[grisbi-cvs] [SCM] grisbi branch, grisbi-0.8.x, updated. upstream_version_0_8_3-5-gac71fd0

Pierre Biava nobody at users.sourceforge.net
Sat Mar 12 18:15:55 CET 2011


This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "grisbi".

The branch, grisbi-0.8.x has been updated
    via ac71fd03bd955f23c556120f60e25d6bf9c010e9 (commit)
    via b2150119cb8248dc4b25b4eddf4e3604a0dcd844 (commit)
    via ff7cbeb2247e0594e91aaf2c836d7f01b01098c0 (commit)
   from 152e69f76a49fcf156d19ec1fbf25029bd1d08ec (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
commit ac71fd03bd955f23c556120f60e25d6bf9c010e9
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Sat Mar 12 18:13:40 2011 +0100

  New stable version 0.8.4

commit b2150119cb8248dc4b25b4eddf4e3604a0dcd844
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Sat Mar 12 18:12:19 2011 +0100

  Minor corrections in the management of the logo of Grisbi

commit ff7cbeb2247e0594e91aaf2c836d7f01b01098c0
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Sat Mar 12 18:12:05 2011 +0100

  update strings

-----------------------------------------------------------------------

Changes:
diff --git a/NEWS b/NEWS
index 9562017..28e5c89 100644
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -1,3 +1,7 @@
+New in version 0.8.4
+ - Fixes a bug that corrupts the file of accounts when saving in certain circumstances.
+ - Minor corrections in the management of the logo of Grisbi
+
 New in version 0.8.3
 - Fixed a bug export csv files on Windows
 - Fixes a potential crash
diff --git a/configure.in b/configure.in
index fc6efe8..aa258f5 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -2,7 +2,7 @@ dnl Process this file with autoconf to produce a configure script.
 
 m4_define(grisbi_major_version, 0)
 m4_define(grisbi_minor_version, 8)
-m4_define(grisbi_micro_version, 3)
+m4_define(grisbi_micro_version, 4)
 m4_define(grisbi_version, grisbi_major_version.grisbi_minor_version.grisbi_micro_version)
 
 AC_INIT([grisbi],[grisbi_version],[http://grisbi.tuxfamily.org/mantis/login_select_proj_page.php?ref=bug_report_page.php],[grisbi],[http://www.grisbi.org/index.fr.html])
diff --git a/grisbi.spec b/grisbi.spec
index feb8075..5edcc29 100644
--- a/grisbi.spec
+++ b/grisbi.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 %define name  grisbi
-%define version 0.8.3
+%define version 0.8.4
 %define release %mkrel 1
 
 %define _disable_ld_no_undefined 1
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index fe9e6d0..675fdca 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-19 01:39+0100\n"
 "Last-Translator: Markus7cz <markus7cz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -212,156 +212,156 @@ msgstr "Logo Grisbi"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Zobrazit logo"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Kliknutím na náhled změníte logo"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Písma"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Použít vlastní písmo pro transakce: "
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 msgid "Colors"
 msgstr "Barvy"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Výběr barvy"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 msgid "Back to default"
 msgstr "Zpět k výchozím"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adresy a názvy"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Názvy"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Název souboru účtů"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Jméno majitele účtu"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 msgid "Filename"
 msgstr "Název souboru"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Název souboru účtů: "
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adresy"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 msgid "Common address: "
 msgstr "Běžná adresa: "
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Druhá adresa: "
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Vyberte nové logo"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Panely nástrojů"
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Zobrazit tlačítka panelu nástrojů jako"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikony"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 msgid "Both"
 msgstr "Obojí"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Zobrazit panel záhlaví"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Pozadí seznamu transakcí 1"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Pozadí seznamu transakcí 2"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr "Barva pro transakce, které dávají dnešní součet"
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Barva textu transakce"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Text nedokončené rozdělené transakce"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Detaily rozdělené transakce"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 msgid "Selection color"
 msgstr "Barva výběru"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr "Pozadí plánovaných transakcí, které nejdou označit"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 msgid "Archive color"
 msgstr "Barva archivu"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr "Pozadí chybně zadaného data"
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr "Pozadí oddělovačů v proznóze"
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr "Pozadí dat v proznóze"
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr "Pozadí zůstatku"
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr "Pozadí transakce převodu"
 
@@ -1547,7 +1547,7 @@ msgstr "Vytvořit novou podkategorii"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
@@ -7696,7 +7696,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Plugin pro šifrování nebyl nalezen."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Toto není soubor Grisbi... Nahrávání bylo přerušeno."
 
@@ -7712,7 +7712,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -7721,7 +7721,7 @@ msgstr ""
 "Pro otevření tohoto souboru potřebujete verzi Grisbi %s.\n"
 "Vy používáte verzi %s."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7734,7 +7734,7 @@ msgstr ""
 "důležitých informací mějte na paměti, že se jedná o již archivované "
 "transakce."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Archiv Grisbi otevřen"
 
@@ -8587,7 +8587,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Procházet ikony"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "Procházet"
 
@@ -11269,11 +11269,11 @@ msgstr ""
 "Pokud výsledek není správný, zkuste v okně pro výběr souborů zvolit správnou "
 "znakovou sadu."
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Zvolte mapu znaků"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
@@ -11282,24 +11282,24 @@ msgstr ""
 "Jste zde, protože váš soubor nemůže být přímo naimportován do Grisbi.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 msgid "Result"
 msgstr "Výsledek"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr "Pokud nejsou žádné návrhy správné, můžete vybrat jinou znakovou sadu"
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Zvolte znakovou sadu"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr "Konverze se nezdařila, zkuste jinou znakovou sadu"
 
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 210158d..cb9240f 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: da\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-03-25 13:23+0100\n"
 "Last-Translator: Dmitri Popov <dmpop at openoffice.org>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -221,175 +221,175 @@ msgstr "Grisbi logo"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Visninger"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr ""
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Skrifttyper"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Brugerdefineret skriftype for transaktioner"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Colors"
 msgstr "Luk"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 msgid "Back to default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adresser og overskrifter"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Overskrifter"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Kontooverskrift"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 #, fuzzy
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Kontonavn"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "Indehaver"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Kontooverskrift:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adresser"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "Fælles adresse:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Sekundær adresse:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Væl nyt logo"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Vis transaktioner"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Text"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 #, fuzzy
 msgid "Icons"
 msgstr "kolonner"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 #, fuzzy
 msgid "Both"
 msgstr "MÃ¥neder"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Vis gitter"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Skrifttype i liste over transaktioner"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Skrifttype i liste over transaktioner"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Fly transaktioner til kategori"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Opret en planlagt transaktion"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 #, fuzzy
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Selection color"
 msgstr "Skjul afstemte transaktioner"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 #, fuzzy
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 #, fuzzy
 msgid "Archive color"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr ""
 
@@ -1650,7 +1650,7 @@ msgstr "Giv den nye underkategori et navn"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Importér"
 
@@ -7623,7 +7623,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Konto %s blev ikke fundet.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Denne fil er ikke en Grisbi-rapport"
@@ -7637,14 +7637,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7652,7 +7652,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8476,7 +8476,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Gennemse"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "Gennemse"
 
