[grisbi-cvs] [SCM] grisbi branch, master, updated. upstream_version_0_7_4-69-gab11f17

Pierre Biava nobody at users.sourceforge.net
Mon Nov 1 11:30:18 CET 2010


This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "grisbi".

The branch, master has been updated
    via ab11f1783381a0f6460510dd71b8078859899916 (commit)
    via 366f781ac64b7721d8fc3c3a8951546ef3930178 (commit)
    via e277b95252ed445b172bb749f5b8a535cbcfedd9 (commit)
    via 807ff92e157ec58ffde22d3b50755a740642f839 (commit)
    via c5dbb7253ec210373dc5be402e4f3711d029e45a (commit)
    via 02523182bb2ad7342e471e9e88dcac604511d6a2 (commit)
    via 36f93e552a5e3c3683f3e086366cd17cdf1db1f3 (commit)
    via 2de79f2341d27cfa274814f628b6c220c195d745 (commit)
    via e0609eeadcf9fac8f95a34414fa8e093ca5aabc0 (commit)
    via 6a6d9918b09a6f908a9cfcf8955698c50a43d17b (commit)
    via 6f94b8fd9f02e8a2ff0e169ad21e93d566630b12 (commit)
    via 28b26d44fedbd8bfe8bcef9ed98a1de2952aa9b6 (commit)
    via b09bbb3f3a911aeb37ab15cd3868a56461fab4f7 (commit)
   from 775b78982c0362af8fc0912f436868669f5bbbce (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
commit ab11f1783381a0f6460510dd71b8078859899916
Merge: 366f781ac64b7721d8fc3c3a8951546ef3930178 775b78982c0362af8fc0912f436868669f5bbbce
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Mon Nov 1 11:28:14 2010 +0100

  Merge branch 'master' of ssh://grisbi.git.sourceforge.net/gitroot/grisbi/grisbi

commit 366f781ac64b7721d8fc3c3a8951546ef3930178
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Mon Nov 1 11:09:38 2010 +0100

  update strings

commit e277b95252ed445b172bb749f5b8a535cbcfedd9
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Mon Nov 1 11:07:56 2010 +0100

  new unstable version 0.7.91

commit 807ff92e157ec58ffde22d3b50755a740642f839
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Mon Nov 1 10:53:05 2010 +0100

  fixes a bug in update of a financial year for an existing transaction

commit c5dbb7253ec210373dc5be402e4f3711d029e45a
Author: pbiava <pierre.biava at nerim.net>
Date:  Wed Oct 27 20:59:19 2010 +0200

  update string

-----------------------------------------------------------------------

Changes:
diff --git a/configure.in b/configure.in
index 718f981..ec0a6e4 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -2,7 +2,7 @@ dnl Process this file with autoconf to produce a configure script.
 
 m4_define(grisbi_major_version, 0)
 m4_define(grisbi_minor_version, 7)
-m4_define(grisbi_micro_version, 90)
+m4_define(grisbi_micro_version, 91)
 m4_define(grisbi_version, grisbi_major_version.grisbi_minor_version.grisbi_micro_version)
 
 AC_INIT([grisbi],[grisbi_version],[http://grisbi.tuxfamily.org/mantis/login_select_proj_page.php?ref=bug_report_page.php],[grisbi],[http://www.grisbi.org/index.fr.html])
diff --git a/grisbi.spec b/grisbi.spec
index b9a5d17..73cd1ed 100644
--- a/grisbi.spec
+++ b/grisbi.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 %define name  grisbi
-%define version 0.7.90
+%define version 0.7.91
 %define release %mkrel 1
 
 %define _disable_ld_no_undefined 1
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 9b5b5f6..2d446b6 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-04-27 00:47+0100\n"
 "Last-Translator: Markus7cz <markus7cz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -581,7 +581,7 @@ msgstr "Výchozí"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -591,7 +591,7 @@ msgstr "Kategorie"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -616,12 +616,12 @@ msgstr ""
 "Výchozí řazení, pokud jsou neprázdná data: poznámky, plátce/příjemce, "
 "kategorie a rozpočet."
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Zvolte fiskální rok nebo pohyblivých 12 měsíců"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1137,15 +1137,11 @@ msgstr "Hotovostní účet"
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrat"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-msgid "Period"
-msgstr "Období"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1154,11 +1150,16 @@ msgstr "Období"
 msgid "Amount"
 msgstr "Částka"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr "Průměr"
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "Aktuální rok"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Zadržená částka"
 
@@ -1167,21 +1168,21 @@ msgstr "Zadržená částka"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr "pohyblivých 12 měsíců"
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Přiřadit částku podle poslední transakce"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr "Kopírovat průměrnou částku"
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Prosím vyberte zdroj dat pro účet: \"%s\""
@@ -2149,7 +2150,7 @@ msgstr "Celkový součet"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "Rozdělení transakce"
@@ -4576,7 +4577,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr "Grisbi zaarchivuje transakce podle zvolené sestavy."
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Sestava"
 
@@ -7468,7 +7469,7 @@ msgstr ""
 "zrušit tuto akci a uložit jej pod jiným jménem, nebo v Možnostech aktivovat "
 "volbu \"%s\"."
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "nepojmenovaný"
 
@@ -7508,11 +7509,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Pojmenujte soubor účtů"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr "Odstranit kopii souboru z předchozí verze Grisbi."
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7766,7 +7767,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Převod : Odstraněný účet"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Převod : "
 
@@ -7802,25 +7803,25 @@ msgstr "Výběr hotovosti"
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "Pro tuto sestavu nebyly vybrány žádní plátci/příjemci."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "Musíte zadat datum."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Neplatné datum %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "Neplatné datum pohybu %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "Musíte zadat datum."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
@@ -7828,26 +7829,26 @@ msgstr ""
 "Nemůžete nastavit rozdělení transakce do kategorií pro detail rozdělené "
 "transakce."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "Transakci plánovaného převodu nelze přiřadit smazaný účet."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr "Připojený účet pro tento převod není zadaný, nebo je neplatný."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "Nelze převést na ten samý účet"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "Nelze převádět na uzavřený účet."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -7857,7 +7858,7 @@ msgstr ""
 "ale neobsahuje žádné číslo.\n"
 "Přesto pokračovat?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -7865,27 +7866,27 @@ msgstr ""
 "Pozor: toto číslo šeku již bylo použito.\n"
 "Přesto pokračovat?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr "Transakce s více plátci/příjemci musí být nová."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr "Transakce s více plátci/příjemci nemůže být detailem jiné transakce."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr "Slovo \"Report\" je vyhrazené. Prosím použijte jiné."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "Neplatných více plátců/příjemců."
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Úprava transakce"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7899,7 +7900,7 @@ msgstr ""
 "Jste si jist(a)?"
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Nastavit formulář"
 
@@ -10964,6 +10965,9 @@ msgstr ""
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Osobní správce financí pro každého\n"
 
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Období"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %"
 #~ msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %s\n"
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 85fe76b..d49c244 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: da\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-03-25 13:23+0100\n"
 "Last-Translator: Dmitri Popov <dmpop at openoffice.org>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -617,7 +617,7 @@ msgstr ""
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -627,7 +627,7 @@ msgstr "Kategorier"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -651,13 +651,13 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Vælg regnskabsår"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1177,17 +1177,12 @@ msgstr "Kontanter"
 msgid "Type"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "Dato"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "Papir"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1196,11 +1191,16 @@ msgstr "Papir"
 msgid "Amount"
 msgstr "Beløb"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "Valuta"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Kontonavn"
@@ -1210,22 +1210,22 @@ msgstr "Kontonavn"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Opret en planlagt transaktion"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Lukkede planlagte transaktioner"
@@ -2175,7 +2175,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr ""
@@ -4540,7 +4540,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Rapport"
 
@@ -7304,7 +7304,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "unavngivet"
 
@@ -7342,11 +7342,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7566,7 +7566,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Slet konto"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Overførsel"
 
@@ -7603,85 +7603,85 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Forkert dato"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "Forkert dato"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "Fly transaktioner til kategori"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
 "Continue anyway?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 #, fuzzy
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Vis transaktioner"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7691,7 +7691,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
@@ -10679,6 +10679,10 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Papir"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "_Open"
 #~ msgstr "Åbn"
 
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 76d0706..7aeaeeb 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: de\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-16 14:55+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Stromberger <mstromberger at aon.at>\n"
 "Language-Team: deutsch <de at li.org>\n"
@@ -585,7 +585,7 @@ msgstr "Voreinstellung"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -595,7 +595,7 @@ msgstr "Kategorien"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -620,12 +620,12 @@ msgstr ""
 "Standardsortierung wenn Daten vorhanden sind: Notizen, Empfänger, Kategorie "
 "und Budgeteintrag."
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Geschäftsjahr oder Zeitraum von 12 Monaten"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1134,15 +1134,11 @@ msgstr "Bargeldkonto"
 msgid "Type"
 msgstr "Art"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 msgid "Select"
 msgstr "Auswählen"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-msgid "Period"
-msgstr "Zeitspanne"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1151,11 +1147,16 @@ msgstr "Zeitspanne"
 msgid "Amount"
 msgstr "Betrag"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr "Durchschnitt"
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "aktuelles Jahr"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 msgid "Amount retained"
 msgstr "einbehaltener Betrag"
 
@@ -1164,21 +1165,21 @@ msgstr "einbehaltener Betrag"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr "Zeitraum von 12 Monaten"
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Den Betrag von der letzten Aktion zuordnen"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr "Den durchschnittlichen Betrag kopieren"
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Eine Datenquelle für das Konto: \"%s\" auswählen"
@@ -2150,7 +2151,7 @@ msgstr "Gesamtsumme"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "Buchung splitten"
@@ -4595,7 +4596,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr "Es werden alle Buchungen aus einem gewählten Bericht archiviert."
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Bericht"
 
@@ -7532,7 +7533,7 @@ msgstr ""
 "speichern wollen, müssen Sie den Vorgang abbrechen und die Datei unter einem "
 "anderen Namen speichern oder die Option \"%s\" in den Einstellungen setzen."
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "Unbenannt"
 
@@ -7571,11 +7572,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Datei speichern - Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr "Die Kopie einer älteren Grisbi-Datei löschen"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7838,7 +7839,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Buchung: gelöschtes Konto"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Umbuchung : "
 
