[grisbi-cvs] [SCM] grisbi branch, master, updated. upstream_version_0_7_4-96-g0efd3b8

Pierre Biava nobody at users.sourceforge.net
Sat Nov 20 18:15:36 CET 2010


This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "grisbi".

The branch, master has been updated
    via 0efd3b883172f631315002861d28c7416247e8bc (commit)
   from 2fe756a70f1643837c81dbfb17e890f94788bc94 (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
commit 0efd3b883172f631315002861d28c7416247e8bc
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Sat Nov 20 18:14:53 2010 +0100

  update strings

-----------------------------------------------------------------------

Changes:
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 5b7b678..a883c6a 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-04-27 00:47+0100\n"
 "Last-Translator: Markus7cz <markus7cz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -581,7 +581,7 @@ msgstr "Výchozí"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -591,7 +591,7 @@ msgstr "Kategorie"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -616,7 +616,7 @@ msgstr ""
 "Výchozí řazení, pokud jsou neprázdná data: poznámky, plátce/příjemce, "
 "kategorie a rozpočet."
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Zvolte fiskální rok nebo pohyblivých 12 měsíců"
 
@@ -814,14 +814,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Tiskárna"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Tiskárna"
@@ -837,7 +837,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Nahrávání účtů"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -890,13 +890,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Kredit"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -907,7 +907,7 @@ msgstr "Export"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Kredit"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Nelze uložit soubor."
@@ -1038,7 +1038,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Plátce/příjemce"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1049,7 +1049,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Debet"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1168,57 +1168,57 @@ msgstr "Zadržená částka"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr "pohyblivých 12 měsíců"
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Přiřadit částku podle poslední transakce"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr "Kopírovat průměrnou částku"
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Prosím vyberte zdroj dat pro účet: \"%s\""
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr "Odhadovaný zůstatek účtu \"%s\" od %s do %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr "zůstatek na začátku období"
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 msgid "Start date"
 msgstr "Počáteční datum"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr "Zaškrtněte pro automatickou změnu počátečního data"
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Zůstatek"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
@@ -1227,84 +1227,84 @@ msgstr ""
 "Převod mezi účtem: %s\n"
 "a účtem: %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr "Odečíst od zůstatku"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Připočíst k zůstatku"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Vložit řádek"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Odstranit výběr"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 msgid "Change selection"
 msgstr "Změnit výběr"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Odstranit všechny výskyty výběru"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Změnit výběr na plánovanou transakci"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Nelze převádět na uzavřený účet."
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 msgid "Reset data"
 msgstr "Vynulovat data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr " (stále k dispozici)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr " (rozpočet překročen)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr " (zbývá k příjmu)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 msgid "No data by default"
 msgstr "Žádná výchozí data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Žádná kategorie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Žádný rozpočet"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exportovat rozpočty"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Zůstatek"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 #, fuzzy
 msgid "forecast.csv"
 msgstr "Prognóza"
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index d4cc918..0b3bd75 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: da\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-03-25 13:23+0100\n"
 "Last-Translator: Dmitri Popov <dmpop at openoffice.org>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -617,7 +617,7 @@ msgstr ""
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -627,7 +627,7 @@ msgstr "Kategorier"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -651,7 +651,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Vælg regnskabsår"
@@ -851,14 +851,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Printer"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Printer"
@@ -874,7 +874,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Bankkonto"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -927,13 +927,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Kredit"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -944,7 +944,7 @@ msgstr "Eksportér"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Kredit"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr ""
@@ -1078,7 +1078,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Papir"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1089,7 +1089,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Debit"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1210,146 +1210,146 @@ msgstr "Kontonavn"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Opret en planlagt transaktion"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "Start"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Balance"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Slet konto"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Balancer"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Opret en planlagt transaktion"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr ""
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 msgid "No data by default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Ingen kategori"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Balance"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 0f789e7..584d8cd 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-16 14:55+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Stromberger <mstromberger at aon.at>\n"
 "Language-Team: deutsch <de at li.org>\n"
@@ -585,7 +585,7 @@ msgstr "Voreinstellung"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -595,7 +595,7 @@ msgstr "Kategorien"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -620,7 +620,7 @@ msgstr ""
 "Standardsortierung wenn Daten vorhanden sind: Notizen, Empfänger, Kategorie "
 "und Budgeteintrag."
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Geschäftsjahr oder Zeitraum von 12 Monaten"
 