@@ -11040,38 +11040,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Tilføj valuta"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Hvert år"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Tilføj valuta"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 9ad0008..4d431e2 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-20 23:28+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Stromberger <mstromberger at aon.at>\n"
 "Language-Team: deutsch <de at li.org>\n"
@@ -215,156 +215,156 @@ msgstr "Logo"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Das Logo anzeigen"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Auswahl mit Klick auf Logo"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Schriften"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Eine benutzerdefinierte Schrift für Buchungen verwenden: "
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 msgid "Colors"
 msgstr "Farben"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Farbe auswählen - Grisbi"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 msgid "Back to default"
 msgstr "Voreinstellung"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Bezeichnung & Adressen"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Bezeichnungen"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Bezeichnung"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Kontoinhaber"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 msgid "Filename"
 msgstr "Dateiname"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Bezeichnung: "
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adressen"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 msgid "Common address: "
 msgstr "Hauptadresse: "
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Zusatzadresse: "
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Logo auswählen - Grisbi"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Werkzeugleisten"
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Werkzeugleisten Darstellung"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 msgid "Icons"
 msgstr "Symbole"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 msgid "Both"
 msgstr "Text und Symbole"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Kopfzeile anzeigen"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Hintergrund gerade Zeilen"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Hintergrund ungerade Zeilen"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr "Hintergrund aktueller Saldo"
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Text Buchungen"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Text unvollständige Splittbuchungen"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Teilbuchungen von Splittbuchungen"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 msgid "Selection color"
 msgstr "Selektierte Buchung"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr "Hintergrund nicht auswählbarer geplanter Buchungen"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 msgid "Archive color"
 msgstr "Archivierte Buchungen"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr "Hintergrund ungültiger Datumswert"
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr "Hintergrund geschätzte Teilung"
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr "Hintergrund geschätzte Prognose"
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr "Hintergrund geschätzter Betrag"
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr "Hintergrund geschätzte Umbuchung"
 
@@ -1553,7 +1553,7 @@ msgstr "Eine neue Unterkategorie erstellen"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
@@ -7769,7 +7769,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Das Modul für die Verschlüsselung kann nicht gefunden werden."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Diese Datei ist kein Grisbi-Datei...der Ladevorgang wird abgebrochen."
 
@@ -7785,7 +7785,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -7794,7 +7794,7 @@ msgstr ""
 "Grisbi mit Version %s ist zum Öffnen der Datei notwendig.\n"
 "Sie verwenden Version %s."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7805,7 +7805,7 @@ msgstr ""
 "Bevor Buchungen oder wichtige Informationen geändert werden sollten Sie "
 "beachten, dass es sich um ein Archiv handelt."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Grisbi Archiv geöffnet"
 
@@ -8681,7 +8681,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Symbol auswählen - Grisbi"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "durchsuchen"
 
@@ -11433,11 +11433,11 @@ msgstr ""
 "Wenn das Ergebnis nicht korrekt ist bitte einen anderen Zeichensatz im "
 "Auswahldialog für Dateien einstellen."
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Einen Zeichensatz auswählen"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
@@ -11446,26 +11446,26 @@ msgstr ""
 "Die Datei kann nicht \"direkt\" Importiert werden.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr "Zeichensatz"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 msgid "Result"
 msgstr "Ergebnis"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 "Wenn kein Vorschlag zutrifft bitte einen anderen Zeichensatz manuell "
 "auswählen"
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Zeichensatz auswählen"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 "Die Konvertierung ist fehlgeschlagen, bitte einen anderen Zeichensatz "
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 0310903..9a217cb 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Grisbi 0.5.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-13 14:53+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: KASKAS <ttnfy17 at yahoo.gr>\n"
@@ -229,165 +229,165 @@ msgstr "Λογότυπο Grisbi"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Επιδείξτε ένα λογότυπο"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Χτυπήστε στην πρόβλεψη για να αλλάξετε το λογότυπο"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Πηγές"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Χρησιμοποιήστε μια πηγή συνήθειας για τις συναλλαγές"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 msgid "Colors"
 msgstr "Χρώματα"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Επιλογή του χρώματος"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 msgid "Back to default"
 msgstr "Πίσω στην προεπιλογή"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Διευθύνσεις & τίτλοι"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Τίτλοι"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Τίτλος αρχείων λογαριασμών"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Όνομα ιδιοκτήτη λογαριασμού"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 msgid "Filename"
 msgstr "Όνομα αρχείου"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Τίτλος αρχείων λογαριασμών:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Διευθύνσεις"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "Κοινή διεύθυνση:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Δευτεροβάθμια διεύθυνση:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Επιλέξτε ένα νέο λογότυπο"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Ράβδοι εργαλείων"
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Εμφάνιση των εργαλείων ράβδου ως"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Text"
 msgstr "Κείμενο"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 msgid "Icons"
 msgstr "Εικονίδια"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 msgid "Both"
 msgstr "Και οι δύο"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Εμφάνιση μπάρας τίτλων"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Υπόβαθρο 1 καταλόγων συναλλαγής"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Υπόβαθρο 2 καταλόγων συναλλαγής"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Χρώμα του κειμένου της συναλλαγής"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr " κείμενο ατελούς συναλλαγής"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 #, fuzzy
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Αποτελέσματα διασπασμένης συναλλαγής"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 msgid "Selection color"
 msgstr "Χρώμα επιλογής"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr "Υπόβαθρο των μη επιλέξιμων σχεδιασμένων συναλλαγών"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 msgid "Archive color"
 msgstr "Χρώμα αρχείων"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr "Υπόβαθρο της άκυρης εισόδου ημερομηνίας"
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet division"
 msgstr "Υπόβαθρο της άκυρης εισόδου ημερομηνίας"
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr "Υπόβαθρο της άκυρης εισόδου ημερομηνίας"
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr "Υπόβαθρο της άκυρης εισόδου ημερομηνίας"
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr "Υπόβαθρο της άκυρης εισόδου ημερομηνίας"
@@ -1646,7 +1646,7 @@ msgstr "Δημιουργήστε μια νέα υποκατηγορία"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Εισαγωγή"
 
@@ -8028,7 +8028,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Το plugin της κρυπτογράφησης δεν βρέθηκε."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Αυτό δεν είναι ένα αρχείο Grisbi… Η φόρτωση αναβάλλεται."
 
@@ -8044,7 +8044,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -8053,7 +8053,7 @@ msgstr ""
 "Η έκδοση Grisbi %s απαιτείται για να ανοίξει αυτό το αρχείο.\n"
 "Eσείς χρησιμοποιείται την έκδοση %s."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
@@ -8066,7 +8066,7 @@ msgstr ""
 "θέλετε και σώζετε αργότερα (νέες εκθέσεις…) αλλά θυμηθείτε ότι είναι ένα "
 "αρχείο πριν τροποποιηθούν μερικές συναλλαγές ή σημαντικές πληροφορίες."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Αρχείο Grisbi που ανοίγουν"
 
@@ -8958,7 +8958,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Ψάξτε τα εικονίδια"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "Αναζήτηση"
 
@@ -11647,38 +11647,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Επιλέξτε το βασικό νόμισμα"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr "Κωδικοποίηση"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Αποτέλεσμα %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Επιλέξτε το βασικό νόμισμα"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/eo.po b/po/eo.po
index 6036b40..c80daa2 100644
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-28 20:04+0200\n"
 "Last-Translator: Cyril Castelbou <cyril.castelbou at free.fr>\n"
 "Language-Team: esperanto <eo at li.org>\n"
@@ -205,156 +205,156 @@ msgstr ""
 msgid "Display a logo"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr ""
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr ""
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 msgid "Colors"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 msgid "Back to default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr ""
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 msgid "Account owner name"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 msgid "Filename"
 msgstr ""
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr ""
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 msgid "Common address: "
 msgstr ""
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 msgid "Secondary address: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Text"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 msgid "Icons"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 msgid "Both"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 msgid "Display headings bar"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 msgid "Selection color"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 msgid "Archive color"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr ""
 