@@ -7874,25 +7875,25 @@ msgstr "Barzahlung"
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "Für den Bericht wurden keine Empfänger ausgewählt."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "Sie müssen ein Datum eingeben."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Ungültiges Datum %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "Ungültiges Betragsdatum %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "Sie müssen einen Betrag eingeben"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
@@ -7900,12 +7901,12 @@ msgstr ""
 "Für eine Element einer Splitt-Buchung kann keine weitere Splitt-Buchung "
 "erstellt werden."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "Das Konto für die zeitlich geplante Umbuchung ist gelöscht."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
@@ -7913,15 +7914,15 @@ msgstr ""
 "Das zugeordnete Konto für diese Umbuchung ist nicht mehr vorhanden oder "
 "geschlossen."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "Eine Umbuchung auf das gleiche Konto ist nicht möglich."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "Eine Umbuchung auf ein geschlossenes Konto ist nicht möglich."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -7932,7 +7933,7 @@ msgstr ""
 "jedoch sind keine Nummern vorhanden.\n"
 "Soll der Vorgang fortgesetzt werden?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -7940,29 +7941,29 @@ msgstr ""
 "Achtung: Diese Schecknummer wird bereit benützt.\n"
 "Soll der Vorgang fortgesetzt werden?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr ""
 "Für Buchungen an mehrere Empfänger muss eine neue Buchung erfasst werden."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr ""
 "Eine Buchung an mehrere Empfänger darf kein Teil einer Splitt-Buchung sein."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr "Das Wort \"Report\" ist reserviert, bitte ein anderes Wort verwenden."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "Ungültige Gruppe von Empfängern."
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Eine Buchung bearbeiten"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7975,7 +7976,7 @@ msgstr ""
 "Soll der Vorgang fortgesetzt werden?"
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Buchungsformular Einstellungen"
 
@@ -11195,6 +11196,9 @@ msgstr ""
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Finanzprogramm für Privatpersonen"
 
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Zeitspanne"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %"
 #~ msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %s\n"
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 6acca2c..11fb01e 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Grisbi 0.5.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-13 14:53+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: KASKAS <ttnfy17 at yahoo.gr>\n"
@@ -619,7 +619,7 @@ msgstr "Πίσω στην προεπιλογή"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -629,7 +629,7 @@ msgstr "Κατηγορίες"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -653,13 +653,13 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Επιλέξτε το οικονομικό έτος"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1178,16 +1178,11 @@ msgstr "Λογαριασμός μετρητών"
 msgid "Type"
 msgstr "Τύπος"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 msgid "Select"
 msgstr "Επιλέξτε"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "Πέσο"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1196,11 +1191,16 @@ msgstr "Πέσο"
 msgid "Amount"
 msgstr "Ποσό"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr "Μέσος όρος"
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "Τρέχον έτος"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Όνομα λογαριασμού"
@@ -1210,22 +1210,22 @@ msgstr "Όνομα λογαριασμού"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Αναστρέψτε το ποσό των εισαγόμενων συναλλαγών"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τις συναλλαγές που συγχωνεύονται"
@@ -2215,7 +2215,7 @@ msgstr "Γενικό σύνολο"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "Διάσπαση της συναλλαγής"
@@ -4678,7 +4678,7 @@ msgstr ""
 "Το Grisbi θα αρχειοθετήσει τις συναλλαγές που επιλέγονται από μια έκθεση."
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Αναφορά"
 
@@ -7668,7 +7668,7 @@ msgstr ""
 "πρέπει να το ακυρώσετε και το σώζετε με ένα άλλο όνομα ή ενεργοποιείτε την "
 "επιλογή \"%s\" στην οργάνωση."
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "απροσδιόριστος"
 
@@ -7707,11 +7707,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Ονομάστε το αρχείο λογαριασμών"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7970,7 +7970,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Μεταφορά: Διαγραμμένος λογαριασμός"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Μεταφορά : "
 
@@ -8006,26 +8006,26 @@ msgstr "Απόσυρση μετρητών"
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "Δεν επιλέχτηκε κανένας δικαιούχος πληρωμής σε αυτήν την έκθεση."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "Πρέπει να εισαγάγετε μια ημερομηνία."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Άκυρη ημερομηνία %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "Άκυρη τοκοφόρος ημερομηνία %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "Πρέπει να εισαγάγετε μια ημερομηνία."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
@@ -8033,14 +8033,14 @@ msgstr ""
 "Δεν μπορείτε να θέσετε τη διάσπαση της συναλλαγής στην κατηγορία για μια "
 "απόγονο μιας διάσπασης της συναλλαγής."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr ""
 "Αδύνατη η σύνδεση μιας μεταφοράς σε έναν διαγραμμένο λογαριασμό σε μια "
 "σχεδιασμένη συναλλαγή."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
@@ -8048,15 +8048,15 @@ msgstr ""
 "Δεν υπάρχει κανένας σχετικός λογαριασμός για αυτήν την μεταφορά ή ο σχετικός "
 "λογαριασμός είναι άκυρος."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "Αδύνατη η εκροή της μεταφοράς στον λογαριασμό"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "Αδύνατη η εκροή της μεταφοράς σε έναν κλειστό λογαριασμό"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -8066,7 +8066,7 @@ msgstr ""
 "αλλά δεν περιέχει οποιοδήποτε αριθμό.\n"
 "Θα συνεχίσετε παρόλα αυτά;"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -8074,31 +8074,31 @@ msgstr ""
 "Προειδοποίηση: αυτός ο αριθμός επιταγών χρησιμοποιείται ήδη.\n"
 "θα συνεχίσετε παρόλα αυτά;"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr ""
 "Μια συναλλαγή με έναν πολλαπλάσιο δικαιούχο πληρωμής πρέπει να είναι νέα."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr ""
 "Μια συναλλαγή με έναν πολλαπλάσιο δικαιούχο πληρωμής δεν μπορεί να είναι "
 "διασπασμένος απόγονος."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 "Η λέξη \"έκθεση \" είναι διατηρημένη. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μια άλλη."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "Άκυρος πολλαπλάσιος δικαιούχος πληρωμής."
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Τροποποίηση μιας συναλλαγής"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -8113,7 +8113,7 @@ msgstr ""
 "Είστε βέβαιοι;"
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Διαμορφώστε τη μορφή"
 
@@ -11246,6 +11246,10 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Προσωπικός διευθυντής χρηματοδότησης για τον καθέναν\n"
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Πέσο"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %"
 #~ msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %s\n"
 
diff --git a/po/eo.po b/po/eo.po
index 56bc113..6562d71 100644
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-28 20:04+0200\n"
 "Last-Translator: Cyril Castelbou <cyril.castelbou at free.fr>\n"
 "Language-Team: esperanto <eo at li.org>\n"
@@ -569,7 +569,7 @@ msgstr ""
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -579,7 +579,7 @@ msgstr ""
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -602,12 +602,12 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1096,15 +1096,11 @@ msgstr ""
 msgid "Type"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 msgid "Select"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-msgid "Period"
-msgstr ""
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1113,11 +1109,15 @@ msgstr ""
 msgid "Amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+msgid "Current fyear"
+msgstr ""
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 msgid "Amount retained"
 msgstr ""
 
@@ -1126,21 +1126,21 @@ msgstr ""
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr ""
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr ""
@@ -2043,7 +2043,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr ""
@@ -4321,7 +4321,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr ""
 
@@ -7011,7 +7011,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr ""
 
@@ -7049,11 +7049,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7268,7 +7268,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr ""
 
@@ -7304,83 +7304,83 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
 "Continue anyway?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7390,7 +7390,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 949e97b..6e3b1b4 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-09 11:48+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos M. Cámara Mora <cmcamara at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <es at li.org>\n"
@@ -586,7 +586,7 @@ msgstr "Por defecto"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -596,7 +596,7 @@ msgstr "Categorías"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -621,12 +621,12 @@ msgstr ""
 "Orden por defecto si los datos no son cero: notas, tercero, categoría y "
 "línea presupuestaria."
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Elija el año financiero o 12 meses naturales"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1141,15 +1141,11 @@ msgstr "Cuenta de caja"
 msgid "Type"
 msgstr "Tipo"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 msgid "Select"
 msgstr "Seleccionar"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-msgid "Period"
-msgstr "Periodo"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1158,11 +1154,16 @@ msgstr "Periodo"
 msgid "Amount"
 msgstr "Cantidad"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr "Promedio"
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "Año actual"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Cantidad retenida"
 
@@ -1171,21 +1172,21 @@ msgstr "Cantidad retenida"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr "12 meses naturales"
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Asignar la cantidad de la última operación"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr "Copiar la cantidad promedio"
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Por favor, elija la fuente de datos para la cuenta: \"%s\""
@@ -2164,7 +2165,7 @@ msgstr "Total general"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "Anotación en la transacción"
@@ -4609,7 +4610,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr "Grisbi archivará todas las transacciones seleccionadas por un informe."
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Informe"
 
@@ -7547,7 +7548,7 @@ msgstr ""
 "debe cancelar y guardarlo con otro nombre o activar la opción \"%s\" en la "
 "configuración."
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "Sin nombre"
 
@@ -7585,11 +7586,11 @@ msgstr "Si cierra sin guardar, todos los cambios desde %s se perderán."
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Nombre de los ficheros de cuentas"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr "Borrar una copia del fichero de la versión antigua de Grisbi"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7844,7 +7845,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Transferencia: Cuenta borrada"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Transferencia : "
 
@@ -7880,25 +7881,25 @@ msgstr "Retirada de efectivo"
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "No hay terceros seleccionados para este informe."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "Debe introducir una fecha."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Fecha no válida %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "Fecha no válida %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "Debe introducir una cantidad."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
@@ -7906,14 +7907,14 @@ msgstr ""
 "No puede poner una anotación de transacción en la categoría para un hijo de "
 "una anotación de transacción."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr ""
 "No se puede asociar una transferencia a una cuenta borrada en una "
 "transacción programada."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
@@ -7921,15 +7922,15 @@ msgstr ""
 "No hay una cuenta asociada para esta transferencia o la cuenta asociada no "
 "es válida."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "No puede emitir una transferencia hacia su propia cuenta"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "No puedo realizar una transferencia sobre una cuenta cerrada."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -7939,7 +7940,7 @@ msgstr ""
 "pero no contiene ningún número.\n"
 "¿Continuar de todas formas?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -7947,28 +7948,28 @@ msgstr ""
 "Aviso: Este número de cheque ya está usado.\n"
 "¿Continuar de todas formas?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr "Una transacción con múltiples terceros debe ser nueva."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr ""
 "Una transacción con múltiples terceros no puede ser el hijo de un desglose."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr "La palabra \"Informe\" está reservada. Por favor, use otra."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "Múltiples terceros no válidos."
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Modificando una transacción"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7982,7 +7983,7 @@ msgstr ""
 "¿ Está seguro ?"
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Configurar el formulario"
 
@@ -11158,6 +11159,9 @@ msgstr ""
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Gestor de finanzas personal para todo el mundo\n"
 