@@ -818,14 +818,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Drucker"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Drucker"
@@ -841,7 +841,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Konten laden"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -894,13 +894,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Einnahmen"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Drucken"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -911,7 +911,7 @@ msgstr "Export"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Einnahmen"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Datei kann nicht gespeichert werden."
@@ -1040,7 +1040,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Empfänger"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1051,7 +1051,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Ausgaben"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1165,141 +1165,141 @@ msgstr "einbehaltener Betrag"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr "Zeitraum von 12 Monaten"
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Den Betrag von der letzten Aktion zuordnen"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr "Den durchschnittlichen Betrag kopieren"
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Eine Datenquelle für das Konto: \"%s\" auswählen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr "Voraussichtlicher Saldo für das Konto \"%s\" von %s bis %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr "Saldo Anfangsperiode"
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 msgid "Start date"
 msgstr "Beginndatum"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 "Für eine automatische Änderung vom Beginndatum bitte die 'Checkbox' auswählen"
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Beschreibung"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Umbuchung: %s <-> %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr "Vom Saldo abziehen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Zum Saldo hinzufügen"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Zeile einfügen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Auswahl löschen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 msgid "Change selection"
 msgstr "Auswahl ändern"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Ein oder alle Vorkommen von der Auswahl löschen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Buchung regelmäßig ausführen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Den Saldo von einem Bargeldkonto eingeben"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 msgid "Reset data"
 msgstr "Daten zurücksetzen"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr " (weiterhin verfügbar)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr " (Budget überschritten)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr " (noch nicht verfügbar)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 msgid "No data by default"
 msgstr "Keine Daten per Voreinstellung"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Keine Kategorie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Kein Budgeteintrag"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Budgeteinträge exportieren - Grisbi"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 #, fuzzy
 msgid "forecast.csv"
 msgstr "Prognose"
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 5af1165..ebb05ac 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Grisbi 0.5.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-13 14:53+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: KASKAS <ttnfy17 at yahoo.gr>\n"
@@ -619,7 +619,7 @@ msgstr "Πίσω στην προεπιλογή"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -629,7 +629,7 @@ msgstr "Κατηγορίες"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -653,7 +653,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Επιλέξτε το οικονομικό έτος"
@@ -854,14 +854,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Εκτυπωτής"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Εκτυπωτής"
@@ -877,7 +877,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Φόρτωση λογαριασμών"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -930,13 +930,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Πίστωση"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Εκτύπωση"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -947,7 +947,7 @@ msgstr "Εξαγωγή"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Πίστωση"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Αδύνατη η αποθήκευση αρχείου"
@@ -1078,7 +1078,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Δικαιούχος πληρωμής"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1089,7 +1089,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Χρέωση"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1210,151 +1210,151 @@ msgstr "Όνομα λογαριασμού"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Αναστρέψτε το ποσό των εισαγόμενων συναλλαγών"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τις συναλλαγές που συγχωνεύονται"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr "Εκτίμηση ισορροπίας του λογαριασμού \"%s\" από %s %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "Έναρξη"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Περιγραφή"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Ισορροπία"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Μεταφορά σε έναν διαγραμμένο λογαριασμό."
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Αρχική ισορροπία"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Επιλογή ημερομηνίας"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Επιλογή ημερομηνίας"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Διαγράψτε την επιλεγμένη σχεδιασμένη συναλλαγή"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Μετατρέψτε τη συναλλαγή στη σχεδιασμένη συναλλαγή"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Αδύνατη η εκροή της μεταφοράς σε έναν κλειστό λογαριασμό"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 #, fuzzy
 msgid " (still available)"
 msgstr "Καμία περιγραφή διαθέσιμη"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Δεν καθορίζεται κανένας προϋπολογισμός."
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Πίσω στην προεπιλογή"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Καμία κατηγορία"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Καμία δημοσιονομική γραμμή"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Εξάγετε τις δημοσιονομικές γραμμές"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Ισορροπία"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/eo.po b/po/eo.po
index b7344ad..a7380fd 100644
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-28 20:04+0200\n"
 "Last-Translator: Cyril Castelbou <cyril.castelbou at free.fr>\n"
 "Language-Team: esperanto <eo at li.org>\n"
@@ -569,7 +569,7 @@ msgstr ""
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -579,7 +579,7 @@ msgstr ""
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -602,7 +602,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr ""
 
@@ -789,13 +789,13 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 msgid "Print the array"
 msgstr ""
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 msgid "Export the array"
 msgstr ""
 