@@ -1515,7 +1515,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr ""
 
@@ -7251,7 +7251,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr ""
 
@@ -7264,14 +7264,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7279,7 +7279,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8064,7 +8064,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr ""
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr ""
 
@@ -10463,35 +10463,35 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 msgid "Select a charmap"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 msgid "Result"
 msgstr ""
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 msgid "Select a charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index fbc0d97..4452f8b 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-09 11:48+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos M. Cámara Mora <cmcamara at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <es at li.org>\n"
@@ -214,158 +214,158 @@ msgstr "Logotipo de Grisbi"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Mostrar un logotipo"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr ""
 "Pinche en previsualización para cambiar el logotipo de la página de inicio"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Fuentes"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Usar una letra personalizada para las transacciones: "
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 msgid "Colors"
 msgstr "Colores"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Escogiendo un color"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 msgid "Back to default"
 msgstr "Volver a los valores por defecto"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Direcciones y títulos"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Títulos"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Título del fichero de cuentas"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Nombre del titular de la cuenta"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 msgid "Filename"
 msgstr "Nombre del fichero"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Título del fichero de cuentas: "
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Direcciones"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 msgid "Common address: "
 msgstr "Direcciones comunes: "
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Direcciones secundarias: "
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Seleccione un nuevo logotipo"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Barra de herramientas"
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Mostrar los botones de la barra de herramientas como"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Text"
 msgstr "Texto"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 msgid "Icons"
 msgstr "Iconos"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 msgid "Both"
 msgstr "Ambos"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Mostrar la barra de cabecera"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Fondo 1 de la lista de transacciónes"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Fondo 2 de la lista de transacciones"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr "Color de la operación que da el balance diario"
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Color del texto de la transacción"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Texto de la transacción dividida sin finalizar"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Hijos de una transacción dividida"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 msgid "Selection color"
 msgstr "Color de la selección"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr "Fondo de las transacciones programadas no seleccionables"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 msgid "Archive color"
 msgstr "Color del archivo"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr "Fondo de una entrada de fecha incorrecta"
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr "Fondo de la división de apuestas"
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr "Trasfondo de la división de apuestas"
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr "Fondo de la división de apuestas"
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr "Trasfondo de la transferencia de apuestas"
 
@@ -1590,7 +1590,7 @@ msgstr "Crear una nueva subcategoría"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Importar"
 
@@ -7828,7 +7828,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "No se ha"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Este fichero no es de de Grisbi... Carga interrumpida."
 
@@ -7844,7 +7844,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -7853,7 +7853,7 @@ msgstr ""
 "Se necesita la versión de Grisbi %s para abrir este archivo.\n"
 "Usted está usando la versión %s."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7865,7 +7865,7 @@ msgstr ""
 "más tarde (nuevos informes...) pero recuerde que es un archivo antes de "
 "modificar algunas transacciones o informaciones importantes."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Archivo de Grisbi abierto"
 
@@ -8740,7 +8740,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Iconos de navegación"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "Navegar"
 
@@ -11460,11 +11460,11 @@ msgstr ""
 "Si el resultado no es correcto, pruebe de nuevo seleccionando el conjunto de "
 "caracteres adecuado en la ventana de selección de ficheros."
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Seleccione un mapa de caracteres"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
@@ -11473,26 +11473,26 @@ msgstr ""
 "Está aquí porque su fichero no pudo ser importado directamente en Grisbi.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificación"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 msgid "Result"
 msgstr "Resultado"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 "Si ninguna de las opciones de arriba son correctas puede elegir otra "
 "codificación de caracteres"
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Seleccionar la codificación de caracteres"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr "La conversión falló, pruebe otro conjunto de caracteres"
 
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index 0fa7254..89640fe 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: girisbi VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-10-02 10:07+0330\n"
 "Last-Translator: hadi <hadi60 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: farsi <en at li.org>\n"
@@ -217,173 +217,173 @@ msgstr ""
 msgid "Display a logo"
 msgstr "نمایش"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 #, fuzzy
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "برای تغییر لوگ برروی مشاهده کلیک کنید "
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "فونت ها"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Colors"
 msgstr "بستن"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 msgid "Back to default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "آدرس و عنوان"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "عناوین"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 #, fuzzy
 msgid "Account owner name"
 msgstr "نام کشور"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "نام فایل"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "حسابها:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "آدرس ها"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "آدرس دوم:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "آدرس دوم:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Text"
 msgstr "متن"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 msgid "Icons"
 msgstr "آیکون"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 msgid "Both"
 msgstr "هردو"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "نمایش نام حساب"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "تراکنش"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "تراکنش"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 #, fuzzy
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Selection color"
 msgstr "حساب حذف شده"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 #, fuzzy
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 #, fuzzy
 msgid "Archive color"
 msgstr "فعال سازی"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr ""
 
@@ -1609,7 +1609,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr ""
 
@@ -7518,7 +7518,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr ""
 
@@ -7531,14 +7531,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7546,7 +7546,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8356,7 +8356,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "انتخاب"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "انتخاب"
 
@@ -10828,38 +10828,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "انتخاب واحد"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "ویش فرض"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "انتخاب واحد"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 08c4e27..bb3f178 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-01 21:33+0100\n"
 "Last-Translator: Pierre Biava <pierre at pierre.biava.name>\n"
 "Language-Team: GNOME French Team <gnomefr at traduc.org>\n"
@@ -220,156 +220,156 @@ msgstr "Logo de Grisbi"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Afficher un logo"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Cliquer sur la prévisualisation pour modifier le logo"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Polices"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Choisir une police pour les opérations : "
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 msgid "Colors"
 msgstr "Couleurs"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Choisissez une couleur"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 msgid "Back to default"
 msgstr "Restaurer les réglages par défaut"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adresses et titres"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Titres"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Titre du fichier de comptes"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Nom du titulaire"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 msgid "Filename"
 msgstr "Nom du fichier"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Titre du fichier de comptes : "
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adresses"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 msgid "Common address: "
 msgstr "Adresse commune : "
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Adresse secondaire : "
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Sélectionner un nouveau logo"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Barres d'outils"
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Afficher les boutons de barres d'outils avec"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Text"
 msgstr "du texte"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 msgid "Icons"
 msgstr "Des icônes"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 msgid "Both"
 msgstr "Les deux"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Afficher la barre d'informations"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Couleur de fond 1 de la liste des opérations"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Couleur de fond 2 de la liste des opérations"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr "Couleur pour l'opération qui donne le solde à aujourd'hui"
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Couleur du texte des opérations"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Couleur d'une transaction ventilée non terminée"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Couleur d'une sous-opération"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 msgid "Selection color"
 msgstr "Couleur d'une sélection"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr "Couleur de fond d'une opération planifiée non sélectionnable"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 msgid "Archive color"
 msgstr "Couleur de fond de la ligne archive"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr "Couleur de fond d'une zone de saisie d'une date invalide"
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr "Couleur de fond des divisions dans l'onglet prévisions"
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr "Couleur de fond des données futures dans l'onglet prévisions"
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr "Couleur de fond du solde de début de mois dans l'onglet prévisions"
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr "Couleur de fond des transferts dans l'onglet prévisions"
 
@@ -1561,7 +1561,7 @@ msgstr "Créer une nouvelle sous-catégorie"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Importer"
 
@@ -7783,7 +7783,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Plugin de cryptage non trouvé"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Ce n'est pas un fichier Grisbi...chargement interrompu"
 
