[grisbi-cvs] grisbi/src balance_estimate_data.c, 1.9, 1.10 balance_estimate_hist.c, 1.8, 1.9 balance_estimate_hist.h, 1.3, 1.4 gsb_data_budget.c, 1.55, 1.56 gsb_data_category.c, 1.73, 1.74 gsb_real.c, 1.69, 1.70

Pierre Biava pbiava at users.sourceforge.net
Sun Feb 28 09:40:59 CET 2010


Update of /cvsroot/grisbi/grisbi/src
In directory sfp-cvsdas-2.v30.ch3.sourceforge.com:/tmp/cvs-serv12266/src

Modified Files:
	balance_estimate_data.c balance_estimate_hist.c 
	balance_estimate_hist.h gsb_data_budget.c gsb_data_category.c 
	gsb_real.c 
Log Message:
Changes in the management of historical data for the budget management module

Index: gsb_data_budget.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/grisbi/grisbi/src/gsb_data_budget.c,v
retrieving revision 1.55
retrieving revision 1.56
diff -u -d -r1.55 -r1.56
--- gsb_data_budget.c	14 Feb 2010 17:48:50 -0000	1.55
+++ gsb_data_budget.c	28 Feb 2010 08:40:57 -0000	1.56
@@ -800,12 +800,10 @@
 
 	if (sub_budget)
 	{
-	  gchar* oldstr = return_value;
 	  return_value = g_strconcat ( return_value,
 					 " : ",
 					 sub_budget -> sub_budget_name,
 					 NULL );
-	  g_free ( oldstr );
 	}
   }
   return return_value;

Index: gsb_real.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/grisbi/grisbi/src/gsb_real.c,v
retrieving revision 1.69
retrieving revision 1.70
diff -u -d -r1.69 -r1.70
--- gsb_real.c	13 Feb 2010 20:27:02 -0000	1.69
+++ gsb_real.c	28 Feb 2010 08:40:57 -0000	1.70
@@ -1031,7 +1031,7 @@
     return g_strdup ("0.00");
 
   if ( default_exponent != -1 )
-    gsb_real_adjust_exponent ( number, default_exponent );
+    number = gsb_real_adjust_exponent ( number, default_exponent );
 
   sign = (number.mantissa < 0) ? "-" : "";
   mon_decimal_point = ".";

Index: gsb_data_category.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/grisbi/grisbi/src/gsb_data_category.c,v
retrieving revision 1.73
retrieving revision 1.74
diff -u -d -r1.73 -r1.74
--- gsb_data_category.c	23 Feb 2010 21:36:45 -0000	1.73
+++ gsb_data_category.c	28 Feb 2010 08:40:57 -0000	1.74
@@ -854,12 +854,10 @@
 
 	if (sub_category)
 	{
-	  gchar* oldvalue = return_value;
 	  return_value = g_strconcat ( return_value,
 					 " : ",
 					 sub_category -> sub_category_name,
 					 NULL );
-	  g_free ( oldvalue );
 	}
   }
   return return_value;

Index: balance_estimate_hist.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/grisbi/grisbi/src/balance_estimate_hist.h,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -d -r1.3 -r1.4
--- balance_estimate_hist.h	20 Feb 2010 22:19:46 -0000	1.3
+++ balance_estimate_hist.h	28 Feb 2010 08:40:57 -0000	1.4
@@ -42,6 +42,7 @@
   SPP_HISTORICAL_ACCOUNT_NUMBER,
   SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER,
   SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER,
+  SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN,
   SPP_HISTORICAL_NUM_COLUMNS
 };
 

