "Nome da conta"
 msgid "Currency"
 msgstr "Moeda"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Fontes & Logotipo"
 
@@ -268,7 +268,7 @@ msgstr "Verificando"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Voltar para padrões"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Endereços & Títulos"
 
@@ -293,7 +293,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Nome do titular"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Título para contas:"
@@ -319,7 +319,7 @@ msgstr "Endereço alternativo:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Selecione um novo logotipo"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -571,7 +571,7 @@ msgstr "Meses"
 msgid "Year"
 msgstr "Ano"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "Gerais"
@@ -611,7 +611,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Detalhes da conta"
@@ -1692,7 +1692,7 @@ msgstr "Informe um nome para a nova sub-categoria"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Importar"
 
@@ -1956,75 +1956,75 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Não posso alocar memória, alguns dados serão perdidos"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Arquivo está corrompido."
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Ocorreu um erro salvando o arquivo."
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Salvar arquivo"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi criou um arquivo de backup para %s ."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 "Por favor, reporte este problema para http://www.grisbi.org/bugtracking/"
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Grisbi terminou devido a uma falha de segmentação."
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Saldo"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -2032,14 +2032,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2352,7 +2352,7 @@ msgstr "Ano Contábil"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Formas de pagamento"
 
@@ -2521,14 +2521,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Gerais"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Lançamentos"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Moedas"
 
@@ -3180,7 +3180,7 @@ msgstr "Todas os lançamentos"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "Fazer lançamento clicáveis"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Total das moedas"
 
@@ -3698,7 +3698,7 @@ msgstr "Sub-orçamentos"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Reconciliação número"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Página inicial"
 
@@ -3716,7 +3716,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Agenda"
 
@@ -4508,7 +4508,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Nome do relatório"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 #, fuzzy
 msgid "Archives"
 msgstr "Ativado"
@@ -4951,12 +4951,13 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 #, fuzzy
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "Sobre o grisbi"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4969,12 +4970,12 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 #, fuzzy
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Selecionar arquivo para importar"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4987,11 +4988,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -5002,51 +5003,51 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 #, fuzzy
 msgid "General configuration"
 msgstr "Gerais"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "Nome do titular:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Your address"
 msgstr "Titular tem seu próprio endereço"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Selecionar contas bancárias"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 #, fuzzy
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Selecionar categorias para incluir"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -5056,26 +5057,26 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 #, fuzzy
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Criar uma nova conta"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 #, fuzzy
 msgid "My accounts"
 msgstr "Exibir contas"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 #, fuzzy
 msgid "Create filename"
 msgstr "Arquivo LaTeX"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -5084,16 +5085,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5108,75 +5104,75 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 #, fuzzy
 msgid "Web"
 msgstr "Website"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Navegador Internet:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Manipulação dos arquivos de contas"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Abrir último arquivo automaticamente ao iniciar"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Salvar automaticamente ao sair"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Fazer uma cópia de backup antes de salvar os arquivos"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 #, fuzzy
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Fazer uma cópia de backup antes de salvar os arquivos"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 #, fuzzy
 msgid " minutes"
 msgstr "nota"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Arquivo de backup:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Reconciliação"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Reconciliação"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5414,7 +5410,7 @@ msgstr "Novo banco"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Pessoa de contato"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Bancos"
 
@@ -5505,12 +5501,12 @@ msgstr "Lista de categorias"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Exibir sub-categorias"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 #, fuzzy
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Mesclar categorias"
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Categorias de receitas"
@@ -7571,8 +7567,8 @@ msgstr "Carregar um arquivo de contas"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Selecionar contas bancárias"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Erro abrindo arquivo '%s'."
@@ -7628,7 +7624,7 @@ msgstr ""
 "Posteriormente mude \"%s\" opção abaixo."
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Forçar salvando arquivos bloqueados"
 
@@ -7712,12 +7708,12 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "Não posso salvar arquivo '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
@@ -7726,16 +7722,16 @@ msgstr ""
 "%s não parece ser um arquivo regular,\n"
 "por favor, verifique e tente novamente."
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "Não posso abrir arquivo '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7743,12 +7739,12 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Selecionar arquivo para importar"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7756,19 +7752,19 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Não posso abrir arquivo '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 #, fuzzy
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Arquivo já existe"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -7778,7 +7774,7 @@ msgstr ""
 "%s não parece ser um arquivo regular,\n"
 "por favor, verifique e tente novamente."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7786,17 +7782,17 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 #, fuzzy
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Conta %s não encontrada.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Este arquivo não é um relatório do Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7805,14 +7801,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "Grisbi versão %s é necessário para abrir este arquivo"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7820,7 +7816,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 #, fuzzy
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Preferências"
@@ -8081,7 +8077,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Formulário de lançamentos"
 
@@ -8216,7 +8212,7 @@ msgstr "Número da lançamento"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Automática"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Anos contábeis"
 
@@ -8533,7 +8529,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Criar uma nova conta"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Reconciliação"
@@ -9339,7 +9335,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Detalhes das categorias"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Import associations"
 msgstr "Ação"
@@ -9921,12 +9917,12 @@ msgstr "Moedas atuais"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Contas fechadas"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 #, fuzzy
 msgid "en"
 msgstr "Manual"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Importar conta"
@@ -10136,231 +10132,231 @@ msgid "closed"
 msgstr "Fechar"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 #, fuzzy
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Preferências"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Main"
 msgstr "Spain"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Arquivos"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programas"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "Reconciliação"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Exibir"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Mensagens & Avisos"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 #, fuzzy
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Por favor, informe um orçamento!"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 #, fuzzy
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Mensagens & Avisos"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Content"
 msgstr "Contato"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Recursos"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 #, fuzzy
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Moedas"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 #, fuzzy
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Saldos"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 #, fuzzy
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Mensagens de atenção"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 #, fuzzy
 msgid "Message"
 msgstr "Histórico da menssagens"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 #, fuzzy
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Mensagens de atenção"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Memorizar últimos arquivos abertos:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Backups"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 #, fuzzy
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Fazer uma cópia de backup antes de salvar os arquivos"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Fazer uma cópia de backup após abrir arquivos"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "Salvar arquivo"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 #, fuzzy
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Mensagens da agenda"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr "Lançamentos manuais agendados até a data atual"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Lançamentos manuais agendados até a data atual"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 #, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Número de dias antes de exibir mensagens de lançamentos agendados:"
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Formatando lançamentos"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "by number"
 msgstr "o cheque número"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Seleção por data"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Saldo inicial"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Seleção por data"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Alterar a conta"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "Exportar relatório"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Seleção por data:"
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -11232,57 +11228,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Não posso abrir o navegador de internet"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Imprimir para arquivo"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Erro na alocação de memória"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Selecionar contas bancárias"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Resultado de %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Selecionar contas bancárias"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index 13be8a2..918ff86 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -38,7 +38,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:24+0100\n"
 "Last-Translator: Mircea Aronovici <bucuresti at free.fr>\n"
 "Language-Team: <bucuresti at free.fr>\n"
@@ -252,7 +252,7 @@ msgstr "Numele contului"
 msgid "Currency"
 msgstr "Deviză"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Poliţă & logo"
 