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Periodo"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %"
 #~ msgstr "%s : %s - %s:%d:%s - %s\n"
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index e2ff589..73c4fa4 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: girisbi VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-10-02 10:07+0330\n"
 "Last-Translator: hadi <hadi60 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: farsi <en at li.org>\n"
@@ -603,7 +603,7 @@ msgstr "ویش فرض"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -613,7 +613,7 @@ msgstr ""
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -637,12 +637,12 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1156,17 +1156,12 @@ msgstr ""
 msgid "Type"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "حذف"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "کاغذ"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1175,11 +1170,16 @@ msgstr "کاغذ"
 msgid "Amount"
 msgstr "مقدار"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "سال جاری"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "حساب ها"
@@ -1189,21 +1189,21 @@ msgstr "حساب ها"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr ""
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "جستجوی تراکنش"
@@ -2124,7 +2124,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr ""
@@ -4451,7 +4451,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "گزارش"
 
@@ -7199,7 +7199,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "بی نام"
 
@@ -7237,11 +7237,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7459,7 +7459,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "حساب حذف شده"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr ""
 
@@ -7495,85 +7495,85 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "باید تاریخ را وارد کنید."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "نام فایل معتبر نیست \"%s\"!"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "نام فایل معتبر نیست \"%s\"!"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "باید تاریخ را وارد کنید."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
 "Continue anyway?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 #, fuzzy
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "حذف تراکنش"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7583,7 +7583,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
@@ -10470,6 +10470,10 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "کاغذ"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Print amortization table"
 #~ msgstr "پرینت در فایل"
 
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 807875a..82a8ba1 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fr\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-02 23:26+0200\n"
 "Last-Translator: Pierre Biava <pierre at pierre.biava.name>\n"
 "Language-Team: GNOME French Team <gnomefr at traduc.org>\n"
@@ -587,7 +587,7 @@ msgstr "Par défaut"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -597,7 +597,7 @@ msgstr "Catégories"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -622,12 +622,12 @@ msgstr ""
 "Classement des données par défaut si elles existent :\n"
 "\tremarques, tiers, catégories et imputations budgétaires."
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Choix de l'exercice ou 12 mois glissants"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1126,15 +1126,11 @@ msgstr "Compte de caisse"
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 msgid "Select"
 msgstr "Sélectionner"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-msgid "Period"
-msgstr "Période utilisée"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1143,11 +1139,15 @@ msgstr "Période utilisée"
 msgid "Amount"
 msgstr "Montant"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr "Moyenne"
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+msgid "Current fyear"
+msgstr "Année en cours"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Montant retenu"
 
@@ -1156,21 +1156,21 @@ msgstr "Montant retenu"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr "12 mois glissants"
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Assigner le montant de la dernière opération"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr "Copier la valeur moyenne"
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Sélectionnez la source des données pour le compte : %s"
@@ -2140,7 +2140,7 @@ msgstr "Total général"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "Opération ventilée"
@@ -4589,7 +4589,7 @@ msgstr ""
 "Grisbi archivera toutes les transactions appartenant à l'état sélectionné"
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "État"
 
@@ -7515,7 +7515,7 @@ msgstr ""
 "l'enregistrer, vous devez annuler et le sauvegarder sous un autre nom ou "
 "alors activer l'option « %s » dans les préférences."
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "sans nom"
 
@@ -7555,11 +7555,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Création d'un nom de fichier de comptes"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr "Supprimer la copie du fichier de la version précédente de grisbi"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7823,7 +7823,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Virement : Compte supprimé"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Virement : "
 
@@ -7859,25 +7859,25 @@ msgstr "Liquide"
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "Cet état ne comporte pas de tiers sélectionnés."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "Une date est obligatoire."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Date invalide %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "La date est invalide %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "Un montant est obligatoire."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
@@ -7885,28 +7885,28 @@ msgstr ""
 "Vous ne pouvez pas choisir la catégorie « opération ventilée » pour une "
 "opération fille"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr ""
 "Vous ne pouvez pas associer un virement pour un compte supprimé dans une "
 "opération programmée."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr "Il n'y a pas de compte associé à ce virement où il est invalide"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "Impossible d'effectuer un virement sur son propre compte"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "Impossible d'effectuer un virement sur un compte clos"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -7916,7 +7916,7 @@ msgstr ""
 "aucun numéro.\n"
 "Souhaitez-vous continuer ?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -7924,30 +7924,30 @@ msgstr ""
 "Attention, le numéro du chèque est déjà utilisé.\n"
 "Souhaitez-vous continuer ?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr ""
 "Une opération dont le tiers est un état doit forcément être une nouvelle "
 "opération."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr ""
 "Une opération dont le tiers est un état ne peut pas être une sous-opération."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr "Le mot « État » est réservé. Veuillez en utiliser un autre."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "Nom de tiers déjà utilisé."
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Modifier une opération"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+ : ../src/gsb_form.c:3199 tion" é." é. Veuillez en utiliser un autre." on."  erderán." θέναν\n" μια άλλη." αι " ŒÏ‚ " sbi.org/index.fr.html])   ÐÔÛ³ÿ Ã	èã{+ Ȅéã{+ è	ä{+         $   ’øå{+ ÐÔÛ³ÿ  'å{+     àÉÛ³ÿ     °ÈÛ³ÿ »èã{+    è   è!   è!   `ÔÛ³ÿ ÐÔÛ³ÿ x´å{+     àÊÛ³ÿ     íèã{+             Öèã{+ `ÔÛ³ÿ °èã{+ ŸÔÛ³ÿ     À¯hå{+ Ã	èã{+   hå{+ ؤhå{+ ¨©hå{+ Ȅéã{+     x´å{+     àÊÛ³ÿ     °ÉÛ³ÿ »èã{+ `ÔÛ³ÿ ÐÔÛ³ÿ È}ää{+     ÀËÛ³ÿ     íèã{+       	      Öèã{+ `ÔÛ³ÿ °èã{+ ŸÔÛ³ÿ ÔÛ³ÿ ˆÔÛ³ÿ 	ä{+ :       ÐÔÛ³ÿ Ã	èã{+ Ȅéã{+         ÀËÛ³ÿ     ÊÛ³ÿ »èã{+ H  I    J  K      M  N  O    P  `ÔÛ³ÿ ÐÔÛ³ÿ H5»ä{+     `ÍÛ³ÿ     íèã{+     85»ä{+     Öèã{+ `ÔÛ³ÿ     0¯hå{+ Ã	èã{+  Àå{+  i˜ä{+   hå{+ ؤhå{+ ¨©hå{+ Ȅéã{+ 
     H5»ä{+     `ÍÛ³ÿ      ËÛ³ÿ »èã{+ 85»ä{+     `ÍÛ³ÿ     ÐËÛ³ÿ »èã{+ (5»ä{+     `ÍÛ³ÿ     ÌÛ³ÿ »èã{+ 5»ä{+     `ÍÛ³ÿ     0ÌÛ³ÿ »èã{+ 	    ¨®hå{+ Ã	èã{+     ¨©hå{+ °ÆÛ³ÿ     Š¸˜ä{+ ¶èã{+   ÿ ؤhå{+ ÐÌÛ³ÿ     y¸˜ä{+ ¶èã{+      hå{+  ÍÛ³ÿ     Z¸˜ä{+ ¶èã{+ Ød˜ä{+  Àå{+  i˜ä{+   hå{+ ØÄå{+ ؤhå{+ ¨©hå{+ Ȅéã{+     ୖä{+     €ÎÛ³ÿ     PÍÛ³ÿ »èã{+   )    *  -  .  0  3    5  6  7  8  :  <  =  `ÔÛ³ÿ ÐÔÛ³ÿ pëbä{+      ÏÛ³ÿ     íèã{+     S  T         8Ïå{+ Ã	èã{+ ØÄå{+  Éå{+ Ȅéã{+     c  f      Õ_ at fÆS -/ä{+ ÐÔÛ³ÿ pëbä{+      ÏÛ³ÿ     pÎÛ³ÿ »èã{+ øÒ êÓïs¨Ó,~9„×u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv`ÔÛ³ÿ ÐÔÛ³ÿ HŽ-ä{+     ÐÑÛ³ÿ        ÐÔÛ³ÿ Ã	èã{+     è	ä{+ 0ÍÛ³ÿ     -/ä{+ ¶èã{+ è	ä{+     `ÔÛ³ÿ     ŸÔÛ³ÿ õ¬	ä
 {+ ÐÔÛ³ÿ HŽ-ä{+     ÐÑÛ³ÿ     €ÏÛ³ÿ »èã{+ 8Ž-ä{+  #: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7962,7 +7962,7 @@ msgstr ""
 "Etes vous certain ?"
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr "Configurer le formulaire"
 
@@ -9983,7 +9983,7 @@ msgstr "Fichier de configuration"
 
 #: ../src/parametres.c:943
 msgid "Use the config file of version stable as model"
-msgstr "Utiliser le fichier de configuration de la version stable comme model"
+msgstr "Utiliser le fichier de configuration de la version stable comme modèle"
 
 #: ../src/parametres.c:1033
 #, c-format
@@ -10035,7 +10035,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/parametres.c:1181
 msgid "Sort option for transactions"
-msgstr "Option de tri pour les opérations"
+msgstr "Options de tri pour les opérations"
 
 #: ../src/parametres.c:1182
 msgid "by number"
@@ -11139,6 +11139,9 @@ msgstr " : "
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Gestionnaire de finances personnelles"
 
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Période utilisée"
+
 #~ msgid "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %ld E %d\n"
 #~ msgstr "%s, %2f : %s - %s:%d:%s - %ld E %d\n"
 
diff --git a/po/he.po b/po/he.po
index 4de820b..7167180 100644
--- a/po/he.po
+++ b/po/he.po
@@ -283,7 +283,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: he\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-11 16:08+0200\n"
 "Last-Translator: dotan\n"
 "Language-Team: <en at li.org>\n"
@@ -906,7 +906,7 @@ msgstr "חזרה אל הגדרות ברירת המחדל"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -916,7 +916,7 @@ msgstr "קטגוריות"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -940,13 +940,13 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "בחירת שנת הכספים"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1471,17 +1471,12 @@ msgstr "חשבון מזומן"
 msgid "Type"
 msgstr "סוג"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "לסמן הכל"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "נייר"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1490,11 +1485,16 @@ msgstr "נייר"
 msgid "Amount"
 msgstr "כמות"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "שנה נוכחית"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "סכום לקו תקציב"
@@ -1504,22 +1504,22 @@ msgstr "סכום לקו תקציב"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "ימים מסביב לתאריך של העיסקה המיובאת."
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "שימוש בעיסקה הנבחרת בתור תבנית"
@@ -2500,7 +2500,7 @@ msgstr "סך הכל הכללי"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "שבירת עיסקה"
@@ -4948,7 +4948,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "דו\"ח"
 