Index: balance_estimate_data.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/grisbi/grisbi/src/balance_estimate_data.c,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -d -r1.9 -r1.10
--- balance_estimate_data.c	25 Feb 2010 21:38:17 -0000	1.9
+++ balance_estimate_data.c	28 Feb 2010 08:40:57 -0000	1.10
@@ -106,7 +106,7 @@
   gchar *key;
   gchar *sub_key;
   struct_hist_div *shd;
-
+printf ("account_nb = %d, div_number = %d, sub_div_nb = %d\n", account_nb, div_number, sub_div_nb);
   if ( account_nb == 0 )
     key = g_strconcat ("0:", utils_str_itoa ( div_number ), NULL );
   else
@@ -652,6 +652,7 @@
 {
   GPtrArray *tab = NULL;
   gchar *tmp_str = NULL;
+  //~ gchar *str_amount;
   GHashTableIter iter;
   gpointer key, value;
 
@@ -668,6 +669,9 @@
 
     if ( g_hash_table_size ( shd -> sub_div_list ) == 0 )
     {
+      //~ str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( shd -> amount, 2 );
+      //~ printf ("amount.mantissa = %ld amount.exponent = %d str_amount = %s\n",
+          //~ shd -> amount.mantissa, shd -> amount.exponent, str_amount );
       tmp_str = g_markup_printf_escaped ( "\t<Bet_historical Nb=\"%d\" Ac=\"%d\" "
             "Div=\"%d\" Edit=\"%d\" Damount=\"%s\" SDiv=\"%d\" "
             "SEdit=\"%d\" SDamount=\"%s\" />\n",
@@ -706,6 +710,7 @@
       }
     }
   }
+  //~ printf ("long_tab = %d\n", tab -> len);
   return tab;
 }
 

Index: balance_estimate_hist.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/grisbi/grisbi/src/balance_estimate_hist.c,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -d -r1.8 -r1.9
--- balance_estimate_hist.c	25 Feb 2010 21:38:17 -0000	1.8
+++ balance_estimate_hist.c	28 Feb 2010 08:40:57 -0000	1.9
@@ -83,10 +83,15 @@
 static void bet_historical_populate_div_model ( gpointer key,
             gpointer value,
             gpointer user_data);
-static void bet_historical_row_expanded ( GtkTreeView *tree_view,
+static void bet_historical_row_collapse_all ( GtkTreeView *tree_view,
+            GtkTreeIter *iter,
+            GtkTreeModel *model );
+static void bet_historical_row_expanded_event ( GtkTreeView *tree_view,
             GtkTreeIter *iter,
             GtkTreePath *path,
             GtkTreeModel *model );
+static gboolean bet_historical_set_empty_sub_div ( GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *parent );
+static gboolean bet_historical_set_full_sub_div ( GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *parent );
 /*END_STATIC*/
 
 /*START_EXTERN*/
@@ -333,7 +338,6 @@
   devel_debug (path_string);
   if ( gtk_tree_model_get_iter_from_string ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &iter, path_string ) )
   {
-    GtkTreeView *tree_view;
     gchar *str_amount;
     gchar *str_average;
     gint div;
@@ -341,6 +345,7 @@
     gint nbre_fils;
     gint account_nb;
     gboolean valeur;
+    gboolean col_edited;
 
     gtk_tree_model_get ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &iter,
             SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, &valeur,
@@ -349,60 +354,49 @@
             SPP_HISTORICAL_ACCOUNT_NUMBER, &account_nb,
             SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER, &div,
             SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER, &sub_div,
+            SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN, &col_edited,
             -1 );
+
+    if ( col_edited == FALSE && valeur == FALSE )
+      return FALSE;
+
     valeur = 1 - valeur;
     if ( valeur == 1 )
     {
+      //~ printf ("avant - account_nb = %d, div = %d, sub_div = %d\n", account_nb, div, sub_div);
       bet_data_add_div_hist ( account_nb, div, sub_div );
+      bet_data_set_div_amount ( account_nb, div, sub_div,
+            gsb_real_import_from_string ( str_amount ) );
       gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ), &iter,
             SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, 1,
             SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, str_average,
             SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
+            SPP_HISTORICAL_ACCOUNT_NUMBER, account_nb,
+            SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER, div,
+            SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER, sub_div,
             -1 );
     }
     else
     {
       bet_data_remove_div_hist ( account_nb, div, sub_div );
       gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ), &iter,
-            SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, 0,
+            SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, FALSE,
             SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, "",
-            SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount
+            SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
+            SPP_HISTORICAL_ACCOUNT_NUMBER, account_nb,
+            SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER, div,
+            SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER, sub_div,
+            SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN, TRUE,
             -1 );
     }
 