@@ -809,7 +809,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -857,13 +857,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr ""
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -873,7 +873,7 @@ msgstr ""
 msgid "credit.csv"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr ""
@@ -1002,7 +1002,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr ""
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1013,7 +1013,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr ""
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1126,138 +1126,138 @@ msgstr ""
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr ""
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 msgid "Start date"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr ""
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 msgid "Delete selection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 msgid "Change selection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr ""
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 msgid "No data by default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 msgid "Balance at "
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 63d37ad..a6d3ed7 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-09 11:48+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos M. Cámara Mora <cmcamara at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <es at li.org>\n"
@@ -586,7 +586,7 @@ msgstr "Por defecto"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -596,7 +596,7 @@ msgstr "Categorías"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -621,7 +621,7 @@ msgstr ""
 "Orden por defecto si los datos no son cero: notas, tercero, categoría y "
 "línea presupuestaria."
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Elija el año financiero o 12 meses naturales"
 
@@ -823,14 +823,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Impresora"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Impresora"
@@ -846,7 +846,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Cargando cuentas"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -899,13 +899,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Crédito"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimir"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -916,7 +916,7 @@ msgstr "Exportar"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Crédito"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "No puedo guardar el archivo."
@@ -1047,7 +1047,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Tercero"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1058,7 +1058,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Débito"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1172,57 +1172,57 @@ msgstr "Cantidad retenida"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr "12 meses naturales"
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Asignar la cantidad de la última operación"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr "Copiar la cantidad promedio"
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Por favor, elija la fuente de datos para la cuenta: \"%s\""
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr "Balance estimado de la cuenta \"%s\" desde %s hasta %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr "Balance al comienzo del periodo"
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 msgid "Start date"
 msgstr "Fecha de comienzo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr "Marque la casilla para cambiar automáticamente la fecha de comienzo"
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Descripción"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Balance"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
@@ -1231,83 +1231,83 @@ msgstr ""
 "Transferencia entre la cuenta: %s\n"
 "y la cuenta: %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr "Restar al total"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Añadiendo al balance"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Insertar una Fila"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Borrar selección"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 msgid "Change selection"
 msgstr "Cambiar selección"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Borrar todas las ocurrencias de la selección"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Convertir la selección en un transacción programada"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Inserte el balance de una cuenta de efectivo"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 msgid "Reset data"
 msgstr "Reiniciar datos"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr "(aun disponible)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "(presupuesto excedido)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr "(sí a recibir)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 msgid "No data by default"
 msgstr "Sin valores por defecto"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Sin categoría"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Sin línea presupuestaria"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exportar las líneas presupuestarias"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Balance"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 #, fuzzy
 msgid "forecast.csv"
 msgstr "Predicción"
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index 04147f1..d4ccd42 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: girisbi VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-10-02 10:07+0330\n"
 "Last-Translator: hadi <hadi60 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: farsi <en at li.org>\n"
@@ -603,7 +603,7 @@ msgstr "ویش فرض"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -613,7 +613,7 @@ msgstr ""
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -637,7 +637,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr ""
 
@@ -834,14 +834,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "پرینتر"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "پرینتر"
@@ -857,7 +857,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "حساب بانک"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -910,13 +910,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "ماه جاری"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "پرینت"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -927,7 +927,7 @@ msgstr "صادر"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "ماه جاری"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "فایل ذخیره نشد."
@@ -1058,7 +1058,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr ""
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1069,7 +1069,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr ""
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1189,144 +1189,144 @@ msgstr "حساب ها"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr ""
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "شروع"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "توضیحات"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "حساب حذف شده"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "جزئیات بانک"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "توضیحات"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "توضیحات"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "جستجوی تراکنش"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr ""
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 msgid "No data by default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 msgid "Balance at "
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 5b903ec..ff505fe 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-02 23:26+0200\n"
 "Last-Translator: Pierre Biava <pierre at pierre.biava.name>\n"
 "Language-Team: GNOME French Team <gnomefr at traduc.org>\n"
@@ -587,7 +587,7 @@ msgstr "Par défaut"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -597,7 +597,7 @@ msgstr "Catégories"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -622,7 +622,7 @@ msgstr ""
 "Classement des données par défaut si elles existent :\n"
 "\tremarques, tiers, catégories et imputations budgétaires."
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Choix de l'exercice ou 12 mois glissants"
 
@@ -817,13 +817,13 @@ msgstr "Afficher le tableau d'amortissement depuis le début"
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 msgid "Print the array"
 msgstr "Imprimer le tableau"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 msgid "Export the array"
 msgstr "Exporter le tableau"
 