@@ -7758,7 +7758,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "ללא שם"
 
@@ -7796,11 +7796,11 @@ msgstr "במקרה של סגירה ללא שמירה, כל השינויים שנ
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "שם קובץ החשבונות"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -8029,7 +8029,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "העברה: חשבון שנמחק"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 #, fuzzy
 msgid "Transfer : "
 msgstr "העברה"
@@ -8067,53 +8067,53 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "לא נבחר כל צד שלישי לדו\"ח זה."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "יש להכניס תאריך."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "תאריך לא תקין"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "תאריך לא תקין"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "יש להכניס תאריך."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "המרת העיסקה לעיסקה מתוזמנת"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr "החשבון המקושר להעברה זו אינו תקין"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "לא ניתן להעביר מאותו החשבון לאותו החשבון."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "לא ניתן לבצע העברה בחשבון סגור."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -8123,7 +8123,7 @@ msgstr ""
 "אך אינה מכילה אף מספר.\n"
 "האם להמשיך בכל זאת?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -8131,31 +8131,31 @@ msgstr ""
 "אזהרה: מספר המחאה זה כבר נמצא בשימוש.\n"
 "האם להמשיך בכל זאת?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr "עיסקה עם צד שלישי מרובה משתתפים חייבת להיות עיסקה חדשה."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr "עיסקה עם צד שלישי מרובה משתתפים חייבת להיות עיסקה חדשה."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 #, fuzzy
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "צד שלישי מרובה משתמשים אינו תקין."
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 #, fuzzy
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "עריכת עיסקה"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -8165,7 +8165,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
@@ -11249,6 +11249,10 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "נייר"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Print amortization table"
 #~ msgstr "הדפסה לקובץ"
 
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index 21a09bf..9649146 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-04-05 00:03+0000\n"
 "Last-Translator: Fabio Erculiani <fabio.erculiani at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <LL at li.org>\n"
@@ -627,7 +627,7 @@ msgstr "Ripristina i valori predefiniti"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -637,7 +637,7 @@ msgstr "Categorie"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -661,13 +661,13 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Scegli l'anno finanziario"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1192,17 +1192,12 @@ msgstr "Conto monetario"
 msgid "Type"
 msgstr "Tipo"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "Seleziona tutto"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "Carta"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1211,11 +1206,16 @@ msgstr "Carta"
 msgid "Amount"
 msgstr "Totale"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "Anno corrente"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Importo per linea budget"
@@ -1225,22 +1225,22 @@ msgstr "Importo per linea budget"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "giorni vicini alla data nella transazione importata."
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Usa le transazioni selezionate come template"
@@ -2222,7 +2222,7 @@ msgstr "Totale generale"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "Ripartizione della categoria"
@@ -4687,7 +4687,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Rapporto"
 
@@ -7485,7 +7485,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "Senza nome"
 
@@ -7524,11 +7524,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Nome del documento dei conti"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7753,7 +7753,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Trasferimento: conto eliminato"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 #, fuzzy
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Tasferimento"
@@ -7792,53 +7792,53 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "Nessua categoria personalizzata selezionata per questo rapporto."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "Devi impostare una data."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Data non valida"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "Data non valida"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "Devi impostare una data."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "Converti la transazione in una transazione schedulata"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr "Il conto associato a questo trasferimento non è valido"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "Impossibile eseguire un trasferimento a sé stessi."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "Impossible effettuare un trasferimento su un conto chiuso."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -7848,7 +7848,7 @@ msgstr ""
 "ma non contiene alcun numero.\n"
 "Continuare?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -7856,33 +7856,33 @@ msgstr ""
 "Attenzione: questo numero di assegno è già usato.\n"
 "Continuare?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr ""
 "Una transazione con più categorie personalizzate deve averne una nuova."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr ""
 "Una transazione con più categorie personalizzate deve averne una nuova."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 #, fuzzy
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "Categoria multipla personalizzata non valida."
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 #, fuzzy
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Modifica transazione"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7892,7 +7892,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
@@ -10994,6 +10994,10 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Carta"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Print amortization table"
 #~ msgstr "Stampa in un file"
 
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 01b8dfe..8bc3cc3 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-02-11 22:04+0100\n"
 "Last-Translator: E.Huijsing <lighthous at users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Dutch <en at li.org>\n"
@@ -643,7 +643,7 @@ msgstr "Herstel standaard"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -654,7 +654,7 @@ msgstr "Categorieën"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -678,13 +678,13 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Kies een financieel jaar"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1210,17 +1210,12 @@ msgstr "Kasrekening"
 msgid "Type"
 msgstr "Soort"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "Selecteer alles"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "Opmaak"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1229,11 +1224,16 @@ msgstr "Opmaak"
 msgid "Amount"
 msgstr "Bedrag"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "Huidig jaar"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Bedrag per budgetregel"
@@ -1243,22 +1243,22 @@ msgstr "Bedrag per budgetregel"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "dagen rond de datum van het importeren."
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Gebruik de gekozen transactie als sjabloon"
@@ -2247,7 +2247,7 @@ msgstr "Totaal algemeen"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "Opsplitsen van transactie"
@@ -4711,7 +4711,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Rapport"
 
@@ -7546,7 +7546,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "Niet benoemd"
 
@@ -7586,11 +7586,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Bestand opslaan als"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7820,7 +7820,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Overschrijving : verwijderde rekening"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Overschrijving : "
 
@@ -7858,53 +7858,53 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "Er is geen begunstigde geselecteerd voor dit rapport"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "U moet een datum invullen."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Datum onbekende"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "Datum onbekende"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "U moet een datum invullen."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "Transactie omzetten naar een geplande transactie"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr "De bijbehorende rekening voor deze overschrijving bestaat niet"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "U kunt geen overschrijving maken naar dezelfde rekening"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "Kan geen transactie uitvoeren op/naar een gesloten rekening."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -7914,7 +7914,7 @@ msgstr ""
 "maar heeft geen nummer.\n"
 "Toch door gaan?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -7922,31 +7922,31 @@ msgstr ""
 "Waarschuwing dit chequenummer wordt al gebruikt.\n"
 "Toch door gaan?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr "Een transactie met meerdere begunstigden moet een nieuwe zijn"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr "Een transactie met meerdere begunstigden moet een nieuwe zijn"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 #, fuzzy
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "Ongeldige meervoudige begunstigde"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 #, fuzzy
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Bewerk transacties"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7956,7 +7956,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
@@ -11083,6 +11083,10 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Opmaak"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Print amortization table"
 #~ msgstr "Print naar bestand"
 
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 7d4cb9e..e9b262e 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-05-15 12:44+0200\n"
 "Last-Translator: Ryszard Jeziorski <r.jeziorski at dart.kielce.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
@@ -630,7 +630,7 @@ msgstr "Przywróć ustawienia domyślne"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -640,7 +640,7 @@ msgstr "Kategorie"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -664,13 +664,13 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Wybierz rok finansowy"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1195,17 +1195,12 @@ msgstr "Gotówka"
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "Zaznacz wszystkie"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "Papier"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1214,11 +1209,16 @@ msgstr "Papier"
 msgid "Amount"
 msgstr "Kwota"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "Aktualny rok"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Suma dla linii budżetowej"
@@ -1228,22 +1228,22 @@ msgstr "Suma dla linii budżetowej"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr " dni przed i po dacie w importowanej transakcji."
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Użyj zaznaczonej transakcji jako szablonu"
@@ -2225,7 +2225,7 @@ msgstr "Razem"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "Transakcja zbiorcza"
@@ -4671,7 +4671,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Raport"
 
@@ -7482,7 +7482,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "bez nazwy"
 
@@ -7521,11 +7521,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Nazwa pliku kont"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7750,7 +7750,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Transfer: usunięte konto"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 #, fuzzy
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Przelew"
@@ -7788,53 +7788,53 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "Nie wybrano beneficjenta dla tego raportu"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "Musisz podać datę"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Błędna data"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "Błędna data"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "Musisz podać datę"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "Przekształć transakcję w zaplanowaną transakcję"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr "Konto powiązane z tym transferem jest nieprawidłowe"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "Nie można wykonać transferu do tego samego konta"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "Nie można wykonać transferu do zamkniętego konta "
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -7844,7 +7844,7 @@ msgstr ""
 "ale nie zawiera żadnego numeru.\n"
 "Kontynuować?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -7852,31 +7852,31 @@ msgstr ""
 "Ostrzeżenie: podany numer czeku został już użyty.\n"
 " Kontynuować mimo to?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr "Transakcja z wielokrotnym beneficjentem musi być nową transakcją."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr "Transakcja z wielokrotnym beneficjentem musi być nową transakcją."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 #, fuzzy
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "Nieprawidłowy wielokrotny benficjent"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 #, fuzzy
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Edytuj transakcję"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7886,7 +7886,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
@@ -10991,6 +10991,10 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Papier"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Print amortization table"
 #~ msgstr "Wydruk do pliku"
 
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 0110679..7b12e0f 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pt_BR\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 09:07-0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <pt at li.org>\n"
@@ -631,7 +631,7 @@ msgstr "Voltar para padrões"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -641,7 +641,7 @@ msgstr "Categorias"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -665,13 +665,13 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Alterar o ano contábil"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1192,17 +1192,12 @@ msgstr "Conta de caixa"
 msgid "Type"
 msgstr "Tipo"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "Selecionar todas"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "Papel"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1211,11 +1206,16 @@ msgstr "Papel"
 msgid "Amount"
 msgstr "Valor"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "Ano atual"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Valores por orçamento"
@@ -1225,22 +1225,22 @@ msgstr "Valores por orçamento"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "dias em torno da data no lançamento importada"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Use os lançamentos como modelo"
@@ -2226,7 +2226,7 @@ msgstr "Total geral"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "Divisão do lançamento"
@@ -4687,7 +4687,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Relatório"
 
@@ -7511,7 +7511,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "sem nome"
 
@@ -7549,11 +7549,11 @@ msgstr "Se você fechar sem salvar, todos as sua alterações serão perdidas."
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Nome do arquivo de contas"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7782,7 +7782,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Transferir: conta apagada."
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Transferir"
 