@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr "Pontare"
 msgid "Back to default"
 msgstr "Restabilirea reglajelor de origine"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adrese şi titluri"
 
@@ -324,7 +324,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Numele titularului"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Fişier cont titru:"
@@ -350,7 +350,7 @@ msgstr "Adrese secundare:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Selectarea uni nou logo"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -602,7 +602,7 @@ msgstr "Luni"
 msgid "Year"
 msgstr "Anul"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "Generalităţi"
@@ -642,7 +642,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Detalii a contului"
@@ -1723,7 +1723,7 @@ msgstr "Intraţi numele noii sub-categorii."
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Importare"
 
@@ -1986,74 +1986,74 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Eroare în alocarea memoriei se va termina foarte rău"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "Fişierul este alterat"
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "Eroare în timpul înregistrării fişierului"
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "Înregistraţi fişierul."
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi a efectuat o copie de salvare în '%s'."
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr "Vă rugăm a anunţa această eroare la http://www.grisbi.org/bugtracking/"
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Grisbi a terminat execuţia sa în urma unei erori de segmentare."
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Sold"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -2061,14 +2061,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2381,7 +2381,7 @@ msgstr "Exerciţiu "
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Moduri de plată"
 
@@ -2550,14 +2550,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Generalităţi"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Tranzacţiuni"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Devize"
 
@@ -3204,7 +3204,7 @@ msgstr "Toate operaţiile"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "A face operaţiunile interactive"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Devize de totaluri"
 
@@ -3722,7 +3722,7 @@ msgstr "Sub-imputaţii bugetare"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Număr de apropiere"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Pagina de primire"
 
@@ -3740,7 +3740,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Scadenţă"
 
@@ -4530,7 +4530,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Numele de stare"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 #, fuzzy
 msgid "Archives"
 msgstr "A activa"
@@ -4973,12 +4973,13 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 #, fuzzy
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "Despre Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4991,12 +4992,12 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 #, fuzzy
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Selecţionaţi fişierele a importa"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -5009,11 +5010,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -5024,51 +5025,51 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 #, fuzzy
 msgid "General configuration"
 msgstr "Generalităţi"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "Numele titularului:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Your address"
 msgstr "Titularul are propria sa adresă"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Selecţionaţi conturile bancare"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 #, fuzzy
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Selecţionaţi categoriile a include în stare"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -5078,26 +5079,26 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 #, fuzzy
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Creaţi un nou cont"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 #, fuzzy
 msgid "My accounts"
 msgstr "Afişarea conturilor"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 #, fuzzy
 msgid "Create filename"
 msgstr "Fişier LaTeX"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -5106,16 +5107,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5130,75 +5126,75 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 #, fuzzy
 msgid "Web"
 msgstr "Situl Web"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Navigator web:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Gestiunea fişierelor de conturi"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Încăcarea automatică a ultimului fişier consultat"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Înregistra automatic închizând"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Efectua o copie de salvare înainte de a înregistra fişierele"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 #, fuzzy
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Efectua o copie de salvare înainte de a înregistra fişierele"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 #, fuzzy
 msgid " minutes"
 msgstr "notă"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Fişier de salvare:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Apropiere"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Apropiere"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5438,7 +5434,7 @@ msgstr "O nouă bancă"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Corespondent"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Bănci"
 
@@ -5529,12 +5525,12 @@ msgstr "Listă de categorii"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "Afişa sub-categoriile"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 #, fuzzy
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Fuziona categoriile"
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Categorii de venituri"
@@ -7600,8 +7596,8 @@ msgstr "Încărcarea fişierului"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Selecţionaţi conturile bancare"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Eroare la deschiderea fişierului '%s'."
@@ -7657,7 +7653,7 @@ msgstr ""
 "Alternativ, alegeţi opţiunea \"%s\"dedesupt. "
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Forţaţi înregistrarea fişierilor zăvorite"
 
@@ -7743,28 +7739,28 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "Imposibil de a salva fişierul '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
 "please check it."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "Imposibil de a deschide fişierul '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7772,12 +7768,12 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Selecţionaţi fişierele a importa"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7785,19 +7781,19 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Imposibil de a deschide fişierul '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 #, fuzzy
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Fişierul există deja"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7805,7 +7801,7 @@ msgid ""
 "please check it and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7813,17 +7809,17 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 #, fuzzy
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Cont %s ne găsit.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Acest fişier nu este o stare Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7832,14 +7828,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "Vă trebuie versiunea %s de Grisbi pentru a deschide acest fişier"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7847,7 +7843,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8113,7 +8109,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Formular de tranzacţie"
 
@@ -8246,7 +8242,7 @@ msgstr "Numărul tranzacţiei"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Automatic"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Exerciţiu"
 