@@ -837,7 +837,7 @@ msgstr "Tableau d'amortissement"
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Montant emprunté"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -885,13 +885,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Crédits"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimer"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -901,7 +901,7 @@ msgstr "Exporter"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "crédit.csv"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Impossible d'enregistrer le fichier."
@@ -1032,7 +1032,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Tiers"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1043,7 +1043,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Débit"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1156,57 +1156,57 @@ msgstr "Montant retenu"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr "12 mois glissants"
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Assigner le montant de la dernière opération"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr "Copier la valeur moyenne"
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Sélectionnez la source des données pour le compte : %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr "Solde estimé du compte \"%s\" du %s au %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr "Solde initial de la période"
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 msgid "Start date"
 msgstr "Date de départ"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr "Cochez la case pour changer automatiquement de date de début"
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Description"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Solde"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
@@ -1215,81 +1215,81 @@ msgstr ""
 "Virement entre le compte : %s\n"
 "et le compte : %s"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr "Soustraire au solde"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Ajouter au solde"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Insérer une ligne"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Supprimer la ligne"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 msgid "Change selection"
 msgstr "Modifier la ligne"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Supprimer toutes les occurences de la ligne"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Convertir la ligne en opération planifiée"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Insérer le solde d' a cash account" fiée" bet_tab.c:1455  161  0 t"  στό λογαριασμό"   í±ªÈ*      ñ       Ò8«È* pUÿ     àUÿ ùªÈ* È4¬È* èÄËÈ*         $   ’¨ÇÈ* àUÿ  ÀéÈ*     ðüTÿ     ÀûTÿ »ÎªÈ*    è   è!   è!   pUÿ àUÿ xdÇÈ*     ðýTÿ     í±ªÈ*             ÖΪÈ* pUÿ °±ªÈ* ¯Uÿ     À_+È* ùªÈ*  P+È* ØT+È* ¨Y+È* È4¬È*     xdÇÈ*     ðýTÿ     ÀüTÿ »ÎªÈ* pUÿ àUÿ È-§È*     ÐþTÿ     í±ªÈ*       	      ÖΪÈ* pUÿ °±ªÈ* ¯Uÿ  Uÿ ˜Uÿ ËËÈ* :       àUÿ ùªÈ* È4¬È*         ÐþTÿ      ýTÿ »ÎªÈ* H  I    J  K      M  N  O    P  pUÿ àUÿ Hå}È*     p Uÿ     í±ªÈ*     8å}È*     ÖΪÈ* pUÿ     0_+È* ùªÈ*  pÇÈ*  [È*  P+È* ØT+È* ¨Y+È* È4¬È* 
     Hå}È*     p Uÿ     °þTÿ »ÎªÈ* 8å}È*     p Uÿ     àþTÿ »ÎªÈ* (å}È*     p Uÿ     ÿTÿ »ÎªÈ* å}È*     p Uÿ     @ÿTÿ »ÎªÈ* 	    ¨^+È* ùªÈ*     ¨Y+È* ÀùTÿ     Šh[È* ¶¸ªÈ*   ÿ ØT+È* àÿTÿ     yh[È* ¶¸ªÈ*     P+È*  Uÿ     Zh[È* ¶¸ªÈ* Ø[È*  pÇÈ*  [È*  P+È* ØtÇÈ* ØT+È* ¨Y+È* È4¬È*     à]YÈ*     Uÿ     ` Uÿ »ÎªÈ*   )    *  -  .  0  3    5  6  7  8  :  <  =  pUÿ àUÿ p›%È*     °Uÿ     í±ªÈ*     S  T         8ÇÈ* ùªÈ* ØtÇÈ*  yÇÈ* È4¬È*     c  f      Õ_ at fÆS ÝñÈ* àUÿ p›%È*     °Uÿ     €Uÿ »ÎªÈ* øÒ êÓïs¨Ó,~9„×u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēvpUÿ àUÿ H>ðÈ*     àUÿ        àUÿ ùªÈ*     èÄËÈ* @ Uÿ     ÝñÈ* ¶¸ªÈ* èÄËÈ*     pUÿ     ¯Uÿ õ\Ì
 È* àUÿ H>ðÈ*     àUÿ     Uÿ »ÎªÈ* 8>ðÈ*  un compte de caisse"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 msgid "Reset data"
 msgstr "Réinitialiser les données"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr " (reste à utiliser)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr " (budget dépassé)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr " (reste à recevoir)"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 msgid "No data by default"
 msgstr "Pas de donnée disponible par défaut"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Pas de catégorie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Pas d'imputation budgétaire"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exporter les prévisions"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 msgid "Balance at "
 msgstr "Solde au "
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr "prévisions.csv"
 