     nbre_fils = gtk_tree_model_iter_n_children ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &iter );
     if ( nbre_fils > 0 )
     {
-      gint i = 0;
-      GtkTreeIter fils_iter;
-
       if ( valeur == 1 )
-      {
-        tree_view = g_object_get_data ( G_OBJECT ( bet_container ),
-                "bet_historical_treeview" );
-        gtk_tree_view_collapse_row ( tree_view,
-                gtk_tree_model_get_path ( model, &iter ) );
-        gtk_tree_selection_select_iter ( gtk_tree_view_get_selection (
-                tree_view ), &iter );
-      }
+        bet_historical_set_full_sub_div ( model, &iter );
       else
-      {
-        while ( gtk_tree_model_iter_nth_child ( GTK_TREE_MODEL ( model ),
-              &fils_iter, &iter, i ) )
-        {
-          gtk_tree_model_get ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &fils_iter,
-                  SPP_HISTORICAL_AVERAGE_AMOUNT, &str_amount,
-                  SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER, &sub_div,
-                  -1 );
-            bet_data_remove_div_hist ( account_nb, div, sub_div );
-            gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ), &fils_iter,
-                  SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, FALSE,
-                  SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, "",
-                  SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
-                  -1 );
-          i++;
-        }
-      }
+        bet_historical_set_empty_sub_div ( model, &iter );
     }
     else
     {
@@ -428,23 +422,17 @@
                 SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
                 -1);
           if ( bet_historical_amount_differ_average ( model, &parent) )
-          {
-            bet_data_set_div_edited ( account_nb, div, 0, TRUE );
             bet_data_set_div_amount ( account_nb, div, 0, amount );
-          }
             
-          tree_view = g_object_get_data ( G_OBJECT ( bet_container ),
-                "bet_historical_treeview" );
-          gtk_tree_view_collapse_row ( tree_view,
-                gtk_tree_model_get_path ( model, &parent ) );
-          gtk_tree_selection_select_iter ( gtk_tree_view_get_selection (
-                tree_view ), &parent );
+          bet_historical_row_collapse_all ( NULL, &parent, model );
         }
         else
         {
+          bet_data_set_div_amount ( account_nb, div, 0, null_real );
           gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ), &parent,
                 SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, FALSE,
                 SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, "",
+                SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN, TRUE,
                 -1 );
         }
       }
@@ -456,7 +444,7 @@
   if ( etat.modification_fichier == 0 )
     modification_fichier ( TRUE );
 
-  return ( FALSE );
+  return FALSE;
 }
 
 
@@ -472,9 +460,7 @@
             GtkWidget *tree_view )
 {
   if ( GTK_IS_ENTRY ( editable ) ) 
-  {
     gtk_editable_delete_text ( GTK_EDITABLE ( editable ), 0, -1 );
-  }
 }
 
 
@@ -493,17 +479,20 @@
   GtkTreeIter iter;
 
   devel_debug (new_text);
+  
   model = gtk_tree_view_get_model ( GTK_TREE_VIEW ( tree_view ) );
   if ( gtk_tree_model_get_iter_from_string ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &iter, path_string ) )
   {
     GtkTreeIter parent;
     gboolean valeur;
+    gboolean edited;
     gint account_nb;
     gint currency_number;
     gint div;
     gint sub_div;
     gchar *tmp_str;
     gchar *str_amount;
+    gboolean is_parent = FALSE;
     gsb_real number;
 
     gtk_tree_model_get ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &iter,
@@ -511,12 +500,23 @@
             SPP_HISTORICAL_ACCOUNT_NUMBER, &account_nb,
             SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER, &div,
             SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER, &sub_div,
+            SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN, &edited,
             -1 );
 