@@ -7799,7 +7799,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -7808,7 +7808,7 @@ msgstr ""
 "Pour ouvrir ce fichier, il vous faut la version %s de Grisbi.\n"
 "Vous utilisez la version %s."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7821,7 +7821,7 @@ msgstr ""
 "c'est une archive avant de modifier certaines transactions ou informations "
 "importantes."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Archive grisbi ouverte"
 
@@ -8692,7 +8692,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Parcourir les fichiers d'icônes"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "Parcourir"
 
@@ -11413,11 +11413,11 @@ msgstr ""
 "Si le résultat n'est pas correct, essayez de nouveau en sélectionnant le jeu "
 "de caractères dans la fenêtre de sélection des fichiers."
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Sélectionnez un jeu de caractères"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
@@ -11426,26 +11426,26 @@ msgstr ""
 "Vous êtes ici parce que votre fichier ne peut pas être importé directement.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codage"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 msgid "Result"
 msgstr "Résultat"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 "Si aucune des propositions ci-dessus ne sont correctes,\n"
 "vous pouvez choisir un jeu de caractères différent"
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Sélectionnez un jeu de caractères"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr "La conversion à échoué essayez un autre jeu de caractères"
 
diff --git a/po/he.po b/po/he.po
index 0b13ed3..df8c87f 100644
--- a/po/he.po
+++ b/po/he.po
@@ -283,7 +283,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: he\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-11 16:08+0200\n"
 "Last-Translator: dotan\n"
 "Language-Team: <en at li.org>\n"
@@ -500,181 +500,181 @@ msgstr "לוגו של גריספי"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "מצבי תצוגת הטבלאות"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 #, fuzzy
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "לחיצה על התצוגה המוקדמת תביא לשינוי הלוגו של עמוד הבית"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "גופנים"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "להשתמש בגופן מותאם אישית לצורך העיסקאות"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Colors"
 msgstr "האיים הקומוריים"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 #, fuzzy
 msgid "Choosing color"
 msgstr "בדיקה"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 #, fuzzy
 msgid "Back to default"
 msgstr "חזרה אל הגדרות ברירת המחדל"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "כתובות וכותרות"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "כותרות"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "כותרת קובץ החשבונות"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 #, fuzzy
 msgid "Account owner name"
 msgstr "שם חשבון"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "שם המיקום"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "כותרת קובץ החשבונות:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "כתובות"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "כתובת רגילה:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "כתובת משנית:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "בחירת לוגו חדש"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "הצגת עיסקאות"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Text"
 msgstr "טקסטים"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 #, fuzzy
 msgid "Icons"
 msgstr "הכנסות"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 #, fuzzy
 msgid "Both"
 msgstr "חודשים"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "להציג את המידע על אודות"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "תצוגה מוקדמת של רשימת העיסקאות"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "תצוגה מוקדמת של רשימת העיסקאות"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "שבירת עיסקה"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "מחיקת עיסקה מתוכננת"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 #, fuzzy
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "מחיקת עיסקה מתוכננת"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Selection color"
 msgstr "לסמן הכל"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 #, fuzzy
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr ""
 "Fall due selected\n"
 "עיסקה מתוכננת"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 #, fuzzy
 msgid "Archive color"
 msgstr "הפעלה"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr ""
 
@@ -1955,7 +1955,7 @@ msgstr "נא להזין שם עבור תת-הקטגוריה החדשה"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "ייבוא"
 
@@ -8079,7 +8079,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "חשבון %s אינו נמצא.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "קובץ זה אינו דו\"ח של גריסבי"
@@ -8093,14 +8093,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "גריסבי מגירסה %s אינו מסוגל לפתוח קובץ זה"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -8108,7 +8108,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8974,7 +8974,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "עיון"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "עיון"
 
@@ -11614,38 +11614,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "בחירת חשבונות בנק"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "תוצאה של %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 m fuzzy utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824 e a different charset"  ”" —דשה" וד הבית"  πληροφορίες."  /www.grisbi.org/index.fr.html])   @çuÖÿ óȪ+Î* ÈD¬+Î* èÔË+Î*             ’¸Ç,Î* @çuÖÿ €Ðé,Î*     PÜuÖÿ     ÛuÖÿ ëݪ+Î* 6          è   è!   è!   ÐæuÖÿ @çuÖÿ xtÇ,Î*     PÝuÖÿ     "Áª+Î*     Þª+Î* ÐæuÖÿ ðÀª+Î* çuÖÿ     Ào+-Î* óȪ+Î*  `+-Î* Ød+-Î* ¨i+-Î* ÈD¬+Î*     xtÇ,Î*     PÝuÖÿ      ÜuÖÿ ëݪ+Î* à!   à!   ÐæuÖÿ @çuÖÿ È=§,Î*     0ÞuÖÿ     "Áª+Î*     Þª+Î* ÐæuÖÿ ðÀª+Î* çuÖÿ  çuÖÿ øæuÖÿ ÛË+Î* Œp˜    @çuÖÿ óȪ+Î* ÈD¬+Î*         0ÞuÖÿ     ÝuÖÿ ëݪ+Î*     G    H  I    J  K      M  N  O    P  ÐæuÖÿ @çuÖÿ Hõ},Î*     ÐßuÖÿ     "Áª+Î*     Þª+Î* ÐæuÖÿ     0o+-Î* óȪ+Î*  €Ç,Î*  )[,Î*  `+-Î* Ød+-Î* ¨i+-Î* ÈD¬+Î* 
     Hõ},Î*     ÐßuÖÿ     ÞuÖÿ ëݪ+Î* 8õ},Î*     ÐßuÖÿ     @ÞuÖÿ ëݪ+Î* (õ},Î*     ÐßuÖÿ     pÞuÖÿ ëݪ+Î* õ},Î*     ÐßuÖÿ      ÞuÖÿ ëݪ+Î* 	    ¨n+-Î* óȪ+Î*     ¨i+-Î*  ÙuÖÿ     Šx[,Î* æǪ+Î*     Ød+-Î* @ßuÖÿ     yx[,Î* æǪ+Î*     `+-Î* pßuÖÿ     Zx[,Î* æǪ+Î* Ø$[,Î*  €Ç,Î*  )[,Î*  `+-Î* ؄Ç,Î* Ød+-Î* ¨i+-Î* ÈD¬+Î*     àmY,Î*     ðàuÖÿ     ÀßuÖÿ ëݪ+Î* #  %    '    )    *  -  .  0  3    5  6  7  8  :  <  =  ÐæuÖÿ @çuÖÿ p«%,Î*     âuÖÿ     "Áª+Î*         8Ç,Î* óȪ+Î* ؄Ç,Î*  ‰Ç,Î* ÈD¬+Î*             c  f  íñ+Î* @çuÖÿ p«%,Î*     âuÖÿ     ààuÖÿ ëݪ+Î* Ó%°•æ§ìš‹wqÒ-øÒ êÓïs¨Ó,~9„×u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv´‚÷+Î*     €èuÖÿ FŽ-Î* FŽ-Î*     ?Õô+Î*     @èuÖÿ  ßuÖÿ `ãuÖÿ íñ+Î* æǪ+Î* èÔË+Î* ÀéuÖÿ BŽ-Î* èuÖÿ çuÖÿ õlÌ+
 Î* @çuÖÿ     ÿÿÿÿÿÿÿÿBŽ-Î*     HçuÖÿ ëݪ+      sgid "Select a charset"
 msgstr "בחירת חשבונות בנק"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index fbab235..d289a54 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-05 00:03+0000\n"
 "Last-Translator: Fabio Erculiani <fabio.erculiani at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <LL at li.org>\n"
@@ -223,179 +223,179 @@ msgstr "Logo di Grisbi"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Modo di visualizzazione"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 #, fuzzy
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Clicca su anteprima per cambiare il logo dell'homepage"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Caratteri"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Scegli un carattere per le registrazioni"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Colors"
 msgstr "Comoros"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 #, fuzzy
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Controllo"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 #, fuzzy
 msgid "Back to default"
 msgstr "Ripristina i valori predefiniti"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Indirizzi & titoli"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Titoli"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Conto del titolo"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 #, fuzzy
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Nome conto"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "Nome possessore"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Conto del titolo:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Indirizzi"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "Indirizzi comuni:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Indirizzo secondario:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Seleziona un nuovo logo"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Mostra registrazioni"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Text"
 msgstr "Testi"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 #, fuzzy
 msgid "Icons"
 msgstr "Entrate"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 #, fuzzy
 msgid "Both"
 msgstr "la data"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Visualizza informazioni su"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Lista di anteprima delle registrazioni"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Lista di anteprima delle registrazioni"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Ripartizione della categoria"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Inserisci una transazione pianificata"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 #, fuzzy
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Inserisci una transazione pianificata"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Selection color"
 msgstr "Seleziona tutto"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 #, fuzzy
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr "Inserisci una transazione pianificata"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 #, fuzzy
 msgid "Archive color"
 msgstr "Attiva"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr ""
 