diff --git a/po/he.po b/po/he.po
index f7c987f..9932427 100644
--- a/po/he.po
+++ b/po/he.po
@@ -283,7 +283,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: he\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-11 16:08+0200\n"
 "Last-Translator: dotan\n"
 "Language-Team: <en at li.org>\n"
@@ -906,7 +906,7 @@ msgstr "חזרה אל הגדרות ברירת המחדל"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -916,7 +916,7 @@ msgstr "קטגוריות"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -940,7 +940,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "בחירת שנת הכספים"
@@ -1143,14 +1143,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "מדפסת"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "מדפסת"
@@ -1166,7 +1166,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "טעינת קובץ חשבונות"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -1219,13 +1219,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "זכות"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "הדפסה"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -1236,7 +1236,7 @@ msgstr "ייצוא"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "זכות"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "לא ניתן לשמור את הקובץ."
@@ -1371,7 +1371,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "משלם/מקבל"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1382,7 +1382,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "חיוב"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1504,151 +1504,151 @@ msgstr "סכום לקו תקציב"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "ימים מסביב לתאריך של העיסקה המיובאת."
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "שימוש בעיסקה הנבחרת בתור תבנית"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "התחלה"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "תיאור"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "מאזן"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "העברה לחשבון שנמחק"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "יתרת פתיחה"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "בחירת מידע"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "בחירת מידע"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "מחיקת עיסקה מתוכננת"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "המרת העיסקה לעיסקה מתוזמנת"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "לא ניתן לבצע העברה בחשבון סגור."
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "תאריך אחרון"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "אין קו תקציב"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "חזרה אל הגדרות ברירת המחדל"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "אין קטגוריה"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "ללא קו תקציב"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "ייצוא קווי התקציב"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "מאזן"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index 561e4e1..479e337 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-05 00:03+0000\n"
 "Last-Translator: Fabio Erculiani <fabio.erculiani at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <LL at li.org>\n"
@@ -627,7 +627,7 @@ msgstr "Ripristina i valori predefiniti"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -637,7 +637,7 @@ msgstr "Categorie"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -661,7 +661,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Scegli l'anno finanziario"
@@ -864,14 +864,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Stampante"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Stampante"
@@ -887,7 +887,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Carica un documento di conto"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -940,13 +940,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Credito"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Stampa"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -957,7 +957,7 @@ msgstr "Esporta"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Credito"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Impossibile salvare il file."
@@ -1092,7 +1092,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Debitore/Creditore"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1103,7 +1103,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Debito"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1225,151 +1225,151 @@ msgstr "Importo per linea budget"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "giorni vicini alla data nella transazione importata."
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Usa le transazioni selezionate come template"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "inizio"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Descrizione"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Trasferimento ad un conto eliminato"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Bilancio iniziale"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Selezione informazioni"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Selezione informazioni"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Inserisci una transazione pianificata"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Converti la transazione in una transazione schedulata"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Impossible effettuare un trasferimento su un conto chiuso."
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "Ultima data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Nessuna linea budget"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Ripristina i valori predefiniti"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Nessuna categoria"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Nessuna linea budget"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Esporta le linee budget"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 9008075..83bf231 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-11 22:04+0100\n"
 "Last-Translator: E.Huijsing <lighthous at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Dutch <en at li.org>\n"
@@ -643,7 +643,7 @@ msgstr "Herstel standaard"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -654,7 +654,7 @@ msgstr "Categorieën"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -678,7 +678,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Kies een financieel jaar"
@@ -881,14 +881,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Printer"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Printer"
@@ -904,7 +904,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Bestand aan het laden"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -957,14 +957,14 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Credit(bij)"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Print"
 