@@ -7819,53 +7819,53 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "Nenhum terceiro selecionado para este relatório."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "Você deve informar uma data."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Data inválida"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "Data inválida."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "Você deve informar uma data."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "Converter lançamento para lançamentos agendados"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr "A conta associadas para esta transferência é inválida"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "Não é possível fazer uma transferência para a própria conta."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "Não é possível efetuar uma transferência em uma conta fechada."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -7875,7 +7875,7 @@ msgstr ""
 "não contém nenhum número.\n"
 "Continuar mesmo assim ?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -7883,31 +7883,31 @@ msgstr ""
 "Atenção: este número de cheque já foi usado.\n"
 "Continuar mesmo assim ?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr "Cada lançamento com vários terceiros deverá ser única."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr "Cada lançamento com vários terceiros deverá ser única."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 #, fuzzy
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "Vários terceiros inválido"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 #, fuzzy
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Editar lançamento"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7917,7 +7917,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
@@ -11026,6 +11026,10 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Papel"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Print amortization table"
 #~ msgstr "Imprimir para arquivo"
 
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index 5cd7db0..495ba4a 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -38,7 +38,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:24+0100\n"
 "Last-Translator: Mircea Aronovici <bucuresti at free.fr>\n"
 "Language-Team: <bucuresti at free.fr>\n"
@@ -662,7 +662,7 @@ msgstr "Restabilirea reglajelor de origine"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -672,7 +672,7 @@ msgstr "Categorii"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -696,13 +696,13 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Alegerea exerciţiului"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1227,17 +1227,12 @@ msgstr "Cont de casă"
 msgid "Type"
 msgstr "Tip"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "Selecţionaţi totul"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "Hârtie"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1246,11 +1241,16 @@ msgstr "Hârtie"
 msgid "Amount"
 msgstr "Sumă totală"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "Anul în curs"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Suma pe IB"
@@ -1260,22 +1260,22 @@ msgstr "Suma pe IB"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "zile împrejurul datei operaţiunii importate."
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Utiliza operaţiunea selecţionată ca model"
@@ -2257,7 +2257,7 @@ msgstr "Total general"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr "Tranzacţie ventilată"
@@ -4713,7 +4713,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Stare"
 
@@ -7544,7 +7544,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "făra nume"
 
@@ -7584,11 +7584,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Creaţia unui nume de fişier de conturi"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7813,7 +7813,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Virament : Cont suprimat"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 #, fuzzy
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Virament"
@@ -7851,53 +7851,53 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "Această stare nu comportă terţi selecţionaţi."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "O dată este obligatorie."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Dată neconformă"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "Dată neconformă"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "O dată este obligatorie."
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "Convertirea operaţiunii în operaţiune planificată"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr "Contul asociat la virament nu este valid"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "Impusibilitate de transfer pe contul său"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "Imposibil de a efectua un virament pe un cont închis"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -7907,7 +7907,7 @@ msgstr ""
 "număr.\n"
 "Vreţi să continuaţi ?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -7915,35 +7915,35 @@ msgstr ""
 "Atenţiune, numărul cecului este deja utilizat.\n"
 "Vreţi să continuaţi ?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr ""
 "O operaţiune a cărui terţ este o stare trebuie să fie fără îndoială o nouă "
 "operaţiune. "
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr ""
 "O operaţiune a cărui terţ este o stare trebuie să fie fără îndoială o nouă "
 "operaţiune. "
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 #, fuzzy
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "Numele de stare în terţ este invalidă"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 #, fuzzy
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Edtarea operaţiunii"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7953,7 +7953,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
@@ -11058,6 +11058,10 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Hârtie"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Print amortization table"
 #~ msgstr "Imprima într'un fişier"
 
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index d83a5d9..445e916 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ru\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-11 19:06+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandre Prokoudine <alexandre.prokoudine at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <ru at li.org>\n"
@@ -586,7 +586,7 @@ msgstr "Сбросить до исходных"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -596,7 +596,7 @@ msgstr "Категории"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -620,13 +620,13 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "Выбранный финансовый год используется в этом файле"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1144,15 +1144,11 @@ msgstr "Наличный счёт"
 msgid "Type"
 msgstr "Тип"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 msgid "Select"
 msgstr "Выбрать"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-msgid "Period"
-msgstr "Период"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1161,11 +1157,16 @@ msgstr "Период"
 msgid "Amount"
 msgstr "Сумма"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "За текущий год"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "Тип счёта"
@@ -1175,22 +1176,22 @@ msgstr "Тип счёта"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "Инвертировать число импортированных проводок"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "Выберите объединяемые проводки"
@@ -2111,7 +2112,7 @@ msgstr "Итого в целом"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 msgid "Split of transaction"
 msgstr ""
@@ -4446,7 +4447,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr "Grisbi заархивирует все транзакции, попавшие в отчёт."
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "Отчёт"
 
@@ -7199,7 +7200,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr ""
 
@@ -7238,11 +7239,11 @@ msgstr ""
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "Имя файла со счетами"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7458,7 +7459,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "Передача: счёт удалён"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 msgid "Transfer : "
 msgstr "Передача:"
 
@@ -7495,85 +7496,85 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "Некорректная дата %s"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "все даты"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "Необходимо выбрать хотя бы два счёта"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "Преобразовать транзакцию в _запланированную"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
 "Continue anyway?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "Изменяется проводка"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7583,7 +7584,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
@@ -10483,6 +10484,9 @@ msgstr ""
 msgid "Personnal finances manager"
 msgstr "Общедоступное управление личными финансовыми средствами\n"
 
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "Период"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Print amortization table"
 #~ msgstr "Напечатать заголовок:"
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 5d0d59b..efb90e6 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zh_CN\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-24 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-01 11:08+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-19 11:25+0100\n"
 "Last-Translator: Jianyu Tang <jianyunet at gmail.com>\n"
 "Language-Team: zh_CN <LL at li.org>\n"
@@ -627,7 +627,7 @@ msgstr "恢复默认值"
 #. mise en place de la paddingbox des catégories
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:537 ../src/bet_config.c:555 ../src/bet_config.c:572
-#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:156 ../src/etats_config.c:526
+#: ../src/bet_config.c:635 ../src/bet_hist.c:160 ../src/etats_config.c:526
 #: ../src/etats_config.c:529 ../src/etats_config.c:2991
 #: ../src/etats_config.c:7057 ../src/fenetre_principale.c:282
 #: ../src/navigation.c:314 ../src/navigation.c:1211
@@ -637,7 +637,7 @@ msgstr "类别"
 #. mise en place de la paddingbox des ib
 #. set the title
 #: ../src/bet_config.c:538 ../src/bet_config.c:556 ../src/bet_config.c:573
-#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:165 ../src/etats_config.c:535
+#: ../src/bet_config.c:644 ../src/bet_hist.c:169 ../src/etats_config.c:535
 #: ../src/etats_config.c:538 ../src/etats_config.c:3797
 #: ../src/etats_config.c:7134 ../src/export_csv.c:802
 #: ../src/fenetre_principale.c:287 ../src/import_csv.c:86
@@ -661,13 +661,13 @@ msgid ""
 "budgetary line."
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:185
+#: ../src/bet_config.c:659 ../src/bet_hist.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Choose the financial year or 12 months rolling"
 msgstr "选择财年"
 
 #. name of the div sous-div column
-#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:530
+#: ../src/bet_config.c:874 ../src/bet_hist.c:534
 #: ../src/categories_onglet.c:143 ../src/etats_affiche.c:2433
 #: ../src/etats_config.c:673 ../src/export_csv.c:793
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:157 ../src/import_csv.c:84
@@ -1192,17 +1192,12 @@ msgstr "现金账户"
 msgid "Type"
 msgstr "类型"
 
-#: ../src/bet_hist.c:520 ../src/tiers_onglet.c:1111
+#: ../src/bet_hist.c:524 ../src/tiers_onglet.c:1111
 #, fuzzy
 msgid "Select"
 msgstr "选择所有"
 
-#: ../src/bet_hist.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "纸张"
-
-#: ../src/bet_hist.c:562 ../src/categories_onglet.c:161
+#: ../src/bet_hist.c:551 ../src/categories_onglet.c:161
 #: ../src/etats_config.c:5239 ../src/export_csv.c:787
 #: ../src/gsb_assistant_reconcile_config.c:594 ../src/gsb_scheduler_list.c:340
 #: ../src/gsb_transactions_list.c:153 ../src/import.c:3254
@@ -1211,11 +1206,16 @@ msgstr "纸张"
 msgid "Amount"
 msgstr "总计"
 
-#: ../src/bet_hist.c:578
+#: ../src/bet_hist.c:567
 msgid "Average"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:595
+#: ../src/bet_hist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Current fyear"
+msgstr "本年"
+
+#: ../src/bet_hist.c:600
 #, fuzzy
 msgid "Amount retained"
 msgstr "每预算行总额"
@@ -1225,22 +1225,22 @@ msgstr "每预算行总额"
 #. * FYEAR_COL_NAME : the name of the fyear
 #. * FYEAR_COL_NUMBER : the number of the fyear
 #. * FYEAR_COL_VIEW : it the fyear should be showed
-#: ../src/bet_hist.c:670 ../src/bet_hist.c:972
+#: ../src/bet_hist.c:995
 msgid "12 months rolling"
 msgstr ""
 
 #. Add last amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1372
+#: ../src/bet_hist.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "Assign the amount of the last operation"
 msgstr "导入交易包含的日期"
 
 #. Add average amount menu
-#: ../src/bet_hist.c:1395
+#: ../src/bet_hist.c:1418
 msgid "Copy the average amount"
 msgstr ""
 
-#: ../src/bet_hist.c:1656
+#: ../src/bet_hist.c:1679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please select the data source for the account: \"%s\""
 msgstr "使用选中交易做模板"
@@ -2217,7 +2217,7 @@ msgstr "一般总计"
 
 #: ../src/etats_affiche.c:1853 ../src/export_csv.c:574
 #: ../src/gsb_data_category.c:1054 ../src/gsb_form.c:727
-#: ../src/gsb_form.c:2772 ../src/gsb_form.c:3175
+#: ../src/gsb_form.c:2773 ../src/gsb_form.c:3176
 #: ../src/gsb_form_scheduler.c:316 ../src/gsb_transactions_list.c:3407
 #, fuzzy
 msgid "Split of transaction"
@@ -4651,7 +4651,7 @@ msgid "Grisbi will archive transactions selected by a report."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gsb_assistant_archive.c:314 ../src/gsb_data_payee.c:541
-#: ../src/gsb_form.c:2885 ../src/gsb_form.c:2886 ../src/navigation.c:1236
+#: ../src/gsb_form.c:2886 ../src/gsb_form.c:2887 ../src/navigation.c:1236
 msgid "Report"
 msgstr "报表"
 
@@ -7448,7 +7448,7 @@ msgid ""
 "cancel and save it with another name or activate the \"%s\" option in setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:779
+#: ../src/gsb_file.c:820 ../src/gsb_file.c:831 ../src/main.c:781
 msgid "unnamed"
 msgstr "未命名"
 