@@ -1676,7 +1676,7 @@ msgstr "Inserire nome per nuova sottocategoria"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Importa"
 
@@ -7802,7 +7802,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Conto %s non trovato.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Il file non è un Rapporto Grisbi valido"
@@ -7816,14 +7816,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "Grisbi versione %s è richiesta per aprire il file"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7831,7 +7831,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8705,7 +8705,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Sfoglia"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "Sfoglia"
 
@@ -11358,38 +11358,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Seleziona conti bancari"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Risultato di %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Seleziona conti bancari"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index bd1b7d0..e8b0e8b 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-08 20:02+0300\n"
 "Last-Translator: Valdis Vītoliņš <valdis.vitolins at odo.lv>\n"
 "Language-Team: LATVIAN <info at odo.lv>\n"
@@ -217,161 +217,161 @@ msgstr "Grisbi logo"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Rādīt logo"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Spiediet šeit lai mainītu logo"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Fonti"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Pielāgot fontu darījumiem"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 msgid "Colors"
 msgstr "Krāsas"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Izvēlēties krāsas"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 msgid "Back to default"
 msgstr "Atpakaļ uz noklusēto"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adreses un nosaukumi"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Nosaukumi"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Kontu failu nosaukumi"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Konta īpašnieka vārds"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 msgid "Filename"
 msgstr "Faila nosaukums"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Kontu failu nosaukumi:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adrese"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "Kopējā adrese:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Sekundārā adrese:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Izvēlēties jaunu logo"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr "RÄ«kjoslas"
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Rādīt rīkjoslas pogas, kas"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Text"
 msgstr "Teksts"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikonas"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 msgid "Both"
 msgstr "Abi"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Rādīt pozīcijas joslas"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Iepriekšējais darījumu saraksts 1"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Iepriekšējais darījumu saraksts 2"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr "Šodienas atlikuma krāsas"
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Darījuma teksta krāsas"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Nepabeigtu, sadalītu darījumu teksts"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Sadalīto darījumu rezultāts"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 msgid "Selection color"
 msgstr "Atlasīt krāsas"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr "Pamatā nav izvēlēts plānotais darījums"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 msgid "Archive color"
 msgstr "Arhīva krāsa"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr "Pamatā ievadīts nepareizs datums"
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr "Nodaļas vispārīga informācija"
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr "Preces vispārīga informācija"
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr "Nodaļas vispārīga informācija"
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr "Preces vispārīga informācija"
@@ -1597,7 +1597,7 @@ msgstr "Izveidot jaunu apakškategoriju"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Imports"
 
@@ -7789,7 +7789,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Šifrēšanas spraudnis nav atrasts."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Šis nav grisbi fails... Ielāde pārtraukta."
 
@@ -7805,7 +7805,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
@@ -7814,7 +7814,7 @@ msgstr ""
 "Grisbi versijai %s ir nepieciešams, lai atvērtu šo failu.\n"
 "JÅ«s izmantojat versiju %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7825,7 +7825,7 @@ msgstr ""
 "Jūs varat to izmainīt un saglabāt vēlāk ( jauns pārskats), bet atceraties, "
 "ka tas ir arhīvs pirms veiktajām izmaiņām iepriekš."
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Grisbi arhīva atvēršana"
 
@@ -8684,7 +8684,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Pārlūkot ikonas"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "Pārlūkot"
 
@@ -11309,11 +11309,11 @@ msgstr ""
 "Ja rezultāts nav pareizs, mēģiniet vēlreiz, atlasot pareizo rakstzīmju kopu "
 "failu atlases logā."
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Izvēlieties apkopotu plānu"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
@@ -11322,25 +11322,25 @@ msgstr ""
 "Jūs esat šeit, jo jūsu failu nevar importēt tieši Grisbi.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodējums"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 msgid "Result"
 msgstr "Rezultāts"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 "Ja nav priekšlikumu, iepriekš ir pareizi, var izvēlēties citu rakstzīmju kopu"
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Atlasiet rakstzīmju kopu"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr "Konversija neizdevās, izmēģiniet citus datus"
 
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index a27f781..d516c75 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-11 22:04+0100\n"
 "Last-Translator: E.Huijsing <lighthous at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Dutch <en at li.org>\n"
@@ -230,182 +230,182 @@ msgstr "Grisbi logo"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Volgorde van weergave"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 #, fuzzy
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Klik op het logo om het logo op de hoofdpagina te veranderen."
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Lettertypen"
 
 # verander het standaart lettertype in voorkeueren scherm
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Gebruik een ander lettertype voor de transacties"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Colors"
 msgstr "Comoren"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 #, fuzzy
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Controleren"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 #, fuzzy
 msgid "Back to default"
 msgstr "Herstel standaard"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adressen & titels"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Titels"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Titel van de rekeningen"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 #, fuzzy
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Rekening naam"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "Naam"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Titel van de rekeningen:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adressen"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "Standaard adres:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Alternatieve adres:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Kies een ander logo"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Toon transacties"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 #, fuzzy
 msgid "Icons"
 msgstr "Inkomsten"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 #, fuzzy
 msgid "Both"
 msgstr "oth a"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Toon de informatie van"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Voorbeeld transactielijst"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Voorbeeld transactielijst"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Opsplitsen van transactie"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Verwijder geplande transactie"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 #, fuzzy
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Verwijder geplande transactie"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Selection color"
 msgstr "Selecteer alles"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 #, fuzzy
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr ""
 "Kies een geplande transactie\n"
 "om te laten vervallen."
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 #, fuzzy
 msgid "Archive color"
 msgstr "Activeer"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr ""
 
@@ -1698,7 +1698,7 @@ msgstr "Vul een naam in voor de sub-categorie"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Importeren"
 
@@ -7879,7 +7879,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Rekening %s niet gevonden. \n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Dit bestand is geen Grisbi rapport bestand"
@@ -7893,14 +7893,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "Grisbi versie %s is nodig om dit bestand te openen"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7908,7 +7908,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8799,7 +8799,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Browse"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "Browse"
 