+    if ( edited == FALSE )
+      return;
+
+    is_parent = gtk_tree_model_iter_parent ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &parent, &iter );
+    if ( is_parent == FALSE )
+    {
+      bet_historical_set_empty_sub_div ( model, &iter );
+      bet_historical_row_collapse_all ( GTK_TREE_VIEW ( tree_view ), &iter, model );
+    }
+
     number = gsb_real_get_from_string ( new_text );
     currency_number = gsb_data_account_get_currency ( account_nb );
     tmp_str = gsb_real_get_string_with_currency ( number, currency_number, TRUE );
-printf ("div = %d sub_div = %d tmp_str = %s\n", div, sub_div, tmp_str);
+    //~ printf ("div = %d sub_div = %d tmp_str = %s\n", div, sub_div, tmp_str);
     if ( bet_data_search_div_hist ( account_nb, div, sub_div ) == FALSE )
       bet_data_add_div_hist ( account_nb, div, sub_div );
 
@@ -528,36 +528,31 @@
               SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, new_text,
               -1 );
 
-    if ( gtk_tree_model_iter_parent ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &parent, &iter ) )
+    if ( is_parent && bet_historical_get_full_div ( model, &parent ) )
     {
-      if ( bet_historical_get_full_div ( model, &parent ) )
-      {
-        number = bet_historical_get_children_amount ( model, &parent );
-        bet_data_set_div_edited ( account_nb, div, sub_div, TRUE );
-        bet_data_set_div_amount ( account_nb, div, 0, number );
-        str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( number, 2 );
-        if ( tmp_str )
-          g_free ( tmp_str );
-        tmp_str = gsb_real_get_string_with_currency ( number,
-              gsb_data_account_get_currency ( account_nb ), TRUE );
-        gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ),
-              &parent,
-              SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, TRUE,
-              SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, tmp_str,
-              SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
-              -1);
-      }
+      number = bet_historical_get_children_amount ( model, &parent );
+      bet_data_set_div_amount ( account_nb, div, 0, number );
+      str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( number, 2 );
+      if ( tmp_str )
+        g_free ( tmp_str );
+      tmp_str = gsb_real_get_string_with_currency ( number,
+            gsb_data_account_get_currency ( account_nb ), TRUE );
+      gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ),
+            &parent,
+            SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, TRUE,
+            SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, tmp_str,
+            SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
+            SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN, FALSE,
+            -1);
+      g_free ( str_amount );
+      g_free ( tmp_str );
     }
-    else
-    {
 
-
-    }
     bet_array_refresh_estimate_tab ( );
-  }
 
-  if ( etat.modification_fichier == 0 )
-    modification_fichier ( TRUE );
+    if ( etat.modification_fichier == 0 )
+      modification_fichier ( TRUE );
+  }
 }
 
 
@@ -582,12 +577,19 @@
   gtk_tree_view_set_rules_hint ( GTK_TREE_VIEW (tree_view), TRUE);
 
   tree_model = gtk_tree_store_new ( SPP_HISTORICAL_NUM_COLUMNS,
-            G_TYPE_BOOLEAN,G_TYPE_STRING,
-            G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING,
-            G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING,
-            G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING,
-            G_TYPE_STRING, G_TYPE_INT,
-            G_TYPE_INT, G_TYPE_INT );
+            G_TYPE_BOOLEAN,   /* SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN   */
+            G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_DESC_COLUMN    */
+            G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_PERIOD_COLUMN   */
+            G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLUMN  */
+            G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_AVERAGE_COLUMN  */
+            G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_AVERAGE_AMOUNT  */
+            G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN  */
+            G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT  */
+            G_TYPE_STRING,   /* SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLOR   */
+            G_TYPE_INT,     /* SPP_HISTORICAL_ACCOUNT_NUMBER  */
+            G_TYPE_INT,     /* SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER    */
+            G_TYPE_INT,     /* SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER  */
+            G_TYPE_BOOLEAN );  /* SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN   */
   gtk_tree_view_set_model ( GTK_TREE_VIEW (tree_view), GTK_TREE_MODEL ( tree_model ) );
   g_object_unref ( G_OBJECT ( tree_model ) );
 