@@ -7486,11 +7486,11 @@ msgstr "如果您不保存就关闭文件,将丢失更新的数据"
 msgid "Name the accounts file"
 msgstr "命名账户文件"
 
-#: ../src/gsb_file.c:1140
+#: ../src/gsb_file.c:1144
 msgid "Delete file copy from a previous version of grisbi"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_file.c:1160
+#: ../src/gsb_file.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "Caution, you are about to delete a file copy\n"
@@ -7719,7 +7719,7 @@ msgid "Transfer : Deleted account"
 msgstr "转帐:已删除的账户"
 
 #: ../src/gsb_form.c:759 ../src/gsb_form.c:1883 ../src/gsb_form.c:1884
-#: ../src/gsb_form_widget.c:1044
+#: ../src/gsb_form_widget.c:1046
 #, fuzzy
 msgid "Transfer : "
 msgstr "转帐"
@@ -7757,53 +7757,53 @@ msgstr ""
 msgid "No payee selected for this report."
 msgstr "本报表没有选择第三方。"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2689
+#: ../src/gsb_form.c:2690
 msgid "You must enter a date."
 msgstr "您必须输入日期"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2696
+#: ../src/gsb_form.c:2697
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid date %s"
 msgstr "非法日期"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2719
+#: ../src/gsb_form.c:2720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid value date %s"
 msgstr "非法日期"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2754
+#: ../src/gsb_form.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "You must enter an amount."
 msgstr "您必须输入日期"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2774
+#: ../src/gsb_form.c:2775
 msgid ""
 "You cannot set split of transaction in category for a daughter of a split of "
 "transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2808
+#: ../src/gsb_form.c:2809
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Cannot associate a transfer to a deleted account in a scheduled transaction."
 msgstr "转换交易为计划交易"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2815
+#: ../src/gsb_form.c:2816
 #, fuzzy
 msgid ""
 "There is no associated account for this transfer or associated account is "
 "invalid."
 msgstr "本转帐关联的账户不合法"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2823
+#: ../src/gsb_form.c:2824
 msgid "Can't issue a transfer its own account."
 msgstr "不能转帐到本账户。"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2828
+#: ../src/gsb_form.c:2829
 msgid "Can't issue a transfer on a closed account."
 msgstr "不能在结算账户上产生交易。"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2854
+#: ../src/gsb_form.c:2855
 msgid ""
 "Selected method of payment has an automatic incremental number\n"
 "but doesn't contain any number.\n"
@@ -7813,7 +7813,7 @@ msgstr ""
 "但是没有任何编号。\n"
 "仍然继续?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2872
+#: ../src/gsb_form.c:2873
 msgid ""
 "Warning: this cheque number is already used.\n"
 "Continue anyway?"
@@ -7821,31 +7821,31 @@ msgstr ""
 "警告:该支票的编号已经使用过了。\n"
 "仍然继续?"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2893
+#: ../src/gsb_form.c:2894
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee must be a new one."
 msgstr "有多个第三方的交易必须生成新的交易。"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2898
+#: ../src/gsb_form.c:2899
 #, fuzzy
 msgid "A transaction with a multiple payee cannot be a split child."
 msgstr "有多个第三方的交易必须生成新的交易。"
 
-#: ../src/gsb_form.c:2909
+#: ../src/gsb_form.c:2910
 msgid "The word \"Report\" is reserved. Please use another one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gsb_form.c:2916
+#: ../src/gsb_form.c:2917
 #, fuzzy
 msgid "Invalid multiple payee."
 msgstr "无效的多第三方。"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3198
+#: ../src/gsb_form.c:3199
 #, fuzzy
 msgid "Modifying a transaction"
 msgstr "更改交易"
 
-#: ../src/gsb_form.c:3199
+#: ../src/gsb_form.c:3200
 msgid ""
 "You are trying to change a split of transaction to another kind of "
 "transaction.\n"
@@ -7855,7 +7855,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. propose to configure the form
-#: ../src/gsb_form.c:3502
+#: ../src/gsb_form.c:3503
 msgid "Configure the form"
 msgstr ""
 
@@ -10933,6 +10933,10 @@ msgid "Personnal finances manager"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Period"
+#~ msgstr "纸张"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Print amortization table"
 #~ msgstr "打印到文件"
 
diff --git a/src/bet_data.c b/src/bet_data.c
index 451a8a6..eeb664f 100644
--- a/src/bet_data.c
+++ b/src/bet_data.c
@@ -55,7 +55,10 @@ static GDate *bet_data_futur_get_next_date ( str "  is "   °çš„数据" средствами\n" άλλη." αι " ŒÏ‚ " sbi.org/index.fr.html])   ÐÔÛ³ÿ Ã	èã{+ Ȅéã{+ è	ä{+         $   ’øå{+ ÐÔÛ³ÿ  'å{+     àÉÛ³ÿ     °ÈÛ³ÿ »èã{+    è   è!   è!   `ÔÛ³ÿ ÐÔÛ³ÿ x´å{+     àÊÛ³ÿ     íèã{+             Öèã{+ `ÔÛ³ÿ °èã{+ ŸÔÛ³ÿ     À¯hå{+ Ã	èã{+   hå{+ ؤhå{+ ¨©hå{+ Ȅéã{+     x´å{+     àÊÛ³ÿ     °ÉÛ³ÿ »èã{+ `ÔÛ³ÿ ÐÔÛ³ÿ È}ää{+     ÀËÛ³ÿ     íèã{+       	      Öèã{+ `ÔÛ³ÿ °èã{+ ŸÔÛ³ÿ ÔÛ³ÿ ˆÔÛ³ÿ 	ä{+ :       ÐÔÛ³ÿ Ã	èã{+ Ȅéã{+         ÀËÛ³ÿ     ÊÛ³ÿ »èã{+ H  I    J  K      M  N  O    P  `ÔÛ³ÿ ÐÔÛ³ÿ H5»ä{+     `ÍÛ³ÿ     íèã{+     85»ä{+     Öèã{+ `ÔÛ³ÿ     0¯hå{+ Ã	èã{+  Àå{+  i˜ä{+   hå{+ ؤhå{+ ¨©hå{+ Ȅéã{+ 
     H5»ä{+     `ÍÛ³ÿ      ËÛ³ÿ »èã{+ 85»ä{+     `ÍÛ³ÿ     ÐËÛ³ÿ »èã{+ (5»ä{+     `ÍÛ³ÿ     ÌÛ³ÿ »èã{+ 5»ä{+     `ÍÛ³ÿ     0ÌÛ³ÿ »èã{+ 	    ¨®hå{+ Ã	èã{+     ¨©hå{+ °ÆÛ³ÿ     Š¸˜ä{+ ¶èã{+   ÿ ؤhå{+ ÐÌÛ³ÿ     y¸˜ä{+ ¶èã{+      hå{+  ÍÛ³ÿ     Z¸˜ä{+ ¶èã{+ Ød˜ä{+  Àå{+  i˜ä{+   hå{+ ØÄå{+ ؤhå{+ ¨©hå{+ Ȅéã{+     ୖä{+     €ÎÛ³ÿ     PÍÛ³ÿ »èã{+   )    *  -  .  0  3    5  6  7  8  :  <  =  `ÔÛ³ÿ ÐÔÛ³ÿ pëbä{+      ÏÛ³ÿ     íèã{+     S  T         8Ïå{+ Ã	èã{+ ØÄå{+  Éå{+ Ȅéã{+     c  f      Õ_ at fÆS -/ä{+ ÐÔÛ³ÿ pëbä{+      ÏÛ³ÿ     pÎÛ³ÿ »èã{+ øÒ êÓïs¨Ó,~9„×u]ÞÓ	4Q ÷U^Qʉ§ ¶uª¹ñìò*ēv`ÔÛ³ÿ ÐÔÛ³ÿ HŽ-ä{+     ÐÑÛ³ÿ        ÐÔÛ³ÿ Ã	èã{+     è	ä{+ 0ÍÛ³ÿ     -/ä{+ ¶èã{+ è	ä{+     `ÔÛ³ÿ     ŸÔÛ³ÿ õ¬	ä
 {+ ÐÔÛ³ÿ HŽ-ä{+     ÐÑÛ³ÿ     €ÏÛ³ÿ »èã{+ 8Ž-ä{+  uct_futur_data *scheduled,
             const GDate *date_max );
 static struct_futur_data *bet_data_future_copy_struct ( struct_futur_data *scheduled );
 static void bet_data_future_set_max_number ( gint number );
-static gboolean bet_data_update_div ( SH *sh, gint transaction_number, gint sub_div );
+static gboolean bet_data_update_div ( SH *sh,
+            gint transaction_number,
+            gint sub_div,
+            gint type_de_transaction );
 static void struct_free_bet_future ( struct_futur_data *scheduled );
 static void struct_free_bet_range ( SBR *sbr );
 static void struct_free_bet_transfert ( struct_transfert_data *transfert );
@@ -719,7 +722,8 @@ gint bet_data_get_selected_currency ( void )
 * */
 gboolean bet_data_populate_div ( gint transaction_number,
             gboolean is_transaction,
-            GHashTable *list_div )
+            GHashTable *list_div,
+            gint type_de_transaction )
 {
   gint div = 0;
   gint sub_div = 0;
@@ -732,13 +736,13 @@ gboolean bet_data_populate_div ( gint transaction_number,
     return FALSE;
   
   if ( (sh = g_hash_table_lookup ( list_div, utils_str_itoa ( div ) ) ) )
-    bet_data_update_div ( sh, transaction_number, sub_div );
+    bet_data_update_div ( sh, transaction_number, sub_div, type_de_transaction );
   else
   {
     sh = struct_initialise_bet_historical ( );
     sh -> div = div;
     sh -> account_nb = gsb_data_transaction_get_account_number ( transaction_number );
-    bet_data_update_div ( sh, transaction_number, sub_div );
+    bet_data_update_div ( sh, transaction_number, sub_div, type_de_transaction );
     g_hash_table_insert ( list_div, utils_str_itoa ( div ), sh );
   }
 