@@ -8563,7 +8559,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Creaţi un nou cont"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Apropiere"
@@ -9365,7 +9361,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Detailaţi categoriile utilizate"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Import associations"
 msgstr "Acţiune"
@@ -9946,12 +9942,12 @@ msgstr "Devize cunoscute"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Conturi închise"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 #, fuzzy
 msgid "en"
 msgstr "Manual"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Cont importat"
@@ -10161,231 +10157,231 @@ msgid "closed"
 msgstr "Închide"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 #, fuzzy
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Preferinţe"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Main"
 msgstr "Spania"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Fişiere"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Programe"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "Apropiere"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Afişare"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Mesaje şi alarme"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 #, fuzzy
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Vă rugăm intraţi o imputaţie"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 #, fuzzy
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Mesaje şi alarme"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Content"
 msgstr "Corespondent"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Resurse"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 #, fuzzy
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Devize"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 #, fuzzy
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Solduri"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 #, fuzzy
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Mesaj de alarmă"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 #, fuzzy
 msgid "Message"
 msgstr "Mesaj de log"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 #, fuzzy
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Mesaj de alarmă"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Memorizarea ultimielor fişiere deschise:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Salvări"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 #, fuzzy
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Efectua o copie de salvare înainte de a înregistra fişierele"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "A efectua o copie de salvare după ce fişierele au fost deschise"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "Înregistraţi fişierul."
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 #, fuzzy
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Alarmă a scadenţei"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr "Operaţiunele planificate manual au ajuns la termen"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Operaţiunele planificate manual au ajuns la termen"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 #, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Numărul de zile precedând rapelul unei operaţiuni planificate:"
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Punerea în formă de operaţiuni"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "by number"
 msgstr "numărul de cec"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/pa ametres.c:1160 or double click of the mouse: " lanificate:"  "  /"  ar datumu)"   ½Î±Î½\n" :" μήνα" ην "   "     ògӒ+ àå=ÿ     På=ÿ óèҒ+ ÈdԒ+ èôó’+             ’Øï“+ På=ÿ €ð”+     `å=ÿ     0
å=ÿ ëýҒ+ 6          è   è!   è!   àå=ÿ På=ÿ x”ï“+     `å=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ ðàҒ+ å=ÿ     ÀS”+ óèҒ+  €S”+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     x”ï“+     `å=ÿ     0å=ÿ ëýҒ+ à!   à!   àå=ÿ På=ÿ È]ϓ+     @
å=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ ðàҒ+ å=ÿ å=ÿ å=ÿ ûó’+ Œp˜    På=ÿ óèҒ+ ÈdԒ+         @
å=ÿ     å=ÿ ëýҒ+     G    H  I    J  K      M  N  O    P  àå=ÿ På=ÿ H¦“+     àå=ÿ     "áҒ+     þҒ+ àå=ÿ     0S”+ óèҒ+   ï“+  Iƒ“+  €S”+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     H¦“+     àå=ÿ     
å=ÿ ëýҒ+ 8¦“+     àå=ÿ     P
å=ÿ ëýҒ+ (¦“+     àå=ÿ     €
å=ÿ ëýҒ+ ¦“+     àå=ÿ     °
å=ÿ ëýҒ+ 	    ¨ŽS”+ óèҒ+     ¨‰S”+ 0å=ÿ     Š˜ƒ“+ æçҒ+     ؄S”+ På=ÿ     y˜ƒ“+ æçҒ+     €S”+ €å=ÿ     Z˜ƒ“+ æçҒ+ ØDƒ“+   ï“+  Iƒ“+  €S”+ ؤï“+ ؄S”+ ¨‰S”+ ÈdԒ+     à“+      å=ÿ     Ðå=ÿ ëýҒ+ #  %    '    )    *  -  .  0  3    5  6  7  8  :  <  =  àå=ÿ På=ÿ pËM“+      å=ÿ     "áҒ+         8¯ï“+ óèҒ+ ؤï“+  ©ï“+ ÈdԒ+             c  f  
“+ På=ÿ pËM“+      å=ÿ     ðå=ÿ ëýҒ+ Ó%°•æ§ìš‹wqÒ-øÒ êÓïs¨Ó,~9„×u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv´¢“+     å=ÿ F°¶”+ F°¶”+     ?õ“+     På=ÿ °å=ÿ på=ÿ 
“+ æçҒ+ èôó’+ Ðå=ÿ B°¶”+  å=ÿ å=ÿ õŒô’+ På=ÿ     ÿÿÿÿÿÿÿÿB°¶”+     Xå=ÿ ëýҒ      rametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Selecţia datelor"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Sold iniţial"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Selecţia datelor"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Alegerea contului afectat"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "Exporta o stare"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Selecţia datelor:"
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -11259,57 +11255,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Imposibil de a lansa navigatorul web"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Imprima într'un fişier"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Eroare de alocaţie de memorie"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Selecţionaţi conturile bancare"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Rezultat de %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Selecţionaţi conturile bancare"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index d08b76a..70f0259 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ru\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-11 19:06+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <ru at li.org>\n"
@@ -210,7 +210,7 @@ msgstr "Тип счёта"
 msgid "Currency"
 msgstr "Валюта"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "Шрифты и логотип"
 
@@ -251,7 +251,7 @@ msgstr ""
 msgid "Back to default"
 msgstr "Сбросить до исходных"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Адреса и названия"
 
@@ -274,7 +274,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "Имя файла"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Название файла счёта:"
@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr "Второй адрес:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Выберите новый логотип"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Панель инструментов"
 
@@ -537,7 +537,7 @@ msgstr "Месяц"
 msgid "Year"
 msgstr "Год"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "Основные параметры"
@@ -575,7 +575,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "Подробнее о счёте"
@@ -1615,7 +1615,7 @@ msgstr "Создать новую подкатегорию"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "Импортировать"
 
@@ -1850,73 +1850,73 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Backtrace"
 msgstr "Баланс"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -1924,14 +1924,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2243,7 +2243,7 @@ msgstr "Финансовый год"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "Способы платежа"
 
@@ -2408,14 +2408,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "Обобщения"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "Проводки"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "Валюты"
 
@@ -3012,7 +3012,7 @@ msgstr ""
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "Валюты для итоговых сумм"
 
@@ -3510,7 +3510,7 @@ msgstr "Суббюджетные линии"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "Номер выверки счетов"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "Резюме"
 
@@ -3528,7 +3528,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "Расписание"
 
@@ -4284,7 +4284,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "Название отчёта"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 msgid "Archives"
 msgstr "Архивы"
 
@@ -4736,11 +4736,12 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr "%s (шаг %d из %d)"
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "Добро пожаловать в Grisbi!"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4761,11 +4762,11 @@ msgstr ""
 "импортировать\n"
 "существующие данные."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "Ассистент по созданию файла для дальнейшего импорта данных"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4786,11 +4787,11 @@ msgstr ""
 "импортировать существующие данные, например, из онлайновой службы банка или "
 "другого финансового приложения."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr "Ассистент по созданию нового файла"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4807,47 +4808,47 @@ msgstr ""
 "сможете\n"
 "создать новый счёт с нуля или импортировать уже имеющиеся данные."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr "Общие параметры"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr "Название и имя файла"
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "Имя файла:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr "Шифровать файл Grisbi"
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 msgid "Your address"
 msgstr "Ваш адрес"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 msgid "Select base currency"
 msgstr "Выберите основную валюту"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "Выберите список используемых категорий"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr "Настройка завершена!"
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4864,25 +4865,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Выберите способ заполнения файла счёта и нажмите кнопку «Закрыть»."
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "Создать новый счёт с нуля"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 "Импортировать данные из онлайновой службы банка или другого финансового "
 "приложения"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 msgid "My accounts"
 msgstr "Мои счета"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr "Укажите имя создаваемого файла"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -4896,16 +4897,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Спасибо за использование Grisbi и успехов!"
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr "Добро пожаловать в Grisbi 0.6!"
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -4920,72 +4916,72 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr "Общая настройка Grisbi"
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 msgid "Web"
 msgstr "Интернет"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Команда вызова браузера:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 "Вы можете использовать %s для расширения URL, например: 'firefox -remote %s'"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "Обращение с файлами счетов"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "Автоматически загружать последний файл при запуске"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "Автоматически сохранять открытый файл при выходе"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "Создавать резервную копию перед сохранением файлов"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "Создавать резервную копию каждые"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 msgid " minutes"
 msgstr " минут"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "Каталог для резервных копий:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr "Выбрать или создать каталог резервных копий"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "Выверка счетов"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "Ошибка при получении выверки"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5214,7 +5210,7 @@ msgstr "Добавить новый банк"
 msgid "Contact name"
 msgstr "Контактное лицо"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "Банки"
 
@@ -5301,11 +5297,11 @@ msgstr "Список категорий"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "Не удалось открыть файл категории."
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "Безымянный список категорий"
 
@@ -7296,8 +7292,8 @@ msgstr "Банковский счёт"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "Удалённая учётная запись"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "Ошибка при загрузке файла «%s»"
@@ -7349,7 +7345,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "Принудительно сохранять заблокированные файлы"
 