@@ -684,19 +686,11 @@
 
   /* amount retained column */
   cell = gtk_cell_renderer_text_new ( );
-  g_object_set (cell, "editable", TRUE, NULL);
-  g_signal_connect ( cell,
-            "editing-started",
-            G_CALLBACK (bet_historical_div_cell_editing_started),
-            tree_view );
-  g_signal_connect ( cell,
-            "edited",
-            G_CALLBACK (bet_historical_div_cell_edited),
-            tree_view );
   column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes (
             _("Amount retained"), cell,
             "text", SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN,
             "foreground", SPP_HISTORICAL_BALANCE_COLOR,
+            "editable", SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN,
             NULL);
   gtk_tree_view_append_column ( GTK_TREE_VIEW ( tree_view ),
             GTK_TREE_VIEW_COLUMN ( column ) );
@@ -706,9 +700,18 @@
   gtk_tree_view_column_set_clickable ( GTK_TREE_VIEW_COLUMN ( column ), TRUE );
   gtk_tree_view_column_set_expand ( GTK_TREE_VIEW_COLUMN ( column ), TRUE );
 
+  g_signal_connect ( cell,
+            "editing-started",
+            G_CALLBACK (bet_historical_div_cell_editing_started),
+            tree_view );
+  g_signal_connect ( cell,
+            "edited",
+            G_CALLBACK (bet_historical_div_cell_edited),
+            tree_view );
+
   g_signal_connect ( G_OBJECT ( tree_view ),
             "row-expanded",
-            G_CALLBACK ( bet_historical_row_expanded ),
+            G_CALLBACK ( bet_historical_row_expanded_event ),
             tree_model );
 
   gtk_widget_show_all ( scrolled_window );
@@ -822,7 +825,7 @@
 {
   GtkTreeModel *model;
 
-  //~ devel_debug (NULL);
+  devel_debug (NULL);
   model = gtk_tree_view_get_model ( GTK_TREE_VIEW ( tree_view ) );
 
   g_hash_table_foreach ( list_div, bet_historical_populate_div_model, tree_view );
@@ -852,17 +855,20 @@
   gchar *str_balance;
   gchar *str_average;
   gchar *str_amount;
+  gchar *str_retained = NULL;
   gchar *titre;
   gint div_number;
   gint account_nb;
+  gboolean sub_div_visible = FALSE;
+  gboolean edited = TRUE;
   gsb_real period = { 12, 0 };
   gsb_real average;
-  gboolean div_edited = FALSE;
-  gboolean sub_div_visible = FALSE;
-devel_debug ("bet_historical_populate_div_model");
+  gsb_real retained;
+  gsb_real amount;
+
   div_number = sh -> div;
   div_name = bet_data_get_div_name ( div_number, 0, FALSE );
-  account_nb = bet_parameter_get_account_selected ( );
+  account_nb = sh -> account_nb;
 
   titre = g_object_get_data ( G_OBJECT ( bet_container ), "bet_historical_period" );
 
@@ -887,26 +893,26 @@
             SPP_HISTORICAL_ACCOUNT_NUMBER, account_nb,
             SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER, div_number,
             SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER, 0,
+            SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN, TRUE,
             -1);
 