 # knop in menu > bestand
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -975,7 +975,7 @@ msgstr "Exporteren"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Credit(bij)"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Kan het bestand niet opslaan."
@@ -1110,7 +1110,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Betaler/begunstigde"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1121,7 +1121,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Debet(af)"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1243,151 +1243,151 @@ msgstr "Bedrag per budgetregel"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "dagen rond de datum van het importeren."
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Gebruik de gekozen transactie als sjabloon"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "Start"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Omschrijving"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Overschrijving naar een verwijderde rekening"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Begin saldo"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Selecteer data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Selecteer data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Verwijder geplande transactie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Transactie omzetten naar een geplande transactie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Kan geen transactie uitvoeren op/naar een gesloten rekening."
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "Laatste datum"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Geen budgetregel"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Herstel standaard"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Geen categorie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Geen budgetregel"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exporteer de budgetregels"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index cc46cfc..d5e7b5e 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-05-15 12:44+0200\n"
 "Last-Translator: Ryszard Jeziorski <r.jeziorski at dart.kielce.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
@@ -630,7 +630,7 @@ msgstr "Przywróć ustawienia domyślne"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -640,7 +640,7 @@ msgstr "Kategorie"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -664,7 +664,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Wybierz rok finansowy"
@@ -867,14 +867,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Drukarka"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Drukarka"
@@ -890,7 +890,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Wczytaj plik kont"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -943,13 +943,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Wpływy"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Drukuj"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -960,7 +960,7 @@ msgstr "Eksport"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Wpływy"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Nie można zapisać pliku."
@@ -1095,7 +1095,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Odbiorca/płatność"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1106,7 +1106,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Wydatki"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1228,151 +1228,151 @@ msgstr "Suma dla linii budżetowej"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr " dni przed i po dacie w importowanej transakcji."
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Użyj zaznaczonej transakcji jako szablonu"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "Początek"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Transfer do usuniętego konta"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Saldo początkowe"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Wybór danych"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Wybór danych"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Kasowanie zaplanowanej transakcji"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Przekształć transakcję w zaplanowaną transakcję"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Nie można wykonać transferu do zamkniętego konta "
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "Data końcowa"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Nieokreślona linia budżetowa"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Przywróć ustawienia domyślne"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Brak kategorii"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Pusta linia budżetowa"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Eksport linii budżetowych"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 7ddd45c..a09196f 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pt_BR\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 09:07-0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <pt at li.org>\n"
@@ -631,7 +631,7 @@ msgstr "Voltar para padrões"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -641,7 +641,7 @@ msgstr "Categorias"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -665,7 +665,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Alterar o ano contábil"
@@ -864,14 +864,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Impressora"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Impressora"
@@ -887,7 +887,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Carregar um arquivo de contas"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -940,13 +940,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Crédito"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimir"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -957,7 +957,7 @@ msgstr "Exportar"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Crédito"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Não posso salvar arquivo."
@@ -1092,7 +1092,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Pagar/pago"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1103,7 +1103,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Débito"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1225,153 +1225,153 @@ msgstr "Valores por orçamento"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "dias em torno da data no lançamento importada"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Use os lançamentos como modelo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "Inicio"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Descrição"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Transferir para uma conta apagada."
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Saldo inicial"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Seleção por data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Seleção por data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr ""
 "Apagar lançamento\n"
 "selecionado da agenda"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Converter lançamento para lançamentos agendados"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Não é possível efetuar uma transferência em uma conta fechada."
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "Última data"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Nenhum orçamento"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Voltar para padrões"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Nenhuma categoria"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Nenhum orçamento"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exportar orçamento"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index 1300276..8fbe39c 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -38,7 +38,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:24+0100\n"
 "Last-Translator: Mircea Aronovici <bucuresti at free.fr>\n"
 "Language-Team: <bucuresti at free.fr>\n"
@@ -662,7 +662,7 @@ msgstr "Restabilirea reglajelor de origine"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -672,7 +672,7 @@ msgstr "Categorii"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -696,7 +696,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Alegerea exerciţiului"
@@ -899,14 +899,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Imprimantă"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Imprimantă"
@@ -922,7 +922,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Încărcarea fişierului"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -975,13 +975,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Credit"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimaţi"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -992,7 +992,7 @@ msgstr "Exportare"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Credit"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Imposibil de a înregistra fişierul."
@@ -1127,7 +1127,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Debitor/creditor"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1138,7 +1138,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Debit"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1260,151 +1260,151 @@ msgstr "Suma pe IB"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "zile împrejurul datei operaţiunii importate."
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Utiliza operaţiunea selecţionată ca model"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "Început"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Descripţiune"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Sold"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Virament spre un cont suprimat"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Sold iniţial"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Selecţia datelor"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Selecţia datelor"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Şterge o operaţie planificată"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Convertirea operaţiunii în operaţiune planificată"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "Imposibil de a efectua un virament pe un cont închis"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "Ultima dată"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "Nici'o imputaţie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Restabilirea reglajelor de origine"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "Nici o categorie"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "Nici o imputaţie bugetara"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Exporta imputaţiile bugetare"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Sold"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index 5166b7e..3fed3ab 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ru\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-11 19:06+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <ru at li.org>\n"
@@ -586,7 +586,7 @@ msgstr "Сбросить до исходных"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -596,7 +596,7 @@ msgstr "Категории"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -620,7 +620,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Выбранный финансовый год используется в этом файле"
@@ -820,14 +820,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "Принтер"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "Принтер"
@@ -843,7 +843,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "Банковский счёт"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -896,13 +896,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "Приход"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "Печать"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -913,7 +913,7 @@ msgstr "Экспортировать"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "Приход"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "Невозможно сохранить файл"
@@ -1044,7 +1044,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "Получатель"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1055,7 +1055,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "Расход"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1176,149 +1176,149 @@ msgstr "Тип счёта"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Инвертировать число импортированных проводок"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Выберите объединяемые проводки"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "Начало"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "Описание"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "Баланс"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "Передача: счёт удалён"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "Дополнительный баланс"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "Выбор дат"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "Выбор дат"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "Удаление одной или более попавшихся запланированных проводок"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "Преобразовать транзакцию в _запланированную"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr ""
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 msgid "Reset data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 #, fuzzy
 msgid " (still available)"
 msgstr "Описание недоступно"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "Сбросить до исходных"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "Имя файла со счетами"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "Баланс"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 5c5ca65..64f6d86 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zh_CN\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-17 20:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-20 18:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:25+0100\n"
 "Last-Translator: Jianyu Tang <jianyunet at gmail.com>\n"
 "Language-Team: zh_CN <LL at li.org>\n"
@@ -627,7 +627,7 @@ msgstr "恢复默认值"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:159 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -637,7 +637,7 @@ msgstr "类别"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:168 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -661,7 +661,7 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "选择财年"
@@ -864,14 +864,14 @@ msgstr ""
 