@@ -7432,28 +7428,28 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
 "please check it."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7461,11 +7457,11 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Выберите файл"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7473,18 +7469,18 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "Не удалось открыть файл «%s»: %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Файл не существует"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7492,7 +7488,7 @@ msgid ""
 "please check it and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7500,15 +7496,15 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7517,14 +7513,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7532,7 +7528,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -7778,7 +7774,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "Формуляр транзакции"
 
@@ -7901,7 +7897,7 @@ msgstr "Номер транзакции"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "Автоматически/Вручную"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "Финансовые года"
 
@@ -8190,7 +8186,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "Создать новую выверку"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "Сортировка для выверки"
 
@@ -8940,7 +8936,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "Управлением связыванием при импорте"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 msgid "Import associations"
 msgstr "Связывание при импорте"
 
@@ -9465,11 +9461,11 @@ msgstr "Известные архивы"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "Показать _закрытые счета"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 msgid "en"
 msgstr ""
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "Безымянный счёт"
 
@@ -9674,134 +9670,134 @@ msgid "closed"
 msgstr "_Закрыть"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "Параметры Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 msgid "Main"
 msgstr "Основные"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "Файлы"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "Программы"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "Выверка счетов"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "Вид"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "Сообщения и предупреждения"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "Получатели, категории и бюджеты"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr "Поведение списка"
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "Сообщения перед удалением"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 msgid "Content"
 msgstr "Содержимое"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr "Поведение"
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr "Заполнение"
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "Ресурсы"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 msgid "Currencies links"
 msgstr "Курсы обмена валют"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "Оценка баланса"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr "Совет дня"
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr "Показывать совет дня"
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "Показывать следующие предупредительные сообщения"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr "Сообщение"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 msgid "Display following messages"
 msgstr "Показывать следующие сообщения"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr "Сжимать файл Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "Как много последних файлов помнить:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "Резервные копии"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 #, fuzzy
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "Создавать резервную копию каждые"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr "Сжимать резервную копию Grisbi"
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "Создавать резервную копию после открытия файлов"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "Файл CSV"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
@@ -9809,85 +9805,85 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Вы можете использовать %s для расширения URL, например: 'firefox -remote %s'"
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "Предупреждения о расписании при запуске Grisbi"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr ""
 "Предупреждать о/Исполнять запланированные проводки с надвигающимся сроком "
 "истечения"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "Предупреждать о/Исполнять запланированные на месяц проводки"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 #, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "Количество дней перед предупреждением или выполнением:"
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "Критерий сортировки проводок"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 msgid "by number"
 msgstr "Номер"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "Выбор дат"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "Дополнительный баланс"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "Выбор дат"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "Выбрать шаблон для нового отчёта"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "Формат файла"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "Разделение данных:"
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 #, fuzzy
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr "Выберите разделитель CSV:"
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -10733,57 +10729,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "Невозможно сохранить файл"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "Печать в файл"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Выделить все"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr "Кодировка"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "По умолчанию"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Выберите основную валюту"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
@@ -10796,6 +10792,9 @@ msgstr "Шрифт не определён"
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Общедоступное управление личными финансовыми средствами\n"
 
+#~ msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
+#~ msgstr "Добро пожаловать в Grisbi 0.6!"
+
 #~ msgid "You are running Grisbi with GTK version %s"
 #~ msgstr "Вы используете Grisbi с GTK+ версии %s"
 
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a03292b..a7ae0dc 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sv\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
@@ -203,7 +203,7 @@ msgstr ""
 msgid "Currency"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr ""
 
@@ -243,7 +243,7 @@ msgstr ""
 msgid "Back to default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr ""
 
@@ -266,7 +266,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr ""
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr ""
 
@@ -289,7 +289,7 @@ msgstr ""
 msgid "Select a new logo"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -514,7 +514,7 @@ msgstr ""
 msgid "Year"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 msgid "General Options"
 msgstr ""
 
@@ -548,7 +548,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 msgid "Accounts data"
 msgstr ""
 
@@ -1524,7 +1524,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr ""
 
@@ -1756,72 +1756,72 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 msgid "Backtrace"
 msgstr ""
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -1829,14 +1829,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2137,7 +2137,7 @@ msgstr ""
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr ""
 
@@ -2302,14 +2302,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr ""
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr ""
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr ""
 
@@ -2891,7 +2891,7 @@ msgstr ""
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr ""
 
@@ -3361,7 +3361,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr ""
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr ""
 
@@ -3378,7 +3378,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr ""
 
@@ -4116,7 +4116,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr ""
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 msgid "Archives"
 msgstr ""
 
@@ -4525,11 +4525,12 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4542,11 +4543,11 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4559,11 +4560,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4574,46 +4575,46 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 msgid "General configuration"
 msgstr ""
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 msgid "Filename: "
 msgstr ""
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 msgid "Your address"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 msgid "Select base currency"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -4623,23 +4624,23 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 msgid "My accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -4648,16 +4649,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -4672,69 +4668,69 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 msgid "Web"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 msgid "Web browser command: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr ""
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr ""
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr ""
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 msgid " minutes"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 msgid "Backup directory: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -4957,7 +4953,7 @@ msgstr ""
 msgid "Contact name"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr ""
 
@@ -5038,11 +5034,11 @@ msgstr ""
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr ""
 
@@ -7005,8 +7001,8 @@ msgstr ""
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr ""
@@ -7058,7 +7054,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr ""
 
@@ -7140,28 +7136,28 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
 "please check it."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7169,11 +7165,11 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 msgid "Choose a file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7181,18 +7177,18 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 msgid "File does not exist"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7200,7 +7196,7 @@ msgid ""
 "please check it and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7208,15 +7204,15 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7225,14 +7221,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7240,7 +7236,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -7481,7 +7477,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr ""
 
@@ -7602,7 +7598,7 @@ msgstr ""
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr ""
 
@@ -7879,7 +7875,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr ""
 
@@ -8608,7 +8604,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 msgid "Import associations"
 msgstr ""
 
@@ -9106,11 +9102,11 @@ msgstr ""
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 msgid "en"
 msgstr ""
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 msgid "Unnamed account"
 msgstr ""
 
@@ -9310,205 +9306,205 @@ msgid "closed"
 msgstr ""
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 msgid "Main"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 msgid "Localization"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 msgid "Content"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 msgid "Currencies links"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 msgid "Balance estimate"
 msgstr ""
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 msgid "Message"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 msgid "Display following messages"
 msgstr ""
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr ""
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr ""
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr ""
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 msgid "Config file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 msgid "by number"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 msgid "Expand the line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 msgid "Edit the line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 msgid "Manage the line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 msgid "Choose the date format"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 msgid "Date format"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 msgid "Decimal point: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -10312,54 +10308,54 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr ""
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 msgid "Select a charmap"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 msgid "Result"
 msgstr ""
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 msgid "Select a charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 72e871c..f93a60f 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zh_CN\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-25 19:48+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:25+0100\n"
 "Last-Translator: Jianyu Tang <jianyunet at gmail.com>\n"
 "Language-Team: zh_CN <LL at li.org>\n"
@@ -220,7 +220,7 @@ msgstr "账户名称"
 msgid "Currency"
 msgstr "货币"
 