-  if ( bet_data_search_div_hist ( account_nb, div_number, 0 ) )
+  if ( bet_data_search_div_hist ( account_nb, div_number, 0 ) 
+   &&
+   ( bet_data_get_div_edited ( account_nb, div_number, 0 )
+   ||
+   g_hash_table_size ( sh -> list_sub_div ) <= 1 ) )
   {
-    if ( bet_data_get_div_edited ( account_nb, div_number, 0 ) )
-    {
-      div_edited = TRUE;
-      average = bet_data_get_div_amount ( account_nb, div_number, 0 );
-      if ( str_amount )
-        g_free ( str_amount );
-      str_amount =gsb_real_save_real_to_string ( average, 2 );
-      if ( str_average )
-        g_free ( str_average );
-      str_average = gsb_real_get_string_with_currency ( average,
-              gsb_data_account_get_currency ( sh -> account_nb ), TRUE );
-    }
+    printf ("division cochée = %d\n", div_number);
+    retained = bet_data_get_div_amount ( account_nb, div_number, 0 );
+    if ( str_amount )
+      g_free ( str_amount );
+    str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( average, 2 );
+    str_retained = gsb_real_get_string_with_currency ( retained,
+            gsb_data_account_get_currency ( sh -> account_nb ), TRUE );
     gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ),
             &parent,
             SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, TRUE,
-            SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, str_average,
+            SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, str_retained,
             SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
             -1);
   }
@@ -915,6 +921,7 @@
   g_free ( str_balance );
   g_free ( str_average );
   g_free ( str_amount );
+  g_free ( str_retained );
 
   if ( g_hash_table_size ( sh -> list_sub_div ) <= 1 )
     return;
@@ -927,8 +934,10 @@
     GtkTreeIter fils;
     gchar **tab_str = NULL;
 
+    //~ printf ("division = %d sub_div = %d\n", div_number, sub_sh -> div);
     div_name = bet_data_get_div_name ( div_number, sub_sh -> div, FALSE );
-    if ( g_utf8_strrchr ( div_name, -1, ':' ) )
+
+    if ( div_name && g_utf8_strrchr ( div_name, -1, ':' ) )
     {
 	    tab_str = g_strsplit ( div_name, ":", 2 );
       if (tab_str[1])
@@ -939,6 +948,7 @@
 
     str_balance = gsb_real_get_string_with_currency ( sub_sbr -> current_balance, 
             gsb_data_account_get_currency ( sh -> account_nb ), TRUE );
+    //~ printf ("str_balance = %s\n", str_balance );
     average = gsb_real_div ( sub_sbr -> current_balance, period );
     str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( average, 2 );
     str_average = gsb_real_get_string_with_currency ( average,
@@ -955,55 +965,67 @@
             SPP_HISTORICAL_ACCOUNT_NUMBER, account_nb,
             SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER, div_number,
             SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER, sub_sh -> div,
+            SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN, TRUE,
             -1);
 
     if ( bet_data_search_div_hist ( account_nb, div_number, sub_sh -> div ) )
     {
       //~ printf ("account_nb = %d div_number = %d sub_sh -> div = %d\n", account_nb, div_number, sub_sh -> div );
+      retained = bet_data_get_div_amount ( account_nb, div_number, sub_sh -> div );
+      if ( str_amount )
+        g_free ( str_amount );
+      str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( retained, 2 );
+      str_retained = gsb_real_get_string_with_currency ( retained,
+                gsb_data_account_get_currency ( sh -> account_nb ), TRUE );
+
       if ( bet_data_get_div_edited ( account_nb, div_number, sub_sh -> div ) )
       {
-        average = bet_data_get_div_amount ( account_nb, div_number, sub_sh -> div );
-        if ( str_amount )
-          g_free ( str_amount );
-        str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( average, 2 );
-        if ( str_average )
-          g_free ( str_average );
-        str_average = gsb_real_get_string_with_currency ( average,
-                gsb_data_account_get_currency ( sh -> account_nb ), TRUE );
+        edited = FALSE;
       }
       gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ),
             &fils,
             SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, TRUE,
-            SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, str_average,
+            SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, str_retained,
             SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
             -1);
       sub_div_visible = TRUE;
       gtk_tree_view_expand_to_path ( tree_view, gtk_tree_model_get_path ( model, &fils ) );
     }
+
     g_free ( div_name );
     g_free ( str_balance );
     g_free ( str_average );
     g_free ( str_amount );
+    g_free ( str_retained );
   }
 