 #. Print list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1057 ../src/bet_finance_ui.c:1869
-#: ../src/bet_tab.c:1534 ../src/bet_tab.c:2857
+#: ../src/bet_tab.c:1542 ../src/bet_tab.c:2866
 #, fuzzy
 msgid "Print the array"
 msgstr "打印机"
 
 #. Export list
 #: ../src/bet_finance_ui.c:1067 ../src/bet_finance_ui.c:1885
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1544
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1914 ../src/bet_tab.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "Export the array"
 msgstr "打印机"
@@ -887,7 +887,7 @@ msgstr ""
 msgid "Loan amount"
 msgstr "载入账户文件"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:691
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1208 ../src/bet_future.c:770 ../src/bet_tab.c:695
 #: ../src/etats_affiche.c:2405 ../src/export_csv.c:763
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_form.c:1289
 #: ../src/gsb_form_widget.c:412 ../src/gsb_reconcile.c:158
@@ -940,13 +940,13 @@ msgid "Credits"
 msgstr "贷方"
 
 #. Set up dialog
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2854
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1866 ../src/bet_tab.c:2863
 #: ../src/barre_outils.c:140 ../src/etats_onglet.c:148
 #: ../src/print_config.c:80
 msgid "Print"
 msgstr "打印"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2867
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1882 ../src/bet_tab.c:2876
 #: ../src/categories_onglet.c:517 ../src/etats_onglet.c:138
 #: ../src/export.c:161 ../src/imputation_budgetaire.c:554
 msgid "Export"
@@ -957,7 +957,7 @@ msgstr "导出"
 msgid "credit.csv"
 msgstr "贷方"
 
-#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2980
+#: ../src/bet_finance_ui.c:1938 ../src/bet_tab.c:2991
 #: ../src/imputation_budgetaire.c:391
 msgid "Cannot save file."
 msgstr "不能保存文件"
@@ -1092,7 +1092,7 @@ msgid "Payee"
 msgstr "支付方"
 
 #. Debit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:725 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:795 ../src/bet_tab.c:729 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:784 ../src/gsb_form.c:1315 ../src/gsb_form_widget.c:416
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:316
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:387
@@ -1103,7 +1103,7 @@ msgid "Debit"
 msgstr "借方"
 
 #. Credit method_ptr
-#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:743 ../src/categories_onglet.c:696
+#: ../src/bet_future.c:802 ../src/bet_tab.c:747 ../src/categories_onglet.c:696
 #: ../src/export_csv.c:781 ../src/gsb_form.c:1320 ../src/gsb_form_widget.c:420
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:323
 #: ../src/gsb_payment_method_config.c:400
@@ -1225,151 +1225,151 @@ msgstr "每预算行总额"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:995
+#: ../src/bet_hist.c:997
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1397
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "导入交易包含的日期"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1418
+#: ../src/bet_hist.c:1420
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1679
+#: ../src/bet_hist.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "使用选中交易做模板"
 
-#: ../src/bet_tab.c:444
+#: ../src/bet_tab.c:448
 #, c-format
 msgid "Balance estimate of the account \"%s\" from %s to %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:461
+#: ../src/bet_tab.c:465
 msgid "balance beginning of period"
 msgstr ""
 
 #. set the start date and the automatic change of month
-#: ../src/bet_tab.c:562
+#: ../src/bet_tab.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Start date"
 msgstr "开始"
 
-#: ../src/bet_tab.c:581
+#: ../src/bet_tab.c:585
 msgid "Check the box to automatically change start date"
 msgstr ""
 