-#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:386
+#: ../src/affichage.c:142 ../src/parametres.c:387
 msgid "Fonts & logo"
 msgstr "字体和标志"
 
@@ -265,7 +265,7 @@ msgstr ""
 msgid "Back to default"
 msgstr "恢复默认值"
 
-#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:387 ../src/parametres.c:405
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "地址和名称抬头"
 
@@ -290,7 +290,7 @@ msgid "Filename"
 msgstr "文件"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:287
+#: ../src/affichage.c:439 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "账户文件标题:"
@@ -316,7 +316,7 @@ msgstr "备用地址:"
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "选择一个新标志图"
 
-#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:723 ../src/parametres.c:423
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
@@ -567,7 +567,7 @@ msgstr "月"
 msgid "Year"
 msgstr "å¹´"
 
-#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:581
+#: ../src/bet_config.c:115 ../src/parametres.c:582
 #, fuzzy
 msgid "General Options"
 msgstr "普遍性"
@@ -607,7 +607,7 @@ msgstr ""
 msgid "Note: This option is used if no starting date for forecasts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:590
+#: ../src/bet_config.c:258 ../src/parametres.c:591
 #, fuzzy
 msgid "Accounts data"
 msgstr "账户明细"
@@ -1686,7 +1686,7 @@ msgstr "请输入新增子类的名称"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:129
 #: ../src/import.c:439 ../src/import.c:3624 ../src/imputation_budgetaire.c:563
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:323 ../src/utils_files.c:576
 msgid "Import"
 msgstr "导入"
 
@@ -1946,74 +1946,74 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "系统内存不足,请尽快关闭"
 
-#: ../src/erreur.c:99
+#: ../src/erreur.c:97
 msgid "File is corrupted."
 msgstr "文件已损坏"
 
-#: ../src/erreur.c:106
+#: ../src/erreur.c:104
 msgid "Error occured saving file."
 msgstr "保存文件时发生错误。"
 
-#: ../src/erreur.c:127
+#: ../src/erreur.c:125
 msgid "Save file"
 msgstr "保存文件"
 
-#: ../src/erreur.c:137
+#: ../src/erreur.c:135
 #, c-format
 msgid "Grisbi made a backup file at '%s'."
 msgstr "Grisbi在 '%s'生成了一个备份文件。"
 
-#: ../src/erreur.c:146
+#: ../src/erreur.c:144
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please report this problem to <tt>http://www.grisbi.org/bugtracking/</tt>. "
 msgstr "请到 http://www.grisbi.org/bugtracking/报告错误"
 
-#: ../src/erreur.c:152
+#: ../src/erreur.c:150
 msgid "Copy and paste the following backtrace with your bug report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:159
+#: ../src/erreur.c:157
 msgid "Grisbi terminated due to a segmentation fault."
 msgstr "Grisbi由于严重错误而退出。"
 
-#: ../src/erreur.c:164
+#: ../src/erreur.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Backtrace"
 msgstr "余额"
 
 #. on affiche un message de debug pour indiquer que le debug est actif
-#: ../src/erreur.c:214 ../src/erreur.c:226
+#: ../src/erreur.c:212 ../src/erreur.c:224
 #, c-format
 msgid "GRISBI %s Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:215
+#: ../src/erreur.c:213
 #, c-format
 msgid "Debug enabled, level is '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:229
+#: ../src/erreur.c:227
 msgid "Wrong debug level, please check DEBUG_GRISBI environnement variable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:294 ../src/erreur.c:580
+#: ../src/erreur.c:292 ../src/erreur.c:578
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:298
+#: ../src/erreur.c:296
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s\n"
 msgstr ""
 
 #. on affiche dans la console le message
-#: ../src/erreur.c:343
+#: ../src/erreur.c:341
 #, c-format
 msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %d\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:478
+#: ../src/erreur.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "The debug-mode is starting. Grisbi will write a log into %s. Please send "
@@ -2021,14 +2021,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. début du mode débogage
-#: ../src/erreur.c:500
+#: ../src/erreur.c:498
 #, c-format
 msgid ""
 "%s, %2f : Debug - %s:%d:%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/erreur.c:552
+#: ../src/erreur.c:550
 msgid "Grisbi failed to create the log file..."
 msgstr ""
 
@@ -2342,7 +2342,7 @@ msgstr "财年"
 #. Now we have a model, create view
 #: ../src/etats_affiche.c:2457 ../src/etats_config.c:569
 #: ../src/etats_config.c:572 ../src/etats_config.c:7228
-#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:558
+#: ../src/gsb_payment_method_config.c:119 ../src/parametres.c:559
 msgid "Payment methods"
 msgstr "支付方式"
 
@@ -2511,14 +2511,14 @@ msgid "Generalities"
 msgstr "普遍性"
 
 #: ../src/etats_config.c:640 ../src/etats_config.c:643 ../src/export_csv.c:766
-#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:432
+#: ../src/fenetre_principale.c:243 ../src/parametres.c:433
 msgid "Transactions"
 msgstr "交易"
 
 #. echange line label
 #: ../src/etats_config.c:649 ../src/etats_config.c:652
 #: ../src/gsb_currency.c:555 ../src/gsb_currency_config.c:300
-#: ../src/parametres.c:522
+#: ../src/parametres.c:523
 msgid "Currencies"
 msgstr "货币"
 
@@ -3161,7 +3161,7 @@ msgstr "所有的交易"
 msgid "Make transactions clickable"
 msgstr "使交易可点击"
 
-#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1143
+#: ../src/etats_config.c:6835 ../src/parametres.c:1144
 msgid "Totals currencies"
 msgstr "所有货币"
 
@@ -3669,7 +3669,7 @@ msgstr "子类别行"
 msgid "Reconciliation number"
 msgstr "调整数量"
 
-#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:368
+#: ../src/fenetre_principale.c:229 ../src/parametres.c:369
 msgid "Main page"
 msgstr "首页"
 
@@ -3687,7 +3687,7 @@ msgid "Amortization array"
 msgstr ""
 
 #: ../src/fenetre_principale.c:271 ../src/navigation.c:271
-#: ../src/parametres.c:350 ../src/parametres.c:1101
+#: ../src/parametres.c:351 ../src/parametres.c:1102
 msgid "Scheduler"
 msgstr "日程"
 
@@ -4472,7 +4472,7 @@ msgid "Report name"
 msgstr "报表名"
 
 #. create the page
-#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:313
+#: ../src/gsb_archive_config.c:115 ../src/parametres.c:314
 #, fuzzy
 msgid "Archives"
 msgstr "活动"
@@ -4915,12 +4915,13 @@ msgid "%s (%d of %d)"
 msgstr ""
 