   if ( sub_div_visible && bet_historical_get_full_div ( model, &parent ) )
   {
-    //~ average = bet_historical_get_children_amount ( model, &parent );
-    //~ if ( str_amount )
-      //~ g_free ( str_amount );
-    //~ str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( average, 2 );
-    //~ if ( str_average )
-      //~ g_free ( str_average );
-    //~ str_average = gsb_real_get_string_with_currency ( average,
-          //~ gsb_data_account_get_currency ( account_nb ), TRUE );
-    //~ gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ),
-            //~ &parent,
-            //~ SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, TRUE,
-            //~ SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, str_average,
-            //~ SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
-            //~ -1);
-    gtk_tree_view_collapse_row ( tree_view, gtk_tree_model_get_path ( model, &parent ) );
-    gtk_tree_selection_select_iter ( gtk_tree_view_get_selection ( tree_view ), &parent );
+    amount = bet_historical_get_children_amount ( model, &parent );
+    if ( str_amount )
+      g_free ( str_amount );
+    str_amount = gsb_real_save_real_to_string ( amount, 2 );
+    //~ printf ("str_amount = %s\n", str_amount );
+    if ( str_retained )
+      g_free ( str_retained );
+    str_retained = gsb_real_get_string_with_currency ( amount,
+          gsb_data_account_get_currency ( account_nb ), TRUE );
+    gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ),
+          &parent,
+          SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, TRUE,
+          SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, str_retained,
+          SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
+          SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN, edited,
+          -1);
+    g_free ( str_amount );
+    g_free ( str_retained );
+
+    if ( edited )
+    {
+      gtk_tree_view_collapse_row ( tree_view, gtk_tree_model_get_path ( model, &parent ) );
+      gtk_tree_selection_select_iter ( gtk_tree_view_get_selection ( tree_view ), &parent );
+
+    }
   }
 }
 