@@ -11471,38 +11471,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Selecteer bankrekeningen"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Resultaat van %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Selecteer bankrekeningen"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index feb69ed..70c417d 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-05-15 12:44+0200\n"
 "Last-Translator: Ryszard Jeziorski <r.jeziorski at dart.kielce.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
@@ -224,181 +224,181 @@ msgstr "Logo Grisbi"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Tryby wyświetlania"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 #, fuzzy
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Kliknij na podgląd aby zmienić logo strony głównej"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Czcionki"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Użyj domyślnej czcionki w transakcjach"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Colors"
 msgstr "Komory"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 #, fuzzy
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Sprawdzenie"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 #, fuzzy
 msgid "Back to default"
 msgstr "Przywróć ustawienia domyślne"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adresy i nazwy"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Nazwy"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Nazwa pliku kont"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 #, fuzzy
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Nazwa konta"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "Nazwa właściciela"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Nazwa pliku kont:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adresy"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "Podstawowe adresy:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Dodatkowe adresy:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Wybierz nowe logo"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Pokaż transakcje"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Text"
 msgstr "Opisy"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 #, fuzzy
 msgid "Icons"
 msgstr "Dochodzy"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 #, fuzzy
 msgid "Both"
 msgstr "data"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Wyświetl informacje o"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Podgląd listy transakcji"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Podgląd listy transakcji"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Transakcja zbiorcza"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Kasowanie zaplanowanej transakcji"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 #, fuzzy
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Kasowanie zaplanowanej transakcji"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Selection color"
 msgstr "Zaznacz wszystkie"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 #, fuzzy
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr ""
 "Wykonaj zaznaczone\n"
 "zaplanowane transakcje"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 #, fuzzy
 msgid "Archive color"
 msgstr "Włącz"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr ""
 
@@ -1681,7 +1681,7 @@ msgstr "Podaj nazwę nowej podkategorii"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
@@ -7800,7 +7800,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Konto %s nie zostało znalezione.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Ten plik nie jest plikiem raportu Grisbi"
@@ -7814,14 +7814,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "Do otwarcia tego pliku wymagane jest Grisby w wersji %s"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7829,7 +7829,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8700,7 +8700,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Przeglądaj"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "Przeglądaj"
 
@@ -11356,38 +11356,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Zaznacz konta bankowe"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Wynik w %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Zaznacz konta bankowe"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 7f5723f..7170351 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pt_BR\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 09:07-0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <pt at li.org>\n"
@@ -225,181 +225,181 @@ msgstr "Logotipo do Grisbi"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Modos de visualização"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 #, fuzzy
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Clique na imagem para mudar o logotipo da página inicial"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Fontes"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Usar uma fonte específica para os lançamentos"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Colors"
 msgstr "Comoros"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 #, fuzzy
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Verificando"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 #, fuzzy
 msgid "Back to default"
 msgstr "Voltar para padrões"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Endereços & Títulos"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Títulos"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Título para contas"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 #, fuzzy
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Nome da conta"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "Nome do titular"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Título para contas:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Endereços"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "Endereço principal:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Endereço alternativo:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Selecione um novo logotipo"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Exibir lançamentos"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Text"
 msgstr "Textos"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 #, fuzzy
 msgid "Icons"
 msgstr "Contas"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 #, fuzzy
 msgid "Both"
 msgstr "outros"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Exibir"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Prévia da lista de lançamentos"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Prévia da lista de lançamentos"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Divisão do lançamento"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Informe um lançamento agendado"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 #, fuzzy
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Divisão do lançamento"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Selection color"
 msgstr "Selecionar todas"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 #, fuzzy
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr ""
 "Efetuar baixa do lançamento\n"
 "selecionado da agenda"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 #, fuzzy
 msgid "Archive color"
 msgstr "Ativado"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr ""
 
@@ -1683,7 +1683,7 @@ msgstr "Informe um nome para a nova sub-categoria"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Importar"
 
@@ -7834,7 +7834,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Conta %s não encontrada.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Este arquivo não é um relatório do Grisbi"
@@ -7848,14 +7848,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "Grisbi versão %s é necessário para abrir este arquivo"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7863,7 +7863,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 #, fuzzy
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr "Preferências"
@@ -8740,7 +8740,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "Navegador"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "Navegador"
 
@@ -11393,38 +11393,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Selecionar contas bancárias"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Resultado de %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Selecionar contas bancárias"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index 50c8c81..b02df84 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -38,7 +38,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:24+0100\n"
 "Last-Translator: Mircea Aronovici <bucuresti at free.fr>\n"
 "Language-Team: <bucuresti at free.fr>\n"
@@ -255,182 +255,182 @@ msgstr "Logoul lui Grisbi"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Mode de afişare"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 #, fuzzy
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr ""
 "Clicaţi pe previzualizare pentru modificarea logoului din <Pagina de primire>"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Poliţe"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Alegerea unei, poliţe pentru tranzacţiuni"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Colors"
 msgstr "Comores"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 #, fuzzy
 msgid "Choosing color"
 msgstr "Pontare"
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 #, fuzzy
 msgid "Back to default"
 msgstr "Restabilirea reglajelor de origine"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Adrese şi titluri"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Titluri"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Fişier cont titru"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 #, fuzzy
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Numele contului"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "Numele titularului"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Fişier cont titru:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adrese"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "Adrese comune:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Adrese secundare:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Selectarea uni nou logo"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Afişarea tranzacţiilor"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Text"
 msgstr "Texturi"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 #, fuzzy
 msgid "Icons"
 msgstr "Revenituri"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 #, fuzzy
 msgid "Both"
 msgstr "data"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Afişaţi informaţiile despre"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Previzualizarea listei de tranzacţiuni"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Previzualizarea listei de tranzacţiuni"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Tranzacţie ventilată"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Şterge o operaţie planificată"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 #, fuzzy
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Şterge o operaţie planificată"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Selection color"
 msgstr "Selecţionaţi totul"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 #, fuzzy
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr ""
 "Scadenţa operaţiei\n"
 "planificată selecţionată"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 #, fuzzy
 msgid "Archive color"
 msgstr "A activa"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr ""
 
@@ -1714,7 +1714,7 @@ msgstr "Intraţi numele noii sub-categorii."
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Importare"
 
@@ -7863,7 +7863,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "Cont %s ne găsit.\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "Acest fişier nu este o stare Grisbi"
@@ -7877,14 +7877,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "Vă trebuie versiunea %s de Grisbi pentru a deschide acest fişier"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7892,7 +7892,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8772,7 +8772,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "A parcurge"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "A parcurge"
 
@@ -11423,38 +11423,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Selecţionaţi conturile bancare"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "Rezultat de %s"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Selecţionaţi conturile bancare"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index 22cc77b..be7e9f2 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ru\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-11 19:06+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <ru at li.org>\n"
@@ -212,163 +212,163 @@ msgstr "Логотип Grisbi"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "Показывать логотип"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "Щёлкните по значку слева для смены логотипа"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "Шрифты"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "Использовать свой шрифт для проводок"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 msgid "Colors"
 msgstr "Цвета"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 msgid "Back to default"
 msgstr "Сбросить до исходных"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "Адреса и названия"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "Названия"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "Название файла счёта"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 msgid "Account owner name"
 msgstr "Имя владельца счёта"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 msgid "Filename"
 msgstr "Имя файла"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "Название файла счёта:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "Адреса"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "Обычный адрес:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "Второй адрес:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "Выберите новый логотип"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr "Панель инструментов"
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "Показывать кнопки на панели инструментов в виде"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 msgid "Text"
 msgstr "Текста"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 msgid "Icons"
 msgstr "Значков"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 msgid "Both"
 msgstr "Значков и текста"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "Показывать панель заголовка"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "Фон списка проводок №1"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "Фон списка проводок №2"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr "Цвет операции, которая выводит текущий баланс"
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "Цвет текста проводок"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "Текст незавершённой разделённой проводки"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "Потомки разделённой проводки"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 msgid "Selection color"
 msgstr "Цвет выделения"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr "Фон невыбранных запланированных проводок"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 msgid "Archive color"
 msgstr "Цвет архива"
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr "Фон некорректной записи о дате"
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet division"
 msgstr "Фон некорректной записи о дате"
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr "Фон некорректной записи о дате"
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr "Фон некорректной записи о дате"
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr "Фон некорректной записи о дате"
@@ -1606,7 +1606,7 @@ msgstr "Создать новую подкатегорию"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "Импортировать"
 