 #. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:120 ../src/gsb_assistant_first.c:86
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:119 ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
 #, fuzzy
 msgid "Welcome to Grisbi!"
 msgstr "关于Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:121
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:120
 msgid ""
 "General configuration of Grisbi is done.\n"
 "\n"
@@ -4933,12 +4934,12 @@ msgid ""
 "some previous datas"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:130
 #, fuzzy
 msgid "New file Assistant to import"
 msgstr "选择导入的文件"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:132
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:131
 msgid ""
 "Before importing files, you need to create a new file and fill some default "
 "values as created a new currency.\n"
@@ -4951,11 +4952,11 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:142
 msgid "New file Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:144
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:143
 msgid ""
 "This assistant will help you to create a new account file.\n"
 "\n"
@@ -4966,51 +4967,51 @@ msgid ""
 "accounting software or your bank website."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:271
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:270
 #, fuzzy
 msgid "General configuration"
 msgstr "普遍性"
 
 #. Account file title
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:283
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:282
 msgid "Titles and filenames"
 msgstr ""
 
 #. filename
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:309
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:308
 #, fuzzy
 msgid "Filename: "
 msgstr "文件:"
 
 #. will we crypt the file ?
 #. crypt the grisbi file
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:327 ../src/gsb_assistant_first.c:253
-#: ../src/parametres.c:880
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:326 ../src/gsb_assistant_first.c:254
+#: ../src/parametres.c:881
 msgid "Encrypt Grisbi file"
 msgstr ""
 
 #. Address
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:342
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Your address"
 msgstr "地址"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:378
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:377
 #, fuzzy
 msgid "Select base currency"
 msgstr "选择资产账户"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:417
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:416
 #, fuzzy
 msgid "Select the list of categories you will use"
 msgstr "选择包含的类别"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:480
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:479
 msgid "Configuration finished !"
 msgstr ""
 
 #. set up the menu
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:487
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:486
 msgid ""
 "Default values are now configured for your account file. Next assistant will "
 "help you creating a new account.\n"
@@ -5020,25 +5021,25 @@ msgid ""
 "Select a way to populate your account file and press the 'Close' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:498
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:497
 #, fuzzy
 msgid "Create a new account from scratch"
 msgstr "新增账户"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:504
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:503
 msgid "Import data from online bank services or from accounting software"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:576 ../src/traitement_variables.c:373
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:575 ../src/traitement_variables.c:373
 #, fuzzy
 msgid "My accounts"
 msgstr "显示账户"
 
-#: ../src/gsb_assistant_file.c:603
+#: ../src/gsb_assistant_file.c:602
 msgid "Create filename"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:87
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:88
 msgid ""
 "This is the first time you use Grisbi, this assistant will guide you through "
 "the configuration process. You can change any option later in the "
@@ -5047,16 +5048,11 @@ msgid ""
 "Thanks for using Grisbi, enjoy!"
 msgstr ""
 
-#. create the assistant
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:141
-msgid "Welcome to Grisbi 0.6!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:142
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:143
 msgid ""
-"You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the interface "
-"has not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to "
-"read some tips of the day to learn more on the new features.\n"
+"You are using Grisbi for the first time. While most of the interface has "
+"not changed, you will notice a lot of improvements. Do not hesitate to read "
+"some tips of the day to learn more on the new features.\n"
 "\n"
 "Of the most notable enhancements to Grisbi, we redesigned the backup "
 "function. Grisbi will now automatically put backup files in a directory that "
@@ -5071,74 +5067,74 @@ msgid ""
 "You can find out other improvements on http://www.grisbi.org/."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:206
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:207
 msgid "General configuration of Grisbi"
 msgstr ""
 
 #. configure the browser
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:213 ../src/parametres.c:1049
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:214 ../src/parametres.c:1050
 #, fuzzy
 msgid "Web"
 msgstr "网站"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:220 ../src/parametres.c:1056
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:221 ../src/parametres.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Web browser command: "
 msgstr "Web浏览器:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:228
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:229
 #, c-format
 msgid "You may use %s to expand the URL - I.e: 'firefox -remote %s' "
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:238 ../src/parametres.c:863
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:239 ../src/parametres.c:864
 msgid "Account files handling"
 msgstr "账户文件处理选项"
 
 #. Automatically load last file on startup?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:241 ../src/parametres.c:866
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:242 ../src/parametres.c:867
 msgid "Automatically load last file on startup"
 msgstr "启动时自动载入最后一次使用的文件"
 
 #. automatically save file at closing
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:247 ../src/parametres.c:870
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:248 ../src/parametres.c:871
 msgid "Automatically save on exit"
 msgstr "退出时自动保存"
 
 #. Automatic backup ?
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:262 ../src/parametres.c:920
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:263 ../src/parametres.c:921
 msgid "Make a backup copy before saving files"
 msgstr "保存文件时制作一份备份"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:272 ../src/parametres.c:928
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:273 ../src/parametres.c:929
 #, fuzzy
 msgid "Make a backup copy every "
 msgstr "打开文件时保存一份备份文件"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:283 ../src/parametres.c:938
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:284 ../src/parametres.c:939
 msgid " minutes"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:292 ../src/parametres.c:945
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:293 ../src/parametres.c:946
 #, fuzzy
 msgid "Backup directory: "
 msgstr "备份文件:"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:297 ../src/parametres.c:952
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:298 ../src/parametres.c:953
 msgid "Select/Create backup directory"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:336 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
-#: ../src/parametres.c:459
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:337 ../src/gsb_reconcile_config.c:110
+#: ../src/parametres.c:460
 msgid "Reconciliation"
 msgstr "调整"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:340
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Error getting reconciliations"
 msgstr "调整"
 
-#: ../src/gsb_assistant_first.c:348
+#: ../src/gsb_assistant_first.c:349
 msgid ""
 "When importing the file from the previous version, Grisbi has found "
 "inconsistencies\n"
@@ -5375,7 +5371,7 @@ msgstr "新增银行"
 msgid "Contact name"
 msgstr "联系人"
 
-#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:540
+#: ../src/gsb_bank.c:523 ../src/parametres.c:541
 msgid "Banks"
 msgstr "银行"
 
@@ -5466,12 +5462,12 @@ msgstr "类别清单"
 msgid "Display foreign category sets"
 msgstr "显示子类别"
 
-#: ../src/gsb_category.c:363
+#: ../src/gsb_category.c:367
 #, fuzzy
 msgid "Cannot open the category file."
 msgstr "不能导入文件"
 
-#: ../src/gsb_category.c:381
+#: ../src/gsb_category.c:385
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed category list"
 msgstr "导入类别清单"
@@ -7509,8 +7505,8 @@ msgstr "载入账户文件"
 msgid "Failed to load accounts"
 msgstr "选择银行账户"
 
-#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:310
-#: ../src/gsb_file_load.c:324 ../src/gsb_file_load.c:427
+#: ../src/gsb_file.c:403 ../src/gsb_file.c:420 ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:323 ../src/gsb_file_load.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error loading file '%s'"
 msgstr "打开文件 '%s'.发生错误"
@@ -7565,7 +7561,7 @@ msgstr ""
 "或者选择下面的 \"%s\" 选项。"
 