@@ -1168,6 +1190,109 @@
 *
 *
 * */
+gboolean bet_historical_set_full_sub_div ( GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *parent )
+{
+  GtkTreeView *tree_view;
+  GtkTreeIter fils_iter;
+  gint edited;
+
+  if ( gtk_tree_model_iter_children ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &fils_iter, parent ) )
+  {
+    gchar *str_amount;
+    gchar *str_retained;
+    gint account_nb;
+    gint div;
+    gint sub_div;
+    gsb_real retained;
+
+    do
+    {
+      gtk_tree_model_get ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &fils_iter,
+            SPP_HISTORICAL_AVERAGE_AMOUNT, &str_amount,
+            SPP_HISTORICAL_ACCOUNT_NUMBER, &account_nb,
+            SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER, &div,
+            SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER, &sub_div,
+            SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN, &edited,
+            -1 );
+
+      retained = gsb_real_import_from_string ( str_amount );
+      bet_data_add_div_hist ( account_nb, div, sub_div );
+      bet_data_set_div_amount ( account_nb, div, sub_div,
+            gsb_real_import_from_string ( str_amount ) );
+      str_retained = gsb_real_get_string_with_currency ( retained,
+            gsb_data_account_get_currency ( account_nb ), TRUE );
+      gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ), &fils_iter,
+            SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, TRUE,
+            SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, str_retained,
+            SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
+            -1 );
+      g_free ( str_amount );
+      g_free ( str_retained );
+    }
+    while ( gtk_tree_model_iter_next ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &fils_iter ) );
+  }
+
+  if ( edited )
+  {
+    tree_view = g_object_get_data ( G_OBJECT ( bet_container ),
+            "bet_historical_treeview" );
+    gtk_tree_view_collapse_row ( tree_view,
+            gtk_tree_model_get_path ( model, parent ) );
+    gtk_tree_selection_select_iter ( gtk_tree_view_get_selection (
+            tree_view ), parent );
+  }
+
+  return FALSE;
+}
+
+
+/**
+ *
+ *
+ *
+ *
+ * */
+gboolean bet_historical_set_empty_sub_div ( GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *parent )
+{
+  GtkTreeIter fils_iter;
+
+  if ( gtk_tree_model_iter_children ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &fils_iter, parent ) )
+  {
+    gchar *str_amount;
+    gint account_nb;
+    gint div;
+    gint sub_div;
+
+    do
+    {
+      gtk_tree_model_get ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &fils_iter,
+            SPP_HISTORICAL_AVERAGE_AMOUNT, &str_amount,
+            SPP_HISTORICAL_ACCOUNT_NUMBER, &account_nb,
+            SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER, &div,
+            SPP_HISTORICAL_SUB_DIV_NUMBER, &sub_div,
+            -1 );
+      bet_data_remove_div_hist ( account_nb, div, sub_div );
+      gtk_tree_store_set ( GTK_TREE_STORE ( model ), &fils_iter,
+            SPP_HISTORICAL_SELECT_COLUMN, FALSE,
+            SPP_HISTORICAL_RETAINED_COLUMN, "",
+            SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, str_amount,
+            SPP_HISTORICAL_EDITED_COLUMN, TRUE,
+            -1 );
+      g_free ( str_amount );
+    }
+    while ( gtk_tree_model_iter_next ( GTK_TREE_MODEL ( model ), &fils_iter ) );
+  }
+
+  return FALSE;
+}
+
+
+/**
+ *
+ *
+ *
+ *
+ * */
 gsb_real bet_historical_get_children_amount ( GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *parent )
 {
   GtkTreeIter fils_iter;
@@ -1197,7 +1322,7 @@
 *
 *
 * */
-void bet_historical_row_expanded ( GtkTreeView *tree_view,
+void bet_historical_row_expanded_event ( GtkTreeView *tree_view,
             GtkTreeIter *iter,
             GtkTreePath *path,
             GtkTreeModel *model )
@@ -1210,9 +1335,7 @@
             SPP_HISTORICAL_DIV_NUMBER, &div_number,
             -1 );
 
-  if ( bet_data_get_div_edited ( account_nb, div_number, 0 ) == TRUE
-   &&
-   bet_historical_get_full_div ( model, iter ) == FALSE )
+  if ( bet_data_get_div_edited ( account_nb, div_number, 0 ) == TRUE )
   {
     gtk_tree_view_collapse_row ( tree_view, path );
     gtk_tree_selection_select_iter ( gtk_tree_view_get_selection ( tree_view ), iter );
@@ -1236,11 +1359,38 @@
             SPP_HISTORICAL_AVERAGE_AMOUNT, &str_average,
             SPP_HISTORICAL_RETAINED_AMOUNT, &str_amount,
             -1 );
-  printf ("str_average = %s str_amount = %s\n", str_average, str_amount);
 
   return gsb_real_cmp ( gsb_real_get_from_string ( str_average ),
             gsb_real_get_from_string ( str_amount ) );
 }
+
+
+/**
+ *
+ *
+ *
+ *
+ * */
+void bet_historical_row_collapse_all ( GtkTreeView *tree_view,
+            GtkTreeIter *iter,
+            GtkTreeModel *model )
+{
+  if ( tree_view == NULL )
+    tree_view = g_object_get_data ( G_OBJECT ( bet_container ),
+        "bet_historical_treeview" );
+  gtk_tree_view_collapse_row ( tree_view,
+        gtk_tree_model_get_path ( model, iter ) );
+  gtk_tree_selection_select_iter ( gtk_tree_view_get_selection (
+        tree_view ), iter );
+}
+
+
+/**
+ *
+ *
+ *
+ *
+ * */
 /* Local Variables: */
 /* c-basic-offset: 4 */
 /* End: */More information about the cvs mailing list