@@ -752,26 +756,42 @@ gboolean bet_data_populate_div ( gint transaction_number,
 *
 *
 * */
-gboolean bet_data_update_div ( SH *sh, gint transaction_number, gint sub_div )
+gboolean bet_data_update_div ( SH *sh,
+            gint transaction_number,
+            gint sub_div,
+            gint type_de_transaction )
 {
   SBR *sbr = ( SBR*) sh -> sbr;
   gsb_real amount;
   SH *tmp_sh = NULL;
 
   amount = gsb_data_transaction_get_amount ( transaction_number );
-  sbr-> current_balance = gsb_real_add ( sbr -> current_balance, amount );
+
+  switch ( type_de_transaction )
+  {
+    case 0:
+      sbr-> current_balance = gsb_real_add ( sbr -> current_balance, amount );
+      break;
+    case 1:
+      sbr-> current_fyear = gsb_real_add ( sbr -> current_fyear, amount );
+      break;
+    case 2:
+      sbr-> current_balance = gsb_real_add ( sbr -> current_balance, amount );
+      sbr-> current_fyear = gsb_real_add ( sbr -> current_fyear, amount );
+      break;
+  }
 
   if ( sub_div < 1 )
     return FALSE;
 
   if ( ( tmp_sh = g_hash_table_lookup ( sh -> list_sub_div, utils_str_itoa ( sub_div ) ) ) )
-    bet_data_update_div ( tmp_sh, transaction_number, -1 );
+    bet_data_update_div ( tmp_sh, transaction_number, -1, type_de_transaction );
   else
   {
     tmp_sh = struct_initialise_bet_historical ( );
     tmp_sh -> div = sub_div;
     tmp_sh -> account_nb = gsb_data_transaction_get_account_number ( transaction_number );
-    bet_data_update_div ( tmp_sh, transaction_number, -1 );
+    bet_data_update_div ( tmp_sh, transaction_number, -1, type_de_transaction );
     g_hash_table_insert ( sh -> list_sub_div, utils_str_itoa ( sub_div ), tmp_sh );
   }
 
@@ -981,8 +1001,7 @@ SBR *struct_initialise_bet_range ( void )
   sbr -> first_pass = TRUE;
   sbr -> min_date = NULL;
   sbr -> max_date = NULL;
-  sbr -> min_balance = null_real;
-  sbr -> max_balance = null_real;
+  sbr -> current_fyear = null_real;
   sbr -> current_balance = null_real;
 
 	return sbr;
diff --git a/src/bet_data.h b/src/bet_data.h
index bec9220..41ad654 100644
--- a/src/bet_data.h
+++ b/src/bet_data.h
@@ -21,11 +21,11 @@ struct _bet_range
   gboolean first_pass;
   GDate *min_date;
   GDate *max_date;
-  gsb_real min_balance;
-  gsb_real max_balance;
+  gsb_real current_fyear;
   gsb_real current_balance;
 };
 
+/* utilisée pour gérer la liste des données historiques dans la vue historique */
 struct _historical
 {
   gint div;
@@ -34,7 +34,7 @@ struct _historical
 	GHashTable *list_sub_div;
 };
 
-
+/* utilisée pour gérer la liste des données historiques dans le tableau des prévisions */
 struct _hist_div
 {
   gint account_nb;
@@ -115,7 +115,8 @@ gboolean bet_data_init_variables ( void );
 void bet_data_insert_div_hist ( struct_hist_div *shd, struct_hist_div *sub_shd );
 gboolean bet_data_populate_div ( gint transaction_number,
             gboolean is_transaction,
-            GHashTable *list_div );
+            GHashTable *list_div,
+            gint type_de_transaction );
 gboolean bet_data_remove_all_bet_data ( gint account_number );
 gboolean bet_data_remove_div_hist ( gint account_nb, gint div_number, gint sub_div_nb );
 gboolean bet_data_search_div_hist ( gint account_nb, gint div_number, gint sub_div_nb );
diff --git a/src/bet_hist.c b/src/bet_hist.c
index c40c6a4..1435ece 100644
--- a/src/bet_hist.c
+++ b/src/bet_hist.c
@@ -74,6 +74,10 @@ static gboolean bet_historical_fyear_create_combobox_store ( void );
 static gsb_real bet_historical_get_children_amount ( GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *parent );
 static GtkWidget *bet_historical_get_data_tree_view ( GtkWidget *container );
 static gboolean bet_historical_get_full_div ( GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *parent );
+static GDate *bet_historical_get_start_date_current_fyear ( void );
+static gint bet_historical_get_type_transaction ( const GDate *date,
+            GDate *start_current_fyear,
+            GDate *date_max );
 static gboolean bet_historical_initializes_account_settings ( gint account_number );
 static void bet_historical_populate_div_model ( gpointer key,
             gpointer value,
@@ -478,7 +482,7 @@ GtkWidget *bet_historical_get_data_tree_view ( GtkWidget *container )
   tree_model = gtk_tree_store_new ( SPP_HISTORICAL_NUM_COLUMNS,
             G_TYPE_BOOLEAN,   /* SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN   */
             G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_DESC_COLUMN    */
-            G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_PERIOD_COLUMN   */
+            G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_CURRENT_COLUMN   */
             G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLUMN  */
             G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_AVERAGE_COLUMN  */
             G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_AVERAGE_AMOUNT  */
@@ -541,26 +545,27 @@ GtkWidget *bet_historical_get_data_tree_view ( GtkWidget *container )
   gtk_tree_view_column_set_expand ( GTK_TREE_VIEW_COLUMN ( column ), TRUE );
   gtk_tree_view_column_set_resizable ( column, TRUE );
 
-  /* period analysis column */
+  /* amount column */
   cell = gtk_cell_renderer_text_new ( );
   column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes (
-            _("Period"), cell,
-            "text", SPP_HISTORICAL_PERIOD_COLUMN,
+            _("Amount"), cell,
+            "text", SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLUMN,
+            "foreground", SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLOR,
             "cell-background-gdk", SPP_HISTORICAL_BACKGROUND_COLOR,
             NULL);
-  g_object_set (cell, "xalign", 0.5, NULL);
-
-  gtk_tree_view_column_set_alignment ( column, 0.5 );
   gtk_tree_view_append_column ( GTK_TREE_VIEW ( tree_view ),
             GTK_TREE_VIEW_COLUMN ( column ) );
+  g_object_set ( G_OBJECT ( GTK_CELL_RENDERER ( cell ) ), "xalign", 1.0, NULL );
+  gtk_tree_view_column_set_alignment ( column, 1 );
+  gtk_tree_view_column_set_clickable ( GTK_TREE_VIEW_COLUMN ( column ), TRUE );
   gtk_tree_view_column_set_expand ( GTK_TREE_VIEW_COLUMN ( column ), TRUE );
   gtk_tree_view_column_set_resizable ( column, TRUE );
 
-  /* amount column */
+  /* average column */
   cell = gtk_cell_renderer_text_new ( );
   column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes (
-            _("Amount"), cell,
-            "text", SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLUMN,
+            _("Average"), cell,
+            "text", SPP_HISTORICAL_AVERAGE_COLUMN,
             "foreground", SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLOR,
             "cell-background-gdk", SPP_HISTORICAL_BACKGROUND_COLOR,
             NULL);
@@ -572,11 +577,11 @@ GtkWidget *bet_historical_get_data_tree_view ( GtkWidget *container )
   gtk_tree_view_column_set_expand ( GTK_TREE_VIEW_COLUMN ( column ), TRUE );
   gtk_tree_view_column_set_resizable ( column, TRUE );
 
-  /* average column */
+  /* current fyear column */
   cell = gtk_cell_renderer_text_new ( );
   column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes (
-            _("Average"), cell,
-            "text", SPP_HISTORICAL_AVERAGE_COLUMN,
+            _("Current fyear"), cell,
+            "text", SPP_HISTORICAL_CURRENT_COLUMN,
             "foreground", SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLOR,
             "cell-background-gdk", SPP_HISTORICAL_BACKGROUND_COLOR,
             NULL);
@@ -642,8 +647,10 @@ void bet_historical_populate_data ( gint account_number )
   GtkWidget *tree_view;
   GtkTreeModel *model;
   gint fyear_number;
+  GDate *date_jour;
   GDate *date_min;
   GDate *date_max;
+  GDate *start_current_fyear;
   GSList* tmp_list;
   GHashTable *list_div;
 
@@ -658,7 +665,9 @@ void bet_historical_populate_data ( gint account_number )
   model = gtk_tree_view_get_model ( GTK_TREE_VIEW ( tree_view ) );
   gtk_tree_store_clear ( GTK_TREE_STORE ( model ) );
 
-  /* calculate date_min and date_max */
+  /* calculate date_jour, date_min and date_max */
+  date_jour = gdate_today ( );
+
   fyear_number = gsb_data_account_get_bet_hist_fyear ( account_number );
   if ( fyear_number == 0 )
   {
@@ -666,16 +675,17 @@ void bet_historical_populate_data ( gint account_number )
     g_date_subtract_years ( date_min, 1 );
     date_max = gdate_today ( );
     g_date_subtract_days ( date_max, 1 );
-    g_object_set_data ( G_OBJECT ( account_page ), "bet_historical_period",
-        g_strdup ( _("12 months rolling") ) );
   }
   else
   {
-    date_min = gsb_data_fyear_get_beginning_date ( fyear_number );
-    date_max = gsb_data_fyear_get_end_date ( fyear_number );
-    g_object_set_data ( G_OBJECT ( account_page ), "bet_historical_period",
-        g_strdup ( gsb_data_fyear_get_name ( fyear_number ) ) );
+    date_min = gsb_date_copy ( gsb_data_fyear_get_beginning_date ( fyear_number ) );
+    date_max = gsb_date_copy ( gsb_data_fyear_get_end_date ( fyear_number ) );
   }
+
+  /* calculate the current_fyear */
+  start_current_fyear = bet_historical_get_start_date_current_fyear ( );
+/*   printf ("start_current_fyear = %s\n", gsb_format_gdate ( start_current_fyear )); */
+
   list_div = g_hash_table_new_full ( g_str_hash,
             g_str_equal,
             (GDestroyNotify) g_free,
@@ -688,22 +698,22 @@ void bet_historical_populate_data ( gint account_number )
     gint transaction_number;
     gint tmp_account_number;
     const GDate *date;
+    gint type_de_transaction;
 
-    transaction_number = gsb_data_transaction_get_transaction_number (
-            tmp_list->data );
+    transaction_number = gsb_data_transaction_get_transaction_number ( tmp_list->data );
     tmp_list = tmp_list -> next;
 
-    tmp_account_number = gsb_data_transaction_get_account_number (
-            transaction_number );
+    tmp_account_number = gsb_data_transaction_get_account_number ( transaction_number );
     if ( tmp_account_number != account_number )
       continue;
 
     date = gsb_data_transaction_get_date ( transaction_number );
-    /* ignore transaction which are before date_min (today) */
+    /* ignore transaction which are before date_min */
     if ( g_date_compare ( date, date_min ) <= 0 )
       continue;
-    /* ignore transaction which are after date_max */
-    if ( g_date_compare (date, date_max ) > 0 )
+
+    /* ignore transaction which is after date_jour */
+    if ( g_date_compare ( date, date_jour ) > 0 )
       continue;
 