@@ -7543,7 +7543,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr ""
 
@@ -7556,14 +7556,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7571,7 +7571,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8378,7 +8378,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr ""
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr ""
 
@@ -10886,38 +10886,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "Выделить все"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr "Кодировка"
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "По умолчанию"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "Выберите основную валюту"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index b792db4..3543a1d 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zh_CN\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-06 09:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-12 18:09+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:25+0100\n"
 "Last-Translator: Jianyu Tang <jianyunet at gmail.com>\n"
 "Language-Team: zh_CN <LL at li.org>\n"
@@ -223,179 +223,179 @@ msgstr "Grisbi标志"
 msgid "Display a logo"
 msgstr "显示模式"
 
-#: ../src/affichage.c:198
+#: ../src/affichage.c:197
 #, fuzzy
 msgid "Click on preview to change logo"
 msgstr "点击预览图更换首页标志"
 
 #. Change fonts
-#: ../src/affichage.c:202 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
+#: ../src/affichage.c:201 ../src/print_report.c:106 ../src/print_report.c:407
 #: ../src/print_transactions_list.c:261 ../src/print_tree_view_list.c:1014
 msgid "Fonts"
 msgstr "字体"
 
-#: ../src/affichage.c:208
+#: ../src/affichage.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Use a custom font for the transactions: "
 msgstr "本交易使用自定义的字体"
 
 #. change colors
-#: ../src/affichage.c:233
+#: ../src/affichage.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Colors"
 msgstr "Comoros"
 
-#: ../src/affichage.c:247
+#: ../src/affichage.c:246
 msgid "Choosing color"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:262
+#: ../src/affichage.c:261
 #, fuzzy
 msgid "Back to default"
 msgstr "恢复默认值"
 
-#: ../src/affichage.c:370 ../src/parametres.c:404
+#: ../src/affichage.c:382 ../src/parametres.c:404
 msgid "Addresses & titles"
 msgstr "地址和名称抬头"
 
 #. Account file title
-#: ../src/affichage.c:374 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
+#: ../src/affichage.c:386 ../src/etats_config.c:625 ../src/etats_config.c:628
 #: ../src/etats_config.c:6989
 msgid "Titles"
 msgstr "名称抬头"
 
-#: ../src/affichage.c:384
+#: ../src/affichage.c:396
 msgid "Accounts file title"
 msgstr "账户文件标题"
 
-#: ../src/affichage.c:396
+#: ../src/affichage.c:408
 #, fuzzy
 msgid "Account owner name"
 msgstr "账户名称"
 
-#: ../src/affichage.c:408
+#: ../src/affichage.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "文件"
 
 #. label account name
-#: ../src/affichage.c:422 ../src/gsb_assistant_file.c:286
+#: ../src/affichage.c:434 ../src/gsb_assistant_file.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Accounts file title: "
 msgstr "账户文件标题:"
 
-#: ../src/affichage.c:435
+#: ../src/affichage.c:447
 msgid "Addresses"
 msgstr "地址"
 
 #. Common address
-#: ../src/affichage.c:438
+#: ../src/affichage.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Common address: "
 msgstr "地址:"
 
 #. Secondary address
 #. * \note This is not implemented yet
-#: ../src/affichage.c:457
+#: ../src/affichage.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Secondary address: "
 msgstr "备用地址:"
 
-#: ../src/affichage.c:572
+#: ../src/affichage.c:584
 msgid "Select a new logo"
 msgstr "选择一个新标志图"
 
-#: ../src/affichage.c:706 ../src/parametres.c:422
+#: ../src/affichage.c:718 ../src/parametres.c:422
 msgid "Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:709
+#: ../src/affichage.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Display toolbar buttons as"
 msgstr "显示交易"
 
-#: ../src/affichage.c:711
+#: ../src/affichage.c:723
 #, fuzzy
 msgid "Text"
 msgstr "文本"
 
-#: ../src/affichage.c:720
+#: ../src/affichage.c:732
 #, fuzzy
 msgid "Icons"
 msgstr "收入"
 
-#: ../src/affichage.c:729
+#: ../src/affichage.c:741
 #, fuzzy
 msgid "Both"
 msgstr "总计"
 
-#: ../src/affichage.c:751
+#: ../src/affichage.c:763
 #, fuzzy
 msgid "Display headings bar"
 msgstr "显示关于...的信息"
 
-#: ../src/affichage.c:799
+#: ../src/affichage.c:811
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 1"
 msgstr "交易清单字体"
 
-#: ../src/affichage.c:800
+#: ../src/affichage.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Transaction list background 2"
 msgstr "交易清单字体"
 
-#: ../src/affichage.c:801
+#: ../src/affichage.c:813
 msgid "Color for the operation that gives the balance today"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:802
+#: ../src/affichage.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Color of transaction's text"
 msgstr "复制交易"
 
-#: ../src/affichage.c:803
+#: ../src/affichage.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Text of unfinished split transaction"
 msgstr "删除一条定期交易"
 
-#: ../src/affichage.c:804
+#: ../src/affichage.c:816
 #, fuzzy
 msgid "Children of split transaction"
 msgstr "已结清预定交易"
 
-#: ../src/affichage.c:805
+#: ../src/affichage.c:817
 #, fuzzy
 msgid "Selection color"
 msgstr "选择所有"
 
-#: ../src/affichage.c:806
+#: ../src/affichage.c:818
 #, fuzzy
 msgid "Background of non selectable scheduled transactions"
 msgstr ""
 "到期选择的\n"
 "定期交易"
 
-#: ../src/affichage.c:807
+#: ../src/affichage.c:819
 msgid "Archive color"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:808
+#: ../src/affichage.c:820
 msgid "Background of invalid date entry"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:809
+#: ../src/affichage.c:821
 msgid "Background of bet division"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:810
+#: ../src/affichage.c:822
 msgid "Background of bet futur"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:811
+#: ../src/affichage.c:823
 msgid "Background of bet solde"
 msgstr ""
 
-#: ../src/affichage.c:812
+#: ../src/affichage.c:824
 msgid "Background of bet transfer"
 msgstr ""
 
@@ -1677,7 +1677,7 @@ msgstr "请输入新增子类的名称"
 
 #: ../src/categories_onglet.c:532 ../src/etats_onglet.c:131
 #: ../src/import.c:436 ../src/import.c:3621 ../src/imputation_budgetaire.c:564
-#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:644
+#: ../src/parametres.c:322 ../src/utils_files.c:669
 msgid "Import"
 msgstr "导入"
 