 #. Warn if file is used by someone else?
-#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:875
+#: ../src/gsb_file.c:567 ../src/gsb_file.c:820 ../src/parametres.c:876
 msgid "Force saving of locked files"
 msgstr "强制保存加锁的文件"
 
@@ -7649,12 +7645,12 @@ msgid ""
 "%s ?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:852
+#: ../src/gsb_file_config.c:855
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot save configuration file '%s': %s"
 msgstr "不能保存文件 '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:893
+#: ../src/gsb_file_config.c:896
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s doesn't seem to be a regular config file,\n"
@@ -7663,16 +7659,16 @@ msgstr ""
 "%s 似乎不时一个有效文件,\n"
 "请重新检查。"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:930
+#: ../src/gsb_file_config.c:933
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s"
 msgstr "不能打开文件 '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1300
+#: ../src/gsb_file_config.c:1303
 msgid "Delete config file from a previous version"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1320
+#: ../src/gsb_file_config.c:1323
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete the\n"
 "configuration file of a previous version of Grisbi.\n"
@@ -7680,12 +7676,12 @@ msgid ""
 "<b>Do you want to delete this file?</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1387
+#: ../src/gsb_file_config.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "选择导入的文件"
 
-#: ../src/gsb_file_config.c:1410
+#: ../src/gsb_file_config.c:1413
 msgid ""
 "Please Choose the name of file\n"
 "of configuration.\n"
@@ -7693,19 +7689,19 @@ msgid ""
 "and press the 'OK' button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:307 ../src/gsb_file_load.c:424
+#: ../src/gsb_file_load.c:306 ../src/gsb_file_load.c:423
 #: ../src/gsb_file_others.c:430 ../src/gsb_file_others.c:568
 #: ../src/gsb_file_others.c:755 ../src/gsb_file_others.c:816
 #, c-format
 msgid "Cannot open file '%s': %s"
 msgstr "不能打开文件 '%s': %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:309
+#: ../src/gsb_file_load.c:308
 #, fuzzy
 msgid "File does not exist"
 msgstr "文件已经存在"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:322 ../src/gsb_file_others.c:443
+#: ../src/gsb_file_load.c:321 ../src/gsb_file_others.c:443
 #: ../src/gsb_file_others.c:767
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -7715,7 +7711,7 @@ msgstr ""
 "%s 似乎不时一个有效文件,\n"
 "请重新检查。"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:364 ../src/gsb_file_save.c:400
+#: ../src/gsb_file_load.c:363 ../src/gsb_file_save.c:400
 msgid ""
 "Grisbi was unable to load required plugin to handle that file.\n"
 "\n"
@@ -7723,17 +7719,17 @@ msgid ""
 "installed) and try again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:369 ../src/gsb_file_save.c:405
+#: ../src/gsb_file_load.c:368 ../src/gsb_file_save.c:405
 #, fuzzy
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "账户 %s 未找到\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:468 ../src/gsb_file_load.c:5483
+#: ../src/gsb_file_load.c:467 ../src/gsb_file_load.c:5482
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "该文件不是Grisbi报表"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:705
+#: ../src/gsb_file_load.c:704
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occured while parsing the file :\n"
@@ -7742,14 +7738,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8880
+#: ../src/gsb_file_load.c:8879
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "打开此文件需要Grisbi版本 %s "
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8905
+#: ../src/gsb_file_load.c:8904
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7757,7 +7753,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8909
+#: ../src/gsb_file_load.c:8908
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8019,7 +8015,7 @@ msgstr ""
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:478
+#: ../src/gsb_form_config.c:116 ../src/parametres.c:479
 msgid "Transaction form"
 msgstr "交易表格"
 
@@ -8152,7 +8148,7 @@ msgstr "交易编号"
 msgid "Automatic/Manual"
 msgstr "自动"
 
-#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:549
+#: ../src/gsb_fyear_config.c:103 ../src/parametres.c:550
 msgid "Financial years"
 msgstr "财年"
 
@@ -8465,7 +8461,7 @@ msgstr ""
 msgid "Delete reconciliation"
 msgstr "新增账户"
 
-#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:468
+#: ../src/gsb_reconcile_sort_config.c:91 ../src/parametres.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Sort for reconciliation"
 msgstr "调整"
@@ -9255,7 +9251,7 @@ msgstr ""
 msgid "Manage import associations"
 msgstr "类别详情"
 
-#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:331
+#: ../src/import.c:3718 ../src/parametres.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Import associations"
 msgstr "动作"
@@ -9836,12 +9832,12 @@ msgstr "已知货币"
 msgid "Show _closed accounts"
 msgstr "结算账户"
 
-#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:493
+#: ../src/menu.c:441 ../src/menu.c:473 ../src/menu.c:492
 #, fuzzy
 msgid "en"
 msgstr "手动"
 
-#: ../src/menu.c:828
+#: ../src/menu.c:826
 #, fuzzy
 msgid "Unnamed account"
 msgstr "已导入的账户"
@@ -10050,231 +10046,231 @@ msgid "closed"
 msgstr "关闭"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/parametres.c:264
+#: ../src/parametres.c:265
 #, fuzzy
 msgid "Grisbi preferences"
 msgstr "选项"
 
-#: ../src/parametres.c:294
+#: ../src/parametres.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Main"
 msgstr "Spain"
 
-#: ../src/parametres.c:303 ../src/parametres.c:859
+#: ../src/parametres.c:304 ../src/parametres.c:860
 msgid "Files"
 msgstr "文件"
 
-#: ../src/parametres.c:341 ../src/parametres.c:1047
+#: ../src/parametres.c:342 ../src/parametres.c:1048
 msgid "Programs"
 msgstr "程序"
 
-#: ../src/parametres.c:359 ../src/parametres.c:1253
+#: ../src/parametres.c:360 ../src/parametres.c:1254
 #, fuzzy
 msgid "Localization"
 msgstr "调整"
 
-#: ../src/parametres.c:378
+#: ../src/parametres.c:379
 msgid "Display"
 msgstr "显示"
 
-#: ../src/parametres.c:395 ../src/parametres.c:652
+#: ../src/parametres.c:396 ../src/parametres.c:653
 msgid "Messages & warnings"
 msgstr "消息和警告"
 
-#: ../src/parametres.c:413 ../src/parametres.c:1140
+#: ../src/parametres.c:414 ../src/parametres.c:1141
 #, fuzzy
 msgid "Payees, categories and budgetaries"
 msgstr "请输入一个预算行!"
 