 #. Description entry
-#: ../src/bet_tab.c:708 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
+#: ../src/bet_tab.c:712 ../src/etats_onglet.c:260 ../src/tiers_onglet.c:638
 msgid "Description"
 msgstr "描述"
 
-#: ../src/bet_tab.c:761 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
+#: ../src/bet_tab.c:765 ../src/export_csv.c:790 ../src/gsb_reconcile.c:161
 #: ../src/gsb_scheduler_list.c:340 ../src/gsb_transactions_list.c:152
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:2987 ../src/import_csv.c:88
 #: ../src/traitement_variables.c:88
 msgid "Balance"
 msgstr "余额"
 
-#: ../src/bet_tab.c:852 ../src/bet_tab.c:862 ../src/bet_tab.c:1049
-#: ../src/bet_tab.c:2468 ../src/bet_tab.c:2473
+#: ../src/bet_tab.c:857 ../src/bet_tab.c:867 ../src/bet_tab.c:1055
+#: ../src/bet_tab.c:2480 ../src/bet_tab.c:2485
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Transfer between account: %s\n"
 "and account: %s"
 msgstr "转帐到一个删除的账户"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1373
+#: ../src/bet_tab.c:1381
 msgid "Subtract to the balance"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1380
+#: ../src/bet_tab.c:1388
 #, fuzzy
 msgid "Adding to the balance"
 msgstr "初始余额"
 
 #. Insert Row
-#: ../src/bet_tab.c:1397
+#: ../src/bet_tab.c:1405
 msgid "Insert Row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1414 ../src/bet_tab.c:1426 ../src/bet_tab.c:1447
-#: ../src/bet_tab.c:1504
+#: ../src/bet_tab.c:1422 ../src/bet_tab.c:1434 ../src/bet_tab.c:1455
+#: ../src/bet_tab.c:1512
 #, fuzzy
 msgid "Delete selection"
 msgstr "数据选择"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1437
+#: ../src/bet_tab.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "Change selection"
 msgstr "数据选择"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1458
+#: ../src/bet_tab.c:1466
 #, fuzzy
 msgid "Delete all occurences of the selection"
 msgstr "删除一条定期交易"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1473
+#: ../src/bet_tab.c:1481
 #, fuzzy
 msgid "Convert selection to scheduled transaction"
 msgstr "转换交易为计划交易"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1494
+#: ../src/bet_tab.c:1502
 #, fuzzy
 msgid "Insert the balance of a cash account"
 msgstr "不能在结算账户上产生交易。"
 
 #. redo item
-#: ../src/bet_tab.c:1520
+#: ../src/bet_tab.c:1528
 #, fuzzy
 msgid "Reset data"
 msgstr "最后日期"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1862
+#: ../src/bet_tab.c:1873
 msgid " (still available)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:1871 ../src/bet_tab.c:1892
+#: ../src/bet_tab.c:1882 ../src/bet_tab.c:1904
 #, fuzzy
 msgid " (budget exceeded)"
 msgstr "没有预算行"
 
-#: ../src/bet_tab.c:1883
+#: ../src/bet_tab.c:1895
 msgid " (yet to receive)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_tab.c:2391 ../src/bet_tab.c:2441 ../src/bet_tab.c:2501
+#: ../src/bet_tab.c:2403 ../src/bet_tab.c:2453 ../src/bet_tab.c:2513
 #, fuzzy
 msgid "No data by default"
 msgstr "恢复默认值"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2399 ../src/bet_tab.c:2449 ../src/bet_tab.c:2507
+#: ../src/bet_tab.c:2411 ../src/bet_tab.c:2461 ../src/bet_tab.c:2519
 #: ../src/etats_affiche.c:1860 ../src/gsb_data_category.c:157
 #: ../src/meta_categories.c:66
 msgid "No category"
 msgstr "未分类"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2407 ../src/bet_tab.c:2457 ../src/bet_tab.c:2513
+#: ../src/bet_tab.c:2419 ../src/bet_tab.c:2469 ../src/bet_tab.c:2525
 #: ../src/etats_affiche.c:2030 ../src/meta_budgetary.c:63
 msgid "No budgetary line"
 msgstr "没有预算行"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2870 ../src/bet_tab.c:2956
+#: ../src/bet_tab.c:2879 ../src/bet_tab.c:2967
 #, fuzzy
 msgid "Export the array of forecast"
 msgstr "导出预算行"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2914
+#: ../src/bet_tab.c:2925
 #, fuzzy
 msgid "Balance at "
 msgstr "余额"
 
-#: ../src/bet_tab.c:2963
+#: ../src/bet_tab.c:2974
 msgid "forecast.csv"
 msgstr ""
 


hooks/post-receive
-- 
grisbi


More information about the cvs mailing list