@@ -7769,7 +7769,7 @@ msgstr ""
 msgid "Encryption plugin not found."
 msgstr "账户 %s 未找到\n"
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5468
+#: ../src/gsb_file_load.c:464 ../src/gsb_file_load.c:5479
 #, fuzzy
 msgid "This is not a Grisbi file... Loading aborted."
 msgstr "该文件不是Grisbi报表"
@@ -7783,14 +7783,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. we don't know here the release of that file, give the release needed
-#: ../src/gsb_file_load.c:8865
+#: ../src/gsb_file_load.c:8876
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Grisbi version %s is needed to open this file.\n"
 "You are using version %s."
 msgstr "打开此文件需要Grisbi版本 %s "
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8890
+#: ../src/gsb_file_load.c:8901
 msgid ""
 "You have opened an archive.\n"
 "There is no limit in Grisbi, you can do whatever you want and save it later "
@@ -7798,7 +7798,7 @@ msgid ""
 "transactions or important information."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file_load.c:8894
+#: ../src/gsb_file_load.c:8905
 msgid "Grisbi archive opened"
 msgstr ""
 
@@ -8664,7 +8664,7 @@ msgid "Browse icons"
 msgstr "浏览"
 
 #. création du bouton de sélection des répertoires
-#: ../src/gsb_select_icon.c:186
+#: ../src/gsb_select_icon.c:186 ../src/utils_files.c:381
 msgid "Browse"
 msgstr "浏览"
 
@@ -11299,38 +11299,38 @@ msgid ""
 "set in the window for selecting files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:589
+#: ../src/utils_files.c:614
 #, fuzzy
 msgid "Select a charmap"
 msgstr "选择资产账户"
 
-#: ../src/utils_files.c:611
+#: ../src/utils_files.c:636
 #, c-format
 msgid ""
 "You are here because your file can't be imported directly into grisbi.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:651
+#: ../src/utils_files.c:676
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:658
+#: ../src/utils_files.c:683
 #, fuzzy
 msgid "Result"
 msgstr "%s 的结果"
 
 #. select an other encoding
-#: ../src/utils_files.c:664
+#: ../src/utils_files.c:689
 msgid "If no proposals above are correct you can choose a different charset"
 msgstr ""
 
-#: ../src/utils_files.c:681 ../src/utils_files.c:799
+#: ../src/utils_files.c:706 ../src/utils_files.c:824
 #, fuzzy
 msgid "Select a charset"
 msgstr "选择资产账户"
 
-#: ../src/utils_files.c:816
+#: ../src/utils_files.c:841
 msgid "The conversion failed try another set of characters"
 msgstr ""
 
diff --git a/src/affichage.c b/src/affichage.c
index c5ef83f..ee5ca06 100644
--- a/src/affichage.c
+++ b/src/affichage.c
@@ -169,8 +169,7 @@ GtkWidget * onglet_display_fonts ( void )
 
   if (!pixbuf)
   {
-    preview = gtk_image_new_from_stock ( GTK_STOCK_MISSING_IMAGE,
-            GTK_ICON_SIZE_BUTTON );
+    preview = gtk_image_new_from_pixbuf ( gsb_select_icon_get_default_logo_pixbuf ( ) );
   }
   else
   {
@@ -293,16 +292,29 @@ gboolean change_choix_utilise_logo ( GtkWidget *check_button,
       gtk_widget_hide ( logo_accueil );
     else
     {
+      GdkPixbuf *pixbuf = NULL;
+
       /* Update homepage logo */
-      logo_accueil = gtk_image_new_from_pixbuf ( 
-              gsb_select_icon_get_logo_pixbuf ( ) );
-      gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( hbox_title ), logo_accueil, FALSE, FALSE, 0 );
-      gtk_widget_set_size_request ( hbox_title, -1, LOGO_HEIGHT + 20 );
-      gtk_widget_show ( logo_accueil );
+      pixbuf = gsb_select_icon_get_logo_pixbuf ( );
+      if ( pixbuf == NULL )
+      {
+        pixbuf = gsb_select_icon_get_default_logo_pixbuf ( );
+        etat.is_pixmaps_dir = TRUE;
+      }
+      logo_accueil = gtk_image_new_from_pixbuf ( pixbuf );
+      if ( logo_accueil )
+      {
+        gtk_box_pack_start ( GTK_BOX ( hbox_title ), logo_accueil, FALSE, FALSE, 0 );
+        gtk_widget_set_size_request ( hbox_title, -1, -1 );
+        gtk_widget_show ( logo_accueil );
+      }
     }
   }
   else
+  {
     gtk_widget_destroy ( logo_accueil );
+    gtk_widget_set_size_request ( hbox_title, -1, -1 );
+  }
 
   if ( etat.modification_fichier == 0 )
     modification_fichier ( TRUE );
diff --git a/src/gsb_file_load.c b/src/gsb_file_load.c
index 4c78fb8..f94fc81 100644
--- a/src/gsb_file_load.c
+++ b/src/gsb_file_load.c
@@ -878,11 +878,6 @@ void gsb_file_load_general_part ( const gchar **attribute_names,
     etat.utilise_logo = utils_str_atoi ( attribute_values[i]);
   }
 
-  else if ( !strcmp ( attribute_names[i], "Is_pixmaps_dir" ) )
-  {
-    etat.is_pixmaps_dir = utils_str_atoi ( attribute_values[i] );
-  }
-
   else if ( !strcmp ( attribute_names[i], "Name_logo" ) )
   {
     GdkPixbuf *pixbuf = NULL;
@@ -909,6 +904,22 @@ void gsb_file_load_general_part ( const gchar **attribute_names,
     }
   }
 
+  else if ( !strcmp ( attribute_names[i], "Is_pixmaps_dir" ) )
+  {
+    etat.is_pixmaps_dir = utils_str_atoi ( attribute_values[i] );
+    if ( etat.is_pixmaps_dir && etat.name_logo == NULL )
+    {
+      GdkPixbuf *pixbuf = NULL;
+      gchar *chemin_logo = NULL;
+
+      chemin_logo = g_build_filename ( GRISBI_PIXMAPS_DIR, "grisbi-logo.png", NULL );
+      pixbuf = gdk_pixbuf_new_from_file ( chemin_logo, NULL );
+      gtk_window_set_default_icon ( pixbuf );
+      gsb_select_icon_set_logo_pixbuf ( pixbuf );
+      g_free ( chemin_logo );
+    }
+  }
+
   else if ( !strcmp ( attribute_names[i],
             "Remind_display_per_account" ))
   {
diff --git a/src/gsb_file_save.c b/src/gsb_file_save.c
index 0c9419f..853d8e7 100644
--- a/src/gsb_file_save.c
+++ b/src/gsb_file_save.c
@@ -715,8 +715,8 @@ gulong gsb_file_save_general_part ( gulong iterator,
 					  "\t\tImport_fyear_by_value_date=\"%d\"\n"
 					  "\t\tReconcile_end_date=\"%d\"\n"
 					  "\t\tUse_logo=\"%d\"\n"
-            "\t\tIs_pixmaps_dir=\"%d\"\n"
            "\t\tName_logo=\"%s\"\n"
+            "\t\tIs_pixmaps_dir=\"%d\"\n"
 					  "\t\tRemind_display_per_account=\"%d\"\n"
 					  "\t\tTransactions_view=\"%s\"\n"
 					  "\t\tOne_line_showed=\"%d\"\n"
@@ -766,8 +766,8 @@ gulong gsb_file_save_general_part ( gulong iterator,
 	etat.get_fyear_by_value_date,
   etat.reconcile_end_date,
 	etat.utilise_logo,
-  etat.is_pixmaps_dir,
   my_safe_null_str( etat.name_logo ),
+  etat.is_pixmaps_dir,
 	etat.retient_affichage_par_compte,
 	my_safe_null_str(transactions_view),
 	display_one_line,


hooks/post-receive
-- 
grisbi


More information about the cvs mailing list