     /* ignore splitted transactions */
@@ -711,13 +721,20 @@ void bet_historical_populate_data ( gint account_number )
     transaction_number ) != 0 )
       continue;
 
-    bet_data_populate_div ( transaction_number, TRUE, list_div );
+    /* on détermine le type de transaction pour l'affichage */
+    type_de_transaction = bet_historical_get_type_transaction ( date, start_current_fyear, date_max );
+
+    bet_data_populate_div ( transaction_number, TRUE, list_div, type_de_transaction );
   }
 
   bet_historical_affiche_div ( list_div, tree_view );
   /* bet_data_synchronise_hist_div_list ( list_div ); */
 
   g_hash_table_remove_all ( list_div );
+  g_date_free ( date_jour );
+  g_date_free ( date_min );
+  g_date_free ( date_max );
+  g_date_free ( start_current_fyear );
 
   bet_historical_set_background_color ( tree_view );
 }
@@ -764,9 +781,10 @@ void bet_historical_populate_div_model ( gpointer key,
   gchar *str_average;
   gchar *str_amount;
   gchar *str_retained = NULL;
-  gchar *titre;
+  gchar *str_current_fyear;
   gint div_number;
   gint account_nb;
+  gint currency_number;
   gboolean sub_div_visible = FALSE;
   gboolean edited = TRUE;
   gsb_real period = { 12, 0 };
@@ -782,22 +800,22 @@ void bet_historical_populate_div_model ( gpointer key,
   if ( kind == GSB_TYPE_CASH )
     edited = FALSE;
 
-  titre = g_object_get_data ( G_OBJECT ( account_page ), "bet_historical_period" );
+  currency_number = gsb_data_account_get_currency ( account_nb );
 
   model = gtk_tree_view_get_model ( tree_view );
 
-  str_balance = gsb_real_get_string_with_currency ( sbr -> current_balance, 
-            gsb_data_account_get_currency ( account_nb ), TRUE );
+  str_balance = gsb_real_get_string_with_currency ( sbr -> current_balance, currency_number, TRUE );
   average = gsb_real_div ( sbr -> current_balance, period );
   str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( average, 2 );
-  str_average = gsb_real_get_string_with_currency ( average,
-            gsb_data_account_get_currency ( account_nb ), TRUE );
+  str_average = gsb_real_get_string_with_currency ( average, currency_number, TRUE );
+
+  str_current_fyear = gsb_real_get_string_with_currency ( sbr -> current_fyear, currency_number, TRUE );
 
   gtk_tree_store_append ( GTK_TREE_STORE ( model ), &parent, NULL);
   gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ),
             &parent,
             SPP_HISTORICAL_DESC_COLUMN, div_name,
-            SPP_HISTORICAL_PERIOD_COLUMN, titre,
+            SPP_HISTORICAL_CURRENT_COLUMN, str_current_fyear,
             SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLUMN, str_balance,
             SPP_HISTORICAL_AVERAGE_COLUMN, str_average,
             SPP_HISTORICAL_AVERAGE_AMOUNT, str_amount,
@@ -832,6 +850,7 @@ void bet_historical_populate_div_model ( gpointer key,
   g_free ( div_name );
   g_free ( str_average );
   g_free ( str_amount );
+  g_free ( str_current_fyear );
 
   if ( g_hash_table_size ( sh -> list_sub_div ) <= 1 )
     return;
@@ -866,11 +885,14 @@ void bet_historical_populate_div_model ( gpointer key,
     str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( average, 2 );
     str_average = gsb_real_get_string_with_currency ( average,
             gsb_data_account_get_currency ( sh -> account_nb ), TRUE );
+    str_current_fyear = gsb_real_get_string_with_currency ( sub_sbr -> current_fyear,
+            currency_number, TRUE );
 
     gtk_tree_store_append ( GTK_TREE_STORE ( model ), &fils, &parent );
     gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ),
             &fils,
             SPP_HISTORICAL_DESC_COLUMN, div_name,
+            SPP_HISTORICAL_CURRENT_COLUMN, str_current_fyear,
             SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLUMN, str_balance,
             SPP_HISTORICAL_AVERAGE_COLUMN, str_average,
             SPP_HISTORICAL_AVERAGE_AMOUNT, str_amount,
@@ -920,6 +942,7 @@ void bet_historical_populate_div_model ( gpointer key,
     g_free ( str_balance );
     g_free ( str_average );
     g_free ( str_amount );
+    g_free ( str_current_fyear );
   }
 
   if ( sub_div_visible && bet_historical_get_full_div ( model, &parent ) )
@@ -1662,12 +1685,83 @@ void bet_historical_set_page_title ( gint account_number )
 
 
 /**
+ * retourne la date de début de l'exercice en cours ou la date de l'année en cours.
+ *
+ *
+ * \return date de début de la période courante
+ * */
+GDate *bet_historical_get_start_date_current_fyear ( void )
+{
+  GSList *tmp_list;
+  GDate *date = NULL;
+
+  tmp_list = gsb_data_fyear_get_fyears_list ( );
+
+  if ( g_slist_length ( tmp_list ) == 0 )
+  {
+    date = gdate_today ( );
+    g_date_set_month ( date, 1 );
+    g_date_set_day ( date, 1 );
+
+    return date;
+  }
+
+  while ( tmp_list )
+  {
+    struct_fyear *fyear;
+
+	  fyear = tmp_list -> data;
+
+	  if ( date == NULL )
+      date = fyear -> beginning_date;
+    else
+    {
+      if ( g_date_compare ( date, fyear -> beginning_date ) < 0 )
+        date = fyear -> beginning_date;
+    }
+
+	  tmp_list = tmp_list -> next;
+  }
+
+  return gsb_date_copy ( date );
+}
+
+
+/**
+ * \return 0  opération <= à date_max et < start_current_fyear (n'appartient pas à l'exercice en cours)
+ * \return 1  opération > à date_max et > start_current_fyear (appartient à l'exercice en cours)
+ * \return 2  opération <= à date_max et > start_current_fyear (appartient à l'exercice en cours)
+ * \return -1  toutes les autres opérations 
+ * */
+gint bet_historical_get_type_transaction ( const GDate *date,
+            GDate *start_current_fyear,
+            GDate *date_max )
+{
+  gint result = -1;
+
+  if ( g_date_compare ( date, date_max ) <= 0 )
+  {
+    if ( g_date_compare ( date, start_current_fyear ) >= 0 )
+      result = 2;
+    else
+      result = 0;
+  }
+  else
+  {
+    if ( g_date_compare ( date, start_current_fyear ) >= 0 )
+      result = 1;
+  }
+
+  return result;
+}
+
+
+/**
 *
 *
 *
 *
 * */
-
 /* Local Variables: */
 /* c-basic-offset: 4 */
 /* End: */
diff --git a/src/bet_hist.h b/src/bet_hist.h
index c25f325..897e3f1 100644
--- a/src/bet_hist.h
+++ b/src/bet_hist.h
@@ -9,7 +9,7 @@
 enum bet_historical_data_columns {
   SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN,
   SPP_HISTORICAL_DESC_COLUMN,
-  SPP_HISTORICAL_PERIOD_COLUMN,
+  SPP_HISTORICAL_CURRENT_COLUMN, /* Accumulation of the current year */
   SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLUMN,
   SPP_HISTORICAL_AVERAGE_COLUMN,
   SPP_HISTORICAL_AVERAGE_AMOUNT, /* average column without currency */
diff --git a/src/gsb_file.c b/src/gsb_file.c
index d6b9e25..12f6849 100644
--- a/src/gsb_file.c
+++ b/src/gsb_file.c
@@ -1043,7 +1043,10 @@ void gsb_file_append_name_to_opened_list ( gchar * path_fichier )
       {
         /* 	si ce fichier est déjà le dernier ouvert, on laisse tomber */
         if ( !i )
+        {
+          g_free ( real_name );
           return;
+        }
 
         position = i;
       }
@@ -1062,6 +1065,7 @@ void gsb_file_append_name_to_opened_list ( gchar * path_fichier )
         tab_noms_derniers_fichiers_ouverts[0] = my_strdup ( "<no file>" );
 
       affiche_derniers_fichiers_ouverts ( );
+      g_free ( real_name );
 
       return;
     }
diff --git a/src/gsb_file_util.c b/src/gsb_file_util.c
index b2e508a..6f1d068 100644
--- a/src/gsb_file_util.c
+++ b/src/gsb_file_util.c
@@ -281,7 +281,7 @@ gboolean gsb_file_util_modify_lock ( gboolean create_swp )
   gchar *lock_filename;
   gchar **tab_str;
   gint i;
-
+devel_debug_int ( create_swp );
   /* if the file was already opened and we don't force the saving, we do nothing */
   if ( (etat.fichier_deja_ouvert
 	 &&
diff --git a/src/gsb_form_widget.c b/src/gsb_form_widget.c
index 6002254..e9726d7 100644
--- a/src/gsb_form_widget.c
+++ b/src/gsb_form_widget.c
@@ -776,7 +776,9 @@ gboolean gsb_form_widget_entry_get_focus ( GtkWidget *entry,
   case TRANSACTION_FORM_VALUE_DATE:
     /* set the financial year on automatic by default */
     fyear_button = gsb_form_widget_get_widget (TRANSACTION_FORM_EXERCICE);
-    if (fyear_button)
+    if ( fyear_button
+     &&
+     gsb_data_account_get_current_transaction_number (account_number) == -1 )
       gsb_fyear_set_combobox_history ( fyear_button, 0 );
     break;
   case TRANSACTION_FORM_DEBIT :
diff --git a/src/main.c b/src/main.c
index f0fed99..bd574a2 100644
--- a/src/main.c
+++ b/src/main.c
@@ -772,6 +772,8 @@ gboolean gsb_main_set_grisbi_title ( gint account_number )
     if ( titre && strlen ( titre ) > 0 )
     {
       titre_grisbi = g_strconcat ( titre, " - ", _("Grisbi"), NULL );
+      g_free ( titre );
+
       return_value = TRUE;
     }
     else
@@ -784,9 +786,6 @@ gboolean gsb_main_set_grisbi_title ( gint account_number )
 
   gsb_main_page_update_homepage_title ( titre_grisbi );
 
-  if ( titre && strlen ( titre ) )
-    g_free ( titre );
-
   if ( titre_grisbi && strlen ( titre_grisbi ) > 0 )
     g_free ( titre_grisbi );
 


hooks/post-receive
-- 
grisbi


More information about the cvs mailing list