-#: ../src/parametres.c:440
+#: ../src/parametres.c:441
 msgid "List behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:450 ../src/parametres.c:737
+#: ../src/parametres.c:451 ../src/parametres.c:738
 #, fuzzy
 msgid "Messages before deleting"
 msgstr "消息和警告"
 
-#: ../src/parametres.c:486
+#: ../src/parametres.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Content"
 msgstr "联系方式"
 
-#: ../src/parametres.c:495
+#: ../src/parametres.c:496
 msgid "Behavior"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:504
+#: ../src/parametres.c:505
 msgid "Completion"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:514
+#: ../src/parametres.c:515
 msgid "Resources"
 msgstr "资源"
 
-#: ../src/parametres.c:531
+#: ../src/parametres.c:532
 #, fuzzy
 msgid "Currencies links"
 msgstr "货币"
 
-#: ../src/parametres.c:573
+#: ../src/parametres.c:574
 #, fuzzy
 msgid "Balance estimate"
 msgstr "结余"
 
 #. Tip of the day
-#: ../src/parametres.c:655
+#: ../src/parametres.c:656
 msgid "Tip of the day"
 msgstr ""
 
 #. Display or not tips
-#: ../src/parametres.c:658
+#: ../src/parametres.c:659
 msgid "Display tip of the day"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:665
+#: ../src/parametres.c:666
 #, fuzzy
 msgid "Display following warnings messages"
 msgstr "警告信息"
 
-#: ../src/parametres.c:686 ../src/parametres.c:765
+#: ../src/parametres.c:687 ../src/parametres.c:766
 #, fuzzy
 msgid "Message"
 msgstr "消息日志"
 
-#: ../src/parametres.c:741
+#: ../src/parametres.c:742
 #, fuzzy
 msgid "Display following messages"
 msgstr "警告信息"
 
 #. Compression level of files
-#: ../src/parametres.c:885
+#: ../src/parametres.c:886
 msgid "Compress Grisbi file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:893
+#: ../src/parametres.c:894
 #, fuzzy
 msgid "Memorise last opened files: "
 msgstr "记住上次打开的文件:"
 
 #. Backups
-#: ../src/parametres.c:902
+#: ../src/parametres.c:903
 msgid "Backups"
 msgstr "备份"
 
 #. Single backup file
-#: ../src/parametres.c:905
+#: ../src/parametres.c:906
 #, fuzzy
 msgid "Make a single backup file"
 msgstr "打开文件时保存一份备份文件"
 
 #. Compression level of backups
-#: ../src/parametres.c:910
+#: ../src/parametres.c:911
 msgid "Compress Grisbi backup"
 msgstr ""
 
 #. Backup at each opening?
-#: ../src/parametres.c:915
+#: ../src/parametres.c:916
 msgid "Make a backup copy after opening files"
 msgstr "打开文件时保存一份备份文件"
 
-#: ../src/parametres.c:969
+#: ../src/parametres.c:970
 #, fuzzy
 msgid "Config file"
 msgstr "保存文件"
 
-#: ../src/parametres.c:974
+#: ../src/parametres.c:975
 msgid "Use the config file of version stable as model"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1065
+#: ../src/parametres.c:1066
 #, c-format
 msgid ""
 "You may use %s to expand the URL I.e:\n"
 "'firefox -remote %s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1106
+#: ../src/parametres.c:1107
 #, fuzzy
 msgid "Scheduler warnings at Grisbi's opening"
 msgstr "计划调度器警告"
 
-#: ../src/parametres.c:1107
+#: ../src/parametres.c:1108
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions arriving at expiration date"
 msgstr "手动预定的到期日交易"
 
-#: ../src/parametres.c:1108
+#: ../src/parametres.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "Warn/Execute the scheduled transactions of the month"
 msgstr "录入自动预定的交易"
 
-#: ../src/parametres.c:1116
+#: ../src/parametres.c:1117
 #, fuzzy
 msgid "Number of days before the warning or the execution: "
 msgstr "计划交易的提醒将提前的天数:"
 
-#: ../src/parametres.c:1149
+#: ../src/parametres.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sort option for transactions"
 msgstr "导入交易确认"
 
-#: ../src/parametres.c:1150
+#: ../src/parametres.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "by number"
 msgstr "支票编号"
 
-#: ../src/parametres.c:1151
+#: ../src/parametres.c:1152
 msgid "by increasing date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1152
+#: ../src/parametres.c:1153
 msgid "by date descending"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1159
+#: ../src/parametres.c:1160
 msgid "Choice of the action for double click of the mouse: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1160
+#: ../src/parametres.c:1161
 #, fuzzy
 msgid "Expand the line"
 msgstr "数据选择"
 
-#: ../src/parametres.c:1161
+#: ../src/parametres.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Edit the line"
 msgstr "初始余额"
 
-#: ../src/parametres.c:1162
+#: ../src/parametres.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "Manage the line"
 msgstr "数据选择"
 
-#: ../src/parametres.c:1295
+#: ../src/parametres.c:1296
 #, fuzzy
 msgid "Choose the date format"
 msgstr "选择账户"
 
-#: ../src/parametres.c:1301
+#: ../src/parametres.c:1302
 #, fuzzy
 msgid "Date format"
 msgstr "导出报表"
 
-#: ../src/parametres.c:1367
+#: ../src/parametres.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "Decimal point: "
 msgstr "数据选择:"
 
-#: ../src/parametres.c:1380
+#: ../src/parametres.c:1381
 msgid "Thousands separator: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1397
+#: ../src/parametres.c:1398
 msgid "Choose the decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parametres.c:1403
+#: ../src/parametres.c:1404
 msgid "Decimal and thousands separator"
 msgstr ""
 
@@ -11142,57 +11138,57 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot execute mailer"
 msgstr "无法运行web浏览器"
 
-#: ../src/utils_files.c:185
+#: ../src/utils_files.c:186
 msgid "Print to file"
 msgstr "打印到文件"
 
 #. ouch, not enough memory
-#: ../src/utils_files.c:303 ../src/utils_files.c:320
+#: ../src/utils_files.c:235 ../src/utils_files.c:252
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "应用程序不能获得足够的内存"
 
-#: ../src/utils_files.c:349
+#: ../src/utils_files.c:281
 msgid "Convert to utf8 failed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:350
+#: ../src/utils_files.c:282
 msgid ""
 "If the result is not correct, try again by selecting the correct character "
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:521
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "选择资产账户"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:583
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "%s 的结果"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:596
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:613 ../src/utils_files.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "选择资产账户"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:748
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/src/gsb_assistant_first.c b/src/gsb_assistant_first.c
index c41cdc6..72a8ad2 100644
--- a/src/gsb_assistant_first.c
+++ b/src/gsb_assistant_first.c
@@ -139,8 +139,8 @@ GtkResponseType gsb_assistant_first_come_to_0_6 ( void )
   GtkWidget *assistant;
 
   /* create the assistant */
-  assistant = gsb_assistant_new ( _("Welcome to Grisbi 0.6!"),
-				  _("You are using Grisbi 0.6 for the first time. While most of the " 
+  assistant = gsb_assistant_new ( _("Welcome to Grisbi!"),
+				  _("You are using Grisbi for the first time. While most of the " 
 				   "interface has not changed, you will notice a lot of improvements. "
 				   "Do not hesitate to read some tips of the day to learn more on the new "
 				   "features.\n\n" 


hooks/post-receive
-- 
grisbi


More information about the cvs mailing list